PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA HLAVNÍ STRANA MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ VYSOČINA PRAHA STREDOČESKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ

ENCYKLOPEDIE FoS
Základní informace o FoS ČR
Adresář FoS
Partneři FoS
Folklorní festivaly FoS ČR
Folklorní soubory FoS ČR
Folklorní materiály
Folklorní projekty
Folklor a media
KALENDÁŘ FOLKLORU
Folklorní akce a lidové umění
Festivaly FoS ČR
ZAHRANIČNÍ AKTIVITY FoS
Zahraniční aktivity
Zahraniční festivaly
Výměny a nabídky
Kolečka a půlkolečka
AKTUALITY A ZPRÁVY
Aktuality, novinky, zprávy, ...
Poskytované dotace
Archiv článků
FOLKLOR A TRADICE
Časopis Folklor
Folklor a lidové tradice v ČR
Etnografické členění ČR
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla
Kroje a lidové oblečení
SLUŽBY
Vyhledávací centrum
Pro registrované

Časopis FOLKLOR


DOPORUČUJEME
Zpíváme pro radost
 
 

Vinš redaktorce Barboře Čumpelíkové

Časopis Folklor č.6/2005
V mé blízkosti se objevila v době založení Folklorního sdružení v roce 1990. Přiznám se, že do té doby jsem ji příliš (lépe by bylo říci téměř vůbec) neznal a její do té doby velmi bohaté aktivity na poli odborném i v českých národopisných
souborech jsem "odhalil" až následně. Přece jen v 80. a 90. letech minulého století byla vzdálenost mezi Strážnici, kde jsem působil, a Prahou, resp. Čechami, relativně příliš velká.
Po založení Folklorního sdružení v roce 1990 jsme se setkali a více poznali při práci nejen ve výboru sdružení, jehož členkou byla od počátků dlouhá léta. Ještě déle pak působila jako aktivní redaktorka a moje nejbližší spolupracovnice nejprve v bulletinu a pak i v časopise Folklor. Do přípravy a vydávání tohoto významného a pro sdružení důležitého titulu se zapojila hned od počátku, tedy od doby, kdy se budoval první kompaktnější redakční tým a určoval obsah nového periodika. Vycítila, že právě její znalosti a zkušenosti z mnohaleté práce v českých souborech i jejich dobrá znalost jí umožní zpracovat fundované příspěvky, které pečlivě popisovaly a detailně rozebíraly jednotlivá vystoupení a koncerty souborů i pořady festivalů. Články Barbory Čumpelíkové jsou dodnes důležité nejen pro nové období folklorního hnutí, ale také pro činnost souborů i historii Folklorního sdružení. Ve svých příspěvcích dovedla mladým lidem sdělit nejen své ohromné životní zkušenosti a poznatky ze souborové práce, ale také ze setkání se vzácnými osobnostmi a lidmi. Na mysl mi přichází její seriálově pojaté příspěvky o Karlu Plickovi i o mnoha dalších osobnostech české folkloristiky. Před deseti lety nezapomněla na 100. výročí Národopisné výstavy českoslovanské a seriálu článků popisujícím přípravu i průběh této velkolepé "slavnosti" uspořádané v Praze v roce 1895 věnovala několik po sobě jdoucích čísel našeho časopisu. Podobně byl koncipován také cyklus pojednání o výročních i rodinných lidových zvycích a obyčejích, který též na pokračování vycházel v několika ročnících časopisu.
Nejen s jubilantkou, ale také s jejím manželem Janem Čumpelíkem jsme nejednou proseděli řadu hodin diskusemi nejen o významu a smyslu činnosti souborů, ale také o směrování jejich umělecké cesty, zpracování folkloru pro scénu, jakož i o důležitosti a významu jeho autentické předlohy a jejího zachování jako fundamentu pro uměleckou činnost souborů. Barbora Čumpelíková vždy dbala o to, aby její písemná sdělení vedoucím souborů bylo srozumitelná, a aby se z něho dovedli poučit pro svou další práci.
Řízením osudu se naše cesty v druhé polovině minulého roku rozešly. Po smrti manžela Jana opustila z rodinných důvodů redaktorské místo v našem časopise a naše setkání byla v následujícím roce dosti sporadická, spočívající spíše v povzbuzujících slovech útěchy, podpory a porozumění v období svátků a výročí. O to více se těším ze skutečnosti, že Barbora Čumpelíková toto nelehké období svého života dovedla překonat a v poslední době přece jen více nastoupila novou cestu spolupráce v oboru, jemuž se věnovala podstatnou část svého života a který jí byl dán do vínku na počátku její bohaté životní cesty.
Rád bych Barboře Čumpelíkové u příležitosti jejího životního jubilea za celý tým spolupracovníků, kamarádů a přátel poblahopřál a popřál nejen sílu k překonání všech současných životních starostí, ale také zdraví a pohodu pro další práci a pomoc našim souborům.

František Synek

DALŠÍ INFORMACE: Čechova
Zveřejněno 21.11.2005 v 23:30 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA