PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA HLAVNÍ STRANA MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ VYSOČINA PRAHA STREDOČESKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ

ENCYKLOPEDIE FoS
Základní informace o FoS ČR
Adresář FoS
Partneři FoS
Folklorní festivaly FoS ČR
Folklorní soubory FoS ČR
Folklorní materiály
Folklorní projekty
Folklor a media
KALENDÁŘ FOLKLORU
Folklorní akce a lidové umění
Festivaly FoS ČR
ZAHRANIČNÍ AKTIVITY FoS
Zahraniční aktivity
Zahraniční festivaly
Výměny a nabídky
Kolečka a půlkolečka
AKTUALITY A ZPRÁVY
Aktuality, novinky, zprávy, ...
Poskytované dotace
Archiv článků
FOLKLOR A TRADICE
Časopis Folklor
Folklor a lidové tradice v ČR
Etnografické členění ČR
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla
Kroje a lidové oblečení
SLUŽBY
Vyhledávací centrum
Pro registrované

Časopis FOLKLOR


DOPORUČUJEME
Zpíváme pro radost
 
 

IX. ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA FoS ČR

Pozvánka a přihláška na jednání IX. Valné hromady FoS ČR ve dnech 26. - 27.11. 2005 ve Žďáru nad Sázavou
V souladu se Stanovami Folklorního sdružení České republiky svolává výbor IX. řádnou Valnou hromadu Folklorního sdružení České republiky, která se uskuteční ve dnech 26. - 27. listopadu 2005 v Hotelu Jehla ve Žďáru nad Sázavou. Cílem valné hromady je zhodnotit činnost organizace v roce 2005, projednat programové zaměření činnosti na období do roku 2008 a schválit novelizaci stanov sdružení.
Právo zúčastnit se valné hromady mají členské folklorní soubory, členské folklorní festivaly (obojí prostřednictvím delegovaných zástupců) a jednotliví členové. Počet zástupců souborů a festivalů není stanovami určen. Výbor doporučuje účast dvou zástupců, z nichž jeden bude mít delegované hlasovací právo. Právo hlasovat o projednávaných dokumentech mají členské subjekty, které v roce 2005 uhradily členské příspěvky. Hlasovací právo je možné delegovat písemnou formou.
Jednání valné hromady bude zahájeno v sobotu 26. listopadu 2005 v 10,00 hodin, ukončení jednání se předpokládá do 18,00 hodin. Večer se představí svým programem region Horácka. V neděli bude pro účastníky připravena prezentace FoS ČR, NÚLK, NIPOS - ARTAMA a Valašského muzea Rožnov p.R. včetně prodeje vydaných publikací, CD a DVD. Ubytování je zajištěno v Hotelu Jehla. Účastnický poplatek pro 1 účastníka jednání činí 500,- Kč. Při ubytování na 2 noci činí poplatek 750,- Kč. Částky jsou splatné předem na sekretariátu FoS, nebo na číslo bankovního účtu sdružení 50631-011/0100 s avízem o zaplacení. Účastníci předloží doklad o zaplacení poplatku při prezenci. Závazné přihlášky k účasti zašlete na sekretariát FoS ČR nejpozději do 4.11.2005.
Jednání výboru revizní komise a předsedů regionálních folklorních sdružení se uskuteční v pátek 25. listopadu 2005 od 19,00 hodin v Hotelu Jehla ve Žďáru n.S.
Nejpozději do 1.11. 2005 lze zasílat připomínky a pozměňující návrhy ke znění stanov FoS ČR a návrhu programu činnosti sdružení na léta 2005 - 2008. Tyto dokumenty jsou zveřejněny na adrese http://www.fos.cz/.

Václav Horčička v. r.
pověřený řízením sekretariátu FoS ČR

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 03.10.2005 v 22:22 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA