PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA HLAVNÍ STRANA MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ VYSOČINA PRAHA STREDOČESKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ

ENCYKLOPEDIE FoS
Základní informace o FoS ČR
Adresář FoS
Partneři FoS
Folklorní festivaly FoS ČR
Folklorní soubory FoS ČR
Folklorní materiály
Folklorní projekty
Folklor a media
KALENDÁŘ FOLKLORU
Folklorní akce a lidové umění
Festivaly FoS ČR
ZAHRANIČNÍ AKTIVITY FoS
Zahraniční aktivity
Zahraniční festivaly
Výměny a nabídky
Kolečka a půlkolečka
AKTUALITY A ZPRÁVY
Aktuality, novinky, zprávy, ...
Poskytované dotace
Archiv článků
FOLKLOR A TRADICE
Časopis Folklor
Folklor a lidové tradice v ČR
Etnografické členění ČR
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla
Kroje a lidové oblečení
SLUŽBY
Vyhledávací centrum
Pro registrované

Časopis FOLKLOR


DOPORUČUJEME
Zpíváme pro radost
 
 

Směrnice pro využívání dotací MŠMT - LETNÍ TÁBORY 2006

Směrnice pro využívání dotací MŠMT ve prospěch dětí a mládeže členskými soubory FoS ČR na rok 2006 v programu LETNÍ TÁBORY
Obecná ustanovení:
Prostředky dotací MŠMT jsou určeny na podporu činnosti občanských sdružení dětí a mládeže u táborové činnosti pouze děti do 18 let (za limitující se považuje vždy příslušné věkové hranice v den zahájení akce dosažení). Dotace jsou bohužel omezené a přísně účelově vázané. Ve všech případech čerpání dotace platí, že stát přispívá na dotovanou akci jen určitou částí prostředků a žadatel musí prokázat celkové náklady na akci. Na dotaci není právní nárok a sekretariát FoS ČR není povinen dokumentovat příčiny nevyhovění žádosti. Každý členský soubor, který splňuje dané podmínky, může žádat o dotaci ve všech obhájených oblastech a to u každé žádosti na samostatném formuláři. V případě úspěchu obdrží soubor do 30. 6. 2006 "Rozhodnutí" Toto je ve všech ohledech závazné, včetně údajů Vámi doplněných /č.účtu,tel.,apod./. V případě neuskutečnění akce nebo nevyužití částky dané rozhodnutím, jste povinni tuto skutečnost ohlásit na sekretariát FoS ČR v co nejkratší době.
Dotace může být poskytnuta
1. Pouze členskému souboru FoS ČR, který uhradil v letech 2005 a 2006 členské příspěvky.
2. Pouze dětem a mládeži do 18 let (rozhodující je dosažení věkové hranice v den zahájení tábora). Účastníci tábora musí být občany ČR .
3. Na tábory, které se budou konat v období letních prázdnin (tj. od 1.7. - 31.8.2006) a délka tábora bude v rozmezí 7 až 21 dnů, započítává se den příjezdu a odjezdu.
4. Na tábor na území ČR, provozovatelem musí být členský soubor FoS ČR.
5. Uvádět na propagačních materiálech finanční podporu MŠMT ČR
6. Na táborovou činnost všeobecně na nájemné za pozemek, nákup potravin, tábornických a sportovních potřeb a na úhradu nákladů na dopravu účastníků tábora. Použitá dotace nesmí přesáhnout 80,-Kč na dítě a den.
7. Dotaci lze přidělit pouze právnické osobě, a to souboru, nikoli zřizovateli. K vyúčtování je nutné přiložit kopii dokladu o přidělení IČ a kopii smlouvy o zřízení účtu! Žádost nutno zaslat poštou (ne faxem nebo e-mailem) na sekretariát FoS ČR do 30. 4. 2006. V případě změny či neuskutečnění tábora neprodleně informujte sekretariát FoS ČR. Dotaci nelze používat na příměstské tábory!
Všechny doklady prokazující využití státní dotace musí být viditelně označeny číslem rozhodnutí, ke kterému se dotace vztahuje!
Osnova vyúčtování dotace:
a) kopie všech účetních dokladů tábora (tzn. 100% nákladů)
b) doklady označené, vypsané sečtené v součetce
c) seznam účastníků včetně trvalého bydliště a data narození
d) písemné zhodnocení tábora
e) uzávěrka pro vyúčtování tábora se všemi náležitostmi do 30.září 2006
Pozor: Hlavní vedoucí /odpovědní vedoucí/ musí splňovat (absolvovat) kurz přípravy, (vedoucích) organizovaný akreditovanou organizací. Platnost, kursu je 5 let.
Splnění tohoto předpokladu vedoucí potvrdí přiložením příslušného osvědčení k žádosti o dotaci (tzn. do 30. 4. 2006) - doklady musí být k dispozici po dobu tábora.
Případné dotazy, upřesnění a nejasnosti konzultujte telefonicky se sekretariátem FoS ČR (ekonomka, předseda - tel. 234621218), případně při předem domluvené osobní návštěvě s vedoucím sekretariátu.

Eva Oravcová v.r., ekonomka FoS ČR
Dr. Jiří Pokorný v.r., tajemník FoS ČR

Informace z 15.3.2006 pro pořadatele dětských táborů:
Na stránkách MŠMT ČR jsme pro vás našli následující sdělení, týkající se pořadatelů dětských táborů:
Sdělení MŠMT o době platnosti osvědčení hlavních vedoucích dětských táborů
Před rokem 2004 byla vydávána organizacemi, které k tomu byly oprávněny IDM MŠMT, osvědčení pro hlavní vedoucí dětských táborů, která mají omezenou dobu platnosti.
V rámci sjednocení kritérií bylo toto časové omezení zrušeno a platnost všech dosud řádně vydaných osvědčení se časově neomezuje.
Osoba, která je držitelem osvědčení s omezenou časovou platností, může požádat o změnu jeho platnosti Národní institut dětí a mládeže Sámova 3, 101 00 Praha 10, tel. 311514683, e-mail: lukesova@nidm.cz nebo kterýkoliv subjekt, který má oprávnění MŠMT ke vzdělávání hlavních vedoucích pro rok 2006.

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 15.03.2006 v 23:31 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA