PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA HLAVNÍ STRANA MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ VYSOČINA PRAHA STREDOČESKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJDOPORUČUJEME
Zpíváme pro radost
 
 

Světová výstava EXPO 2005 - Český národní den

Světová výstava EXPO 2005, prefektura Aichi, města Nagakute a Seto poblíž Nagoi - Japonsko. Český národní den, umělecké turné - VALAŠSKÝ VOJVODA.
Jedno místo se stalo na Zemi (na půl roku) zcela něčím výjimečným. Pro letošní rok byla vybrána za centrum kultury a společenského dění na naší planetě města Nagakute a Seto (poblíž Nagoi v japonské prefektuře Aichi). Zde světová výstava EXPO 2005 probíhá.
Od 25. března do 25. září se v Japonsku představuje svou expozicí a bohatým doprovodným programem řada zemí, mezi nimi i Čeká republika. Pro návštěvníky z celého světa je připravena unikátní expozice 125 států a 8 mezinárodních organizací.
V moderní době kdy se technologie stále rychleji vyvíjejí na úkor přírody si vůči ní člověk uvědomuje obrovský dluh. Proto hlavním tématem, charakterizujícím tento problém, je "Moudrost přírody". Myšlenka hlavního tématu se objevuje i v roli maskotů světové výstavy. Lesní děťátko Kikkoro pořád poskakuje a je plné energie, chce vidět a zkusit všechno. Symbolizuje zvídavé a veselé mládí plné entuziasmu. Naproti tomu Morizo je lesní dědeček, žije v lese už odedávna. Je to dobrácký hodný starý muž, který mnoho viděl a všechno zná. Přesto je velmi zvídavý. Symbolizuje moudrost, vyspělost a tolerantnost dospělosti a stáří.
Prezentace České republiky klade důraz na ukázku a originální pojetí českého umění a kultury i výjimečnost a originalitu ve smyslu ztvárnění tématu. Česká republika se EXPO 2005, jehož hlavním tématem je "Moudrost přírody", účastní expozicí, pro níž zvolila jedno z podtémat - "Umění života". Expozice "Zahrada fantazie a hudby" je pojata jako relaxační prostor s optickými a zvukovými objekty. Účastnící se zde mohou vydovádět do sytosti. Průměrná návštěva českého pavilónu je asi 9000 lidí denně. Součástí účasti České republiky jsou doprovodné kulturní akce, z nichž některé byly a jsou prezentovány i mimo areál EXPO. K nim vydala kancelář generálního komisaře výpravné katalogy v anglické a japonské verzi.
Nejvýznamnější událostí byl Český národní den, který proběhl v pátek 24.6.2005 ve třech prostorách výstavního areálu - Expo Dome, Expo Hall a Global Common 4 Event Space. V tento pro Českou republiku důležitý den se návštěvníkům představilo široké žánrové spektrum naší hudební kultury z různých oblastí České republiky. Na Českém národním dni vystoupil dětský pěvecký sbor Severáček z Liberce (sbormistři Silvie a Petr Pálkovi), Kvartet Emila Viklického se zpěvačkou a cimbalistkou Zuzanou Lapčíkovou představil jazzové prvky spojené s harmonickými a rytmickými názvuky typickými pro moravskou lidovou hudbu. Dále se představil Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK s dirigentem Petrem Altrichterem. Jako sólisté vystoupili vynikající houslistka Hana Kotková, laureátka soutěže Pražského jara, klarinetistka Ludmila Peterková, harfenistka Jana Boušková, violoncellista Jiří Bárta. V rámci Českého národního dne vystupovalo i pouliční divadlo Continuo. Aby žánrové spektrum bylo kompletní, představil se v japonské prefektuře Aichi český a moravský folklor v jeho mimořádné hudební, taneční a krojové rozmanitosti. Z velkého množství kvalitních těles byl vybrán soubor lidových písní a tanců Valašský vojvoda z Kozlovic. První vystoupení (asi 15 minut) bylo v 11.00 hod. v EXPO Dome při slavnostním zahájení za účasti premiéra České republiky Jiřího Paroubka. Druhé ve 14.00 hod. v EXPO Hall (asi 55 minut). A do třetice v 18.00 hod. (vždy japon. času) zahrála kapela Valašský vojvoda se zpěvačkou Petrou Žáčkovou na speciální VIP večeru, kde premiér Paroubek s gen. komisařem V. Darjaninem pozvali jak japonské, tak i české hosty a osobnosti a umělce, kteří se podíleli na úspěšné reprezentaci České republiky v Japonsku.
Soubor lidových písní a tanců Valašský Vojvoda
Soubor Valašský vojvoda odlétal z Prahy přes Frankfurt do Japonska 5. června.
Od pondělka 7.6. v zemi vycházejícího slunce prezentoval moravský folklor, Janáčkův kraj, obec Kozlovice a především Českou republiku. Pro tuto příležitost byly nastudovány dva speciální 90ti minutové programy pro 11 koncertů a 4 workshopy, kde proběhla za nebývalého zájmu výuka našich národních tanců. Umělecké turné souboru Valašský vojvoda bylo soustředěno do měst největšího ostrova Japonska Honšú a setkalo se s velkým ohlasem. Koncerty proběhly v zaplněných sálech a divadlech s vynikající akustikou a dokonalým zázemím. Valašský vojvoda vystoupil postupně v těchto městech:
Itami (předměstí Osaky), Nara, Hamamatsu, Tokio (2x), Hitachinaka, Ichikawa, Fujisawa, Nagaoka, Kawasaki, Kokubunji...). Turné vyvrcholilo představeními na Českém národním dnu 24.6. (3x) na EXPu 2005 v prefektuře Aichi, na rozhraní měst Nagakute a Seto - poblíž města Nagoia.
Od světové výstavy v Bruselu r. 1958, přes Montreal 1967, Osaku 1970, až po Hannover 2000 - vždy nadchla tehdejší Československá a současná Česká republika svými expozicemi celý svět.
Můžeme bez nadsázky již nyní říci, že účast České republiky na EXPO 2005 v Aichi patří k těm nejúspěšnějším a nejvydařenějším.
Soubor lidových písní a tanců Valašský Vojvoda
Soubor lidových písní a tanců Valašský vojvoda byl založen 5. května roku 1970 (letos 35. výročí vzniku) a navazuje na tradice tanečních skupin, které působily ve vesnicích okolo hory Ondřejník v moravských Beskydech. Nejstarší zmínka o živých a bohatých tradicích je však z roku 1895, kdy kozlovičtí tanečníci vystoupili s Válkovou muzikou z Kunčic pod Ondřejníkem, pod vedením hudebního skladatele Leoše Janáčka, na slavné Národopisné výstavě českoslovanské v Praze.
Nedaleko obce Kozlovice (zakládací listina z 8.9.1294), ležící na úpatí Ondřejníků, se rozkládají zříceniny hradu Hukvaldy (založen roku 1228). V jeho podhradí vznikla počátkem 18. století stejnojmenná osada, v níž se narodil hudební skladatel Leoš Janáček (1854-1928). V kozlovické hospodě U Harabiša črtal útržky, z nichž vznikly známé Lašské tance -
s původním názvem Valašské tance.
Tanečníci a hudebníci souboru Valašský vojvoda vystupují v krojích rekonstruovaných na základě studií dobových materiálů z 2. poloviny 19. století. Soubor reprezentoval Českou republiku na festivalech v Bulharsku, bývalé Jugoslávii, Řecku, Turecku, Francii, Španělsku, Ukrajině, Polsku, Slovensko a letos vystoupí ve dnech 7. - 25.6. v Japonsku.
Z nejvýznamnějších vystoupení jmenujme alespoň koncert v Praze na Žofíně v rámci oslav 100.výročí Národopisné výstavy českoslovanské. Pořad Ó radost má, který byl součástí cyklu českého a moravského folklóru v rámci mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro 1997. Dalším významným milníkem byl Vánoční koncert pro Svatého otce Jana Pavla II. v roce 1999 u příležitosti předávání vánočního stromu z Beskyd Českou republikou Vatikánu.
Valašský vojvoda spolupracuje s Českou televizí, kde natočil několik pořadů - např. Zpívanky, Vonička z domova, dokumentární filmy Hukvaldské studánky - Leoš Janáček a lidová píseň, Vítězslav Novák a lidová píseň. Členové souboru se také podíleli na natáčení celovečerních filmů - Tajemství hradu v Karpatech (1981) a Lev s bílou hřívou (1986), kde hlavní postavu Leoše Janáčka ztvárnil přední český herec Luděk Munzar a také při natáčení pohádky z našeho regionu Dřevěná Marika.
Závěrem naše motto. Leoš Janáček kdysi výstižně napsal:
" Držím se kořenů života svého lidu, proto rostu a nepodlehnu!"

Zpracoval: Zdeněk Tofel, 30.06.2005, m.604245814, zdenek.tofel@ov.rozhlas.cz

Valašský vojvoda v Japonsku
V neděli 26. června 2005 se v pozdních odpoledních hodinách vrátil ze svého japonského turné soubor lidových písní a tanců Valašský vojvoda z Kozlovic. Tři týdny strávené v "Zemi vycházejícího slunce" byly pro 25 tanečníků a muzikantů zkouškou, která svou náročností zřejmě nemá v historii činnosti souboru obdoby. Valašský vojvoda odjížděl do Japonska se dvěma komponovanými programy, jejichž nácvik si vyžádal intenzivní půlroční přípravu, která vyústila natočením 90ti minutového videa. Totiž necelý měsíc před odletem vyvstal ze strany japonských pořadatelů požadavek, vytvořit obrazový a zvukový nosič, zároveň jako instruktážní videosnímek, ale především reprezentativní materiál pro pořádající uměleckou agenturu. Nicméně i tento nesnadný úkol se nakonec podařilo splnit.

Celková prezentace Valašského vojvody v Japonsku se oproti evropskému standartu vyznačovala jedním, zásadně odlišným aspektem. Jednalo se totiž o vystupování amatérského tělesa za naprosto profesionálních podmínek. Jinými slovy - na celý pobyt jsme si museli vydělat! Veškerá vystoupení měla charakter celovečerních koncertů. Vystoupení s vysokou návštěvností publika, byla střídána tanečními dílnami, tzv. workshopy. Během nich naši tanečníci vyučovali japonské nadšence lidovým tancům. Překvapivá byla jednak velká účast z japonské strany a také vnímavost a rychlost, s jakou se Japonci učili tanečním krokům, figurám i choreograficky stylizovaným uzavřeným celkům.

Vřelé přijetí a výjimečný úspěch jednotlivých koncertů byl umocněn zvýšeným zájmem japonského publika o českou hudební kulturu. Přesto by sebelepší renomé bylo jen málo platné bez maximálního nasazení všech účinkujících. Náročné klimatické podmínky, střídání teplot, časový posun a nesmlouvavé požadavky pořádající tokijské agentury Beato, která se specializuje výhradně na prezentaci vážné hudby a nyní už i evropského folklóru v Japonsku, zapříčinily, že mnohý z tanečníků i muzikantů si musel sáhnout až na dno svých psychických i fyzických sil. Přesto lze s čistým svědomím konstatovat, že Valašský vojvoda v této "zkoušce ohněm" obstál na výbornou.
Soubor lidových písní a tanců Valašský Vojvoda
Protože se jednalo o cestu převážně pracovní, nezbývalo mnoho času k bližšímu poznávání tak kulturně vzdálené země, jakou pro nás Japonsko bezesporu je. Přesto byla využívána každá volná chvíle k návštěvám místních historických chrámů, japonských zahrad či muzeí. První tři dny byl soubor ubytován v historickém městě Nara, které bylo v 8. a 9. století hlavním městem Japonského císařství. Po jednodenním intermezzu, kdy soubor nocoval v mládežnické ubytovně poblíž Hamamatsu, se přesunul po dálnici kolem známé hory Fudži do hlavního města Tokia. Poblíž hlavního města jsme mnozí navštívili starobylé šogunské centrum město Kamakura ze 13. století. Z Tokia jsme vyjížděl témě každý den koncertovat do bližších či vzdálenějších míst. Začátky koncertů bývaly většinou ve 14:00 nebo i v 19.00 hod. japonského času a z 80% tvořily publikum ženy. To bylo způsobeno jednak odlišnou pracovní dobou a také tím, že v Japonskou pracují převážně muži.
Soubor lidových písní a tanců Valašský Vojvoda
Závěrečnou částí japonského turné byla účast Valašského vojvody na Českém národním dni, na světové výstavě Expo Aichi 2005 v Nagoii. Spolu s Pražským symfonickým orchestrem FOK, kvartetem Emila Viklického s cimbalistkou Zuzanou Lapčíkovou, pěveckým sborem Severáček a dalšími významnými českými a moravskými umělci předvedl své umění za účasti premiéra české vlády Jiřího Paroubka a českého velvyslance Karla Žebrakovského nadšenému japonskému publiku. Na úspěchu závěrečného koncertu se blahodárně projevila praxe a profesionální rutina, získaná během předcházejících tří týdnů.

Nepřehlédnutelný byl především nadhled, s jakým závěrečný koncert probíhal. Vědomí, že soubor reprezentuje nejen sebe, ale především svůj rodný kraj a svou zemi, se projevilo v nadšeném a místy až radostně živelném tanečním a hudebním projevu. Snad i proto byla cimbálová muzika souboru požádána generálním komisařem EXPO 2005 Vladimírem Darjaninem, aby se zúčastnila závěrečného večerního banketu s českým premiérem a japonskými hosty. Svým hudebním vystoupením tak vytvořila příjemnou kulisu k setkání významných politický a kulturních osobností obou států.
V závěrečném hodnocení celého japonského turné bude jistě na místě zdůraznit, že se jeho členové dokázali bezezbytku vypořádat se všemi nároky a požadavky, které na ně byly kladeny. Jen díky důkladné přípravě a disciplinovanému přístupu všech se nakonec zájezd do Japonska vydařil a Valašský vojvoda si může na své konto připsat opět jeden z významných mezinárodních úspěchů a také i dárek k 35. výročí svého vzniku.

Hudebník, basista René Vojtovič - Červen 2005.

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

Zveřejněno 01.07.2005 v 14:58 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA