PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA HLAVNÍ STRANA MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ VYSOČINA PRAHA STREDOČESKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ

ENCYKLOPEDIE FoS
Základní informace o FoS ČR
Adresář FoS
Partneři FoS
Folklorní festivaly FoS ČR
Folklorní soubory FoS ČR
Folklorní materiály
Folklorní projekty
Folklor a media
KALENDÁŘ FOLKLORU
Folklorní akce a lidové umění
Festivaly FoS ČR
ZAHRANIČNÍ AKTIVITY FoS
Zahraniční aktivity
Zahraniční festivaly
Výměny a nabídky
Kolečka a půlkolečka
AKTUALITY A ZPRÁVY
Aktuality, novinky, zprávy, ...
Poskytované dotace
Archiv článků
FOLKLOR A TRADICE
Časopis Folklor
Folklor a lidové tradice v ČR
Etnografické členění ČR
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla
Kroje a lidové oblečení
SLUŽBY
Vyhledávací centrum
Pro registrované

Časopis FOLKLOR


DOPORUČUJEME
Zpíváme pro radost
 
 

Interview s Lillem Alessandrem

Redakce Folkloru se rozhodla představit vám postupně významné osobnosti, které se angažují v mezinárodních a zahraničních národních folklorních organizacích, s nimiž Folklorní sdružení ČR úzce spolupracuje, případně na které se vaše soubory mohou přímo obracet v rámci rozvíjení svých vlastních mezinárodních aktivit.
První z těchto osobností je komtur Dr. Lillo Alessandro. Osobnost, jež není neznámá řadě z nás. Ať už ze zájezdů do Itálie, kde jsme se s ním mohli setkávat v roli vitálního konferenciéra na folklorních festivalech po celé Itálii, nebo z několika jeho návštěv na festivalech v Rožnově, Liptále, Praze či na plese ve Žďáru nad Sázavou.
Lilla Alessandra jsem zvolil jako prvního ze zahraničních osobností ze dvou důvodů. Jednak jsem měl tu čest s ním spolupracovat jako viceprezident v "Mezinárodní unii evropských a mimoevropských federací folklorních souborů IGF". A měl jsem také možnost ho nesčetněkrát sledovat při práci na mnoha italských festivalech. To nás sblížilo, a proto cítím potřebu začít tento seriál právě rozhovorem s ním.
Lillo, v únoru italská televize TirrenoSat uvedla tvůj koncert, věnovaný lidovým písním Sicílie. Někteří z nás jej mohli sledovat i prostřednictvím internetu. Přibliž nám, kdy jsi se vlastně začal folkloru věnovat. A s jakým ohlasem se vlastně tento Tvůj koncert, rozdělený do dvou večerů v hlavním vysílacím čase, setkal u televizních diváků?
Ten koncert souvisel s padesátým výročím mého příchodu do souboru Canterini Peloritani z Messiny (Sicilie). Vztahoval se k mým silným a významným životním zážitkům v tomto souboru, k mým zkušenostem z folklorního světa, které díky souborové práci narůstaly a daly mi možnost zažívat radost a lásku k folkloru a dosahovat v této oblasti svých cílů.
Při té příležitosti mi vzdali hold představitelé mého rodného města a Sicílie, ale také folklorní organizace, jako jsou ezinárodní Unione Internazionale delle ederazioni dei Gruppi Folklorisici Europei ed Extraeuropei (IGF) či italská Federazione Italiana Tradizioni Popolari (FITP), kterým mám tu čest předsedat. TirrenoSat přenášel koncert do celého světa a díky tomu se mi dostalo ocenění a gratulací od přátel a příznivců z celé Itálie i ze zahraničí.
Vidíš, u nás se často diskutuje o tom, že naše televize a rozhlas nepřenášejí příliš často folklorní programy. Jaká je tedy situace u vás v Itálii? Jaké jsou vztahy mezi vašimi médii a italskou lidovou kulturou?
Bohužel, ani u nás v Itálii není věnována ze strany médií, a speciálně rozhlasu a televize, pozornost světu folkloru. Snad se tyto vztahy v poslední době přehodnocují na úrovni programů pro školy, tam se začíná zájem o tradice projevovat. Ale to je jen první krok, abychom došli k tomu, že se masmédia začnou o lidovou kulturu více a speciálně zajímat.
Tvůj intenzivní vztah k folkloru tedy přetrvává již půl století. Tvoje aktivity tě dovedly až k letitému předsednictví v italské organizaci, obdobné našemu Folklornímu sdružení ČR, tedy k funkci prezidenta Italské federace lidových tradic (FITP). Kdy vlastně začala spolupráce mezi našimi národními folklorními sdruženími?
O FITP mohu dokonce s radostí prohlásit, že jsem jedním z jejích zakládajících členů. FITP byla založena v roce 1957 pod předsednictvím vynikající osobnosti profesora Paola Toschiho. Já mám tu čest našemu sdružení předsedat od roku 1980, což bylo konkrétním důsledkem mých celoživotních kulturních aktivit a práce na poli folkloru.
Již pod mým vedením se stala FITP zakládajícím členem IGF se sídlem ve francouzské Nizze, původně organizace evropské, ale dnes již sdružující i mimoevropské národní folklorní asociace. IGF úzce spolupracuje s výborem CIOFF a je jedním z nejaktivnějších členů IOV. A spolupracuje také s mnoha dalšími mezinárodními organizacemi. Zároveň naše FITP prostřednictvím členských souborů spolupracuje každoročně se 44 mezinárodními festivaly a 50 folklorními slavnostmi a národními festivaly po celém území Itálie. Organizujeme též přímo dvě velmi významné události - přehlídku dospělých souborů "Itálie a regiony" a dětskou přehlídku "Dětství a folklor". V současné době sdružuje FITP na 450 souborů s 20 000 členy. Vydává také dva čtvrtletníky - Folklor Itálie a Zpravodaj. Právě díky nesčetným úspěšným aktivitám FITP jsem byl zvolen ostatními národními folklorními sdruženími také prezidentem IGF.
Právě v tom jsme si velmi podobni s vaším Folklorním sdružením ČR. Máme podobné cíle, podobné aktivity a srovnatelnou členskou základnu. Dovolím si říci, že patříme k největším a nejorganizovanějším národním folklorním asociacím v Evropě. Z toho pramení i oboustranný zájem o těsnou spolupráci, která se úspěšně rozvíjí od roku 1995.
Lillo, často jsi byl v posledních letech také hostem na nejrůznějších folklorních akcích v České republice. Dokonce jsi v posledních dvou letech navštívil i Národní krojový ples ve Žďáru nad Sázavou, organizovaný Folklorním sdružením ČR. Jaké byly tvoje dojmy z návštěv na akcích v Čechách a na Moravě?
Ano, byl jsem poměrně často na folklorních akcích u vás, a dvakrát jsem navštívil i žďárský národní ples. Úplně poprvé jsem si z návštěvy Česka (bylo to Polemika, diskuse, rozhovory v Rožnově při festivalu IGF) odvezl pocit vlastního obohacení, určité inspirace. Prostě jsem spatřil něco, co pro mne byla významná zkušenost. Našel jsem velké porozumění a pochopení u vašich představitelů. Při dalších příležitostech byly moje dojmy ještě lepší. Ze všeho nejvíc mne u vás zaujala účast tolika mladých lidí, kteří mají obrovský zájem o naše společné hodnoty - tradiční lidovou kulturu. Doufám, že se do Česka dostanu znovu, abych opět zakusil tu obrovsky hřejivou atmosféru.
Už jsi se zmínil, že jsi byl jedním ze zakládajících členů IGF a že už několik let stojíš v jejím čele. Můžeš nám přiblížit význam a aktivity této mezinárodní organizace?
IGF je organizace, sdružující evropská, a dnes už i mimoevropská národní folklorní sdružení. Nakonec ve výboru IGF mělo a má Folklorní sdružení ČR své zástupce na velmi významných postech. Naposledy v Loretu, kde se tento rok v březnu konala valná hromada, jsem byl opět jednomyslně potvrzen jako prezident IGF díky mé programové linii. Ta je založena především na tom, že členské země musí prosazovat kontakty mezi mládeží jednotlivých národních sdružení, podporovat kulturní výměny a spolupráci na bázi pěstování přátelství. Každá z členských zemí musí pořádat přehlídky, které budou vytvářet cestu vzájemného poznávání a ve jménu IGF sjednocovat milióny mladých lidí stejných ideálů a hodnot.
Dva roky jsi také prvním viceprezidentem další významné mezinárodní organizace - Evropské organizace lidové kultury EFCO. Jaký je rozdíl v poslání IGF a EFCO a jak obě organizace spolupracují při podpoře folklorních aktivit?
IGF sjednocuje nejvýznamnější národní folklorní asociace, tedy reprezentuje širokou základnu, dotýkající se bezprostředně světa folkloru. Zatímco EFCO je organizací, sdružující některé osobnosti, které se zabývají uměním a uměleckými hodnotami lidové kultury. Šíří je a podporují iniciativy, které je zviditelňují. V tom smyslu je pak IGF významnější organizací, z hlediska folkloru mnohem živější. IGF disponuje především nesmírným množstvím folklorních souborů, které oživují obrovský svět kulturní různorodosti a pestrosti. Jejich vedoucí pak jsou představiteli sdružení z nejrůznějších zemí světa, tedy ne pouzí milovníci folkloru.
V březnu se uskutečnil v Loretu festival Il Fancuiullo e il Folklore (Dětství a folklor), tedy nejvýznamnější přehlídka italských dětských folklorních souborů. Letos ji navštívili i předseda FoS ČR Zdeněk Pšenica a první místopředseda a ředitel zahraničních vztahů FoS ČR Ladislav Michálek. Jak je tato velká akce organizována? A jak ji hodnotili představitelé našeho sdružení? A když už jste se takto sešli, využili jste toto setkání k projednání nových kroků, které by dále prohloubily spolupráci mezi FITP a FoS ČR?
V Loretu se uskutečnil 21. ročník festivalu Dětství a folklor, přehlídky dětí působících ve folklorních souborech, které pracují při italských školách, které se hlásí k projektu oživování lidových tradic.
K festivalu je přičleněna i soutěž na zvláštní téma, která umožňuje účastníkům srovnat jejich přístupy ke zpracování významných tradičních zvyků. Letos se zúčastnilo 850 dětí, které ukázaly ve scénickém přepisu výsledky své výzkumné práce. Doprovázeli je jejich učitelé, vedoucí souborů a rodinní příslušníci. Atmosféra byla jako vždy radostná, upřímná a přátelská. Soutěže se zúčastnily i děti ze zahraničí (vícekrát již byly účastníky i soubory z České republiky) v rámci rozvíjení kulturních výměn mezi italskými a zahraničními dětskými soubory.
Pánové Pšenica a Michálek sledovali festival v Loretu se zájmem a ocenili jeho kvalitní organizační zajištění. Ostatně pro všechny přítomné členy IGF to byla bezpochyby velká příležitost poznat jednu z nejvýznamnějších akcí, kterou FITP pořádá.
Lillo, děkuji Ti jménem našich čtenářů za oskytnutí tohoto minirozhovoru, během něhož jsme se pochopitelně nemohli dostat ke všem Tvým aktivitám. Poprosím Tě proto ještě o krátké shrnutí. V čem všem se skutečně angažuješ a kde Tě nalezneme?
Dr. Lillo Alessandro:
- Presidente Federazione Italiana Tradizioni Popolari (FITP)
- Président Union Internationale des Fédérations des Groupes Folkloristiques Europées et Extraeuropées (I.G.F.)
- President International Commission on Understanding, Support and Solidarity among all People of the World (IOV-UNESCO-VIENNA);
- Presidiummitglied International Organisation für Volkskunst (IOV)
- Vice President European Folk Culture Organization (EFCO)
- Membre Conseil International de la Dance (CID-UNESCO)
- Responsabile del Dipartimento del Folklore e delle Tradizioni Popolari dell’Associazione Internazionale Italiani nel Mondo.
E-mail: info@fitp.org,web:http://www.fitp.org,http://www.fitp.org/igf.html.

Připravil Viliam Dekan

DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 26.09.2005 v 23:06 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA