PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA HLAVNÍ STRANA MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ VYSOČINA PRAHA STREDOČESKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJDOPORUČUJEME
Zpíváme pro radost
 
 

Souhrnná a hodnotící zpráva 13. MDFF Kunovské léto

Souhrnná a hodnotící zpráva
13. mezinárodního dětského folklorního festivalu
"Kunovské léto"
Program festivalu:
Pondělí 12. června 2006
Příjezd řezbářů - Morava, Slovensko
Pří jezd souborů ze zahraničí - Arménie, Taiwan
Úterý 13. června 2006
Pří jezd souborů ze zahraničí - Bulharsko, Polsko, Maďarsko, Slovensko
9.0 Zahájení řezbářského sympozia - přírodní areál Kunovic
10.0 Hoffmannovo divadlo dětem - přírodní areál Kunovic
10.00 Výchovný koncert a taneční dílna - Popovice
Poznávací výlety po pamětihodnostech regionu
Středa 14. června 2006
9.00 Zahájení řezbářské školy - přednášky, dílny, přírodní areál Kunovice
10.0 Výchovný koncert a taneční dílna - Popovice
10.00 Pozvánka na festival - Masarykovo náměstí Uh. Hradiště
16.00 Profilový pořad zahraničních souborů - Lázně Luhačovice
Čtvrtek 15. června 2006
10.00 Pozvánka na festival - Masarykovo náměstí Uh. Hradiště
10.00 Výchovné koncerty a taneční dílny - Staré Město
11.30 Přijetí na radnici - Staré Město
12.30 Návštěva Slováckého muzea v Uherském Hradišti - Uherské Hradiště
15.30 Přijetí na radnici - Uherské Hradiště
16.00 Slavnostní průvod městem Uherské Hradiště
16.30 Slavnostní odemknutí festivalu starosty měst na půdě Uh. Hradiště
17.0 Vystoupení na Masarykově náměstí a v ulicích - Uherské Hradiště
Pátek 16. června 2006
10.0 Výchovné koncerty - Klub kultury Uherské Hradiště
10.0 Profilový pořad souborů - Archeoskanzen Modrá
10.0 Vystoupení souborů - Ústav sociální péče Kunovice
15.0 Sportovní zápolení - krytý bazénu UH, sportovní hala Kunovice
16.0 Slavnostní předání ceny města Uh. Hradiště, ceny Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby - radnice Uh. Hradiště
19.0 "Poselství budoucnosti" - slavnostní koncert BROLN a hostů - Dušan a Luboš Holých, Vlasta Grycová, Martin Hrbáč, Ludmila Malhocká, František Černý, Magdalena Múčková, Jitka Šuranská a děti - Kateřina Gorčíková, Terezie Habartová, Martin Pěcha, Petra Hrubošová, Renatka Šťastná
21.30 Společenské setkání pro hosty, sponzory a vedoucí souborů
taneční zábava - přírodní areál Kunovice
Sobota 17. června 2006
8.00 Svatojánský jarmark lidových řemesel - Mariánské náměstí Uh. Hradiště
9.00 Pozvánky na festival - Uherské Hradiště
9.30 Pozvánky na festival - Zahrada Moravy Staré Město
10.0 Soutěž verbířů a CM CIFRA, chlapecké tance ze zahraničí - Mariánské nám., Uh. Hradiště
13.00 Přijetí zástupců souborů u starosty - radnice Kunovice
průběžně Řezbářské sympozium a škola - přírodní areál Kunovice
16.0 "Naše děti", soutěžní pořad folklorních souborů - přírodní areál Kunovice
19.00 Soutěžní přehlídka populární písně - přírodní areál Kunovice
18.00 "Večerní muzicírování" - zábavní a taneční večer, rukodělná dílna "Písnička je svět", cimbálová muzika Harafica, country kapela Kanonýři, moderní tanec Stonožky, Šaryhanky, Šaryhan, Fajn, Cool Kids, hlavolamy, táborák, vzlet balónu, volná zábava, hry a soutěže pro děti
22.0 OHŇOSTROJ, večerka pro děti

Neděle 18. června 2006
7.30 Mše svatá za festivalové děti - chrám Páně Kunovice
8.30 Koncert duchovní písně - chrám Páně Kunovice
9.30 Představení souborů - Zahrada Moravy Staré Město
10.00 "Učitelé a žáci" - soutěžní přehlídka cimbálových muzika s CM Pondělníci - Zahrada Moravy Staré Město
průběžně "Do dřeva řezané" - řezbářská dílna
13.30 Slavnostní průvod městem s krátkým vystoupením před radnicí, Kunovice
14.45 Vernisáž řezbářských děl - přírodní areál Kunovice
15.00 "Kde jsme doma?", závěrečný galaprogram, přírodní areál Kunovice
17.30 Slavnostní ukončení festivalu, vyhlášení výsledků soutěží a předání ocenění
Účínkující 13. ročníku festivalu "Kunovské léto"

Zahraničí:
soubor Pungo Music & Dance Theater z Hsin-Ying City z Taiwanu
soubor Astghik z vesnice Aghavnadzor z Armenie
soubor Vesselie ze Slivenu v Bulharsku
seskupení Bakony
ze souborů Höcögő z Vérteskethely a Eszterlánc z Réde z Maďarska
soubor Warszawianka z Varšavy z Polska
soubor Kremienok z Bratislavy
muzika Malý Vtáčnik, Prievidza

Domácí:
Úsměv z Opavy
Křenováček z Křenovic
Veličánek z Velké nad Veličkou,
Popovjánek z Popovic
Dolinečka ze Starého Města
Hradišťánek z Uherského Hradiště
Merínek z Kunovic
Malý Handrláček z Kunovic
Děcka z Kunovic
a Handrláček z Kunovic
a další sólisté, kolektivy a muziky, které se představují v bohaté nabídce týdenního programu.

BROLN Brno
Harafica, Uh. Hradiště
Pondělníci, Uh. Hradiště
Mladí Burčáci, Míkovice
CM ZUŠ Uh. Ostroh

Celkem 17 souborů + 5

Souhrnné informace:
Termín konání: 12. - 18. 6. 2006
Počet souborů ze zahraničí 7+1
Počet souborů z ČR 9+5
Počet účinkujících: 700
Počet diváků cca 10. 000
Platících cca 1.400
Počet členů týmu cca 60
Počet programů 38
Počet výstav 2
Infromace i pořadatelích
Pořadatel: Občanské sdružení Kunovjan
Město Kunovice
Spolupořadatelé: Město Uherské Hradiště
Město Staré Město
Zlínský kraj
Folklorní sdružení České republiky
Podporovatelé: Ministerstvo kultury České republiky
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
Klub kultury Uherské Hradiště
Program obnovy venkova
Spolek pro Obnovu venkova v České republice
Škola vesnice v Modré
Evropské strukturální fondy
Nadace Děti-kultura-sport
a sponzoři
Mediální partner: Český rozhlas Brno
MF DNES
Dobrý den s Kurýrem
Slovácké noviny
Rádio PROGLAS
Projekt je spolufinancován Evropskou unií a International Visegrad Fund.

Osobní záštitu nad festivalem převzali:
pan Cyril Svoboda - ministr zahraničních věcí
pan Miroslav Štěpán - náměstek ministra vnitra
paní Alena Gajdůšková - senátorka Senátu Parlamentu ČR
pan Libor Lukáš - hejtman Zlínského kraje
Odborní hodnotitelé soutěží verbířů, ve zpěvu, choreografií a přehlídky cimbálových muzik:
etnomuzikolog, muzikant a redaktor Jan Rokyta, cimbalistka a zpěvačka Magdalena Múčková, cimbalista Vítězslav Mach, taneční pedagog Hana Sluštíková, dlouholetý vedoucí souboru a verbíř Josef Bazala, dlouholetý vedoucí souboru a choreograf Miloš Plachý, dlouholetý vedoucí souboru, verbíř, choreograf a organizátor Jaroslav Švach, znalkyně dětského folkloru a tanečnice Anna Maděričová, etnografka, autorka pořadů a vedoucí souboru Blanka Petráková, hudební pedagogové - Beáta Balážová, Ivana Zámečníková, Helena Ševčíková.
Shrnutí:
V roce 2006 přineslo na Uherskohradišťsko letní počasí "Kunovské léto", neboť po studených až mrazivých dnech se teploty po celý týden festivalu udržely kolem 30 Cº. Účastníky Mezinárodního festivalu "Kunovské léto" provázela tradičně srdečná atmosféra, kterou vytvářelo nejen pracovní nasazení zasvěcených organizátorů, vytříbené festivalové programy, ale i kvalitní a zajímavý výběr našich a zahraničních kolektivů.
Jako každoročně se v Kunovicích, v Uherském Hradišti, Starém Městě, Popovicích, Luhačovicích, Ostrožské Nové Vsi a v Modré u Velehradu setkávaly děti škol a veřejnost s dětskými folklorními soubory a hudebníky ze šesti zemí. Z města Sin-Ying, z Tainanu přicestovaly soubor Pungo Music and Dance Theater, který přibližoval tance starého Tibetu a ve spojení s hudbou, originálními kostým, půvabem a vlídností přiblížil jejich mentalitu a styl života. Oproti tomu soubor Asthig z Aghegnadzor z Arménie ztvárňoval starobylé vzácné řadové tance z počátku křesťanství a zaujal výjimečnými hudebními nástroji - shevi, doudouk, zourna a kanon. Bulharský soubor Vesselie z Trákie zařadil neobvyklé dovednostní tance chlapců a starobylé tance ke svatému Jiří a k úrodě. Maďarsko reprezentovaly dva soubory Höcögő z Vérteskethely a Eszterlánc z Réde, které zaujaly pestrým repertoárem, např. tanci z Transylvánie, Bacsky a Gemeru. Překvapil rovněž soubor z Varšavy, který poprvé za třináct let předvedl v originálních choreografiích vysokou stylizaci krojů, hudebního, tanečního a pěveckého materiálu. Soubor Kremienok z Bratislavy získal ocenění za technicky i výrazově dokonalý výkon a odvezl si titul Laureát DDFF "Kunovské léto" 2006.
Opavské Slezsko přiblížil soubor Úsměv z Opavy, Horňácko - Veličánek z Velké nad Veličkou, pro virózu v souboru nedorazil Křenováček z Křenovic a Hradišťsko reprezentoval Popovjánek z Popovic, Dolinečka ze Starého Města, Hradiťánek z Uh. Hradiště a domácí - Merínek, Malý Handrláček, Děcka z Kunovic a Handrláček z Kunovic.
V Kunovicích se letos vystřídalo17 souborů se svými muzikami, v doprovodných 38 programech dalších 5 muzik a na 40 sólistů. Pro zúčastněné děti a jejich doprovod byl připraven po celý týden bohatý program. Vedle pódiových soutěžních pořadů, veřejných vystoupení, průvodů a výchovných koncertů, to byly programy zaměřené na odreagování, zábavu všech dětí, dospělých a seniorů.
Organizátoři festivalu opět přichystali výlety po památkách v okolí, návštěvu Slováckého muzea, sportovní zápolení v bazénu a ve sportovní hale nebo třeba ohňostroj. A protože se festival koná hlavně na půdě všech tří měst hradišťského souměstí - v Uherském Hradišti, Kunovicích a Starém Městě, pozvali si jejich starostové zástupce účinkujících souborů na návštěvu svých radnic.
Ve volných chvílích se soubory stihli setkat v přírodním bazénu v Kunovicích, u táboráku nebo při fotbalových utkáních na velkoplošných obrazovkách nebo na hřišti, které si mezi sebou dohodli souboráci a jejich vedoucí.
Festival však není jen akcí pro pozvané účastníky, ale především také pro všechny děti a širokou veřejnost. Příležitostí zapojit se do dění festivalu bude hned několik. Příznivci folkloru měli možnost potěšit se zpěvem a tancem během každodenních pozvánek na náměstí v Uherském Hradišti.
Vysokou úroveň měla soutěž malých verbířů na hradišťském Mariánském náměstí, kde se představilo 28 verbířů a také tanečníci z Maďarska, Slovenska, Bulharska a Arménie. Souběžně probíhalo vystoupení festivalových dětí u Morového sloupu, které bylo diváky přijímáno s nadšením. Zároveň s verbíři a zahraničními tanečními pozvánkami zdobili náměstí mistři řemeslníci se svými tradičními výrobky na velkém Svatojánském lidovém jarmarku. Ten už se zařadil k oblíbeným aktivitám příjemně dokreslujícím atmosféru festivalu. Letos jej obohatili i mistři řemesla z Hornonitranského kraje, kteří se představili nejen v Uh. Hradišti, na Zahradě Moravy ve Starém Městě, ale také na společné výstavě, jejíž vernisáž proběhla na Modré u Velehradu. V rámci festivalu předali zástupci Města Uherské Hradiště Cenu Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby. Ing. arch. Vladimír Bouček byl nejenom zakladatelem novodobých forem péče o tradiční lidovou uměleckou výrobu, ale i významnou a důstojnou osobností města.Tento akt přesahuje svým významem hranice města. Po Františku Mikulcovi, uherskohradišťském krojovém krejčím, získala ocenění v roce 2006 Františka Snopková, která získala znalosti v oboru v dílnách Ústředí lidové umělecké výroby, překvapuje objevováním nových kompozic drobné figurální tvorby s citlivým estetickým působením výrobků z přírodniny - kukuřičného šustí. Její tvorba je známá nejen v České republice, ale i daleko za hranicemi.
Páteční večerní čas je vždy v Kunovicích věnován koncertu na pomezí žánrů. Letos se pořadatelé rozhodli pozvat "nový" BROLN, neboť primáš Jindřich Hovorka se třináct let festivalu účastnil jako porotce a po třinácti letech byla rozhodnutím ředitele Českého rozhlasu Václava Kasíka zahájena nová éra BROLNu, jehož novým dramaturgem se stal Jiří Plocek. Koncert byl poznamenán neúčastí Jindřicha Hovorky, ale vynikající sólisté a tisícovka diváků vyjádřili úctu k jeho celoživotní práci a naději na jeho brzké zotavení. V pořadu Poselství budoucnosti se představili František Černý (prim), Jitka Šuranská (housle), Josef Pavlica (viola), Aleš Janeček (klarinet), Růžena Kučerová (flétna), Pavel Trkan (kontrabas) a Jan Telecký (cimbál), jako sólisté Luboš a Dušan Holých, Vlasta Grycová, Martin Hrbáč, Ludmila Malhocká, František Černý, ženský sbor z Kunovic, Magdalena Můčková, Jitka Šuranská, Terezie Habartová, Martin Pěcha, Petra Hrubošová, Kateřina Gorčíková a Renata Šťastná.
Zájem z řad veřejnosti i řezbářů si získalo řezbářské sympozium, které se jako součást festivalu v roce 2006 uskutečnilo popáté. Tvůrčí setkání vybraných řezbářů z Moravy, Slovenska bylo koncertem dřeva a rukou, tentokrát na téma Hudba. Sympozium i škola se nesla v profesionálním ovzduší a areál nyní krášlí nová díla - Vlasatice s píšťalou, Harmonikář, Múza, groteskně pojedná plastika, nazvaná Basista, Husličkár, moderně pojaté dílo - Tři cesty-Tři zvuky a Malí muzikanti.
Od prvního ročníku jsou v programové nabídce zařazeny přehlídky v choreografiích, ve zpěvu, ve specifickém tanečním chlapeckém projevu - ve verbuňku. Přestože jsou odbornými porotci z řad významných osobností v oboru sledovány a hodnoceny i doprovodná tělesa - hudecké a cimbálové muziky, vystupují při těchto produkcích vždy "jen" jako doprovod k tanci nebo zpěvu. V roce 2006 dostaly poprvé prostor dětské a mládežnické muziky jako koncertní tělesa. Muzikantský pořad Učitelé a žáci byl postaven na využití standardních a také neobvyklých a specifických hudebních nástrojů, typických pro jednotlivé oblasti. Mladí muzikanti předvedli, že znají a dokážou na své nástroje často bravurně hrát. Jako vzory, v jejichž šlépějích kráčejí, se představili nejen jejich učitelé, ale i ojedinělé muzikantské seskupení na Uherskohradišťsku, nazvané "Pondělníci" s legendárním primášem Františkem Hamadou a průvodcem - pomyslným roztržitým kantorem Zdeňkem Ondráškem.
HODNOCENÍ SOUTĚŽE CHOREOGRAFIÍ
Laureát 13. ročníku MDFF "Kunovské léto"
Kremienok, Bratislava

Mimořádné ocenění chlapeckému tanečnímu kvartetu souboru Astghik z Arménie

*

Kremienok, Bratislava
Za technický i výrazově dokonalý pěvecký, hudební a taneční výkon

Astghik, Arménie
Za citlivou interpretaci historicky vzácných řadových tanců své země

Bakony, Maďarsko
Za autenticitu a interpretační přesvědčivost pěveckého, hudebního a tanečního projevu

Vesselie, Bulharsko
Za technickou virtuozitu a výrazovou dynamiku tanečního projevu

Děcka z Kunovic, Kunovice
Za vynikající jevištní ztvárnění pásma Na myjavskou notu zpěvem, tancem i muzikou

Pungo Music & Dance Theater, Taiwan
Za spontánní a vytříbený pohybový projev, s nímž nám přiblížili taneční bohatství své země

Warszawianka, Polsko
Za vzájemný harmonický soulad vysoké stylizace krojů, hudebního, tanečního a pěveckého projevu

Handrláček, Kunovice
Za příkladnou technickou připravenost a pohybovou kulturu scénického projevu

Úsměv, Opava
Za úspěšnou rekonstrukci a rozvíjení tradičního folklorního odkazu Opavského Slezska

Hradišťánek, Uherské Hradiště
Za nápaditou dramaturgii s využitím zaniklé pracovní pomůcky

Veličánek, Velká nad Veličkou
Za dětsky hravý taneční projev v pásmu Sedí na bobečku

Merínek, Kunovice
Za udržování kontinuity v místní folklorní tradici

Dolinečka, Staré Město
Za rozvíjení hudební tradice dětské cimbálové muziky ve Starém Městě

Malý Handrláček, Kunovice
Za reprezentaci na festivalu "Kunovské léto"
VÝSLEDKY SOUTĚŽE MALÝCH VERBÍŘŮ
mladší kategorie:
1. Martin Vašulka, Kyjovánek
2. Tomáš Buchlovský, Archlebjánek
3. Radek Blahuš, Merínek

starší kategorie:
1. Lukáš Činč, Vonička II.
2. Martin Čapka, Hrušky
3. Jaroslav Polomini, Hanýsek ze Šakvic

nejstarší kategorie:
1. Ondřej Siman, Kunovice
2. Jiří Dostoupil, Hanýsek ze Šakvic
3. Martin Pěcha, Děcka z Kunovic

Cena diváka: Jan Pluhař, Dolinečka
VÝSLEDKY PŘEHLÍDKY CIMBÁLOVÝCH MUZIK "UČITELÉ A ŽÁCI"
CM ZUŠ Uherský Ostroh
za vynikající úroveň hudebního zpracování i interpretaci při zachování přirozenosti a úsměvnosti dětského projevu

Františku Říhovi
za příkladnou pedagogickou práci s dětským hudebním souborem

CM ZUŠ Uherské Hradiště
za citlivý přístup ke zpracovávání folklorního materiálu a výraznou muzikalitu

CM ZUŠ z Velké nad Veličkou
za záslužné udržování hudeckých tradic Horňácka s akcentem na autenticitu

Mládežnická hudecká muzika Dolinečky
za svěží a muzikantsky pravdivý projev

Chlapecká CM z Opavy
za nápaditou dramaturgii pásma písní a tanců Opavského Slezska

Mladá muzika z Kunovic
za spontánní a bezprostřední muzikantský výkon

Mládežnická CM SPŠ Uherské Hradiště
za příkladnou kulturní práci v rámci školy a smysluplné využití mimoškolní činnosti

Petře Hrubošové
jako dětskému pěveckému objevu roku 2006

Anetě Poláchové
za snahu o přesvědčivé propojení zpěvu a cimbálové hry

Píšťalky z Kunovic
za úspěšnou snahu o obnovu hry na zobcové flétny a zdůraznění jejich kulturního významu

CM Pondělníci
za položení základů tradice folklorismu na Uherskohradišťsku, její rozvíjení a předávání následujícím generacím
VÝSLEDKY SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY POPULÁRNÍ PÍSNĚ
mladší kategorie:
1. Zuzana Feketeová, Klačno
2. Patrik Pekár, Prievidza
3. Zuzana Šťastná, Prievidza

starší kategorie:
1. Veronika Antalová, Kanianka
2. Alžběta Bartošová, Púchov
3. Radka Križanová, Diviacká Nová Ves

Cena diváka: Petra Hrubošová, Veletiny
VÍTĚZOVÉ SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ
nejmladší kategorie:
KREMIENOK - Slovensko

prostřední kategorie:
WARSZAWIANKA - Polsko

nejstarší kategorie:
DOLINEČKA - Staré Město
"Kunovské léto" zařadilo mezi nejvýznamnější dětské festivaly a podle některých pozorovatelů podobných iniciativ bývá označován za nejpůsobivější a nejotevřenější festival v naší republice. Pořadatelům se podařilo vedle významné podpory Ministerstva kultury ČR, Krajského úřadu ve Zlíně, FoS ČR, Programu obnovy venkova, Školy vesnice v Modré, Nadace Děti-kultura-sport a svých vzácných sponzorů získat pro festival finance z Evropských fondů a Visegrádského fondu.
Podrobnosti lze najít na www.kunovskeleto.cz, kde jsou v aktuálních informacích uvedeny výsledky všech soutěží. Jsou zde rovněž zveřejněny festivalové noviny, které během festivalu vycházejí. Mediálními partnery festivalu byly: Slovácké noviny, Dobrý den s kurýrem, Mediatel - Zlaté stránky, Český rozhlas Brno, Rádio PROGLAS, TV MIC Uh. Hradiště, Dětská tisková agentura a Informační server www.borovice.cz.
Akci podporuje ACR Alfa, OSA - Ochranný svaz autorský, TG Tisk Lanškroun a Agentura NP Staré Město.
Děkujeme všem za významnou podporu a už nyní Vás zveme do Kunovic ve dnech 11. - 17. 6. 2007 na 14. ročník festivalu "Kunovské léto".

Zpracovala:
Romana Habartová

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

Zveřejněno 22.06.2006 v 23:29 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA