PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA HLAVNÍ STRANA MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ VYSOČINA PRAHA STREDOČESKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJDOPORUČUJEME
Zpíváme pro radost
 
 

Muzeum Těšínska - únor 2008

Za poznáním Těšínska na výstavách v měsíci únoru 2008.
Muzeum Těšínska
Ředitelství Muzea Těšínska v Českém Těšíně, Hlavní tř. 12, tel.: 558 761 211,
Fax 558 761 223, e-mail: muzeum@muzeumct.cz http://www.muzeumct.cz
Výstavní síň Muzea Těšínska v Českém Těšíně, Hlavní tř. 3, tel.: 558 761 221
Z technických důvodů bude výstavní síň zavřena až do odvolání!
Výstavní síň Muzea Těšínska Musaion Havířov, Dělnická 14, bezbariérový vstup, tel.: 596 813 456
Výstava: Krásy moří a oceánů ze soukromých sbírek Jany a Josefa Podhájských
(výstava lastur)
(výstava potrvá do 31. 3. 2008)
otevřeno: út-pá 9.00 - 12.30 h, 13.00-17.00 h, so 9.00 - 13.00 h, ne 13.00 - 17.00 h
Výstavní síň Muzea Těšínska Musaion v Havířově je bez stálé expozice, kde jsou pořádány jen dlouhodobé tématické výstavy.
.
Krásy moří a oceánů" ze soukromých sbírek Jany a Josefa Podhajských
Autoři jsou zanícenými sběrateli mořských živočichů a umožní přiblížit všem návštěvníkům prostřednictvím rozmanitých tvarů a barev lastur pro nás suchozemce stále exotický svět moří a oceánů.
Památník životické tragédie v Havířově-Životicích, tel.: 596 434 138
Stálá expozice: Okupace a odboj na Těšínsku
Výstava: Ten vánoční čas
(výstava potrvá do 3. 2. 2008)
Zmizelí sousedé - projekt Židovského muzea v Praze
(vernisáž výstavy 26. 2., výstava potrvá do 25. 5. 2008)
otevřeno: út-pá 9.00 - 12.30 h, 13.00-17.00 h, so 9.00 - 13.00 h, ne 13.00 - 17.00 h
.
Památník životické tragédie
Památník akademického sochaře F. Swidra se stálou expozicí je připomínkou na utrpení a boje lidu Těšínska v období druhé světové války. Zpřístupněn byl v roce 1949, pět let po události, která se odehrála 6. 8. 1944 a která je dnes označována jako "životická tragédie". Tohoto dne příslušníci těšínského gestapa a němečtí četníci zatýkali obyvatele, kteří nebyli německými státními příslušníky. Motivem této akce, která si vyžádala životy 36 mužů ze Životic a okolních vesnic bez předchozího výslechu, byla přestřelka v místním hostinci.
.
Zmizelí sousedé
Projekt Židovského muzea v Praze s názvem "Zmizelí sousedé" vybízí mladé lidi k pátrání po sousedech, kteří z jejich nejbližšího okolí zmizeli převážně v období 2. světové války. Jde o samostatný literárně - dokumentační projekt, v němž studenti hledají dokumenty, fotografie, deníky, dopisy, archivní materiály nebo se setkávají s blízkými lidmi zmizelých za války.
Z nalezených dokumentů a výpovědí svědků pak skládají příběhy jejich životů. Cílem projektu je podnítit mladé lidi k samostatnému odhalování historie, která se skrývá v zapomenutých lidských osudech.
Kotulova dřevěnka, Havířov-Bludovice, Hálkova 4, tel.: 596 813 456 a 602 709 731
Stálá expozice: Lidové bydlení a tradiční zemědělství na Těšínsku
otevřeno sezónně - od listopadu do konce dubna zavřeno
.
Kotulova dřevěnka
Jedna z nejstarších staveb na Těšínsku byla postavena v roce 1781 a je ukázkou původní zástavby na území města Havířova. Říká se jí Kotulova dřevěnka, a to podle rodu, který chaloupku vlastnil nejdéle. Dnes funguje jako muzejní expozice. Přestože se v regionu rozvíjelo hornictví, ve kterém nacházelo uplatnění stále více zdejších lidí, ponechali si mnozí malé hospodářství - pěstovali obilí a zeleninu a chovali krávy, prasata, králíky, slepice a často i včely. Tato skutečnost se odráží ve stálé expozici, která dokumentuje vybavení domácnosti a způsob života místních obyvatel na přelomu 19. a 20. století. Návštěvníci uvidí, jakže to byli naši předkové důvtipní a důmyslní, jaký komfort si dokázali vymyslet a vyrobit dvě stě let před námi. Prohlédnou si dobový nábytek, keramické výrobky a ve zděné stodole zemědělské nářadí. Zajímavostí je funkční větrný mlýnek, který sloužil především ke šrotování obilí.
Výstavní síň Muzea Těšínska v Jablunkově, Mariánské nám. č. 14, tel.: 558 359 533
Stálá expozice: Z minulosti Jablunkova a okolí
Otevřeno: Beskydská turistika - 120 let KČT (historická výstava)
(výstava potrvá do 20.5.2008)
otevřeno: út-pá 9.00 - 12.30 h, 13.00-17.00 h, so 9.00 - 13.00 h, ne 13.00 - 17.00 h
.
Výstavní síň Muzea Těšínska v Jablunkově
Tradice jablunkovského muzea sahají až do poloviny 19. století, kdy vzniklo rodinné muzeum Sikorů. V roce 1922 bylo otevřeno Krajinské muzeum Slezské muzejní společnosti, jehož činnost ukončila druhá světová válka. Muzejní tradice byly obnoveny až v roce 2000. Dnes se stálá expozice pobočky Muzea Těšínska věnuje bohaté historii a významnými tradicemi města a okolních obcí. Ve výstavní síni jsou pořádány dlouhodobé tématické výstavy.
.
Beskydská turistika - 120 let KČT
Cestování pro radost z pobytu v přírodě, poznávání neznámých končin a zákoutí, pozorování rostlin a živočichů, zotavení těla i ducha, posezení v příjemné hospůdce, toť turistika. Malebná beskydská krajina je pro turistiku jako stvořená a tak láká turisty k toulkám svými zákoutími již odnepaměti.
Počátky organizované turistiky sahají do roku 1884, kdy byl ve Frenštátě založen nejstarší český turistický spolek Podhorská jednota Radhošť a o 4 roky později vznikl v Praze Klub českých turistů. V české části Beskyd působil také polský turistický spolek Beskid Śląski (1909) a německý turistický spolek Beskidenverein (1893). Všechny tyto turistické spolky chtěly přispět k poznávání přírodních krás Beskyd a zpřístupňovat tyto hory co nejširšímu okruhu návštěvníků zejména výstavbou chat, úpravou a značením turistických cest, vydáváním map a příruček pro turisty a všemožnou podporou sportu a pohybu v přírodě.
V roce 2008 si připomeneme několik turistických výročí: uplyne 120 let od vzniku Klubu českých turistů, 80 let od otevření turistické chaty Skalka a 50 let od smrti velkého turisty Petra Bezruče. Ve dnech 31.1.-3.2.2008 se také uskuteční V. Mezinárodní zimní sraz turistů v Jablunkově.
Tato výstava prezentuje počátky organizované turistiky od vzniku turistických spolků až po dnešní aktivity KČT. Návštěvník může nahlédnout do šatníku a vybavení správného turisty, seznámit se s typy turistických značek, s historií horských chat a útulen, s naučnými stezkami, s mapami, s rozmanitostí typů turistiky... Chybět nebudou ani významné osobnosti beskydské turistiky a horská architektura.
Výstavní síň Muzea Těšínska v Karviné, Masarykovo nám. 10, tel.: 596 311 425
Výstava: Ze zámeckých komnat (historická výstava)
(výstava potrvá do 4. 5. 2008)
otevřeno: út-pá 9.00 - 12.30 h, 13.00-17.00 h, so 9.00 - 13.00 h, ne 13.00 - 17.00 h
Výstavní síň Muzea Těšínska v Karviné je bez stálé expozice, kde jsou pořádány jen dlouhodobé tématické výstavy.
.
Ze zámeckých komnat
Těšínské Slezsko tvoří nejjihovýchodněji položenou část Slezska. Historické území Těšínského Slezska se shoduje s hranicemi bývalého těšínského knížectví a v současnosti se nachází na území dvou států - České a Polské republiky.
Na území našeho regionu existovala v minulosti řada šlechtických sídel, která byla nedílnou součástí jednotlivých panství a statků těšínského knížectví. Tyto dvory a zámky byly centry hospodářského, společenského a kulturního života jednotlivých panství a jejich okolí. Skutečností zůstává, že náš region náleží k oblastem s nejmenším počtem zachovalých šlechtických sídel v rámci České republiky. Tento stav je dán historickým vývojem po roce 1945, kdy byla řada těchto objektů zestátněna a využita ke zcela jiným účelům (jako objekty státních statků, administrativní správy, skladové prostory), které se nepříznivě promítly na stavu těchto budov. Svou roli sehrála i orientace zdejšího regionu na těžký průmysl. Velká část těchto dochovaných objektů je v současné době ve velice špatném stavu a řada z nich je proto předurčena k zániku. Pouze zlomek dochovaných staveb je zpřístupněn veřejnosti jako památkový objekt nebo zachráněn soukromým majitelem.
Problematika šlechtických vrstev a jejich materiální kultura náležela z hlediska historického vývoje po roce 1945 k neprávem opomíjeným tématům. Situace se změnila v několika posledních letech, kdy došlo k výraznému vzrůstu zájmu o kulturní památky a život šlechty vůbec.
Přítomnost šlechty a její životní styl nám dnes již dokládají pouze pozůstatky architektury zmiňovaných šlechtických sídel a fragmenty jejich vybavení.
Výstava otevírá pomyslné dveře do zámeckých komnat, které tak můžeme navštívit a nahlédnout do jednotlivých historických období od středověku do počátku 20. století. Pomocí dokumentace architektonických objektů, jako jsou např. středověký hrad Těšín, renesanční zámky Ráj a Rychvald, pozdně barokní zámek v Ropici, klasicistní dvůr v Chotěbuzi a empírové zámky Hnojník a Fryštát jsou charakterizovány jednotlivé architektonické a historické slohy. Na předmětech materiálního vybavení zámeckých interiérů je přiblíženo vybavení zámeckých místností a nastíněn každodenní život šlechty v zrcadle jednotlivých historických stylů. Na výstavě bude možno shlédnout například vybavení zámecké obrazárny, knihovny, jídelny a interiér zámeckého pokoje.
Výstavní síň Muzea Těšínska, Dům dětí a mládeže, Masarykova třída 958, 73514 Orlová-Lutyně, tel.: 596 531 205
Stálá expozice: Orlová minulost i současnost (stálá expozice)
Výstava: Hračky naší Kačky (historická výstava)
(výstava potrvá do 28.2. 2008)
otevřeno: út-pá 9.00 - 12.30 h, 13.00-17.00 h, so 9.00 - 13.00 h, ne 13.00 - 17.00 h
.
Výstavní síň Muzea Těšínska v Orlové
Tradice muzejnictví v Orlové se odvíjí od r. 1894, kdy zde byla uspořádána Krajinská výstava. Muzeum v Orlové bylo založeno v r. 1910 a často měnilo své zřizovatele. Během druhé světové války byly sbírkové předměty odvezeny do Městského muzea v Ostravě a muzejní tradice byly obnoveny až v roce 1998, kdy zde Muzeum Těšínska zřídilo svou další pobočku. Stálá expozice "Orlová - minulost i současnost" je věnována dějinám města, které bylo proslaveným střediskem obchodu a podnikání s různou úrovni služeb, spolkové činnosti až do současnosti v souvislosti s historií města Orlové. Přibližuje také hornictví, se kterým je město nerozlučně spjato a které přineslo do života lidí obrovské změny.
Vedle stálé expozice jsou zde pořádány tématické výstavy.
.
Hračky naší Kačky
Každý z nás rád vzpomíná na své dětství a uchovává doma předměty s ním spojené. Nejčastěji to je naše nejoblíbenější hračka.
Protože hry a hračky neoddělitelně patří k životu člověka, jsou dokumentovány ve sbírkách muzeí na celém světě.
Nejstarší hračkou ve sbírkách Muzea Těšínska je unikátní hliněný koníček nalezený při archeologických průzkumech ve Stonavě, datovaný na přelom 13. a 14. století. Dalšími hliněnými hračkami, které na výstavě shlédnete, jsou dětská nádobíčka vyrobená jako doplňkové zboží profesionálními hrnčířskými dílnami v Jablunkově (rodinou Kopeckých) a Horních Tošanovicích. Tradičním materiálem k výrobě hraček však bylo dřevo různě zdobené vyřezáváním a také tkaniny.
Mezi nejoblíbenější dívčí hračky patřila panenka. Postupně se měnil materiál ze kterého se panenky vyráběly i jejich celkový vzhled. Kolem roku 1400 byly vyřezávané ze dřeva, po roce 1800 se vyráběly s voskovými a od roku 1850 s porcelánovými hlavami. První celuloidová panenka byla zhotovena v roce 1870. Za války, kdy bylo těžké získat panenku, pomáhala si spousta maminek ale i děvčat vlastní výrobou z dostupných materiálů. K panence patřil nábytek, nádobíčko, kočárky nebo kolébky pro panenku a oblečky.
Vystaveny jsou také oblíbené plyšové hračky a maňásci, výukové a stolní hry, sportovní hračky, hudební nástroje a jiné. Ale také kluci si přijdou na své. Pro ně jsme připravili celou skupinu hraček věnovanou dopravním prostředkům - od těch nejstarších po nejmladší (kolečko, žebřiňák, koníčky, auta, vláčky, lodičky).
Výstava prezentuje nejen hračky z 1. poloviny 20. století, ale také hračky časově mladší - z 50. - 80. let 20. století, které odráží převahu plastových materiálů v produkci dětských hraček.
Výstavní síň Muzea Těšínska - Technické muzeum v Petřvaldě, tel.: 596 541 092
Stálá expozice: Tradice hornictví na Těšínsku
Kouzelný svět tramvají
Výstava: Slepice nebo vejce? Reklama nebo výrobek
(vernisáž výstavy 7. 2., výstava potrvá do 31. 10. 2008)
otevřeno: út-pá 9.00 - 12.30 h, 13.00-17.00 h, so 9.00 - 13.00 h, ne 13.00 - 17.00 h
.
Technické muzeum v Petřvaldě
Technické muzeum, které je pobočkou Muzea Těšínska, sídlí v objektu bývalé fary z poloviny 19. století. Stálé expozice jsou věnovány "Kouzelnému světu tramvají" (jízdní řády, jízdenky, fotografie, funkční model tramvajového vozu) a "Tradici hornictví na Karvinsku", která seznamuje s vlivem těžby na ráz krajiny, charakterem a způsobem obživy lidí, sídelní strukturou nebo životním prostředím. Expozice představuje i osobnosti, které se zasloužily o rozvoj hornictví, připomíná tradice a život v hornických koloniích a vývoj důlních podniků a důlní techniky. K vidění jsou i ukázky dobových hornických uniforem, praporů, stuh, tabel, ale i záchranářské výzbroje a svítidel. Pořádány jsou zde tématické výstavy.
.
Slepice nebo vejce? Reklama nebo výrobek
Obchodní podnikání náleželo na Těšínsku k nejstarším ekonomickým aktivitám. Těšínsko bylo výhodně položeno na křižovatce obchodních cest. Jedna z odboček obchodní jantarové cesty vedla ze severu do jižní Evropy. Byla známá již od pravěku, procházela Těšínskem přes Jablunkovský průsmyk do Uher a dále na jih. Pro východní část Slezska měla největší význam obchodní cesta z Norimberka vedoucí přes Prahu do Krakova přes Těšín a Bílsko.
Významnou úlohu v hospodářském rozvoji Těšínska sehrála města. K nejvýznamnějšímu centru náležel Těšín, který patřil k vysoce rozvinutým střediskům obchodu a řemeslné výroby nadregionálního významu. V Těšíně převažovala řemesla pracující pro přímou spotřebu města a jeho okolí, byla to především odvětví potravinářská a oděvní.
Obchod byl až do druhé poloviny 19. století ve městech organizován především v rámci pravidelných trhů, ke kterým patřily trhy a jarmarky, dále prostřednictvím průběžného prodeje v krámech nebo boudách anebo přímo výrobci v řemeslnických lávkách nebo dílnách. Předpisy upravující obchodování se původně vyvíjely jako součást cechovních předpisů, později byl obchod ztěžován komplikovanými celními předpisy. V roce 1859 bylo vydáním živnostenského řádu cechovní zřízení formálně zrušeno, oborová sdružení však nadále přetrvávala ve formě různých živnostenských společenstev.
Archeopark v Chotěbuzi - Podoboře, tel.: 558 761 227, 721 193 517
otevřeno sezónně - od listopadu do konce dubna zavřeno
Archeopark v Chotěbuzi-Podoboře
Archeopark stojí na místě, kde byla doložena existence opevněného hradiště. Představuje slovanské sídliště z doby od poloviny 8. století do 11. století. Je rekonstrukcí celého fortifikačního systému na akropoli s různými typy obydlí. K dnešnímu dni je dokončená čelní komorová hradba, palisáda obklopující celou akropoli, tři obytné objekty, halová stavba a vstupní brána s věží a mostem.
Výstavba Archeoparku není zdaleka dokončena. Termín dokončení celého projektu předpokládáme v r. 2010. Provoz Archeoparku bude po dobu jeho výstavby až do doby realizace výukového a technického centra zajišťovat Muzeum Těšínska výlučně externím způsobem, jedná se především o návštěvy v květnu a červnu a v září a říjnu. Znamená to - a na tuto skutečnost důrazně předem upozorňujeme všechny zájemce o návštěvu Archeoparku - že tato pobočka Muzea Těšínska nebude mít stanovenou návštěvní dobu, ale bude veřejnosti přístupná pouze po předchozí domluvě. Toto platí pouze od úterý do pátku. Z řady důvodů zatím tedy nebude Archeopark fungovat tak, jak jsme na to zvyklí u hradů a zámků, nebude možné přijet a až na místě si zakoupit vstupenky a po hradisku se projít. Žádáme proto všechny zájemce o prohlídku Archeoparku, aby s dostatečným časovým předstihem dohodli s pracovníky Muzea Těšínska (tel.: 558 761 227, fax 558 761 223, e-mail: archeopark@muzeumct.cz ) na termínu a hodině návštěvy. Průvodce Vás v dohodnutém čase bude očekávat u vstupu do Archeoparku a návštěva bude doplněna odborným výkladem. Minimální počet účastníků skupinové návštěvy je 10, proto je třeba počítat s náhradními termíny. Předpokládaná doba prohlídky i s výkladem je cca 60 min. Bez průvodce nebude možné Archeopark navštívit.
Otevírací doba v září a říjnu je od úterý do pátku na objednávku, v sobotu a v neděli od 9 - 17 h bez objednání.
Bez průvodce nebude možné Archeopark navštívit. Dovolujeme si připomenout, že se jedná o kulturní památku, v jejímž prostoru stále probíhá systematický archeologický výzkum, tedy o prostor, kde není možný volný pohyb osob.
Těšínské divadlo Český Těšín, Ostravská 67
Výstava je věnována 60. výročí založení dnešního Muzea Těšínska a 100. výročí narození Ladislava Báči, zakladatele muzea.
Muzeum o muzeu
Výstava otevřena dne 9. 2. 2008 od 17:00 hodin v prostorách Velké galerie Těšínského divadla, výstava potrvá do 23. 3. 2008
Otevřeno: po - pá 9:00-15:00 hod. po ohlášení na vrátnici a u všech představení konaných v TD
.
Výstava je věnována 60. výročí založení dnešního Muzea Těšínska a 100. výročí narození Ladislava Báči, zakladatele muzea. Představí historii muzea, jednotlivé sbírkové fondy a činnosti zastoupené v muzeu, ke kterým patří získávání předmětů, jejich uchovávání, prezentační a publikační činnost aj. Veškeré muzejní aktivity spolu velice úzce souvisí. Ve svém důsledku jsou zájemcům o historii a vlastivědu regionu předkládány formou expozic, výstav, přednášek, kulturně výchovných akcí pro veřejnost, publikací apod. Výstava je určena široké veřejnosti s cílem představit muzeum jako celek a tímto přispět k pochopení významu muzea pro společnost.

Dr. Zbyšek Ondřeka, ředitel Muzea Těšínska
Vlasta Byrtusová, vedoucí oddělení komunikace s veřejností
Muzeum Těšínska, Hlavní třída 15, Český Těšín
tel.: +420 558 761 216
fax: +420 558 761 223
pr@muzeumct.cz, www.muzeumct.cz

Český Těšín
Český Těšín

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

DALŠÍ INFORMACE: Český Těšín
Zveřejněno 27.01.2008 v 22:37 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA