PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA HLAVNÍ STRANA MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ VYSOČINA PRAHA STREDOČESKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ


Nadpis Tabulky 1
Tabulka 1
Tabulka 1
Tabulka 1
Nadpis Tabulky 2
Tabulka 2
Tabulka 2
Tabulka 2


DOPORUČUJEME
Zpíváme pro radost
 
 

Na Schwarzenberském plavebním kanálu

TISKOVÁ ZPRÁVA: Ve středu opět poplují polena po Schwarzenberském plavebním kanálu
Tuto středu (03.08.2005) opět poplují po Schwarzenberském plavebním kanálu v oblasti křížení s potokem Ježová polena. Proběhne další ukázka plavení dříví.
Na jaře roku 1789, když roztál sníh, zahájil Ing. Josef Rosenauer na horském sedle v bývalé osadě Růžový Vrch v revíru Svatý Tomáš s osmdesáti lidmi stavbu plavebního kanálu, který byl nazván Krumlovsko-vídeňský, protože měl umožnit plavení dříví z lesů schwarzenberského panství Český Krumlov pro metropoli na Dunaji, ještě později dostal jméno po majiteli panství - knížeti ze Schwarzenbergu. Když přišla později císařsko-královská komise, aby posoudila, zda je vůbec možné kanál postavit, a poté vydala povolení ke stavbě, voda tekla od potoka Ježová přes hlavní evropské rozvodí směrem k řece Große Mühl.
Úsek mezi Růžovým Vrchem a Ježovou byl tedy prvním úsekem Schwarzenberského plavebního kanálu. Až do roku 1892, za sto let "zlatých časů" proplulo po plavebním kanálu k řece Große Mühl a k jejímu ústí do Dunaje téměř osm milionů prostorových metrů palivového dříví, aby mohlo být na lodích či vorech dopraveno do císařského hlavního města Vídně. V roce 1892 plavba dříví pro Vídeň skončila, naposledy se v přes rozvodí plavilo dříví v roce 1916.
V oblasti ústí řeky Große Mühl do Dunaje bylo v době plavení potřeba 300 - 350 lidí. Tolik personálu v okolí nebylo, proto přicházely pracovat skupiny mladých lidí ze Strakonicka. Těžce pracovali od pěti hodin ráno do sedmi hodin večer pouze s hodinovou přestávkou na oběd. Večer, když nad táborem zářily ohně, rozezněly se housle, citery a v Čechách v první čtvrtině devatenáctého století obvyklé dudy, bylo slyšet české lidové písně, zpívalo se a tancovalo.
Tato zmínka z popisu Schwarzenberského plavebního kanálu sepsaného v roce 1828 ředitelem krumlovského panství Ernstem Mayerem inspirovala folklorní sdružení Libín-S z Prachatic k vyhlášení hranice překračujícího projektu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu. Několikrát do roka se konají na březích plavebního kanálu folklorní setkání, to nejbližší se bude konat v neděli 14. srpna na Jeleních Vrších, zhruba desetkrát ukázky plavení dříví.
Ve středu po druhé hodině po poledni přečte plavební ředitel v místě křížení s potokem Ježová tento plavební rozkaz:
Plavební rozkaz č.6/2005
k provedení ukázkové plavby dříví

Nařizuji tímto provést ukázkovou plavbu dříví
ve středu dne 3. srpna 2005
v oblasti křížení s potokem Ježová.
Plavbu nařizuji provést od sáhového kamene 110 (na rakouském území) k sáhovému kameni 112 (na českém území). Splaveno bude zhruba půl sáhu palivového dřeva.
Nařizuji dále, aby se k plavbě dostavil v dostatečném počtu plavební personál s potřebným nářadím.
Nástup personálu bude o druhé hodině po poledni.
Plavebnímu personálu i případným divákům nařizuji, aby se chovali dle mých rozkazů a dbali všech bezpečnostních opatření, aby nedošlo ke ztrátám na životech či úrazům.
Obecní úřady, hostince a hotely v oblasti Schwarzenberského plavebního kanálu žádám o vyvěšení tohoto mého plavebního rozkazu na veřejném místě.
Hynek Hladík, plavební ředitel
Schwemmbefehl Nr.6/2005
zur Durchführung einer Schauschwemme

Ich verordne
am Mittwoch den 3. August 2005
eine Schauschwemme im Bereich des Iglbaches durchzuführen.
Ich verordne die Schwemme ab Klafterstein Nr. 110 (auf dem österreichischen Gebiet) bis Klafterstein Nr. 112 (auf dem böhmischen Gebiet). Geschwemmt wird ca 1/2 Klafter Brennholz.
Ich verordne weiter, daß zur Schwemme das Schwemmpersonal im genügenden Anzahl mit dem nötigen Werkzeug zur Stelle ist.
Antritt des Personals ist um zwei Uhr nachmittag.
Dem Schwemmpersonal und den möglichen Zuschauern verordne ich meinen Befehlen zu gehorchen, und alle Massnahmen zur Sicherheit einzuhalten, um mögliche Lebensverluste und Verletzungen verhindern.
Gemeindeämter, Gasthäuser und Gasthöfe ersuche ich, diesen Befehl an öffentlicher Stelle auszuhängen.
Hynek Hladík, Schwemmdireckteur
Krátce na to plavební personál, muži oblečení v tradičních oděvech vhodí do kanálu polena nedaleko sáhového kamene 110 na rakouském území, aby proplula přes rakousko-české hranice a poté k sáhovému kameni 112 na českém území, kde budou vytažena.
Středeční ukázka plavení je jedinou, která se koná ve všední den. Je v podstatě doprovodným programem šumavského veletrhu Böhmerwaldmesse v Ulrichsbergu, pouhých několik kilometrů od česko-rakouského hraničního přechodu Zvonková - Sonnenwald, který se koná od pátku do neděle.
Ve středu, stejně jako v dalších dnech ukázek plavení dříví, bude od 08:00 do 20:00 hodin mimořádně otevřen hraniční přechod Zadní Zvonková - Sonnenwald u hraničního znaku I/36 v místě křížení Schwarzenberského plavebního kanálu s hraničním potokem Pestřice.
Folklorní soubor Libín - S
Ukázka plavení, Ježová
Jak se dostat na místo ukázky plavení dříví?

Od Nové Pece na plavení dříví u Ježové (POZOR ZMĚNY OPROTI ROKU 2004 - jeďte přes Rakousko)

Autem a na kole: Ze Želnavy do Nové Pece. V Nové Peci na křižovatce za mostem vlevo. Projeďte obcí okolo obchodu až lesní školce, před lesní školkou vpravo, na křižovatce Nové Chalupy je zákaz vjezdu přímo a vpravo, jeďte vlevo. V Bližší Lhotě u přívozu z Horní Plané jeďte přímo do Přední Zvonkové, zde přímo do Zadní Zvonkové zde přímo k hraničnímu přechodu Zvonková - Schöneben. Cca 300 m za přechodem vlevo po úzké asfaltové silnici. Po ní dojedete do osady Sonnenwald. Zaparkujte v blízkosti hospody Zum blauen Hirsch. Dále pokračujte na kole či pěšky. Cesta autem do Sonnenwaldu je bezpečnější než jet na kole již od kostela v Zadní Zvonkové, po silnici Zvonková - hraniční přechod Zvonková / Schöneben jezdí motorová vozidla, je zde velké nebezpečí kolize! Ze Sonnenwaldu pokračujte podél z větší části těžko rozeznatelného plavebního kanálu po české modré turistické značce směrem k hraničnímu přechodu Iglbach / Ježová (12 km od Sonnenwaldu). Cestou uvidíte několik obnovených objektů na Schwarzenberském plavebním kanálu - stavidla na Kotelním potoce (Kesselbach-Schleuse), stavidla u Landknechtin (Landknechtin-Schleuse), stavidla na potoce Schrollenbach (Schrollenbach-Schleuse), či propust u Zvonku (Glöckel-Durchlass).

Autem: Ze Želnavy do Nové Pece. V Nové Peci na křižovatce za mostem vlevo. Projeďte obcí okolo obchodu až lesní školce, před lesní školkou vpravo, na křižovatce Nové Chalupy je zákaz vjezdu přímo a vpravo, jeďte vlevo. V Bližší Lhotě u přívozu z Horní Plané jeďte přímo do Přední Zvonkové, zde přímo k hraničnímu přechodu Zvonková - Schöneben. Za přechodem přímo přes Schöneben do Ulrichsbergu. zde přímo k hraničnímu přechodu Zvonková - Schöneben. Za přechodem přímo přes Schöneben do Ulrichsbergu. V Ulrichsbergu na křižovatce s hlavní zahněte vlevo směrem Linz, Rohrbach, Aigen / Mkr. Po cca 6 km zahněte vlevo do Aigenu. Těsně za pravoúhlou pravou zatáčkou na okraji náměstí zabočte vlevo směr Diendorf, Oberhaag. Za koncem obce je krátké klesání, poté táhlé dlouhé velmi prudké stoupání. Za lesem po cca 300 m vlevo je hostinec Oberhaag. Proti němu je parkoviště, kde zaparkujte. Můžete popojet ještě cca 200 m na křižovatku, kde zaparkujte na okraji silnice. Nezajíždějte na lesní cestu. Dále se vydejte pěšky po značené stezce (Zur Schwemme) . Toto značení Vás dovede po cca 2,5 km k Ježové / Iglbach.

Od hráze Lipenské přehrady na plavení dříví

Autem: Přední Výtoň, zde vlevo směrem k hraničnímu přechodu Guglwald, po cca 3 km na křižovatce Spáleniště vpravo do Pasečné. V Pasečné přímo (tedy ne vpravo na Svatý Tomáš), po úzké nekvalitní asfaltové silničce přes bývalé osady Rychnůvek, Jasánky, Otov na křižovatku v bývalé osadě Růžový Vrch zvanou u Korandy. Zde zaparkujte, dále se vydejte na kole či pěšky podél Schwarzenberského plavebního kanálu po modré turistické značce k hraničnímu přechodu Ježová / Iglbach (1,8 km).

Autem po rakouském území: Přední Výtoň, zde vlevo směrem k hraničnímu přechodu Guglwald, za přechodem vpravo na Haslasch přes Afiesl, St.Stefan im Walde. V Haslachu jeďte nejprve směrem na Rohrbach, pod sjezdem z kopce vpravo na Aigen / Schlägl. Ve Schläglu vpravo na hlavní silnici, po cca 100 m znovu vpravo do Aigenu. V Aigenu na náměstí vpravo na Diendorf, Haagerhof. Po prudkém stoupání zaparkujte proti hotelu Haagerhof. Dále se vydejte pěšky, od okraje lesa sledujte značenou turistickou stezku (Waldsteig - Zur Schwemme) až k hraničnímu přechodu Iglbach / Ježová (cca 3,5 km).
Termíny dalších akcí na Schwarzenberském plavebním kanálu v roce 2005:
03.08.2005 St Ukázka plavení dříví

Ježová (CZ/A)14:00 hod. ukázka plavení dříví

13.08.2005 So Kulturní léto Jelení Vrchy

Jelení Vrchy (CZ)19:00 - v jednání, organizuje Čestmír Hrbek

14.08.2005 Ne Ne Kulturní osa - plavební kanál

Jelení Vrchy (CZ)12:00 - 14:00 hod. kulturní pořad12:30 - 13:45 hod. pořad pro děti s vyprávěním pohádek z obou stran Šumavy s Helenou Svobodovou a Helmutem Wittmannem14:00 - 14:30 hod. ukázka plavení dříví 15:00 - 17:00 hod. kulturní pořad

20.08.2005 So Mše svatá u Rosenauerovy kapličky

Rosenauerova kaplička (cca 2,5 km od osady Jelení Vrchy) (CZ)14:00 - mše svatá u příležitosti Korunování Panny Marie sloužená u Rosenauerovy kapličky s obrazem Korunování Panny Marie faráři Jánem Barníkem z Horní Plané a Kazimierzem Marchajem ze St.Oswald bei Haslach v češtině a němčině.

23.08.2005 Út Kulturní léto Jelení Vrchy

Jelení Vrchy (CZ)19:00 - Von Dráček, organizuje Čestmír Hrbek

28.08.2005 Ne Ukázka plavení dříví

Ježová (CZ/A)14:00 hod. ukázka plavení dříví

17.09.2005 So Ukázka plavení dříví

Světlá voda - Stocký potok (CZ)14:00 hod. ukázka plavení dříví

24.09.2005 So Ukončení plavební sezóny

Růžový Vrch (CZ)12:00 - 13:30 hod. kulturní pořad v oblasti Růžového Vrchu15:00 - 16:30 hod. kulturní pořad v oblasti Růžového VrchuJežová (CZ/A)13:45 hod. lidové melodie z jižních Čech14:00 - 14:30 hod. ukázka plavení dříví

Ing. Hynek Hladík
Plavební ředitel a manažer projektu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu
Česká 677, CZ-38301 Prachatice
tel. +420 602 272 442, fax. +420 388 317 609, e-mail: hladik.hynek@iol.cz
http://sweb.cz/schwarzenbersky.kanal/ v češtině
http://sweb.cz/schwemmkanal/ in der deutschen Sprache

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

Zveřejněno 31.07.2005 v 23:47 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA