PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA HLAVNÍ STRANA MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ VYSOČINA PRAHA STREDOČESKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ


Nadpis Tabulky 1
Tabulka 1
Tabulka 1
Tabulka 1
Nadpis Tabulky 2
Tabulka 2
Tabulka 2
Tabulka 2


DOPORUČUJEME
Zpíváme pro radost
 
 

Zahraniční soubory na Pražském jarmarku

Na MFF Pražský jarmark vystoupí třináct souborů ze zahraničí. Postupně je budeme představovat.
Představení souborů ze Švýcarska, Ruska, Srbska, Slovenska, Mexika, Ekvádoru, Izraele, Portugalska a Rumunska
ENSEMBLE GENEVOIS DE CORS DES ALPES ze Švýcarska
Historie skupiny začala při jednom setkání hráčů na alpské rohy ve francouzské oblasti Švýcarska, kde tři přátelé ze Ženevy - Michel Barberis, Louis Zeberli a André Maeder se začali scházet každý týden, aby trénovali hru na tento nástroj a utvořili skupinu alpských rohů typicky ženevských. Zanedlouho přišli posílit trio zakladatelů další muzikanti - Gérard Leffel, Georges Tissot, Jean-Francois Chevalier, Bernard Glarner a Jean Ernst.
Vybrali pro svoji skupinu název "Hráči Nota fis", poněvadž dur (fis) je tónina alpského rohu. Účinkují v různém počtu hráčů na folklorních slavnostech, veřejných vystoupeních nebo též při různých výročích a na svatbách.
V roce 2005 se zúčastnili okolo 30 veřejných vystoupení ve Švýcarsku a Francii.
MĚSTSKÝ TANEČNÍ SOUBOR "IRTYŠ" z Ruska
Městský taneční soubor "Irtyš"- diplomat ruských a mezinárodních festivalů - byl založen roce 1989. Soubor je tvořen 30 osobami. Cílem aktivit souboru je chránit a rozvinout kreativní tradice. Soubor "Irtyš" - je sibiřskou duší a tváří ruského venkova.
V programu souboru jsou tance mnohonárodnostní země Omsk - to jsou maďarská, běloruská, židovská, moldavská, kazašská a ruská taneční čísla. Žádné prázdniny ruské sibiřské kultury se neoslaví bez účasti souboru. Součástí programu kolektivu je i představení hudebních čísel orchestru skupiny. Anatolii Motovilov je sólista - vokalista oceněný umělec Ruska.
Městský taneční soubor "Irtish" se zúčastnil již sedmkrát Mezinárodního festivalu ve Spanělsku, čtyřikrát hostoval v Argentině, jednou v Brazílii a rovněž vystupoval v USA.
Vedoucím hudební skupiny je Anatolii Fedotkin. Učitelem baletu je baletní mistr je Alexander Helenka. Uměleckou vedoucí je Svetlana Titova.
Folklorní soubor při kostele Svatého Georgea, Bělehrad, Srbsko
Náš folklorní soubor byl založen panem Vladanem Tešanovićem v roce 2001, v ústředím kostele Svatého Georgea. V naší zemi je zvykem, že již děti ve věku pěti let začínají s tancem a proto můžeme počítat s velkým potenciálem mimořádných tanečníků. Většina z našich členů začala s tancem v deseti letech a mají vysokou úroveň tanečního projevu.
Velkou zajímavostí našeho programu je velká rozmanitost tanců. Program je sestaven z originálních a stylizovaných tanců. Každé vystoupení je předvedeno v jiném kroji.
Program Balkánu představují kroje, hudba a typické tance starých částí Srbska, včetně tanců národnostních menšin na území Srbska (Chorvati, Bulhaři, Rumuni, Maďaři, Slováci, Bosna a mnoho jiných).
Rozmanitost rytmu, barevných krojů a velmi různých tanců přináší specifickou příchuť našeho programu. Stylizovaný program je sestaven z velmi zajímavých prvků ruských a ukrajinských romských tanců, které jsou sestaveny z různých akrobatických prvků a všechny jsou doprovázené typickým oblečením a hudbou. Romský program je interpretací citové historie; je základem romské duše a jejich cesty životem.
FOLKLÓRNY KLUB OMLADINA, Košice, Slovenská republika
Vo folklórnom klube Omladina, ktorý posobí v Košiciach od roku 2003, sa stretatávajú pri hudbe, speve a tanci členovia košických folklórních súborov.
Náš klub chce predovšetkým pomáhať uchovávať a šířit prejavy duchovnej a materiálnej ľudovej kultúry vo všetkých jej formách, bez ohľadu na národnost, pohlavie, rasu, politické alebo iné zmýšľanie, náboženské vyznanie a sociálne postaveni. Chce reprezentovať a propagovať tradičnú ľudovú kultúru doma a v zahraničí.
Počas krátkej doby svojej činnosti Omladina účinkovala na množstve podujatí, z ktorých najvýznamnejšie boli:
- I. až IV. ročník Slovenského festivalu seniorských folklórních súborov, Myjavské folklórne slávnosti, Jánošikov dukát - MFF Slovenského folklóru Rožnov pod Radhoštěm
- Dni košických folklórních súborov, MFF Východná
- Medzinárodné festivaly v zahraničí ( Bulharsko, ČR, Turecko, Maďarsko)
- Cassovia Folk fest, Festival seniorských súborov Izrael - Jeruzalem
- Festival seniorských súborov PETROV- ČR
Pripravili sme dva slávnostné premiérové programy, počas ktorých sa predstavila Omladina širokej verejnosti tancami, spevmi a hudbou z regiónov východného Slovenska (Šariša, Zemplínu, Gemeru, ...).
Zároveň sa pripravujú ďalšie nové choreografie.V súbore sú väčšinou zamestnaný ľudia rozných profesií. Všetkých však spája vzájemná láska k ľudovému tancu, spevu a hudbe.
Mezinárodní folklorní festival Pražský jarmark
Mezinárodní folklorní festival Pražský jarmark
Mezinárodní folklorní festival Pražský jarmark

Emil Jacko - vedúci súboru

Hueyitlatoani, Mexiko
Mexický folklorní soubor písní a tanců z města Alta. Vedoucím souboru je pan Clemente Cruz. Soubor vznikl v roce 2002, ale jeho založení předcházela již třicetiletá činnost v jiném seskupení.
Názvem "Hueyitlatoani", což znamená "Mistr", uctívají členové souboru památku svého učitele a vedoucího onoho původního sdružení, choreografa Manuela Navy. Hueyitlatoani si klade za cíl umělecky zpracovávat, zachovávat a předávat folklorní tradice Mexika minulosti i přítomnosti, při čemž čerpá materiál z různých oblastí země. Mexický folklor prošel složitým vývojem, ve kterém existovaly vedle sebe a postupně se křížily původní, předkolumbovské folklorní projevy s tradicemi přinesenými španělskými dobyvateli. Choreografie souboru proto pracuje s velmi různorodými tanečními projevy, ve kterých se projevují domorodé i hispánské vlivy, od dávných obětních rituálů kmene Mexiků až po tance provázející dnešní honácké slavnosti. Stejně tak instrumentální složka je mozaikou složenou z nápaditých kombinací nástrojů původu předkolumbovského i evropského.
Folklorní taneční skupina
"Expresión Latinoamericana", Cuenca-ECUADOR
Skupina folklorních tanců "Expresión Latinoamericana" byla založena 20. dubna 1981.
Expresión Latinoamericana" reprezentoval Azuay na folklorních festivalech ve všech oblastech země i na mezinárodní úrovni.

Představení "Expresion Latinoamericana" byla oceněna různými cenami a medailemi a také uznána důležitými novinovými články v tisku národního i mezinárodního charakteru. V roce 1993 udělil magistrát Pujilí "Expresión Latinoamericana" Zlatého tanečníka, jako cenu vítězné skupině v představení, které se koná každoročně při příležitosti oslavy Božího Těla.
V roce 2001 ozdobila ekvádorská vláda skupinu cenou kulturní hodnoty "Dr. Vicente Rocafuerte" a pronesla souhlas uznání umělecké práce ve prospěch ekvádorské kultury.
Kantonální koncil Pánve Cuenca pronesl řeč o uznání dvacetileté umělecké práce "Expresión Latinoamericana", souhlas k tomu byl dán na zasedání Town hall 3.11.2001, při příležitosti oslavy CLXXXI výročí nezávislosti města.
Ministerstvo turismu pod ministerským souhlasem číslo 20022097 z 19. prosince 2002 jmenovalo "Expresión Latinoamericana" jedním z folklorních reprezentantů Ekvádoru.
Mezinárodní folklorní festival Pražský jarmark
soubor z Ekvádoru
Mezinárodní folklorní festival Pražský jarmark
Mezinárodní folklorní festival Pražský jarmark
Mezinárodní folklorní festival Pražský jarmark
Mezinárodní folklorní festival Pražský jarmark
Mezinárodní folklorní festival Pražský jarmark
Mezinárodní folklorní festival Pražský jarmark
Hora Jerusalem, Izrael
Representativní taneční společnost města Jeruzaléma.
Asociace Hora Jerusalem je nezisková organizace, která je součástí Ministerstva umění Jeruzalémského magistrátu a pod patronátem izraelského Ministerstva školství.
Soubory Hora Jerusalem představují široký repertoár, který zahrnuje primárně izraelský folklór a tradiční židovské tance, vytvořené speciálně pro soubor v posledních 45 letech nejlepšími izraelskými choreografy. Jednotlivé skupiny předvádí mezinárodní folklorní tance, současné a moderní izraelské tance. Toto mísení starých a nových tanců poskytuje povzbuzující a pozoruhodná představení.
Aktivity Hora Jerusalem zahrnují mnoho dětí, teenagerů, dospělých.
TANCE:
Hora Efrochim: První dětské taneční společenství v Izraeli, které bylo založeno pro děti ve věku 10 - 14 let.
Hora Neurim: Společenství pro 14 - 17leté.
Hora Jerusalem: Vedoucí representativní taneční skupina města Jeruzalém. Tanečníci jsou ve věku 17 - 28 let.
Hora Rishonim: Tanečníci jsou ve věku 30+, většinou absolventi mladších souborů. Někteří členové se představují vedle svých dětí.Tito tanečníci jsou plni energie a vznešeného ducha.
RANCHO FOLCLÓRICO DE MONCARAPACHO
ALGARVE - PORTUGALSKO
Folklorní soubor z Moncarapacho byl založen roku 1963 a v průběhu jeho 43 - letého působení se věnoval nejen znovuoživení tanců a písní, ale i původního oblečení, např.: "Bioco"- nosič vody, rybář - Conguilheiro", oblečení k práci ale i krojů k obřadům. Tance v podání členů souboru vždy potěší a v nakažlivém rytmu jsou komponovány jako "corridinhos", "bailes de roda", a "bailes mandados".
Během své existence se folklorní soubor z Moncarapacho účastnil stovek národních i mezinárodních festivalů, byl na slavných a významných festivalech uskutečněných v Francii, Belgii, Holandsku, Itálii, Maroku, Švýcarsku, Španělsku, Německu, Lucembursk, Chorvatsku, Maďarsku, Polsku, Bulharsku a Ukrajině.
Folklorní soubor Braduletul Kulturního Domu z Horezu Valcea-Rumunsko
Byli jsme zřízeni v roce 1961 v rámci folklorní hudby orchestru Doina Luncavatului. Skuopiny se postupně přeměnila v komplexní folklorní soubor s muzikou, zpěváky a folklorními tanečníky. Soubor jako součást Kulturního Domu v Horezu-Valcea. Solubor Braduletul má bohatou činnost, je úspěšný v soutěžích a národních a mezinárodních festivalech.
Soubor Bradeletul inscenuje místní zvyky pastýřů a sedláků a rolníků ze sousedních vesnic.
Členové souboru nosí tradiční kostými a hudebníci hrají na tradiční nástroje. Soubor nedávno obživl mladými lidmi, kteří rozvíjejí a obohacují další folklorní muziku, tance a zvyky.
Ředitel, Constantin Iovan
Zveřejněno 19.08.2007 v 23:14 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA