PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA HLAVNÍ STRANA MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ VYSOČINA PRAHA STREDOČESKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ

ENCYKLOPEDIE FoS
Základní informace o FoS ČR
Adresář FoS
Partneři FoS
Folklorní festivaly FoS ČR
Folklorní soubory FoS ČR
Folklorní materiály
Folklorní projekty
Folklor a media
KALENDÁŘ FOLKLORU
Folklorní akce a lidové umění
Festivaly FoS ČR
ZAHRANIČNÍ AKTIVITY FoS
Zahraniční aktivity
Zahraniční festivaly
Výměny a nabídky
Kolečka a půlkolečka
AKTUALITY A ZPRÁVY
Aktuality, novinky, zprávy, ...
Poskytované dotace
Archiv článků
FOLKLOR A TRADICE
Časopis Folklor
Folklor a lidové tradice v ČR
Etnografické členění ČR
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla
Kroje a lidové oblečení
SLUŽBY
Vyhledávací centrum
Pro registrované

Časopis FOLKLOR


DOPORUČUJEME
Zpíváme pro radost
 
 

Výběrová bibliografie lidového řemesla [ Lidová řemesla a výrobky ]

Výběrová bibliografie lidového řemesla

Tato výběrová bibliografie má usnadnit práci badatelům, zájemcům z řad profesních organizací, popřípadě institucím státní správy a samosprávy při využívání databáze portálů Lidová řemesla. Bude postupně doplňována v předložené struktuře podle materiálů a využívána jako podnět pro zpracování podrobnějších specializovaných bibliografií jednotlivých oborů lidových řemesel.A.Celkové práce
BARTOŠ, P.: Moravský lidový dřevořez. Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín, 1969, sv. 3, s. 11-17.

BEČÁK, J. R. - ZBOŘIL, J.: Lidová malba a plastika. In: Lidové umění na Hané. Velký Týnec u Olomouce 1941, s. 324-347.

BEČÁK, J. R. - ZBOŘIL, J.: Lidové umění na Hané : Lidová kultura hmotná. Velký Týnec u Olomouce, Jan R. Bečák 1941. 460 s. : [XIX] tb.

BĚLÍK, V.: Horácký lidový vzor v kreslení na národní a osmileté střední škole. Havlíčkův Brod, Kraj. nakl. 1959. 41 s., barev. příl.

BOGATYREV, P.: Souvislosti tvorby. Praha, Odeon 1971. 209 s.

BOUČEK, V.: Co a jak můžeme začlenit z tradiční lidové výroby do současného života. Věci a lidé, 6, 1954, s. 6-85.

BOUČEK, V.: O tradiční lidové výrobě a veřejné péči o ni. Věci a lidé, 3, 1951, s. 289-320.

BOUČEK, V.: Rukodělná práce v moderní hmotné kultuře. Umění a řemesla, 1958, č. 4-9.

BOUDOVÁ, L.: Současná lidová umělecká výroba ve sbírkách Moravského muzea. Ethnographica, 15, 1981, s. 221-235. Též: Časopis Moravského muzea, 66, 1981, Vědy společenské, s. 221-235; 67, 1982, Vědy společenské, s. 251-264.

BURIAN, V: Zaniklá domácká výroba na Vyškovsku. Český lid, 48,1961, s. 57-59.

ČAPEK, J.: Nejskromnější umění. Praha, Aventinum 1920. 68 s. : 7 obr.

Československá vlastivěda. Díl III. Lidová kultura. Praha, Orbis 1968. 783 s.

DAVID, Z.: Domácká výroba na Štítecku. (S nástinem ekonomického vývoje soudního okresu Šilperk od poloviny 19. století do roku 1938.) Zprávy KVM v Olomouci, 1986, č. 244, s. 15-22.

DĚD, S.: Podoba tradičních rukodělných výrob a zvyků v průmyslovém pohraničí. In: Tradice lidové kultury v kulturním vývoji České republiky : 17. strážnické sympozium 25.-26. září 2001. Strážnice, Ústav lidové kultury 2001. s. 123-127.

Domácká výroba v Čechách, na Moravě a ve Slezsku : sborník referátů ze semináře konaného ve dnech 9.-10. června 1999 v Měčíně. Měčín, Město Měčín 2000. 135 s. : il.

DUŠEK, O.: O lidovém umění širšího Ostravska. In: Od Ostravice k Radhošti. M. Ostrava 1941, s. 63-72.

DVOŘÁKOVÁ, H.: Ruční práce žen a vazba na region (na příkladu Podluží). In: Folia ethnographica, 26, 1992, s. 23-28.

EDGAR, E.: Lidové umění a domácí průmysl u nás. Revue Moravsko-slezská, 2, 1906, s. 167-168.

FABIÁN, V.: Malovaný nábytek lidový v Československu. Národopisný věstník českoslovanský, 23, 1930. s. 122-132.

FROLEC, I.: Současná lidová estetika a výtvarná aktivita v Uherském Ostrohu. In: Město, prostor, lidé, slavnosti. Uherské Hradiště 1990, s. 192-205.

GEBAUEROVÁ, A.: Lidové umění a naše doba. Vlastivědný sborník střední a severní Moravy, 3, 1924-25, č. 4, s. 49-52.

HÁLOVÁ-Jahodová, C.: Umění a život zapomenutých řemesel. Praha, Nakladatelství ČVU 1955. 229 s., 138 s. obr. příl.

HASALOVÁ, V.: Tvořivost českého lidu v tradiční umělecké výrobě : sborník statí. Praha, Orbis 1953. 179, [2] s. : [68] s. obr. příl.

HAVLÍČEK, B.: Lidoví výtvarníci z údolí Lomné - řezbáři a umělečtí kováři. In: Mionší 1980, nestr.

Horácká ústředna pro lidový průmysl. Horácké listy, 2, 1910, č. 47, s. 3-4.

CHADRABA, R.: Tradice lidové plastiky na Frýdecku. Radostná země, 3, 1953, s. 97-102.

JANÁČEK, J.: Přehled vývoje řemeslné výroby v českých zemích za feudalismu. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1963. 288 s.

JANČÁŘ, J. - HORČIČKA, M.: 15 let péče o lidovou uměleckou výrobu v Uherském Hradišti. Umění a řemesla, 1962, č. 6, s. 204-211.

JANČÁŘ, J.: Co z rukodělnými tradicemi? Národopisná revue, 1993, s. 21-24.

JANČÁŘ, J.: K péči o lidové umělecké výrobky. Umění a řemesla, 1963, č. 2, příl. s. 9.

JANČÁŘ, J.: Lidová rukodělná výroba na Moravě. Strážnice, Ústav lidového umění 1988. 119 s., obr.

JANČÁŘ, J.: Lidová umělecká výroba v současnosti. Národopisné aktuality, 17, 1980, s. 281-286.

JANČÁŘ, J.: Na okraj desetiletého trvání zákona o lidové umělecké výrobě. Národopisné aktuality, 4, 1967, s. 66.

JANČÁŘ, J.: Rukodělná výroba jako součást národního kulturního dědictví. In: Lidová kultura v kulturním vývoji České republiky (1918-1998) : 15. strážnické sympozium, 14.-15. září 1999. Strážnice, Ústav lidové kultury 1999. s. 7-12.

JANČÁŘ, J.: Slovač, družstvo umělecké výroby v Uherském Hradišti. Brno, Muzejní a vlastivědná společnost 1985. 127 s. Vlastivědná knihovna moravská, sv. 47. Ref.: L. Tarcalová. Národopisné aktuality, 23, 1986, s. 269-270. - J. Mřáka. Jižní Morava, 23, 1987, s. 315.

JANČÁŘ, J.: Tradice a současnost lidové rukodělné práce v České republice. Národopisná revue, 9, 1999, č. 3, s. 123-128.

JANČÁŘ, J.: Tradice a současnost lidové výroby v ÚLUV. In: Slovácko, 4-5, 1962-63, s. 114-118.

JANOTKA, M. - LINHART, K.: Řemesla našich předků. Praha, Svoboda 1987. 208 s.

JANOTKA, M. - LINHART, K.: Zapomenutá řemesla : vyprávění o lidech a věcech. Praha, Svoboda 1984. 192 s.

JANOVSKÝ, R.: Domácí průmysl na Holešovsku. Český lid, 29, 1929, s. 209-221.

JEŘÁBEK, R. - ŠŤASTNÁ, I.: Lidové umění na dnešní vesnici. Umění a řemesla, 1978, č. 4, s. 63-65.

JEŘÁBEK, R.: Plastika lidových tvůrců. Praha, Odeon 1981. 71 s.

JEŘÁBEK, R.: Shromažďujeme současné projevy lidové výtvarné aktivity? Informační bulletin Moravského muzea (Brno), 1978, č. 1, s. 8-10.

JEŘÁBEK, R.: Výtvarná aktivita jihomoravského venkova očima národopisce. In: Revoluční proměny jihomoravského venkova. Brno 1981, s. 159-164.

JEŘÁBEK, R.: Výtvarná aktivita současné vesnice. Umění a řemesla, 1979, č. 2, s. 44-49.

JOHNOVÁ, H. - STAŇKOVÁ, J.: Lidový malovaný nábytek v českých zemích : z muzejních sbírek. Praha, Panorama 1989. 196 s. : obr.

JOHNOVÁ, H.: Horácké lidové hračky. Nové Město na Moravě, Horácké muzeum 1973. [27] s., 2 vol. příl.; 2. vyd. 1978. [40] s.

JOHNOVÁ, H.: Lidové šperky československé. Věci a lidé, 5, 1953, s. 311-357.

JURKOVIČ, D.: Práce lidu našeho : lidové stavby, zařízení a výzdoba obydlí, drobné práce. I[-IV]. Vídeň, A. Schroll 1905. 6 s. : 140 tab.

KALAS, V.: Lidová řemesla na Horácku. Žďár nad Sázavou, Okr. knihovna 1989. 8 s.

KLÍMA, A.: Manufakturní období v Čechách. Praha, ČSAV 1955. 523 s., obr.

KLVAŇA, J. - KRETZ, F.: Výtvarné umění lidu slovenského In: Národopis lidu českoslovanského, Díl 1. Moravské Slovensko, sv. 2. Praha 1922, s. 549-594.

KOBZÁŇ, J.: Lipta. [Činnost Valašského družstva lidové a umělecké výroby v Liptále.] Naše Valašsko, 2, 1953, s. 25-29.

KOTÍK, J.: Tradice a kultura československé výroby. Praha, Orbis 1954. 179, [2] s. : 5 barev. obr. příl.

KOULA, J.: Praktické výtěžky ze studia lidového umění. Český lid, 11, 1902, s. 211-213.

KRETZ, F.: Lidová ornamentika. Časopis Vlastivědného spolku muzejního v Olomouci, 37, 1926, s. 104-107.

KRETZ, F.: U hranic lidového umění. Časopis Vlastivědného spolku muzejního v Olomouci, 29, 1912, s. 101-104.

LANGER, J.: K problémům vztahů lidové výroby k tradičnímu zemědělskému prostředí. Národopisné aktuality, 12, 1975, s. 279-284.

LANGER, J.: Počátky podomácké výroby na uherskobrodských Kopanicích (ve druhé polovině 19. století). Zprávy OM v Gottwaldově, 1962, č. 1-2, s. 20-26.

LANGER, K.: Člověk mírou všech věcí. Umění a řemesla, 1978, č. 6, s. 211-216.

LANGER, K.: Matka učitelka. Pokus o výklad vzniku a vývoje tvaru užitkových předmětů. Umění a řemesla, 1970, č. 2, s. 26-33.

Lidový nábytek v českých zemích. Praha, Výzkumný ústav výrobního družstevnictví 1983. 123 s.: obr. (Studie o lidové umělecké výrobě, Č. 12).

LÍŠKOVÁ, A.: Lidová umělecká výroba v družstvech. Umění a řemesla, 1981, č. 2, s. 6-10.

MAJER, A.: Řemeslník český : rozjímání pro učedníka, tovaryše i mistra. Praha, A. Majer 1876. 119 s.

MALÉŘ, J.: Rukodělná lidová výroba v expozicích v přírodě. In: Museum vivum 1. Rožnov pod Radh. 1985, s. 117-126.

MELNIKOVÁ-Papoušková, N.: Československé lidové výtvarnictví. Praha, Orbis 1948. 119 s., obr. příl. Ref.: J. Kühndel. Časopis Matice moravské, 69, 1950, s. 390-391.

MELNIKOVÁ-Papoušková, N.: Figurální zdobené úly. Věci a lidé, 6, 1954, s. 342-368.

MELNIKOVÁ-Papoušková, N.: Putování za lidovým uměním. Kresby A. Moravec. Praha, Čin 1941. 393 s., 82 příl.

MELZER, M.: Počátky sběratelství lidového výtvarného umění na Moravě. Zprávy KVM v Olomouci, 1978, č. 194, s. 3-8.

MINAŘÍKOVÁ, B.: Byznys je byznys! Národopisná revue, 9, 1999, č. 2, s. 77-80.

Moravské ornamenty. Kresby M. Wanklová. Olomouc, Vlastenecký muzejní spolek 1888. Díl 1. 35 s., 8 obr. příl. Díl 3. 101 s., obr. příl. Vyšlo též něm.: Mährische Ornamente. Olmütz 1888-1891. Heft 1, 3. Ref. o sv. 3: J. Janoušek. Časopis Matice moravské, 16, 1892, s. 76-77.

Moravské Slovensko, 2. Praha, Národopis. museum českoslovanské 1922. 7 s., s. 665-887 : obr. č. 443-493, 13 bar. příl.

NOUŠOVÁ, J.: Slezské lidové umění : katalog výstavy, Praha, září-listopad 1967. Praha, Národopisné odd. Hist. muzea NM a Městské muzeum v Ostravě 1967. [30] s.

NOVÝ, L. a kol.: Dějiny techniky v Československu (do konce 18. století.). Praha, Academia 1974. 668 s., obr. příl.

OBKRÁČIL, K.: Ruční práce bez dílny a z laciných hmot. Prostějov, Buček [1924]. 116 s., 1 l. : obr.

OREL, J.: Soupis lidové výroby na Valašsku. Naše Valašsko, 14, 1951, s. 41-43.

OREL, J.: Zajišťování zdravých vývojových předpokladů tradiční lidové výroby. Národopisný věstník českoslovanský, 33, 1953-56, s. 148-151.

PAJER, J.: Rozvoj lidové výroby na Strážnicku. In: Revoluční proměny jihomoravského venkova. Brno 1981, s. 169-171.

PATURI, F.: Kronika techniky. Praha, Fortuna Print 1993. 651 s. : obr.

PAVLIŠTÍK, K.: Lidová umělecká výroba na Valašsku. [Výstava. Vsetín, 20.3. - 15.5. 1966.] Národopisné aktuality, 3, 1966, s. 53-54.

PECELT, A.: Mizející řemesla. Praha, TEPS 1958. 206 s.

PECHOVÁ, J.: Osudy tradičních lidových řemesel po sametové revoluci. In: Péče o tradiční lidovou kulturu v České republice : 18. strážnické sympozium 24.-25. září 2002. s. 40-42.

PETRÁK, J.: Zábojny. Úvaha o českém olejnářství. Český lid, 7, 1980, s. 420-424.

PISTORIUS, T.: Lidová a umělecká výroba. Praha, Čin 1946, 67 s. Knižnice minist. průmyslu, sv. 1. Ref.: ZOOR, 1, 1946, č. 2, s. 5.

POPPE, J. H. M.: Technologia všeobecná a obzvláštní : obšírné prostonárodní naučení o řemeslech a umělostech. Přeložil J. S. Presl. Díl první, Praha, Gednota ku powzbuzenj promyslu w Čechách 1836. Díl druhý, Praha 1837. Díl třetí, Praha 1837.

RABAN, J.: Česká lidová umělecká výroba. Praha, Ústředí lidové umělecké výroby 1975. 212 s.

ROUBÍK, F.: Z českých hospodářských dějin : přehled vývoje českého průmyslu, obchodu, měny i dopravy. Praha, Státní nakladatelství 1948. 146 s.

SCHEUFLER, V.: Rukodělná výroba. Etnografie národního obrození, Maketa, sv. 2. Praha, Ústav etnografie a folkloristiky ČSAV 1980.

STAŇKOVÁ, J. - BARAN, L.: Lidové umění z Čech, Moravy a Slezska. Praha, Panorama 1987. 198 s. Ref.: L. Kafka. Národopisné aktuality, 26, 1989, s. 129-131. - M. Kardošová. Slovenský národopis, 36, 1988, s. 431-433. - J. Vařeka. Český lid, 76, 1989, s. 120-121.

STAŇKOVÁ, J.: Lidové výtvarné umění. Čechy a Morava. Praha, SPN 1967. 170 s., 4 s.. obr. příl. Ref.: J. Jančář. Národopisné aktuality, 6, 1969, s. 126-127. J. Scheuflerová. Český lid, 57, 1970, s. 160-161.

STRÁNSKÁ, D.: Lidový nábytek a jeho historické vzory. Národopisný věstník českoslovanský, 32, 1951, s. 111-127.

STRATILOVÁ, V.: Lidové umění a řemesla na Hané a jejich vztah k dnešku. Časopis Vlastivědného spolku muzejního v Olomouci, 60 (1), 1970, ř. SV, s. 130-139.

SVOBODA, J. F.: Moravské Horácko. Sv. 3. Lidové umění a zvykosloví. Sešit 1. Lidové umění výtvarné. Kritická studie srovnávací. Praha, Národopisná spol. českoslovanská 1930. 84 s., 76 tb. příl. Národopis lidu českoslovanského, díl 3. Ref.: V. Černý. Časopis pro dějiny venkova, 17, 1930, s. 129-130.

SVOBODA, J.: O lidové tvořivosti výtvarné a jejím uplatnění v našem kraji. Radostná země, 4, 1954, s. 94-95.

ŠINDELÁŘ, D.: Estetika užité tvorby. Praha, Odeon, 1978. 295, [4] s. : [120] s. fot. příl.

ŠOUREK, K.: Lidové umění v Čechách a na Moravě. Praha, Umělecká beseda 1942. 143 s. Ref.: R. Bednárik. Národopisný sborník (Martin), 3, 1942, s. 123-124.

ŠOUREK, K.: Volkskunst in Bildern : Die Natur - der Mensch - die Arbeit. Praha, Artia 1956. 346 s. : [55] s. barev. obr. příl.

ŠTECH, V. V.: Lidé a věci. Umění a řemesla, 1962, č. 2, s. 42-43.

TEYSSLER, V. - KOTYŠKA, V.: Technický slovník naučný. Díl I-XV. Praha, Borský a Šulc 1927-1939.

TKÁČ, Š.: Hranice ľudového a insitného umenia. Umění a řemesla, 1966, s. 29-34.

VÁCLAVÍK, A.: Luhačovské Zálesí : Příspěvky k národopisné hranici Valašska, Slovenska a Hané. Luhačovice, Musejní společnost 1930. 671 s. : CLXXXI tab.

VÁLKA, M.: Lidové rukodělné tradice v současné společnosti. In: Péče o tradiční lidovou kulturu v České republice : 18. strážnické sympozium 24.-25. září 2002. s. 48-53.

VENTRUBOVÁ, V.: Problematika domácké výroby na Konicku. Vlastivědný věstník moravský, 33, 1981, s. 156-164.

VLČEK, K.: Domácký průmysl lidový. Národopisný věstník českoslovanský, 18, 1925, s. 126-129.

VONDRUŠKOVÁ, A. - VONDRUŠKA, V.: Tradice lidové tvorby : lidová hmotná kultura v Čechách a na Moravě. Praha, Artia 1988. 191 s. Ref.: M. Kardošová. SN, 36, 1988, s. 428-429.

VYDRA, J.: Dnešní hodnoty a formy lidové výroby. Český lid, 4, 1949, s. 174-182, 210-215.

WEIGNER, L.: Lidové a národní umění. Praha, Topič 1917. 60 s.

WEIGNER, L.: Lidové umění československé. Praha, Vilímek 1917. 72 s. : 4 l. obr. příl.

WINTER, Z.: Český průmysl a obchod v XVI. věku. Praha, Čes. akademie 1913. XII, 681 s.

WINTER, Z.: Dějiny řemesel a obchodu v Čechách v XIV. a XV. století. Praha, Čes. akademie 1906. VII, 976 s.

WINTER, Z.: Řemeslnictvo a živnosti XVI. věku v Čechách. [1526-1620]. Praha, Čes. akademie 1909. VII, 749 s.

ZBAVITEL, A.: Lidová tvořivost na Frenštátsku. Radostná země, 5, 1955, s. 8-14.

ŽIŽKOVÁ, L.: Kam kráčíš Krásná jizbo? Umění a řemesla, 1994, č. 1, s. 8-11.
B.Keramika
BALETKA, L.: Rajnochovická keramikan : výrobní poměry a produkce v manufakturách na výrobu kameniny v Mikulůvce a na Lázech na Vsetínsku. Český lid, 77, 1990, s. 165-171.

BOUČEK, V.: Poznámky ke zvelebování problému bílé lidové majoliky. Věci a lidé, 2, 1949-50, s. 259-269.

ČERNOHORSKÝ, K. - FABIAN, V. - GEISSLER, R. - PLÁNIČKA - SVOBODA, J. F.: Československá lidová keramika. Národopisný věstník českoslovanský, 23, 1930, s. 97-122, 169-216, 273-300; 24, 1931, s. 92-132, 163-202.

ČERNOHORSKÝ, K.: Jak se vyráběly vyškovské fajance. Vyškov, Mus. spolek 1928. 61 s., příl.

ČERNOHORSKÝ, K.: K počátkům fajansové výroby na území Československa. Český lid, 39, 1952, s. 21-28.

ČERNOHORSKÝ, K.: Moravská lidová keramika. Praha, J. Otto 1941. 284 s., 24 obr. příl. Ref.: V. Richter. Časopis Matice moravské, 66, 1944-46, s. 213-214; O. Říha. Sborník pro hospodářské a sociální dějiny, 1, 1946, s. 113-114.

ČERNOHORSKÝ, K.: Počátky habánských fajánsí. Opava, Slezské zemské muzeum 1931. 47 s. Zvl. otisk z Věstníku Slezského zemského muzea v Opavě, 2, 1930, s. 103-143. Ref.: J. F. Svoboda. Národopisný věstník českoslovanský, 24, 1931, s. 306-307. - STS. Časopis Matice moravské, 55, 1931, s. 299-300.

ČERNOHORSKÝ, K.: Příspěvek k dějinám fajánsové výroby ve Valašském Meziříčí. Naše Valašsko, 3, 1932, s. 58-66.

ČERNOHORSKÝ, K.: Výroba fajánsí v Bučovicích. In. Bučovice, státní zámek a okolí. Praha 1955, s. 22-24.

HRBKOVÁ, R.: Habáni na Moravě [fajáns]. Olomouc, Vlastivěd. úst. 1972. 18 s., 9 s. příl. Práce odboru společenských věd Vlastivědného ústavu v Olomouci, č. 28.

HRBKOVÁ, R.: Habánská keramika. In: Ročenka museí Olomouckého kraje. Olomouc 1957, s. 133-138.

HRBKOVÁ, R.: Litovelská hrnčina. Olomouc,Vlastivědný ústav 1970. 15 s., 24 obr. příl. Práce odboru spol. věd VÚ v Olomouci, č. 26. Ref.: V. Scheufler. Český lid, 58, 1971, s. 356.

HRBKOVÁ, R.: Olmützer und Sternberger Fayensen. In: Ethnographica, 1, 1959, s. 100-109.

HRBKOVÁ, R.: Olomoucké a šternberské fajanse. Český lid, 45, 1958, s. 75-77.

CHADRABA, R.: Proč zanikla lidová keramika v Olomouckém kraji. Věci a lidé, 3, 1951-52, s. 357-368.

JANČÁŘ, J.: Lidová keramika : skripta ke stejnojmenné videokazetě. Strážnice, Ústav lidové kultury 1997. 59 s.: obr + videokazeta. (Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v České republice).

JANČÁŘ, J.: Lidová keramika na Slovácku od počátku 20. století. Český lid, 52, 1965, s. 25-33.

JANČÁŘ, J.: Slovácké fajánse. Národopisné aktuality, 20, 1983, s. 191-197.

JEŘÁBEK, R.: Pár slov o keramice, zvláště lidové. In: Studie Muzea Kroměřížska `82. Kroměříž 1983, s. 55-58.

JOHNOVÁ, H.: Domácká výroba cihel na Jablunkovsku. Věstník Národopisné společnosti československé při ČSAV, 1960, č. 2, s. 6-10.

KALINOVÁ, A.: Keramická továrna v Olomučanech u Blanska a život v lidovém prostředí na přelomu 19. a 20. století. In: Ethnographica, 17, 1983, s. 271-281, 8 obr. na příl.

KLIMEŠOVÁ, E.: Podkladové materiály pro určování proskovské fajánse. Časopis Slezského muzea, 23, 1974, B, s. 38-59.

KRAHULEC, A.: Keramická továrna ve Vranově n/Dyjí. Tvar, 3, 1950, s. 218-223.

KRETZ, F.: Keramická továrna v Hranicích. Záhorská kronika, 9, 1926-27, s. 105-106.

KRETZ, F.: Keramika habánská a selská. Časopis Vlastivědného spolku muzejního v Olomouci, 29, 1912, s. 161-165.

KRETZ, F.: Rajnochovská keramika. Záhorská kronika, 10, 1927-28, s. 37-39.

KRETZ, F.: Zaniklé továrny keramické na Moravě. Český lid, 9, 1900, s. 180-184.

KUNZ, L.: Rajnochovská keramika : na okraj výstavy keramických výrobků dílen a kameninu v Rajnochovicích, v Lázech, v Loukově a na Mikulůvce. Naše Valašsko, 5, 1956, s. 54-57.

KUNZ, L.: Uherskobrodští kamnáři a hrnčíři : příspěvek k českopolským stykům v lidových řemeslech. Český lid, 73, 1986, s. 98-103.

KUNZ, L.: Výroba a pálení cihel v Rajnochovicích. Naše Valašsko, 12, 1949, s. 150-153.

LANDSFELD, H.: Lidové hrnčířství a džbánkařství : besedy o řemesle džbánkařském a kamnářském. Praha, Orbis 1950. 341 s., příl. Ref.: L. Lábek. Národopisný věstník českoslovanský, 32, 1951, s. 189-191.

LANDSFELD, H.: Tisíc let keramické výroby ve Strážnici. Gottwaldov, Kraj. museum 1956. 15 s. Studie Krajského musea v Gottwaldově. Řada SV, č. 5.

LANDSFELD, H.: Výroba "černého" nádobí v Modré u Velehradu. In: Slovácko, 3, 1961, s. 85-89.

LANG, A.: Z historie loštického hrnčířství. Severní Morava, 1, 1957, s. 27-32.

Lidová keramika v českých zemích. Praha, Výzkumný ústav výrobního družstevnictví 1978. 123 s. (Studie o lidové umělecké výrobě, Č. 8).

NOVOTNÁ, M.: Hrnčířství a kamnářství ve Svratce. Věstník Národopisné společnosti československé při ČSAV, 1960, č. 2, s. 10-13.

PAJER, J.: K metodice hodnocení lidové keramiky z archeologických nálezů. (Na základě strážnických nálezů.) Národopisné aktuality, 11, 1974, s. 169-184.

PĚTA, J.: Kunštátské hrnčířství a jeho techniky. Věci a lidé, 4, 1952, s. 133-139.

PLICKOVÁ, E. - SCHEUFLER, V.: Lidová hrnčina v Československu. Uh. Hradiště, Slovácké muzeum 1966. 78 s., 16 obr. příl., 2 mp. Kultura a tradice, sv. 6. Ref.: V. Scheufler. Český lid, 54, 1967, s. 118-119.

PRAŽÁK, V. - TICHÝ, D.: Kunštátské hrnčířství : soupis hrnčířských dílen a mistrů hrnčířů v Kunštátě na Moravě. Časopis Národního muzea, oddíl věd společenských, 132, 1963, s. 25-41.

PRAŽÁK, V.: Kunštátské hrnčířství : dějinný vývoj a výrobní poměry hrnčířského řemesla v Kunštátě na Moravě. Národopisný věstník českoslovanský, 33, 1953-56, s. 207-277.

PRAŽÁK, V.: Technologie hrnčířské výroby v Kunštátě. Československá etnografie, 8, 1960, s. 371-383; 9, 1961, s. 16-58, 113-134, 235-37.

SCHEUFLER, V.: Dějiny chodské keramiky. Plzeň, Krajské nakladatelství 1959. 191 s.

SCHEUFLER, V.: Lidová keramika : nástin technické a kulturněhistorické specifikace. In: Studie Muzea Kroměřížska `82. Kroměříž 1983, s. 59-70.

SCHEUFLER, V.: Lidové hrnčířství v českých zemích. Praha, Academia 1972. 222 s., 57 s. fot. příl., 4 mp. příl. Ref.: J. Souček. Národopisné aktuality, 10, 1973, s. 139-140.

SCHEUFLER, V.: Novověké nálezy z Bruntálu a bruntálské hrnčířství nové doby. Časopis Slezského muzea, 24, 1975, B, s. 32-42.

SCHEUFLEROVÁ, J.: Lidová hrnčina v Československu. Umění a řemesla, 1966, s. 195-200.

SKRUŽNÝ, L.: Příspěvek k vývoji hrnčířských cechů a hrnčířských pracovních nástrojů. Český lid, 61, 1974, s. 155-175.

SNÁŠIL, R.: Příspěvek k technologii pálení černé hrnčiny na Slovácku. Český lid, 57, 1970, s. 328-335.

SVOBODA, J. F.: Československá lidová keramika. Národopisný věstník českoslovanský, 22, 1929, s. 61-86.

SVOBODA, J. F.: Lidová keramika západomoravská. Národopisný věstník českoslovanský, 20, 1927, s. 157-167, 233-248, 330-350.

ŠUJAN, V.: Moravské lidové fajánse. In: Slovácko, 12-13, 1970-71, s. 49-58.

TVRDÝ, J.: Vyškovská keramika a její vývoj. Národopisný věstník českoslovanský, 6, 1911, s. 73-87, 97-121, 145-156.

UHROVÁ, O.: Západomoravská keramika. [Oslavany, Ivančice, Velká Bíteš, Rešice.] Vlastivědný věstník moravský, 26, 1794, s. 288-301.

VÁLKA, M.: Rajnochovická keramika : příspěvek k dějinám keramické výroby na východní Moravě. In: Studie Muzea Kroměřížska `82. Kroměříž 1983, s. 85-88.

VYDRA, J. - KUNZ, L.: Malerei auf Volksmajolika von der Wiedertäuferkeramik zur Volkskunst 1685-1925. Praha, Artia 1956. 69, 6 s. : 156 s. obr. příl.

ZHÁNĚL, J.: Vyškovská lidová keramika. In: Vyškov. Praha 1954, s. 17-19.C.Pletiva
BARAN, L.: Jihočeské nůše. Český lid, 46, 1959, s. 120-124.

BOUČEK, V.: Sláma, orobinec, lýko v lidové tvorbě. Tvar, 2, 1949, s. 217-219.

EBERHARDOVÁ, A. - ŠENFELDOVÁ, H.: Sláma a orobinec. Uh. Hradiště, Slovácké muzeum 1970. 74 s., 38, 118 obr. v příl. Technologie lidové výroby, č. 1. Ref.: J. Staňková. Český lid, 59, 1972, s. 114-115.

GABRIEL, S.: Košíkářství : [tradiční řemesla]. Brno, Computer Press 2003. 176 s. : il. (Hobby).

CHYTIL, J.: Splétané přírodní materiály. Tvar, 5, 1952, s. 76-79.

JANČÁŘ, J.: Pletiva : skripta ke stejnojmenné videokazetě. Strážnice, Ústav lidové kultury 1998. 63 s.: obr + videokazeta. (Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v České republice).

JEŘÁBEK, R.: Pletené obilní nádoby na Valašsku. In: Historický sborník. Gottwaldov 1957, s. 77-81.

JURČÁK, V.: Vzpomínka na jasenské opálkáře. Region Podřevnicko, 3, 1994, č. 2, s. 16.

KALOUS, J.: Co je orobinec a jak jej využít. Lidová tvořivost, 7, 1956, č. 6, s. 134-135.

Košíkářská výroba v českých zemích. Praha, Výzk. ústav výrob. družstevnictví 1980. 150 s. : obr. (Studie o lidové umělecké výrobě ; č. 10).

KRČMOVÁ, S.: Tradice výrobků z orobince v Brumovicích. Malovaný kraj, 26, 1990, č. 2, s. 27-28.

LIŠKA, L. - GOLDEMUND, E.: Tradice umělecké výroby na Prostějovsku [ze slámy]. Štafeta, 7, 1975, č. 2, s. 18-19.

MEVALDOVÁ, H.: Košíkáři na Berounsku a Hořovicku. In: Muzeum a současnost. Sv. 12, 1993, s. 87-95.

NEJEDLÝ, J.: Praktické vrbařství. Praha,Brázda 1950. 189 s.

OREL, J.: Zužitkování kukuřičného šustí na jižní Moravě. Věci a lidé, 6, 1954-55, s. 369-379.

ORLÍČEK, Z.: Zpracování slámy a lýka na Drahanské vysočice. Umění a řemesla, 1959, č. 4, s. 158-162.

RAMBOUSEK, A.: Košikářství ve škole a v domácnosti [práce z rákosu]. Jilemnice, Baumgartner 1924. 75 s., 2 l. : 51 obr. (Umění v domácnosti ; I).

ROŠICKÝ, V.: Košikářství. Praha, 1897. 56 s.

RÝZNAR, V.: Domácké košikářství a pometlářství na Štítecku. Severní Morava, 36, 1978, s. 74-76.

SEKANINA, F.: Vznik a rozvoj domácího slaměného a lýkového průmyslu v Lipové. Věci a lidé, 2, 1949-1950, s. 68-79.

STAŇKOVÁ, J.: Výroba rohoží na vertikálním stavu ve Březí na Českomoravské vysočině. Český lid, 45, 1958, s. 263-267.

ŠENFELDOVÁ, H.: Pletení z loubků. Uh. Hradiště, Slovácké muzeum 1975. 139 s., obr. v textu. Technologie lidové výroby, sv. 3. Ref.: J. Staňková. Český lid, 67, 1980, s. 186.

ŠENFELDOVÁ, H.: Pletení z proutí od A do Z. Praha, Sobotáles 2003. 112 s., [4] s. barev. obr. příl. : il.

ŠENFELDOVÁ, H.: Pletení ze slámy. Praha, Grada 2004. 96 s.: il.

VERMOUZEK, R.: Košaři. [Způsob výroby.] Český lid, 57, 1970, s. 149-154.

VERMOUZEK, R.: Opálkáři. [Technologie a materiály.] Český lid, 62, 1975, s. 37-39.

VYDRA, J.: Kořínky stromů jako lidový pletařský materiál. Československá etnografie, 4, 1956, s. 271-275.D. Dřevo
BĚLÍK, V.: Johan Burian, majstr stolařský z Mohelna. [Malovaný nábytek.] Vlastivědný věstník moravský, 1, 1946, č. 2-3, s. 145-148. Též in: VSV, 1, 1956, VS, s. 165-166.

BENEŠ, A.: Nauka o bednářství : učebnice pro odbor a theoret. vzděl. bednářů. Praha, nákl. vl. 1906. 468 s. : obr.

BENEŠ, J.: O práci vlčnovského koláře. In: Slovácko, 4-5, 1962-63, s. 95-100.

DUŠA, F.: Lidový dřevoryt 18. a 19. století. Brno, vl.n. 1938. 25 s., 36. obr. příl.

DVOŘÁKOVÁ, H.: Horácká hračka ve světle dobové produkce sousedních zemí. Národopisná revue, 4, 1994, s. 17-22.

FIXL, V.: Půlstoletí československé hračky. Umění a řemesla, 1976, č.4, s. 20-23.

HERAIN, K.: Naše lidové hračky. Věci a lidé, 4, 1952-1953, s. 236-250.

HERCÍK, E.: Československé lidové hračky : kapitoly o hračkách od pravěku do naší doby. Praha, Orbis 1951. 62 s., 176 tb.

HLINOVSKÝ, F. J. - MICHALČÍK, A.: Lidové řezbářství : soubor reprodukcí z č. a slov. lid. řezbářství. Praha, Orbis 1955. 110 s. : [8] barev. obr. příl.

HLUBUČEK, K.: Lidový řezbáři doudlebští. Doudlebský archív historický a národopisný, 1951, č. 3, s. 1-8.

HRUŠKA, J. F.: Chodský dřevorubec a jeho práce. Český lid, 6, 1897, s. 446-455.

JABŮRKOVÁ, H. - JAKEŠ, K.: Netradiční setkání s tradiční bednářskou výrobou aneb Co se v mládí naučíš, ve čtvrté generaci jako když najdeš. Valašsko, 1999, č. 2, s. 32-33.

JANČÁŘ, J.: Práce ze dřeva. část 2. : skripta ke stejnojmenné videokazetě. Strážnice, Ústav lidové kultury 1998. 46 s.: obr + videokazeta. (Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v České republice).

JANČÁŘ, J.: Výroba dřevěného nářadí na Podřevnicku. Český lid, 52, 1965, č. 2, s. 124-125.

JANOTKA, M.: Dřevo v tradiční rukodělné výrobě : příspěvek k členění problematiky. Muzejní a vlastivědná práce, 5, 1967, s. 196-205.

JANOTKA, M.: Dřevo v tradiční rukodělné výrobě. Umění a řemesla, 1963, č. 6, s. 224-29.

JANOTKA, M.: Příprava a užití štípaného dřeva v tradiční výrobě. Český lid, 50, 1963, s. 152-163.

JANOTKA, M.: Příprava a užití štípaného dřeva v tradiční výrobě. Úvod do problematiky. Český lid, 50, 1963, s. 152-163.

JANOTKA, M.: Samorosty v tradiční dřevařské výrobě. Český lid, 48, 1961, s. 247-255.

JANOVSKÝ, R.: Umělecký průmysl valašských truhlářů z 18. století. Naše Valašsko, 3, 1932, s. 40-41.

JEŘÁBEK, R.: Dlabané obilní nádoby na Valašsku. Lidová kultura vých. Moravy, 1, 1960, s. 57-62.

JEŘÁBEK, R.: Dva příspěvky k studiu materiální kultury na Valašsku v 19. století. [Práce na pile a výroba dřevěného popela.] Národopisné aktuality, 8, 1971, s. 99-102.

JOHNOVÁ, H.: Horácké dřevěné hračky. Umění a řemesla, 1976, č. 4, s. 24-26.

KOCURA, J.: Kolářství. Praha, SZN 1956. 213, [3] s.

KOHOUT, J. - TOBEK, A.: Tesařství : tradice z pohledu dneška. Praha, Grada 1996. 255 s. : il.

KUNZ, L.: Jak hory živily lidi na rajnochovicku. [Dřevorubectví, svážení dřeva, výroba šindelů] Naše Valašsko, 13, 1950, s. 49-57.

KYDLÍČEK, K. - SCHÄFFER, R.: Tesař. Státní nakladatelství technické literatury 1959. 279 s., obr.

LANGER, K.: Dřevo v domácké a lidové výrobě. Věci a lidé, 2, 1949-50, s. 364-372.

LANGER, K.: Dřevo v lidové umělecké výrobě. In: HASALOVÁ, V.: Tvořivost českého lidu v tradiční umělecké výrobě : sborník statí. Praha, Orbis 1953. s. 39-45.

Lidový ornament na dřevě v českých zemích. Praha, Výzkumný ústav výrobního družstevnictví 1980. 123 s. (Studie o lidové umělecké výrobě, Č. 9).

LÍŠKOVÁ, A. - HRNÍČKO, V.: Lidové hračky a současnost. Umění a řemesla, 1982, č. 1, s. 21-26.

MELNIKOVÁ-Papoušková, N.: Lidové hračky. Praha, Orbis 1948. 32 s. Ref.: V. Štefanová. Malovaný kraj, 3, 1948, s. 59-60.

MELNIKOVÁ-Papoušková, N.: Lidový dřevořez. Umění a řemesla, 1965, s. 217-222.

MELNIKOVÁ-Papoušková, N.: Několik myšlenek kolem lidového dřevořezu. Hollar, 31, 1961, s. 6-21.

MILDER, V.: O ruční výrobě šindele. Severní Morava, 2, 1957, s. 59-60.

OREL, J.: Súsek ve valašském lidovém inventáři. [Technika výroby, názvy, pokus o určení oblasti rozšíření a původu.] Naše Valašsko, 12, 1949, s. 102-108.

PAJER, J.: Strážničtí bednáři. Malovaný kraj, 19, 1983, č. 4, s. 6-7.

PAVLIŠTÍK, K.: Domácká výroba dřevěného nářadí a náčiní na Podřevnicku. Zlín, Muzeum jihovýchodní Moravy 1993. Ref.: J. Jančář. Národopisná revue, 3, 1993, s. 134. - I. Frolec. Slovácko, 36, 1994, s. 69-70. - S. Švecová. Slovenský národopis, 42, 1994, s. 244-245.

PAVLIŠTÍK, K.: Práce ze dřeva. část 1. : skripta ke stejnojmenné videokazetě. Strážnice, Ústav lidové kultury 1998. 68 s.: obr + videokazeta. (Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v České republice).

ROUS, J.: Výroba dřevěného náčiní na Valašsku. S ilustracemi K. Hofmana. Naše Valašsko, 1, 1929-30, s. 15-21.

SEDLÁK, J.: Tesařství. (Dřevěné stavby a konstrukce.) Díl I. Vlastnosti dřeva, základní konstrukce tesařské, krovy soustavy vaznicové, se 76 celostránkovými obrazci. Praha, B. Pyšvejc 1948. 180 s.

SKRAMLÍK, K.: Tesařství : příruční kniha praktického tesařství pro potřebu škol i dělníků, za přispění zkušených odborníků. Praha, Kober [1920]. 124 s. : tab.

STANOVSKÝ, V. - TVRDÍKOVÁ, M.: Chvála řemesla. [Práce lidových truhlářů a barvířů na jižní Moravě.] Domov, 1972, č. 3, s. 42-44; č. 4, s. 46-48.

STARÝ, F.: Zaniklá výroba šindele, kolomazi a dřevěného uhlí. Český lid, 25, 1925, s. 99-105.

STOKLAS, E.: Doškáři a šindeláři na Litovelsku. Vlastivědný věstník moravský, 2, 1947, s. 142-143.

STRÁNSKÁ, D.: Tvůrci lidového umění. Truhláři lidového nábytku v Mohelně. Český lid, 43, 1956, s. 69-76.

STRNAD, J.: Kolářství v theorii a praxi čili stavba všech druhů vozidel. Praha-Vinohrady ; Praha VII, 1921-1923]. 143 s. : 40 obr. příl.

ŠENFELDOVÁ, H.: Lidové techniky zdobení dřeva. Praha, SNTL 1984. 135 s.. Ref.: M. Náplavová. Slovácko, 26, 1984, s. 125.

ŠOTOLA, M.: Naše vylévané dřevo. Věci a lidé, 6, 1954, s. 397-417.

TRUTOVSKÝ, A.E.: Truhlář pro výrobu nábytku : zákl. příručka pro truhlářský dorost a pro mistrovské kursy a odb. učiliště. Praha, SNTL 1954. 310 s.

URBACHOVÁ, E.: Dřevo v historii Valašska. In: Dřevo v životě valašského lidu. Vsetín 1972, s. 4-8.

VINTER, J.: Práce se dřevem. Praha, 1973.

VYDRA, J.: Lidová hračka. Věci a lidé, 4, 1952/53, s. 211-235.

ZÁMEČNÍK, A.: Dřevařství na Valašsku. In: Sborník Musejní společnosti ve Valašském Meziříčí, 13, 1907, s. 48-54.
E.Textil
DAVID, Č.: Domácká výroba nitěných knoflíků na Štítecku. Severní Morava, 51, 1986, s. 37-42.

STAŇKOVÁ, J.: České lidové tkaniny. Čechy a západní Morava. Praha, SNTL 1989. 376 s. Technologie lidové výroby, sv. 8. Ref.: J. Zajonc. SN, 38, 1990, s. 634-635.

STAŇKOVÁ, J.: Lidové tkaniny v tradičním oděvu a interiéru. Československá etnografie, 8, 1960, s. 384-413.

STAŇKOVÁ, J.: Lidový textil a jeho aplikace. Umění a řemesla, 1959, č. 5, s. 201-206.

STAŇKOVÁ, J.: Primitivní textilní techniky v českých muzeích. Muzejní a vlastivědná práce, 1973, č. 3, s. 147-175.

STAŇKOVÁ, J.: Textilní výroba a lidová tradice. Umění a řemesla, 1961, č. 6, s. 221-227.

SUCHÝ, B.: Vazby tkanin listových : tekst. Prostějov, nákladem vlastním, [po r. 1926]. 104 s.

SUK, R.: Rukodílná textilní výroba. Muzejní a vlastivědná práce, 4, 1966, s. 74-84.

SVOBODOVÁ, V.: Jak se na Českomoravské vysočině bílilo lněné plátno a příze. Vlastivědný věstník moravský, 22, 1970, s. 174-181.

VÁCLAVÍK, A. - OREL, J.: Textile Folk Art. Praha, Artia 1956. 58 s., 300 obr.

VONDRUŠKOVÁ, A. - PROŠKOVÁ, I.: Textilní techniky. část 3. : doprovodná publikace ke stejnojmenné videokazetě. Strážnice, Ústav lidové kultury 2002. 71 s.: obr + videokazeta. (Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v České republice).

VONDRUŠKOVÁ, A.: Textilní techniky. část 1.: skripta ke stejnojmenné videokazetě. Strážnice, Ústav lidové kultury 1998. 55 s.: obr + videokazeta. (Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v České republice).

VONDRUŠKOVÁ, A.: Textilní techniky. část 2. : skripta ke stejnojmenné videokazetě. Strážnice, Ústav lidové kultury 1998. 62 s.: obr + videokazeta. (Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v České republice).
Krajky a výšivky (včetně síťování a práce na rámu)

BĚLÍK, V.: Několik lidových výšivek Moravsko-Krumlovska. Podyjí, 10, 1932-33, s. 5-6, 35-37, 55-58.

BENEŠ, J.: Vlčnovské vyšívání. Metodicky spoluprac. a k tisku připr. L. Kunz. Brno, Mor. museum 1959. 76 s. Malé tisky, č. 6.

BLAŽKOVÁ, A.: Štramberské výšivky. Naše Valašsko, 2, 1931, s. 165-168.

BOUČEK, V.: Poznámky k současné problematice lidové výšivky. Věci a lidé, 3, 1951-1952, s. 446-461.

ČERNÁ, A.: Pletení na rámu. Praha, A. Černá, tisk J. Rokyta 1912. 50 s.

DIVÍN, O.: Krása a tradice zuberské výšivky. Zubří, Obecní úřad Zubří : Kulturní komise OÚ Zubří, Muzeum obce Zubří 1995. 48 s. : il. ; 21 cm

FIALOVÁ, V.: Lidové obřadní pokrývky z Valašska. Naše Valašsko, 14, 1951, s. 55-58.

FIALOVÁ, V.: Zapomenutý druh lidového vyšívání z Valašska. Časopis Moravského muzea, 36, 1951, s. 161-181.

GEBAUEROVÁ, A.: Lidové vyšívání na Kroměřížsku. Vlastivědný sborník střední a severní Moravy, 2, 1923-24, č. 5, příl. s. 2-7.

GREGOROVÁ, I.: Lidové vyšívání na Moravě. [Slovácko.] Věci a lidé, 4, 1952, s. 181-191.

GREGOROVÁ-EBERHARDOVÁ, I.: Rožnovské výšivky. Naše Valašsko, 5, 1939, s. 16-24.

HASALOVÁ, V.: Příspěvky ke studiu valašského vyšívání. Valašsko, 1, 1952, s. 46-53, 84-91.

HAVELKOVÁ, V: Vývoj některých ornamentů našich lidových ve vyšívání. Časopis Vlastivědného spolku muzejního v Olomouci, 14, 1897, s. 129-140.

HAVLÍČEK, B.: Nejstarší lidové vyšívání z Valašskokloboucka podle záznamu ze 17. století. Zprávy OM v Gottwaldově, 1958, č. 5-6, s. 117-119.

HOŠKOVÁ, M.: Výšivky severozápadní Moravy. Šumperk, OVM 1985. 30 s., 10 obr. na příl. Metodické příručky, sv. 16. Ref: Lasovský. Vlastivědný věstník moravský, 38, 1986, s. 148.

HYNKOVÁ, H.: O háčkování a síťování v Orlických horách a Podorlicku. In: Panorama : z přírody, historie a současnosti Orlických hor a podhůří, 2000, sv. 8, s. 45-54.

CHYTIL, J. - GREGOROVÁ, I.: Krajkářství a vyšívačství na Moravě. Věci a lidé, 2, 1949-50, s. 182-186.

JEŘÁBEK, R.: Na okraj o krajce. In: O lidové krajce. Praha, Ústředí lidové umělecké výroby 1982, s. 2-7.

JEŘÁBEK, R.: Výběrová bibliografie lidové krajky a krajkářství v Československu. In: O lidové krajce : sborník materiálů z pracovního semináře v Hradci Králové 11. května 1982. Praha 1982, s. 67-77.

KINDLOVÁ, Z. - TOMKOVÁ, M.: Pletení na krosienkách. Praha, Vzdělávací spolek uměleckých řemesel : Paličkování 2001. 158 s. : il.

KLVAŇA, J.: O technikách výšivkových na Moravském Slovácku. Náš směr, 7, 1920-21, s. 107-127.

KOPÁČ, K. J.: O výšivkách a vyšívačkách v Českém Horácku. Český lid, 10, 1901, s. 119-126, 215-218, 447-450.

KORNINOVÁ, B.: Slezské výšivky v počítané niti. Radostná země, 3, 1953, s. 64-66.

KORNINOVÁ, B.: Slezské výšivky. Radostná země, 3, 1953, s. 96-97.

KOULA, J.: Několik myšlenek, v čem a kde dlužno hledati starožitnosti vyšívání československého. Český lid, 6, 1897, s. 25-34, 171-179, 275-282, 458-462.

KRÁLOVÁ, J.: Pleny a obřadní plachty ve Slezsku vyšité oboustranným křížkem. Radostná země, 11, 1961, s. 104-106.

KRAUS, B.: Krajkářství na Konicku a jeho zakladatelé. Vlastivědný věstník moravský, 28, 1976, s. 274-280.

KREJČIŘÍKOVÁ, I.: Hanácká výšivka. In: Lidová kultura na Hané. Olomouc 1994, s. 123-125.

KRETZ, F.: Kapitola o krajkářství československém. Český lid, 9, 1900, s. 8-10.

LANGHAMMEROVÁ, J.: Krajkářství na Domažlicku. Časopis Národního muzea v Praze, řada historická, 1983, č. 3-4-, s. 158-179.

LANGHAMMEROVÁ, J.: Lidová krajka v Čechách a na Moravě. Strážnice, Ústav lidové kultury 1992. 32 s. Ref.: A. Jeřábková. Národopisná revue, 4, 1994, s. 158-159.

LANGHAMMEROVÁ, J.: Lidová krajka v českých zemích. In: O lidové krajce. Praha, Ústředí lidové umělecké výroby 1982, s. 21-29.

Lidové tkaniny v českých zemích. Uspoř. F. Kouřimský a J. Staňková. Praha, Výzkumný ústav výrobního družstevnictví 1973. 80 s.

Lidové výšivky na Moravě. Uspoř. F. Kouřimský a M. Ludvíková. Praha, Výzkumný ústav výrobního družstevnictví 1975. 118 s. (Studie o lidové umělecké výrobě, č. 4.)

LUDVÍKOVÁ, M.: Dvě vlny křížkové výšivky. Malovaný kraj, 35, 1999, č. 2, s. 1-3.

LUDVÍKOVÁ, M.: Jihomoravské koutnice. In: Slovácko, 18-19, 1976-1977, s. 19-48.

LUDVÍKOVÁ, M.: K otázce inspiračních zdrojů lidové výšivky. In: Ethnographica, 17, 1983, s. 264-270, 15 obr. na příl.

LUDVÍKOVÁ, M.: Křížková výšivka na Moravě. In: Ethnographica, 16, 1982, s. 221-238.

LUDVÍKOVÁ, M.: Lidová výšivka bývalé německé menšiny na Kravařsku a na Vyškovsku. In: Folia ethnographica, 23-24, 1989-90, s. 51-79.

LUDVÍKOVÁ, M.: Moravská lidová výšivka. Brno, Mor. muzeum 1979. 31 s., obr. příl. Malé tisky, sv. 18. Veselí nad Moravou, ZK ROH 1983. 20 s. Ref.: V. Klevetová. Český lid, 67, 1980, s. 115-116.

LUDVÍKOVÁ, M.: Moravská lidová výšivka. Brno, Mor. muzeum 1986. 244 s. Ref.: J. Beneš. Národopisné aktuality, 25, 1988, s. 117-119. - A. Kalinová. Malovaný kraj, 23, 1987, č. 4, s. 23. - J. Pavelčík. Časopis Slezského muzea, 37, 1988, sér. B., s. 96. - L. Tarcalová. Slovácko, 29, 1987, s. 149. - E. Večerková. Český lid, 77, 1990, s. 59-60.

LUDVÍKOVÁ, M.: Ptáci a zvířata ve výšivce na Slovácku. Malovaný kraj, 35, 1999, č. 4, s. [1,2], 3.

LUDVÍKOVÁ, M.: Síťované práce z okolí Městečka Trnávky. Národopisné aktuality, 24, 1987, s. 27-36.

LUDVÍKOVÁ, M.: To nejlepší nakonec : (výšivka na Podluží). Malovaný kraj, 35, 1999, č. 6, s. 1-3

LUDVÍKOVÁ, M.: Výšivka na Kyjovsku. Malovaný kraj, 35, 1999, č. 5, s. 1-3.

LUDVÍKOVÁ, M.: Výšivka na plátně u Charvátů na Mikulovsku. Malovaný kraj, 36, 2000, č. 4, s. 22-23.

LUDVÍKOVÁ, M.: Výšivky z venkovských kostelů. Slovácko, 40, 1998, s. 9-20.

MARKOVÁ, E.: Pletenie na krosienkach na Morave. Věci a lidé, 6, 1954, s. 297-306.

MARKOVÁ, E.: Po stopách krosienok. Slovenský národopis, 1957. s. 47-86.

MARKOVÁ, E.: Význam tkania kartičkami v dávnej textilnej kultúre. Umění a řemesla, 1977, č. 1, s. 61-64.

MELZER, M.: Datované lidové výšivky. Umění a řemesla, 1984, č. 1, s. 50-56.

Národní vyšívání lidu moravského. Sebr. a vyd. A. Waltrová, H. Němcová. 2. vyd. Brno, t. V. Burhart b.r. 36 listů.

OREL, J.: Z historie ručního sítkování na Českomoravské vysočině. Vlastivědný věstník moravský, 34, 1982, s. 166-177.

OTEVŘELOVÁ, V.: Rožnovská výšivka. Rožnov p. R., Valašské muzeum v přírodě 1972. 26 s.

PAVLEČÍK, J.: Vyšívané pleny z oblasti Oderských vrchů. Oderské vrchy, 8, 1993, s. 56-59.

PRAŽÁK, V.: České lidové výšivky. Věci a lidé, 2-3, 1951, s. 393-445.

PRAŽÁK, V.: Die böhmische Stickerei. In: Ethnographica, 3-4, 1961-1962, s. 429-471.

PROŠKOVÁ, I. - VOZKOVÁ, E.: Síťování. Brno, Computer Press 2004. 96 s.: obr.

PROŠKOVÁ, I.: Ručně paličkovaná krajka. Praha, Paličkování 1999. 97 s. : il.

Ruční krajka v českých zemích. Uspoř. F. Kouřimský a L. Kybalová. Praha, Výzkumný ústav výrobního družstevnictví 1976. 90 s. (Studie o lidové umělecké výrobě, sv. 7.)

SALICHOVÁ, M.: Vyšíváno pod Radhoštěm : výstava v Národopisném muzeu Národního muzea v Praze, listopad 1985 - duben 1986. Rožnov pod Radh., Valašské muzeum v přírodě 1986. 19 s.

SEDLÁČKOVÁ-SERBOUSKOVÁ, M.: Techniky lidového krajkářství v Československu. Věci a lidé, 2, 1949-1950, s. 140-170.

SCHEUFLER, V.: Krajkářství v českých zemích v 16. - 19. století. In: O lidové krajce. Praha, Ústředí lidové umělecké výroby 1982, s. 8-20.

SMOLKOVÁ, M. A.: O starobylém pletení na "krosienkách". Praha, Národopisná společnost českoslovan. 1904. 11 s.

STAŇKOVÁ, J - OREL, J. - URBACHOVÁ, E.: Práce na rámu a její dnešní využití. Umění a řemesla, 1963, s. 74-83.

STAŇKOVÁ, J.: Lidové výšivky v Čechách. Praha, Výzkumný ústav výrobního družstevnictví 1975. 109 s.: obr. (Studie o lidové umělecké výrobě, Č. 3).

STAŇKOVÁ, J.: Techniky lidových výšivek českých. Muzejní a vlastivědná práce, 1971, s. 144-160.

STRÁNSKÁ, D.: Poznámky ke krajkářství na Těšínsku. Radostná země, 2, 1952, s. 83-88.

SVOBODA, J.: Horácké výšivky. Od Horácka k Podyjí, 3, 1928, s. 83-88.

SVOBODOVÁ, V.: O horáckých figurálních výšivkách. Národopisné aktuality, 2, 1985, s. 9-18.

SVOBODOVÁ, V.: O horáckých výšivkách. Nové Město na Moravě, 1967.

SVOBODOVÁ, V.: O horáckých výšivkách. Praha, Novinář 1987. 35 s.

ŠENFELDOVÁ, H.: Lidové vyšívačky v současnosti. Umění a řemesla, 1979, č. 4, s. 10-12.

ŠÍMA, J.: Studie lidových výšivek z Čech, Moravy a Uher. Slovenska : sbírka kreseb ku poznání našeho lidového ornamentu výšivkového. Brno, Píša 1909. 30 tb., 6 listů obr. Ref.: V. Havelková. Národopisný věstník českoslovanský, 5, 1910, s. 71-72. - J. Klvaňa. Časopis Moravského muzea, 9, 1909, s. 163-165.

URBACHOVÁ, E.: Klvaňova sbírka výšivek v Národopisném oddělení Moravského muzea. Časopis Moravského muzea, 42, 1957, VS, s. 105-110.

VÁCLAVÍK, A.: Genese obřadních plachet, koutnice a úvodnice. (Příspěvky k lidovým obřadům rodinným, lidovému umění a kroji.) In: Sborník Franku Wolmanovi k sedmdesátinám. Praha 1958, s. 482-529. Též zvl. ot. 50 s.

VÁCLAVÍK, A.: Volkskunst und Gewebe : Stickereien des tschechischen Volkes. Praha, Artia 1956. 51 s., 300 s., 8 tb.

VONDRUŠKOVÁ, A. - PROŠKOVÁ, I.: Krajkářství. Praha, Grada 2004. 163 s.: obr.

VYDRA, J.: Aprés la couture blanche - la broderie blanche. In: Ethnographica, 1, 1960. s. 65-90.

VYDRA, J.: Staré tradice krajkářství v Československu. Věci a lidé, 2, 1949-50, s. 97-131.

ZAPLETALOVÁ, M.: Nové možnosti valašského vyšívání. Naše Valašsko, 5, 1938, s. 24-26.

ZASTÁVKOVÁ, J.: Horňácké výšivky. Umění a řemesla, 1978, č. 4, s. 43-46.

ZASTÁVKOVÁ, J.: Technologie stehů lidové výšivky. Praha, SNTL 1981. 67 s. : [79] s. fot. příl.

ZÍBRT, Č.: Krajkářství v zemích koruny české a na Slovensku. Český lid, 17, 1908, s. 375-389.

ZÍBRT, Č.: Studie Barbory Hoblové o krojích a výšivkách na Poděbradsku. Český lid, 15, 1906, s. 353-374.
Modrotisk a batika

HAVLÍK, V.: Modrotisk - řemeslo indigové kypy : cechy a řemesla. Krkonoše, 35, 2002, č. 1, s. 38-39.

HOLEČKOVÁ, K.: Batika a batikování. Praha, Merkur 1972. 141 s., 32 s. obr. příl.

HYNKOVÁ, H.: Modrotisk v oblasti Orlických hor. Dobré, Sen ; Rychnov nad Kněžnou,OMOH ; Uhřínov pod Deštnou, Villa Nova 2000. 27 s. , xxi s. obr. příl.

KUBEŠA, A.: Poslední barvíř v Rožnově pod Radhoštěm. [Josef Černoch, technologie výroby.] Zprávy OM v Gottwaldově, 1946, s. 43-45.

MELZER, M.: Modrotisk na Moravě. Umění a řemesla, 1978, č. 3, s. 25-30.

PLETICHOVÁ, I. - PEČENKOVÁ, A.: Batika. Praha, Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR 1999. 20 s. : il.

POPELKOVÁ, K. - KRATKOVÁ, J.: Batika : krásná a jednoduchá. Uherské Hradiště, CFA+H 2002. 32 s. : barev. il.

SALICHOVÁ, M.: Modrotisk na Valašsku. Rožnov pod Radhoštěm, Valašské muzeum v přírodě 1975. 17, [1] s.

STAŇKOVÁ, J. - OREL, J.: Vyvazovaná a šitá batika. Umění a řemesla, 1960, s. 150-156.

STRÁNSKÁ, D.: Lidové barvené a tištěné tkaniny. Národopisný věstník českoslovanský, 31, 1949/50, s. 249-271.

STRÁNSKÁ, D.: Lidový modrotisk v Čechách a na Moravě. Věci a lidé, 3, 1951/52, s. 238-258.

STRÁNSKÁ, D.: Vzory lidových modrotisků. Český lid, 6, 1951, s. 18-22.

SVOBODOVÁ, V.: O horáckém modrotisku. Nové Město na Moravě, Horácká galerie a muzeum 1971. 30, [2] s. : 3 barev. fot. příl.

VYDRA, J.: Der Blaudruck in der slowakischen Volkskunst. Prag, Artia ; Bratislava, Tvar 1954. 182, [2] s.

VYDRA, J.: Lidovost a užitkovost modrotisku. Český lid, 5, 1950, s. 170-179.
Tkalcovství a soukenictví (včetně plátenictví)

BAYER, A.: Tkalcovství na Valašsku. Konec plátenictví, počátek mušelínu. In: Sborník Muzejní společnosti ve Valašském Meziříčí, 1900, č. 7-8, s. 65-79; 1902, č. 9-10, s. 7-16; 1904, č. 11, s. 29-37.

DOHNAL, M.: Jak se vyvíjelo plátenictví na severomoravské vesnici v 16. a 17. století. Severní Morava, 11, 1965, s. 28-32.

DOLEŽELOVÁ, V.: Přádelní škola v Jimramově v polovině 19. století. Český lid, 59, 1972, s. 80-88.

DOLEŽELOVÁ, V.: Přádelní školy u nás v první polovině 19. stol. Český lid, 62, 1975, s. 208-222.

DOMLUVIL, E.: Artikule poctivého řemesla soukenického v městě Meziříčí pod Rožnovem nad řekou Bečvou a v městečku Krásně. In: Sborník Muzejní společnosti ve Val. Meziříčí, 1907, č. 3, s. 19-43.

GRAUS, F.: Soukenictví v době předhusitské. In: Sborník pro hospodářské a sociální dějiny, 1, 1946, s. 164-182.

HAVLÍČEK, B.: Výroba, která Valašské Klobouky proslavila : z dějin valašskoklobouckého soukenictví, 1. Naše Valašsko, 5, 1956, s. 84-90.

HAVLÍČEK, B.: Z dějin soukenické a papučářské výroby ve Valašských Kloboukách. Zprávy OM ve Val. Kloboukách, 1956, s. 76-84.

HUSA, V.: Výrobní vztahy v českém plátenictví v 15. a v první polovině 16. století. Český lid, 44, 1957, č. 1, s. 1-11.

HYNKOVÁ, H.: Přadláci lnu a tkalci lněných pláten na orlickohorských panstvích před nástupem bavlny. Panorama, 1996, sv. 4, s. 3-20.

CHYLÍK, J.: Soukenictví východomoravské. Naše Valašsko, 14, 1951, s. 14-23.

JANÁČEK, J.: České soukenictví v 16. století. Český časopis historický, 4, 1956, s. 553-590.

JANÁK, J.: Nový Jičín - třetí nejdůležitější soukenické město na Moravě. Vlastivědný věstník moravský, 55, 2003, č. 3, s. 241-248.

JANÁK, J.: Soukenictví v Třebíči v šedesátých letech 18. století. Vlastivědný věstník moravský, 48, 1996, č. 1, s. 3-14.

JANÁK, J.: Tkalcovství v Jihlavském kraji koncem 18. století. Vlastivědný věstník moravský, 52, 2000. č. 3, s. 228-238.

JANOTKA, M.: Jak se na Frenštátsku faktořilo. [Tkalcovská ruční výroba]. Radostná země, 5, 1955, s. 1-4.

JANOTKA, M.: Tkalcovská ruční výroba na Frenštátsku. Radostná země, 6, 1956, s. 71-86.

KOPŘIVA, F.: Len a jeho zpracování. Malá Haná, 4, 1968, č. 4, s. 82-84; 5, 1969, č. 1, s. 11-14.

MAINUŠ, F.: Plátenictví na Moravě a ve Slezsku v 17. a 18. století. Ostrava, Krajské nakladatelství 1959. 245: [14] s. obr. příl.

MAREK, P.: K dějinám tkalcovského průmyslu na Prostějovsku. Vlastivědný věstník moravský, 50, 1998, č. 2, s. 147-153.

MEDEK, V.: Zánik soukenického řemesla na Vyškovsku. Vlastivědný věstník moravský, 15, 1960, s. 110-119.

MELZER, M.: Podomácká textilní výroba na Štítecku v prvních desetiletích 20. století. Severní Morava, 25, 1973, s. 35-43.

PAJER, J.: Soukenictví a tkalcovství ve Strážnici. Národopisné aktuality, 19, 1982, s. 33-47.

PAŘÍK, A.: Ruční tkaní. Praha, Arno Pařík 1948. 96 s.

PETR, K.: Skalecké bělení plátna. Panorama, 1996, sv. 4, s. 69-73.

STAŇKOVÁ, J.: Lidové tkalcovstí v Čechách a na Moravě. In: Tvořivost českého lidu v tradiční umělecké výrobě. Praha, Orbis 1953. s. 98-106.

STAŇKOVÁ, J.: Ruční tkalcovství na Horňácku. Československá etnografie, 1, 1953, s. 4-12.

SVOBODOVÁ, V.: Tkaní na destičce na Horácku. Český lid, 49, 1962, s. 30-33.

ŠPAČEK, K.: Ruční výroba suken. Radostná země, 8, 1958, s. 120-124.
F. Kůže

FLORIÁNOVÁ, O.: Práce z kůže. část 1. : skripta ke stejnojmenné videokazetě. Strážnice, Ústav lidové kultury 2001. 63 s.: obr + videokazeta. (Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v České republice).

FLORIÁNOVÁ, O.: Práce z kůže. část 2. : doprovodná publikace ke stejnojmenné videokazetě. Strážnice, Ústav lidové kultury 2002. 55 s.: obr + videokazeta. (Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v České republice).

SMUTNÝ, B.: K historii kožedělné manufaktury ve Veselí nad Moravou. In: Jižní Morava, 35, 1999, Sv. 38, s. 71-80.

ŠŤASTNÝ, V. - ŠUMPELA, F.: Koželužství na Moravě. Vlastivědný věstník moravský, 3, 1998, s. 266-284.
G. Kov

BENEŠ, J.: O kovářském zdobení vozů ve Vlčnově. In: Slovácko, 3, 1961, s. 93-96.

ČERMÁK, M. - KRÁL, E.: Kovářství a podkovářství. Praha, Státní zemědělské nakladatelství 1956. 265 s.

FROLEC, I.: Kovářství : skripta ke stejnojmenné videokazetě. Strážnice : Ústav lidové kultury 2001. 54 s.: obr + videokazeta. (Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v České republice).

FROLEC, I.: Kovářství. Praha, Grada 2003. 152 s.

HRUBÝ, F.: Lidová výzdoba kovářská a kolářská na moravském Štenbersku. Český lid, 20, 1911, s. 168-171.

HRUBÝ, F.: Lidová výzdoba kovářská na moravském Štenbersku. Český lid, 18, 1909, s. 440-441.

JANOTKA, M.: Hodnota a výraz vesnického kovářského díla. Umění a řemesla, 1969, č. 5, s. 222-227.

LŮŽEK, B.: Kováři v Lounech v 16. sto. Český lid, 49, 1962, č. 5, s. 210-215.

ORSZÁG-Vranecký, J.: Valašské kovářství. Rožnov pod Radhoštěm, Valašské muzeum, 1973. 75 s.

PECHOVÁ, J.: Kováři v okolí Brna. Vlastivědný věstník moravský, 39, 1987, s. 30-46.

SEERÁK, G. - BOHMANN, K.: Umělecké kovářství a zámečnictví. Praha, SNTL 1979. 256 s.

VLKOVÁ, D.: Výrobky z kovů v českých zemích. Praha, Čes. svaz výrobních družstev : Výzkum. ústav výrobního družstevnictví, 1985. 142 s. : obr., fot. (Studie o lidové umělecké výrobě ; Č. 13)

ZUB, G.: Ozdobné kovové ploty a mříže. Praha, Grada Publishing 1999. 184 s.
H.Kámen

HANZL, Z.: Kámen v rukodělné výrobě českého venkova. Praha, Lidové noviny 2003. 262 s. : il.

URBACHOVÁ, E.: Lidová výroba brousků na Vsetínsku. Práce Vlastivědného ústavu Vsetín, 1972, č. 2, s. 25-33.I. Sklo

DUDA, J.: Práce a život ve "Franti

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.LidovaRemesla.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 372 org. 24, 23.02.2005 v 11:10 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA