PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA HLAVNÍ STRANA MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ VYSOČINA PRAHA STREDOČESKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJDOPORUČUJEME
Zpíváme pro radost
 
 

Krojové vybavení - Směrnice 2004

Směrnice pro využívání dotací MŠMT ve prospěch dětí a mládeže
členskými soubory FoS ČR na rok 2004 v programu
KROJOVÉ VYBAVENÍ
Krojové vybavení
Pro tuto dotaci je k dispozici vzhledem k potřebám souborů velmi omezený limit. Výbor proto rozhodl, že soubory, kterým bude dotace poskytnuta předem určí stanovená komise. Počet vybraných souborů bude omezen. Pořízené kroje a jejich součásti musí být řádně vedeny v evidenci souboru a nesmí být po dobu pěti let bez vědomí sekretariátu FoS ČR prodány ani převedeny jinému vlastníkovi. Výchozí kalkulační částka dotace je stanovena na maximálně 50 % účtované hodnoty pořízených krojů, krojových součástí, nakoupeného materiálu nebo uhrazených prací.

1.O dotaci mohou žádat členské soubory FoS ČR, které uhradily v letech 2002, 2003 a 2004 členské příspěvky.
2.Finanční příspěvek lze poskytnout pouze členským souborům FoS ČR., které mají právní subjektivitu a bankovní účet, vedený na žádající soubor.
3.Dotace je určena na mládež do 26 let.
4.Žádost nutno zaslat poštou na sekretariát FoS ČR do 30.4. 2004. Žádosti zaslané faxem nebo e-mailovou poštou se nepřijímají.
Všechny doklady prokazující využití státní dotace musí být viditelně označeny číslem rozhodnutí, ke kterému se dotace vztahuje!
Osnova vyúčtování dotace: a) kopie všech účetních dokladů a dodacích listů souvisejících s
pořízením krojových součástí,
pořízením materiálu na zhotovení krojů a krojových součástí
služby spojené se zhotovením krojů a krojových součástí
b) doklady označené, vypsané a sečtené v součetce
c) prezenční listina souboru včetně trvalého bydliště a rodného
čísla /dat.nar./
d) prohlášení vedoucího souboru o zapsání pořízených krojů do seznamu majetku souboru
Dotace se týká nakoupení krojů a krojových součástí od 1.1.2004 do 29.10.2004.

1. Rozhodnutí komise obdrží žadatel písemně nejpozději do konce 30. 6. 2004,
toto je závazné,včetně údajů Vámi doplněných /č.účtu,tel.,apod./
2. Žadatelé, jejíž žádosti komise vybere pro přidělení dotace obdrží současně
s rozhodnutím i další pokyny a formulář pro správné vyúčtování dotace. Nutno vyúčtovat se všemi náležitostmi do 30. 10. 2004.
3. Dotaci lze poskytnout pouze právnické osobě, a to souboru, nikoli zřizovateli. K vyúčtování je nutné předložit kopii dokladu o přidělení IČ a kopii smlouvy o zřízení účtu !

Případné dotazy, upřesnění a nejasnosti, konzultujte telefonicky se sekretariátem FoS ČR (ekonomka, předseda - tel. 234621218), případně při předem domluvené osobní návštěvě s vedoucím sekretariátu.

Eva Oravcová v.r. Dr. Jiří Pokorný v.r.
ekonomka FoS ČR vedoucí sekretariátu FoSČR

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 16.03.2004 v 18:34 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA