PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA HLAVNÍ STRANA MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ VYSOČINA PRAHA STREDOČESKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ

ENCYKLOPEDIE FoS
Základní informace o FoS ČR
Adresář FoS
Partneři FoS
Folklorní festivaly FoS ČR
Folklorní soubory FoS ČR
Folklorní materiály
Folklorní projekty
Folklor a media
KALENDÁŘ FOLKLORU
Folklorní akce a lidové umění
Festivaly FoS ČR
ZAHRANIČNÍ AKTIVITY FoS
Zahraniční aktivity
Zahraniční festivaly
Výměny a nabídky
Kolečka a půlkolečka
AKTUALITY A ZPRÁVY
Aktuality, novinky, zprávy, ...
Poskytované dotace
Archiv článků
FOLKLOR A TRADICE
Časopis Folklor
Folklor a lidové tradice v ČR
Etnografické členění ČR
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla
Kroje a lidové oblečení
SLUŽBY
Vyhledávací centrum
Pro registrované

Časopis FOLKLOR


DOPORUČUJEME
Zpíváme pro radost
 
 

Pošumavská dudácká muzika [ Folklorní soubor či skupina ]

Pošumavská dudácká muzika
Pošumavská dudácká muzika
Pošumavská dudácká muzika se poprvé představila v srpnu 1989 ve Strakonicích na IX. Mezinárodním dudáckém festivalu. Od roku 1989 vystupuje doma i v zahraničí, kromě vystoupení v Čechách, Rakousku a Bavorsku hostovala muzika ve Velké Británii, Itálii, Belgii, Španělsku a Švýcarsku a nahrávala též v Českém, Bavorském a Rakouském rozhlase i televizi.
Sídlem muziky jsou Strakonice, město, kde je dodnes živá dudácká tradice. Členové muziky pocházejí nejen ze Strakonic a jejich okolí, ale i z šumavského Podlesí. Proto je repertoár muziky sestaven převážně z lidových písní a tanců z Prácheňska, Šumavy a Pošumaví, a to i z německých jazykových oblastí. Muzika si také ráda zahraje písničky z Chodska.

Činnost kapely obsahuje:
- koncerty
- účinkování na folklórních festivalech
- komponované pořady
- bály a taneční zábavy (prezentace lidových tanců, ukázky a jejich výuka)
- vystoupení při bohoslužbách (prezentace lidových a zlidovělých duchovních písní)
- adventní, vánoční, předvelikonoční a velikonoční programy
- vystoupení při tradičních lidových slavnostech (staročeské máje, konopická ...)

Kapelníkem muziky Tomáš Spurný (nar. 1965) pochází ze Strakonic. Vystudoval konzervatoř v Praze (klavír, klarinet) a při tom soukromě dudy. Po absolutoriu byl přijat na FFUK, obor Hudební věda. Zde se zaměřil na etnomuzikologii a folkloristiku. Studium zakončil v roce 1993 diplomovou prací "Německá lidová instrumentální hudba Šumavy". Od roku 1995 pracuje v Ústavu pro etnografii a folkloristiku Akademie věd České republiky. Publikoval několik hesel o problematice německé lidové hudby v Čechách do našich i zahraničních encyklopedií, podílel se na dvou česko-německých etnomuzikologických konferencích a vedl sympozia při Mezinárodních dudáckých festivalech ve Strakonicích. V současné době se též věnuje pedagogické činnosti v ZUŠ Písek.
V roce 1984 založil Tomáš Spurný ještě na konzervatoři Dudáckou muziku České hudební mládeže, která existovala do roku 1986. Z jeho iniciativy vznikla o tři roky později též Pošumavská dudácká muzika.

Deutsch

Die Volksmusikgruppe "Pošumavská dudácká muzika" (Die Böhmerwald-Dudelsackmusik) entstand 1989 in Strakonice / Tschechische Republik. Sie konzentriert sich in seiner Arbeit auf Volkslieder und Volksmusik aus dem Böhmerwald, geht von der alten böhmischen Tradition mit der traditionellen Volksmusik des Böhmerwaldes in Verbindung zu bringen. Daraus ergibt sich auch das Interesse für die österreichische und bayerische Volksmusik und die deutschen Volkslieder aus dem Böhmerwald. Die Gruppe möchte in ihrer Tätigkeit an die ehemaligen Kontakte der Volksmusikgruppen im böhmisch-österreichisch-bayerischen Grenzgebiet anknüpfen.
Das Repertoire der Gruppe besteht aus den Volksliedern und Volkstänzen aus dem tschechischsprachigen und teilweise aus dem deutschsprachigen Böhmerwald und aus dem Böhmerwäldler Vorland.
Pošumavská dudácká muzika (die Böhmerwald-Dudelsackmusik) hat sich zum ersten Mal im August 1989 in Strakonice anläßlich des IX. Internationalen Dudelsackpfeiferfestivals vorgestellt. Seit 1989 tritt sie im In- und Ausland auf, außer den meisten Auftritten in Böhmen, Österreich und Bayern hat die Gruppe auch zahlreiche Tourne unternommen (Groß Britanien, Italien, Belgien, Schweiz und skandinavische Länder). Die Gruppe wurde auch im Tschechischen, Österreichischen und Bayerischen Rundfunk und Fernsehen aufgenommen.

Das Angebot der Gruppe ist umfangreich:
Konzerte (Volkslieder und Volksmusik mit kurzem Geleitwort über die einzelnen
Musikstücke in tschechischer oder deutscher Sprachen)
komponierte Programme (Volkslieder, Volksmusik und lustige G’schicht’ln aus dem
Böhmerwald, Verhältnis der Musik zum Wort 1)Volkstanzabende mit Unterricht der traditionellen böhmischen Volkstänze
Auftritte bei den Gottesdiensten (geistliche Volkslieder), Advents- und Osternprogramme
Auftritte bei den traditionellen Festen, Pivatfeiern und Hochzeiten.

Tomáš Spurný, (geb. 1965), der Leiter der Volksmusikgruppe Pošumavská dudácká muzika (Die Böhmerwald-Dudelsackmusik), stammt aus Strakonice, wo die Tradition der Dudelsackmusik bis heute lebendig blieb. Er studierte am Konservatorium in Prag Klavier und Klarinette und widmete sich dabei auch dem Dudelsackspielen. Nach dem Abschluß des Konservatoriums hat er 1988 Musikwissenschaft an der Philosophischen Fakultät der Karls Universität in Prag studiert, sein besonderes Interesse galt der Ethnomusikologie und Volksmusikforschung. Das Studium hat er im Jahre 1993 mit der Magisterarbeit "Die deutsche instrumentale Volksmusik im Böhmerwald" abgeschlossen und jetzt arbeitet er in dem Institut für Ethnographie und Folkloristik der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik in Prag.
1984 gründete Tomáš Spurný am Konservatorium in Rahmen der Jeunesses musicales eine Dudelsackkapelle. Diese bestand bis 1986. Nach dreijährigen Pause gründete Tomáš Spurný die Böhmerwald-Dudelsackmusik.

English

The Bohemian Forest Bagpipe Band

The first performance of the Šumava Bagpipe Band was realised in August 1989 in Strakonice on the 9th International Bagpipe Festival. Since 1989 the group has been giving its performances round the home country and abroad as well. Except the performances in Bohemia, Austria and Bavaria the group has given guest performances in Great Britain, Italy, Belgium, Spain and Switzerland and it has recorded in the Czech, Bavarian and Austrian radio and TV studios.
Home the band is in Strakonice, the town, where bagpipe tradition is still alive. Members of the band come not only from Strakonice and its surrounding but also from the Bohemian Forest foothills ( Podlesí). Therefore the repertoire of the band is mostly built from folk songs and dances from Prácheň region the Šumava Mountains and its surroundings, and even from the regions of German language. The band also likes to play songs from the region Chodsko.

Band activities:
concerts
participating on folk festivals
composed programmes
balls and dance parties (presentation of folk dances, selections and teaching)
performance during Masses (presentation of folk or religious songs which have become popular)
advent, Christmas, pre-Easter and Easter programs
performances during traditional folk festivals (Old Czech maypole, "konopická” - kind of a dance and song celebration of a flax harvest finishing)

Tomáš Spurný, the chief of the music band, (born 1965) comes from Strakonice.
He graduated the Prague conservatory (piano, clarinet) and consequently studied bagpipes in private lessons. Then he was accepted to the FFUK (the Charles University in Prague), subject science of music. Here he specialised to the sciences of ethnomusic and folklore.
He finished his studies by a dissertation "German Folk Instrumental Music of the Šumava Region”. In 1995 he has worked in the Ethnological Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic. He has published a few entries dealing with the topic of German folk music in Bohemia in our and foreign encyclopaedias, he participated in two Czech-German ethnomusic symposiums and also ran symposiums during International Bagpipe Festivals in Strakonice.
Nowadays he also devotes to the teaching activities in the Basic Art School in Písek.
In 1984, when he was in the Prague conservatory, he founded the Bagpipe Music Band of Czech Music Youth, which worked until 1986. The Šumava Bagpipe Band arose three years later also from his initiative.

Soubor přerušil členství ve FoS ČR.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Pošumavská dudácká muzika
Ing. Václav Martan
Luční 455
386 01 Strakonice
Česko (CZ)
tel: (+420) 606 611 200
(+420) 777 732 204

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.fos.cz

AKTUALIZACE: Luděk Šorm (FOLKLOR.CZ) org. 24, 26.01.2006 v 22:01 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA