PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA HLAVNÍ STRANA MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ VYSOČINA PRAHA STREDOČESKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ

ENCYKLOPEDIE FoS
Základní informace o FoS ČR
Adresář FoS
Partneři FoS
Folklorní festivaly FoS ČR
Folklorní soubory FoS ČR
Folklorní materiály
Folklorní projekty
Folklor a media
KALENDÁŘ FOLKLORU
Folklorní akce a lidové umění
Festivaly FoS ČR
ZAHRANIČNÍ AKTIVITY FoS
Zahraniční aktivity
Zahraniční festivaly
Výměny a nabídky
Kolečka a půlkolečka
AKTUALITY A ZPRÁVY
Aktuality, novinky, zprávy, ...
Poskytované dotace
Archiv článků
FOLKLOR A TRADICE
Časopis Folklor
Folklor a lidové tradice v ČR
Etnografické členění ČR
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla
Kroje a lidové oblečení
SLUŽBY
Vyhledávací centrum
Pro registrované

Časopis FOLKLOR


DOPORUČUJEME
Zpíváme pro radost
 
 

Program IX. Národního krojového plesu FoS ČR

P R O G R A M REPREZENTAČNÍHO IX. NÁRODNÍHO KROJOVÉHO PLESU Folklorního sdružení ČR
Ždár nad Sázavou, Dům kultury, 4. února 2006
IX. NÁRODNÍ KROJOVANÝ PLES FoS ČR
Cílem národního krojového plesu je prezentovat před širokou veřejností velkou sílu a krásu folklóru ČR. Našim společným úkolem je, aby na plese vládla pohoda, radost a vzájemné společné veselí jak krojovaných, tak civilních návštěvníků plesu. Nesmíme zapomenout na vzácné hosty a sponzory folklorního hnutí, neboť plesem zahájíme i mediální kampaň folklorních festivalů a slavností roku 2006. Proto se pokusme využít zázemí a všech dostupných prostor domu kultury pro pohodlí a spokojenost všech.
Kromě hlavního sálu se bude hrát, zpívat a tancovat v předsálí, využijeme i prvního poschodí domu kultury.
Národní krojový ples
Autor programu :
Miroslav E K A R T
Vladimír B U L D R A
Hanka K O Z U B Í K O V Á
Mirka D Ü R N F E L D E R O V Á
Miroslav S T E C H E R
Milan B E Č K A

Režie programu : Miroslav E K A R T

Průvodní slovo :
Petr J A N Č A Ř Í K
Romana P A C Á K O V Á

Texty : Romana P A C Á K O V Á
Miroslav E K A R T

Hlavní inspice :
Mirka D Ü R N F E L D E R O V Á
Hana K O Z U B Í K O V Á
Vladimír B U L D R A
Miroslav S T E C H E R

Inspice : Vedoucí jednotlivých jihočeských souborů

Ozvučení sálu : Zvukaři VUS ONDRÁŠ

Světelné efekty : Technici DK a VUS ONDRÁŠ

Video projekce :
Studio VEMORI
United Art - Richard Korbut
Příprava DK :
Příprava a výzdoba hlavního a vedlejších sálů v DK Žďár nad Sázavou proběhne
4. 2. 2006 od 9,00 hodin - (navezení stolů a židlí, stolová úprava ve všech prostorách DK, provedení výzdoby v duchu jihočeského regionu, příprava pomocných podií, instalace ozvučení a osvětlení, technické zabezpečení a odzkoušení video projekce, instalace ruličkové a půlnoční tomboly, instalace materiálů pro soutěž o nejsympatičtější krojovaný pár plesu atd.).

Generální zkouška :
4.2.2006 Dům kultury Žďár nad Sázavou - hlavní sál od 13,00 hodin jihočeské soubory a od 17,00 hodin zástupci všech zúčastněných souborů z celé České republiky - zkouška slavnostního nástupu

Účinkují :
Národopisný soubor " DOUDLEBAN" z Doudleb se svou muzikou
Jihočeský soubor písní a tanců "ÚSVIT" z Č. Budějovic se svou muzikou
Soubor lidových písní a tanců "FURIANT" z Č.Budějovic se svou muzikou
"BLAŤÁCKÝ SOUBOR" ze Ševětína se svou muzikou
Folklorní soubor "PÍSEČAN" z Písku se svou muzikou
"PRÁCHEŇSKÝ SOUBOR" písní a tanců ze Strakonic se svou muzikou
Doudlebské folklorní sdružení "SOUMRAK" z Borovnice
Folklorní soubor "RADOST" z Kameného Újezdu
Jihočeský folklorní soubor "KOVÁŘOVAN" z Kovářova
Folklorní soubor "MALÝ FURIANT" z Č. Budějovic
Folklorní soubor "JAVOR" z Lomnice nad Lužnicí se svou muzikou
Jihočeská muzika "BECHYŇSKÁ DUHA" z Bechyně
Cimbálová muzika VUS "ONDRÁŠ" z Brna
Dechová hudba "BUDVARKA" z Českých Budějovic
Horácké národopisné soubory se svými muzikami
Ostatní zúčastněné folklorní soubory z celé České republiky
Národní krojový ples
Z VIII. reprezentačního plesu
Národní krojový ples
ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU :
Stará radnice Žďár nad Sázavou
18.00 Vítání V.I.P. hostů na staré radnici na náměstí - celkovou slavnostní atmosféru podmalovává svou hrou muzika souboru "FURIANT"

DK Žďár nad Sázavou
19.00 V předsálí hosty plesu vítají muzikanti, zpěváci a tanečníci folklorního souboru "PÍSEČAN". Již tam je nutné a důležité vytvořit pohodovou, veselou a dobrou plesovou náladu. U vstupu do hlavního sálu přivítá "BLAŤÁCKÝ SOUBOR" každého návštěvníka přípitkem - budějovickým Budvarem, symbolickou ochutnávkou jihočeského zelňáku a kouskem speciálně upraveného kapra.
HLAVNÍ SÁL :
- dechová hudba bude hrát na ozvučeném podiu hlavního sálu
- podium bude rozšířeno přístavbou praktikáblu pro umístění dvou jihočeských muzik s kvalitním ozvučením
- program bude promítán na pomocná plátna přes video projektor
- při účinkování jednotlivých souborů bude speciálně nasvícen jen taneční parket (dle možností technického zázemí domu kultury a pomoci osvětlovačů VUS ONDRÁŠ)

19.30 Hudby se představují
- střídavě hrají muzika "PRÁCHEŇSKÉHO SOUBORU" písní a tanců
a dechová hudba "BUDVARKA"
- zahájení prodeje ruličkové tomboly

20,00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ PLESU
- zazní slavnostní fanfáry
- předtančení tance Minety v podání jihočeských souborů
- postupně se přidávají další soubory zastupující jednotlivé oblasti jižních Čech (Doudlebsko, Prácheňsko, Blaťácko a Kozácko)
- slavnostní nástup ostatních zástupců zúčastněných souborů
- otevření plesu, představení všech souborů, krátké proslovy hostů
- nástup soutěžících o nejsympatičtější krojovaný pár plesu
- krátké roztančení všech nastoupených souborů s postupnou výzvou
všech krojovaných k tanci s civilními návštěvníky plesu

20,30 Tančíme s dechovou hudbou "BUDVARKA"

21,00 JIŽNÍ ČECHY SE PŘEDSTAVUJÍ
- zazní slavnostní fanfáry
- konference podmalovaná video projekcí krás jižních Čech
- ukázka ze Strakonických slavností - nástup početné skupiny dudáků s písní Kdyby byl Bavorov.....
- Jihočeská polka - v podání zástupců všech zúčastněných jihočeských souborů
- Rybářské pásmo - taneční ukázka výlovu jihočeských rybníků
v podání souborů ÚSVIT a MALÝ FURIANT
- Stavění máje - společný taneční obrázek souborů PRÁCHEŇÁCI a PÍSEČAN
- Dívčí pěvecký sbor všech zúčastněných jihočeských souborů
- Jihočeská kolečka - tradiční tance souborů ÚSVIT, FURIANT a PÍSEČAN
- Masopust - tradiční ukázka jihočeských masopustních zvyků se společným závěrem všech zúčastněných jihočeských souborů
- K Budějicům cesta ........ zpívá celý sál

21,30 Tančíme s dechovou hudbou "BUDVARKA"
(21,40 Společenské setkání V.I.P. hostů plesu - v salonku kulturního zařízení)

22,00 Tančíme s muzikou "PRÁCHEŇSKÉHO SOUBORU"

22,30 HORÁCKÉ SOUBORY SE PŘEDSTAVUJÍ
- pozvání na příští jubilejní X. ples v roce 2007, kdy se nám představí horácký folklór
(zahájení prodeje půlnoční tomboly)
(od 22,30 do 23,00 výdej ruličkové tomboly)

22,40 Tančíme s dechovou hudbou "BUDVARKA"

23,10 Tančíme s muzikou souboru "ÚSVIT"
- proběhne ukázka a výuka starých jihočeských tanců, Hulán, Šotysky, Doudlebská polka, Klenutá a Mazurka
(krojovaní učí a tančí s civilními hosty plesu)

23,40 PŘEDSTAVENÍ SOUTĚŽÍCÍCH O NEJSYMPATIČTEJŠÍ
KROJOVANÝ PÁR PLESU 2006
- krátké předtančení a představení každého soutěžícího krojovaného páru
24,00 LOSOVÁNÍ PĚTI HLAVNÍCH CEN PŮLNOČNÍ TOMBOLY

00,15 Tančíme s dechovou hudbou "BUDVARKA"
- tentokrát již v moderním rytmu

00,45 VYHLÁŠENÍ VÍTĚZNÉHO KROJOVANÉHO PÁRU PLESU 2006
- společný tanec s vítězným párem soutěže

01,00 Tančíme s muzikou souboru "ÚSVIT"
- jihočeská společenská hra, kdy krojovaní vyzvou civilní hosty plesu ke společnému humornému veselí

01,30 Tančíme s dechovou hudbou "BUDVARKA"
- až do konce plesu tančíme v moderním rytmu

02,00 Závěr plesu
PŘEDSÁLÍ :
- v předsálí bude nainstalována ruličková tombola, její výdej bude v době od
22,30 do 23,00 hodin

- pro navození dobré atmosféry a rozvíření veselé nálady se ve všech prostorách domu kultury od 21,40 hodin pravidelně představují muziky jednotlivých souborů

- zde doporučuji při produkci jednotlivých muzik malou, krátkou ukázku repertoáru i vlastní taneční složky

- načasování produkce v předsálí je provedeno tak, aby nenarušovalo vlastní průběh programu na hlavním sále

21,40 - 22,00 - Hraje, zpívá, tančí a dělá veselou náladu BLAŤACKÝ soubor

22,05 - 22,25 - Národopisný soubor DOUDLEBAN

22,30 - 23,00 - výdej ruličkové tomboly (soubory LIPTA a STUDÁNKA)

22,40 - 23,00 - Folklorní soubor JAVOR

00,15 - 00,35 - Horácký soubor

01,00 - 01,20 - soubor KOVÁŘOVAN

01,25 - 01,45 - soubor BECHYŇSKÁ DUHA
FOYER V PRVNÍM POSCHODÍ :
- prostory v prvním poschodí využijeme pro stolové sezení jak krojovaných, tak i civilních hostů plesu (dokážeme tím uspokojit především krojované hosty plesu)

- na vytvořeném tanečním parketu bude od 21,30 hodin k poslechu a tanci hrát
cimbálová muzika "VUS ONDRÁŠ" ( zahraje repertoár téměř ze všech folklorních oblastí ČR, dokáže krojované stmelit a vytvořit pohodovou a veselou náladu, tak aby se na ples těšili a v hojném počtu a rádi na něj jezdili)
Národní krojový ples
Srdečně Vám všem děkuji za pomoc a spolupráci !!!

Miroslav E K A R T
programový ředitel plesu

Národní krojový ples

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

DALŠÍ INFORMACE: Národní krojový ples
Zveřejněno 02.01.2006 v 19:48 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA