PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA HLAVNÍ STRANA MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ VYSOČINA PRAHA STREDOČESKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ


Nadpis Tabulky 1
Tabulka 1
Tabulka 1
Tabulka 1
Nadpis Tabulky 2
Tabulka 2
Tabulka 2
Tabulka 2


DOPORUČUJEME
Zpíváme pro radost
 
 

XIV. Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské léto

Tisková zpráva
XIV. Mezinárodní dětský folklorní festival "Kunovské léto"
11. - 17.6. 2007
Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské léto přichází už počtrnácté. Podobě jako děti v tomto věku - má festival a lidé kolem něj za sebou pořádnou "životní" zkušenost, spoustu dobré práce, poučení i vypětí, a na druhou stranu příjemné prožitky, řadu dobrých přátel u nás i daleko za hranicemi naší země a především radost.
Má nad sebou záštitu významných osobností regionu a státu, významnou podporu města Kunovice, ale také Uherského Hradiště a Starého Města. Za festivalem léta stojí dlouhá řada sponzorů či partnerů festivalu, bez nichž by festival ve svém počátečním rozjezdu neměl naději na přežití. Na podpoře festivalu se významně podílí Ministerstvo kultury České republiky, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Folklorní sdružení České republiky, Zlínský kraj, Slovácké muzeum v Uh. Hradišti, Klub kultury v Uh. Hradišti, Program Obnovy venkova, Škola vesnice v Modré a Nadace Děti-kultura-sport z Uh. Hradiště. Od roku 2005 má také podporu z evropských strukturálních fondů.
Dětský festival se zařadil mezi nejvýznamnější dětské festivaly u nás a dle hodnocení pozorovatelů těchto iniciativ zvenčí je označen jako nejpůsobivější a nejotevřenější festival v naší republice. V roce 2005 byl právě v Kunovicích předán zástupci České národní sekce CIOFF festivalu statut řádný člen CIOFF.
V programové skladbě nalezneme výchovné koncerty pro školy s možností využití tanečních dílen, komponované pořady v obcích, v lázních regionu, vernisáže a výstavy, soutěže mladých verbířů a zpěváčků, z nichž nejlepší dostávají léta příležitost představit se na nejvýznamnějším folklorním festivalu u nás - na MFF Strážnice. Z těchto aktivit už také vznikly profesionální nahrávky na MC, CD, DVD a HVS, byl vydán zpěvníček.
Děti se setkávají na poli sportovním - soutěží ve vodních disciplínách a také se hodnotí jejich hbitost, vtip, pohotovost a intelekt při aktivitách na souši.
Festival tradičně provází řezbářské sympozium za mezinárodní účasti. Sochy zde vytvořené zpříjemňují prostředí v Modré u Velehradu a v Kunovicích. Součástí festivalu je "škola řezbaření" za účasti studentů středních odborných škol, ale i těch, kterým je tento zájem blízký a chtěli by se něčemu přiučit. Jako lektoři se představují vynikající řezbáři i pedagogové odborných a uměleckých škol.
Významným momentem festivalu je předávání ocenění Města Uherské Hradiště. V souladu s účinnější péčí o tradiční lidovou kulturu, kterou schválila vláda a v návaznosti na tradice místního regionu, rozhodlo Město Uherské Hradiště udělovat významným lidovým výrobcům Cenu Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby. Ing. arch. Vladimír Bouček je nejenom zakladatelem novodobých forem péče o tradiční lidovou uměleckou výrobu, ale i významnou a důstojnou osobností města Uherské Hradiště.
Účastníci festivalu pozdraví příznivce folkloru již čtvrtečním slavnostním průvodem městem Uherské Hradiště (16.00) a následným vystoupením na masarykově náměstí a v ulicích města. Páteční večer bude patřit programu "Nestárnoucí hvězdy" - hity 70.-80. let v podání Jam Bazar a Queenmanie v přírodním areálu v Kunovicích.
Zpěvem a tancem je provázen sobotní hradišťský Svatojánský jarmark, kde poměří své osobité taneční a pěvecké schopnosti verbíři z celého Slovácka. Pozornost diváků určitě upoutá soutěžní pořad folklorních souborů Z truhly naší babičky (15.30) v přírodním areálu v Kunovicích, stejně jako Večerní muzicírování (19.00), doprovázené vzletem balonu, táborákem a ohňostrojem.
Nedělními programy Dnes jsme tu a zítra tam (15.00) a Loučení (17.00) se festival uzavře.
Na festivalu se představí soubory Ailotos z Řecka, KUD Orfej Andriljek ze Srbska, Klások ze Slovenska, Bakony z Maďarska, Mladinka z Plzně, Břeclavánek z Břeclavi, Ovečky z Valašského Meziříčí, Dolinečka ze Starého Města, Hradišťánek z Uherského Hradiště, Děcka z Buchlovic, Kyjovanem z Kyjova, soubory Kunovjánek, Merlínek, Malý Handrlaček, Děcka z Kunovic a Handrlaček z Kunovic.
Garanty festivalu Kunovské léto jsou města Kunovice, Uherské Hradiště a Staré Město, osobní záštitu nad letošním festivalem převzali senátor Parlamentu ČR Josef Vaculík, poslankyně PS Parlamentu ČR Michaela Šojdrová a hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš.
Mediálními partnery jsou Slovácké noviny, Dobrý den s kurýrem, Mediatel - Zlaté stránky, Český rozhlas Brno, Rádio PROGLAS, TV MIC Uh. Hradiště, Dětská tisková agentura a Informační server www.borovice.cz. Akci podporují ACR Alfa, OSA - Ochranný svaz autorský, TG Tisk Lanškroun a Agentura NP Staré Město.

Podle podkladů PhDr. Romany Habartové, ředitelky festivalu, zpracoval Jiří Pokorný

Do dřeva řezané
Řezbářské sympozium a škola
11. - 17.6.2007 XIV.MDFF "Kunovské léto"
Chtěli jste se někdy stát alespoň na chvíli mistrem řezbářem, ale neměli jste příležitost nebo nevíte, jak na to? Teď tu šanci máte. Přihlaste se do řezbářské školy, kterou pro širokou veřejnost připravili organizátoři mezinárodního dětského folklorního festivalu "Kunovské léto". Jeho součástí je už tradičně řezbářské sympozium, na které se sjíždějí nejlepší mistři ve svém oboru z Čech i ze zahraničí. A právě oni vás zasvětí do svého umění.
"Řezbářská škola bude probíhat současně s festivalem a bude se skládat ze dvou částí. Každé dopoledne čeká účastníky teoretická část, kde se dovědí něco o dřevě, dlátech, technikách, jak vytvořit postavu či obličej a odpoledne budou účastníci nasbírané vědomosti uplatňovat v praxi pod vedením zkušených mistrů, prozradil Libor Habarta, jeden z organizátorů setkání.
Letos by měli na sympozium do Kunovic zavítat například Martin Barnáš z Kežmaroku, považovaný za nejlepšího řezbáře na Slovensku . Vedle jejich uměleckých děl budou veřejnosti na závěr celého festivalu představeny také výtvory účastníků školy. Celé sympozium je letos věnováno významnému řezbáři našeho regionu panu Františku Gajdovi ze Strážnice.
(Kontakt a přihlášky do řezbářské školy 775084333).
Národní přehlídka dětského verbuňku
Termín a místo realizace národního kola: 16.6. 2007 - Zelný trh, Uherské Hradiště
(Termín a místo realizace region. kola Uherskohradišťsko a Brodsko: 26. 5. 2007, 14.00 - kulturní zařízení Pálenice Kunovice).
Verbuňk jako mistrovské dílo
25. listopadu 2005 prohlásil generální ředitel UNESCO Koïchiro Matsuura slovácký verbuňk za Mistrovské dílo ústního a nemateriálního dědictví lidstva. Slovácký verbuňk se tak stal první oceněnou nemateriální památkou naší země a zařadil se mezi devadesát prohlášených fenoménů z celého světa. Tanec byl oceněn pro svou vysokou uměleckou úroveň a byl označen za výraz kulturní identity celé oblasti Slovácka.
O zápisu předložených nominací rozhodovala šestnáctičlenná mezinárodní porota, jejíž členkou byla i česká etnoložka PhDr. Martina Pavlicová, CSc. Porota doporučila k zápisu celkem 43 nominovaných lidových prvků (15 z Asie, 11 z Afriky, 10 z Evropy, 7 z Ameriky).
Název tance je odvozen z německého slova Werbung (tj. najímání, ucházení se) a z praxe náboru do vojenské služby, prováděného u nás do roku 1781 za účasti profesionálních vojenských tanečníků, jejichž projev byl asi jedním z impulsů ke vzniku tohoto tance.
K předchůdcům verbuňku patří tzv. mládenecké tance, ale i jiné pohybové formy, z nichž se postupně vyvinul. Patří k nim tance do skoku, soutěživé tance o to, kdo nejvýše vyskočí, individuální projev mužů v točivých tancích, dále - a asi především - přizdobovaná (cifrovaná) chůze mužů v průvodech a při obřadních obchůzkách a snad další tance se soutěživými prvky. Dalším impulsem bylo zřejmě též rozšíření písní novo-uherského stylu. Etnochoreologové soudí, že se verbuňk formoval jako samostatný tanec ve druhé polovině 19. století a v průběhu 20. století se vyvinul do šesti regionálních typů.
Zápis Slováckého verbuňku na uvedený seznam je pro Českou republiku mimořádnou událostí, ale přináší sebou i řadu opatření a povinností, ke kterým se náš stát v rámci nominace zavázal.
Charakter tance
Slovácký verbuňk patří mezi mužské tance skočného charakteru. Je tancem improvizovaným a má zvláštní ráz. Přestože se převážně tančí kolektivně, každý z interpretů tančí sám za sebe, přičemž jeho projev respektuje výraz vlastní regionální nebo lokální příslušnosti, včetně vlastního přínosu do svého tanečního umění a povahy. Verbuňk je provázen určitým okruhem písní, mezi nimiž od druhé poloviny 19. století převládají tzv. písně novo-uherské.
Slovácký verbuňk má obvykle tři části:
předzpěv, při němž je pohyb tanečníka, pokud nestojí společně s ostatními ve vázaném půlkruhu, velmi individuální
taneční část pomalou
a taneční část rychlou, která je volnou pohybovou kompozicí s osobitou atmosférou.

Verbuňk je v České republice rozšířen pouze na Slovácku, kde se pro něj užívají nebo užívaly i jiné názvy - cifra, cifrování, cifruňk, čardáš, čardášování, verbování, skákání, grepčení (grebčení).
Podle stavu současného bádání lze hovořit o šesti typech slováckého verbuňku:
1. subregion strážnického Dolňácka - kolem města Strážnice
2. subregion kyjovského Dolňácka - okolí města Kyjov
3. podoblast hanácko-slováckého pomezí - okolí měst Hustopeče a Ždánice
4. subregion Horňácko - okolí Velké nad Veličkou
5. subregion hradišťského Dolňácka - okolí uherského Hradiště a Uherského Brodu
6. podoblast Podluží - okolí města Břeclav
Byl založen Sbor lektorů a znalců Slováckého verbuňku při Národním ústavu lidové kultury ve Strážnici a jeho hlavním úkolem je spolupráce při tvorbě a realizaci opatření pro uchování a rozvoj mužského Slováckého tance - verbuňk.
Sbor lektorů a znalců verbuňku
Předseda:
PhDr. Karel Pavlištík, CSc.
Místopředsedové: Ing. Rudolf Tuček , Josef Bazala
Tajemník: Mgr. Jan Blahůšek.
Členové: Zdenek Duroň, Erik Feldvabel, Jan Gajda, Jiří Gregor, PhDr. Romana Habartová, Ing. Štěpán Hubačka, Hynek Chrenčík, Ladislav Jagoš, Martin Jelínek, Martin Kaňa, MgA. Jan Maděrič, Jiří Mach, Tomáš Machalínek, Rostislav Marada, Ivan Marčík, Mgr. Jitka Matuszková, PhD., Mgr. David Pavlíček, MUDr. Jan Pavlík, ing. Ludvík Pavlištík, Mgr. Milan Stašek, Ing. Vojtěch Studénka, Josef Šťastný, Jaroslav Švach, Doc. Ladislav Vašek, Ing. Petr Vozár, Mgr. Miroslav Vymazal, Mgr. Michal Závodný.
Národní přehlídka dětského verbuňku
Jednou z aktivit Sboru znalců a lektorů je soutěžní přehlídka dětských verbířů Slovácka. Na posledním zasedání sboru v březnu 2007 v NÚLK ve Strážnici bylo jednohlasně doporučeno a odsouhlaseno, že se vrcholnou národní přehlídkou stane soutěž v rámci Mezinárodního dětského festivalu Kunovské léto, kde se jeho pořadatelé věnovali celých 13 let regionální soutěži v dětském verbuňku - podoblasti hradišťské Dolňácko, kde se každoročně představuje 20-30 malých verbířů od předškolního věku do 15 let. Soutěž během let nabývala na významu. Proto se lektoři a znalci dohodli, že v roce 2007 proběhnou v jednotlivých podregionech Slovácka (včetně souborů a sólistů mimo region, kteří se věnují oblasti Slovácka v jiných místech) místní postupov
Lektoři se dohodli na sjednocení jednotlivých kategoriích a věkovém rozpětí tanečníků:
I. kategorie: nejmladší 1-3 místo (1998 - 200?)
II. střední 1-3 místo (1995 - 1997)
III. nejstarší 1-3 místo (1992 - 1994)
Absolutní vítěz
Postupy z regionálních kol
absolutní vítěz /pokud je jiný než vítězové kategorií/
vítěz z každé kategorie (porota by mohla mít právo vyslat ještě jednoho tanečníka (případně dva) z regionálních kol v případě výborného výkonu - způsob "divoké karty". Může se stát, že v jedné kategorii se v jednom roce sejde více vynikajících tanečníků, což je nutné respektovat a ocenit. Vítězové jednotlivých kategorií se představí na Strážnickém festivalu v dospělé soutěži O nejlepšího verbíře Slovácka. Ve všech jmenovaných podoblastech proběhne výběrové kolo - v Kunovicích bude realizováno regionální kolo Uherskohradišťsko a Brodsko 26. 5. 2007, 14.00 hodin v kulturní zařízení Pálenice. Termín Národního kola je stanoven na sobotu 16.6. 2007 v 10.00 hodin na Zelném trhu v Uherském Hradišti za účasti lektorského sboru znalců verbuňku.
Svatojánský jarmark lidových řemesel
V sobotu 16. června 2007 dopoledne se na Mariánském náměstí v Uherském Hradišti uskuteční tradiční Svatojánský jarmark. I letos se ho zúčastní na osmdesát výrobců z celé naší republiky, ale i ze Slovenska. Jarmark vytváří už řadu let kolorit mezinárodního festivalu "Kunovské léto", jehož účastníci (letos ze Moravy, Čech, Slovenska, Srbska, Řecka a Maďarska) se ve volných vstupech představují u Morového sloupu. Neopakovatelnou atmosféru nabízí také souběžně probíhající soutěž malých verbířů na Zelném trhu (od 10.00 hodin), za účasti lektorského sboru znalců verbuňku. V letošním roce je realizována jako Národní přehlídka dětského verbuňku, která je vyvrcholením regionálních kol všech subregionů Slovácka. Přijďte se potěšit výkony malých tanečníků, nakoupit si výrobky lidových řemeslníků, ochutnat tradiční dobroty a nechat se okouzlit tancem a zpěvem účastníků festivalu "Kunovské léto". (roh)
Kontakt na festival:
Romana Habartová
Tel. 775 085 333
e-mail: romana.habartova@slovackemuzeum.cz

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

Zveřejněno 06.06.2007 v 04:01 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA