PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA HLAVNÍ STRANA MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ VYSOČINA PRAHA STREDOČESKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ


Nadpis Tabulky 1
Tabulka 1
Tabulka 1
Tabulka 1
Nadpis Tabulky 2
Tabulka 2
Tabulka 2
Tabulka 2


DOPORUČUJEME
Zpíváme pro radost
 
 

XXIV. setkání lidových muzik
III. setkání dětských lidových muzik

Tisková zpráva
24. Setkání lidových muzik a 3. setkání dětských lidových muzik v Praze
XXIV. setkání lidových muzik
III. setkání dětských lidových muzik
Hudební festival "Z naši zahrádky, Z našeho dvora, Z našeho pole"
Praha, Kulturní dům Vltavská
9. - 11. listopadu 2007
10. listopadu ve 13:00 hodin oficiální znělka folklorních festivalů FoS ČR zahájila, za přítomnosti předsedy FoS ČR Zdeňka Pšenici a ředitele festivalu Jozefa Harčarika, III. setkání dětských lidových muzik v rámci XXIV. setkání lidových muzik.
Hlavním pořadatelem letošního XXIV. setkání lidových muzik bylo Občanské sdružení Kytice (Folklorní soubor) ve spolupráci s Folklorním sdružením ČR a Kulturním domem Vltavská, za finančního přispění Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR a Visegrádského kulturního fondu.

Záštitu nad XXIV. setkáním lidových muzik převzala místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Lucie Talmanová.
Na III. setkání dětských lidových muzik účinkovali - Dětská lidová muzika Modřenec z Prahy 4, Dětská lidová muzika Osminka z Prahy 8, Dětská cimbálová muzika Kolíček z Prahy 2, Dětská lidová muzika Notičky z Řevnic, Dětská lidová muzika Hájíček z Prahy 4 a host festivalu Dětská lidová muzika Kornička z Trenčína, Slovensko.
Setkání lidových muzik, Praha
Modřenec
Setkání lidových muzik, Praha
Osminka
Setkání lidových muzik, Praha
Kolíček
Setkání lidových muzik, Praha
Notičky
Setkání lidových muzik, Praha
Hájíček
Setkání lidových muzik, Praha
Kornička
XXIV. a III. ročník Setkání lidových muzik byl tematicky zaměřen na:
"Naši zahrádku, Naše pole a Náš dvůr".
S potěšením lze konstatovat, že úroveň dětských lidových muzik má vzrůstající kvalitu, jak v samotném muzikantském provedení, tak i samotným výběrem a zaměřením jednotlivých programových bloků. Patří za to veliké poděkování především vedoucím DLM, kteří v rámci svého zaměření na ZUŠ dávají také prostor pro nácvik krásných lidových zvyků a obyčejů přenesených do lidových písniček a kompozic orchestrálních skladeb. Zde bych rád vyzdvihl přístup DLM Hájíček, která ve svém programovém bloku nezapomněla na velikána našeho folklorního světa Zdeňka Lukáše. Velice milým překvapením a obohacením letošního muzicírování byla účast Dětské lidové muziky KORNIČKA z Trenčína, která je součásti dětského folklorního souboru.
V průběhu 2 hodin, jsme byli svědky symbiózy základního výběru jednotlivých skladeb, s tématickým zaměřením letošního setkání a perfektního hudebního projevu malých muzikantů, na kterém mají zásluhu vedoucí jednotlivých DLM. Za což jim patří velká úcta a poděkování. V současném přetechnizovaném světě dokáží vzbudit zájem mladých muzikantů a pěstovat v nich pokračovatele odkazu našich předků v lidové písničce.
Diváci v sále KD mohli s úžasem sledovat zpracování i samotný projev jednotlivých DLM, který byl průběžně odměňován upřímným potleskem za jednotlivá vystoupení. V průběhu programu jsme mohli s obdivem sledovat co roste pod našima okny, co vím jenom já, jak vandrovala bleška, jak roste mák, jak tancovala veveřička, jak běží liška k Táboru, co dělají Turnanskí mládenci, nebo jak nasík jsem dvě fúry votavy, žádnej neví jako já, anebo že jsem holka jako lusk.
Setkání lidových muzik, Praha
Společné zpívání
V hlavním programu od 16:00 hodin jsme mohli společně poslouchat vyzrálé kompozice dospělých muzik s perfektními úpravami i samotným provedením.
Tématem XXIV. setkání lidových muzik bylo "Naše zahrádka, Naše pole a Náš dvůr".
Hlavní program zahájila Pobudovou polkou Lidová muzika souboru KYTICE, následovala CM ŽANDÁR Slováckého krúžku v Praze, pokračovala Malá Česká muzika Jiřího Pospíšila, po nich hrála legenda Setkání pražských lidových muzik Valašská cimbálová muzika DOLINA z Prahy, následovala Lidová muzika souboru GAUDEAMUS - Praha, host festivalu Dětská cimbálová muzika KORNIČKA z Trenčína, Slovensko, po nich hráli v nejoriginálnějším pojmenování programového bloku "Kůň z Vycpálkovské zahrádky" věnovaného Josefu Vycpálkovci (160) VYCPÁLKOVCI. Na závěr v samotné tajuplnosti a překvapení vystoupila CM Jiřího Janouška doplněná o muzikanty z HÁJÍČKU ve stehujícím rytmu a technických finesách Markéty Janouškové, kteří zahráli "Cikánské melodie op. 20 pro housle a orchestr od Pabla de Sarascate (1844 - 1908).
Setkání lidových muzik, Praha
Kytice
Setkání lidových muzik, Praha
Malá česká muzika
Setkání lidových muzik, Praha
Dolina
Setkání lidových muzik, Praha
Gaudeamus
Setkání lidových muzik, Praha
Kornička
Setkání lidových muzik, Praha
Vycpálkovci
Dramaturgické zpracování letošního festivalu bylo zaměřeno na pestrobarevnost naší zahrádky, naše pole, náš dvoreček. Touto cestou je třeba poděkovat všem muzikám, jak si s tou tématikou si velice hravě poradily a do svých programových bloků zařadily vše, co se zahrádkou, dvorem či polem souvisí. Opět se potvrdilo, že studnice lidových zvyků a obyčejů je bezedná, nevyčerpatelná a velice krásná. Nedá de ocenit žádnými penězi. Potvrdili to svým projevem všichni muzikanti, zpěváci a tanečníci.
Velice příjemným překvapením pro všechny účastníky Setkání byl bezelstný, hravý, sympatický a pohotový moderátorský výkon Romany Pacákové z Hradce Králové, která svým výkonem umocnila nádhernou atmosféru letošního III. setkání dětských lidových muzik a XXIV. setkání lidových muzik mluveným slovem, za co ji patří uznání a veliký dík od všech účinkujících, diváků a ředitele festivalu.
Setkání lidových muzik, Praha
Romana Pacáková
Samotný závěr se těšil již tradičně společnému zpívání účinkujících s diváky. V letošním ročníku jsme společně zpívali písničky: Ach synku, synku, Nechoď Janku pres polanku, Konopa, konopa, Na Trenčanskom moste, zakončené tradiční Na rozloučení.
Před společnými písničkami jsme všichni srdečně zagratulovali Miroslavu Maxovi, primáši valašské CM Dolina za jeho dlouholetý přínos pro folklórní dění při příležitosti jeho letošních "80-tin". Hodně zdraví a hodně spokojenosti v Dalším životě Mirku.
.
Největší odměnou účinkujícím, tvůrcům i pořadatelům byl dlouhotrvající potlesk, po ukončení hlavních programů hudebního festivalu.
Na tomto místě musím poděkovat CM Dolina a primáši Mirku Maxovi za ojedinělý hudební projev, elán a neskonalou lásku k lidové hudbě, kterou s velikou láskou předvedli divákům. Jen tak dál, je to závidění hodné a příkladem pro ostatní, že lidové umění bylo je a bude nás doprovázet celým životem. Dejme tomu prostor a snažme se všichni, aby po nás i nadále zůstávaly hluboké brázdy lidového umění vyorané námi všemi, bez ohledu na věk, pohlaví, náboženské vyznání, národnost, pracovní zaměření, či politickou příslušnost.
Ve 20:00 hodin nastoupila po dlouhá léta velice oblíbená Dudácká muzika DOKOLEČKA, aby pro účastky hudebního festivalu zahájila Kasací lidovou zábavu společného zpívání a tancování, kde si mohl rozkázat zahrát každý tu svou. Společný rej různorodosti zpěvů, muzicírování a tancování předvedli účinkující muziky hlavního programu a host ze Slovenská Kornička z Trenčína. Společně jsme si mohli zazpívat zatancovat jihočeská kolečka, mateníky, různé polky, sedlácké točené, verbuňky, valašské točené i gúlané i starodávný, ale i tradiční valčík, vychodňárské karičky a čardáše.
Zkrátka, kdo měl chuť, kuráž, nebo jenom tak, mohl si zazpívat dle vlastního gusta, také tak zatancovat jenom sám za sebe, bez předepsané choreografie, anebo jen tak se pokochat, jak to dělají jiní, nebo jinde. Za neutuchajícího veselí, lidová zábava skončila o půl noci.
Setkání lidových muzik, Praha
Dokolečka
Setkání lidových muzik, Praha
Kasací
Musím konstatovat, že veškeré psané slovo o samotném programu a Kasací lidové zábavě, nemá takovou vypovídací schopnost, jako vlastní účast na živém dění. Zkrátka, kdo tam nebyl, neuvěří. Vlastní účast, nelze nahradit ničím. Ke všem slovům schází ta pravá atmosféra - napětí, očekávání, samotný projev, překvapení, dojetí, pochopení, ocenění - potlesk, vyburcování ostatních - závěr - společné poděkování - potlesk diváka - ocenění všech, účinkujících, organizátorů, sponzorů i mediálních partnerů.
V rámci hudebního festivalu byly presentovány myšlenky folklorního hnutí, výsledky jeho pěstování a rozvíjení našich národních kulturních tradic Čech, Moravy, Slezska a Slovenska. Jsem přesvědčen, že pořádání podobných akcí, na jakékoliv úrovni má ohromný význam pro presentaci a zároveň podporu pěstování a cítění spojení lidových tradic a Lidového umění. Dále jsem přesvědčen, že samotný projev presentovaný na veřejnosti v jakémkoli podání, v sobě nese lásku, disciplínu, vzájemné porozumění, společný zájem, toleranci a vzájemnou úctu k tomu druhému, což jsou základní kameny jsoucna všeobecného porozumění a existence toho dobrého, co v nás je.
Setkání lidových muzik, Praha
Závěr
Tvůrci a pořadatelé setkání věří, že za podpory Visegrádského kulturního fondu V4, Magistrátu hl. m. Prahy, Městské části Praha 7 a případných nových sponzorů jako i podpory Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR, budou moci na jubilejním XXV. setkání lidových muzik přivítat reprezentanty lidové hudby ze Slovenska, Polska a Maďarska a to nejen v kategorii dospělých, ale i dětských lidových muzik.
Speciální poděkování patří sponzorům: TUBES, s.r.o. - projekční a inženýrské organizaci, Praha, Energoprojeku - Invest, s.r.o., z Uherského Brodu a AGE, a.s. Praha, zabývající se aplikovanou geotechnikou a ekologii.
Hlavními mediálními partnery letošního festivalu byly Český rozhlas, Mediatel Zlaté stránky, Radio Proglas a Dětská tisková agentura. Významným partnerem byl také Ochranný svaz autorů a TG TISK s.r.o. Lanškroun, Informační centrum Borovice a agentura ACR Alfa.

Jozef Harčarik
ředitel festivalu

Tel.: 222951712, 221421517
Tel.: 603 143 791, 724 038 353
E-mail: harcarik@rawra.cz

Setkání lidových muzik, Praha
program
Setkání lidových muzik, Praha

Jozef Harčarik
ředitel festivalu

Tel.: 222951712, 221421517
Tel.: 603 143 791, 724 038 353
E-mail: harcarik@rawra.cz

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

Zveřejněno 12.11.2007 v 22:07 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA