PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA HLAVNÍ STRANA MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ VYSOČINA PRAHA STREDOČESKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJDOPORUČUJEME
Zpíváme pro radost
 
 

Okruhy spolupráce pro festivaly FoS ČR v roce 2006

Folklorní sdružení ČR nabízí v roce 2006
tyto uvedené okruhy spolupráce a podpory
I.
Všem folklorním festivalům, lidovým folklorním slavnostem a vybraným akcím spolupracujícím s FoS ČR:
- pomoc při zajišťování účinkujících z řad členských souborů FoS ČR nebo přímé oslovení jednotlivých souborů při regionálních přehlídkách PRAMENY
- celostátní propagaci po linii FoS ČR (informační a propagační materiály FoS ČR, Český rozhlas, Mediatel - Zlaté Stránky, Radio Proglas, Dětská tisková agentura, ACR/ Alfa, Česká centra, Česká centrála cestovního ruchu, Archa, Magazín lidové kultury ČT Ostrava, ICM, TIC, tiskovky, ústřední deníky, radia, Tiskové zprávy, propagace na veletrzích, televize atd.)
- dle konkrétní dohody materiální pomoc
- dle konkrétní dohody organizační pomoc
- případnou spolupráci při získávání sponzorů
II.
Folklorním festivalům a lidovým folklorním slavnostem v ČR, které formou přispívajícího člena (pozorovatele) spolupracují s FoS ČR nabízíme navíc:
- úrazové pojištění všech účastníků akce prostřednictvím pojistné smlouvy s GENERALI
- pojištění odpovědnosti za škodu
- dle konkrétní dohody finanční pomoc
Finanční pomoc lze poskytnout na základě kompletního vyúčtování akce: tzn. vyplněného tiskopisu (Vyúčtování - FESTIVAL), prezenčních listin (jméno, bydliště, datumu narození nebo RČ), kopie všech účetních dokladů, zhodnocení akce, součetky účetních dokladů a jejich obsah. Nejvýše však do 50 Kč na den a účastníka do 26 let (musí být občan ČR). Nutno dokladovat vybrané startovné od nečlennských a neplatících souborů z ČR.
- smlouvou s OSA garantované ošetření veřejného provozování hudebních děl při festivalech
- odbornou spolupráci a pomoc při tvorbě programových záměrů a konzultaci libret pořadů doporučení pro výběr účinkujících apod.
- pomoc při zabezpečení zahraničních souborů prostřednictvím spolupráce s I.O.V. a I.G.F. a dalšími zahraničními organizacemi, koordinace vzájemné výměny mezi festivaly (kolečka a půlkolečka), prezentování pořadatelských a programových aktivit v České sekci CIOFF a v Národní sekci IOV, v IGF
- dle konkrétní dohody zabezpečení překladatelů na festival
- možnost užívání znělky FoS ČR, loga FoS ČR a mezinárodních organizací I.O.V. a I.G.F
- zprostředkování zlevněné DVD - dokumentace (Projekt na záchranu a zachovávání tradic pro budoucí generace)
- zlevněné tisky propagačních materiálů
- E-mailové rozesílání tiskových zpráv
- informační servis přes Český rozhlas, Rádio Proglas, MEDIATEL, Dětskou tiskovou agenturu, Informační střediska, Borovice.cz, Internet ap.
- dle konkrétní dohody pomoc v oblasti cestovního ruchu, řemeslníků a gastronomie
Pro stanovení forem spolupráce s pořadateli festivalů, slavností a vybraných akcí FoS ČR v roce 2006 rozlišuje
A/Mezinárodní folklorní festivaly a akce
AKCE TYPU A.1.
Jejich obsahem je především :
- vnitřní a vnější reprezentace státu prostřednictvím folkloru
- bohatost programové nabídky a její žánrová pestrost
- celostátní uznání a prestiž
Předpoklady spolupráce:
- sleva ze vstupného členům FoS ČR
- propagace "doporučených" sponzorů, uvádění jejich loga
Týká se : MFF Strážnice, Moravský ples - Praha, Pošumavský věneček - Praha, EURANDO 2006 - České Budějovice, anketa ZLATÝ ÁMOS - Praha
AKCE TYPU A.1.B
Akce pořádané jinými organizace, které mají zájem o nadstandardní spolupráci
Předpoklady spolupráce:
- sleva ze vstupného členům FoS ČR
- propagace "doporučených"subjektů, uvádění jejich loga
Týká se : MFF Souznění - Adventních a vánočních zvyků, koled a řemesel - Ostrava), Jihočeská folklorní slavnost - České Budějovice, Senioři 2006 - Petrov, MFF Český Krumlov, Festival "Poodří Františka Lýska,
AKCE TYPU A.2.
Festivalové akce pořádané Folklorním sdružením ČR
Jejich obsahem je především :
- vnitřní a vnější reprezentace státu prostřednictvím folkloru
- bohatost programové nabídky a její žánrová pestrost
Týká se :
MFF Luhačovice, Zpěváčci - Velké Losiny, Národní krojový ples - Žďár nad Sázavou, Zpěváček- Slávik, (Zpíváme pro radost) Praha, MFF Jarmark - Praha
AKCE TYPU A.3.
Akce pořádané regionálními folklorními sdruženími, městy, obcemi nebo jinými kulturními zařízeními ve spolupráci s FoS ČR a místními soubory. Tyto akce trvají minimálně 3 dny a zúčastní se jich zahraniční soubory.
Jejich obsahem je především:
- podpora regionálních kulturních a folklorních tradic
- představení zahraničních účastníků
- rozvíjení vztahů se zahraničím, uskutečňování mezinárodních přátelských vztahů a kontaktů
Týká se :
MFF Frýdek-Místek, MFF Červený Kostelec, MFF "Babí léto"- Valašské Meziříčí, MDF Strakonice, MFF Klatovy, MFF Brno, "Rožnovská valaška"- Rožnov pod Radhoštěm, "Folklor bez hranic"- Ostrava, MFF "Liptálské slavnosti"- Liptál, MFF "Slavnosti pod Zvičinou"- Lázně Bělohrad, MFF Šumperk, MFF Karlovy Vary, MFF Písek, "Telčské slavnosti"- Telč, "Rožnovské slavnosti"- Rožnov pod Radhoštěm, "Čermenské slavnosti"- Dolní Čermná, MFF Mistřín-Svatobořice-Mistřín, MFF "Vsetínský krpec"- Vsetín, MFF Plzeň, "Středočeský festival"- Tuchlovice, FF "Štěpy"- Veselí nad Moravou, FF "Kunovské léto"- Kunovice, "Setkání s folklorem"- Hradec Králové, "Jánošíkův dukát"- Rožnov pod Radhoštěm, "F SCÉNA Brno", FF Dětská Strážnice.
B/Regionální lidové folklorní slavnosti a festivaly
AKCE TYPU B
Akce pořádané regionálními folklorními sdruženími, městskými úřady, domy kultury a dalšími subjekty ve spolupráci s FoS ČR, případně i místními soubory.
Jejich obsahem je především:
- podpora regionálních folklorních tradic
- napojení na činnost a programové aktivity souborů pracujících v regionu
- jejich zapojení do programových aktivit slavností
Týká se :
"Slezské dny"- Dolní Lomná, "Národopisný festival Kyjovska"- Milotice, "Lidový rok" - Velká Bystřice, "Hanácké slavnosti"- Prostějov, "Sochovy slavnosti"- Lhotka nad Ondřejníkem, "Dětský festival"- Liptál, "Horácké slavnosti"- Světlá nad Sázavou, "Adámkovy folklorní slavnosti"- Hlinsko, "Jihočeský folklorní festival Kovářov, "Polabská vonička" setkání školních souborů - Nymburk, "Slovácký rok"- Kyjov, Frenštátské slavnosti, Pod křenovskó májó - Křenovice, FF Setkání CM - Frenštát p. R. FF, Setkání muzikantů v Bílých Karpatech - Valašské Klobouky, MFF Na rynku v Bystřici - Bystřice pod Hostýnem, Hudecké dny JK - Břeclav (pozorovatel), FF Setkání lidovým muzik - Praha, Podluží v písní a tanci - Tvrdonice, FF Mariánský podzim - Mariánské Lázně (pozorovatel), MFF Dyšina (pozorovatel), Gorolski Świeto - Jablunkov (pozorovatel), Selské slavnosti Holešovice - pozorovatel, MDFF Tradice Evropy (Východní Čechy) - pozorovatel
Zásady spolupráce s pořadateli členských festivalů a slavností:
- úhrada čl. příspěvků FoS ČR ve výši 7400,- Kč pořadatelem akce (u festivalů se statutem IOV 8400,- Kč)
- sleva ze vstupného členům FoS ČR (viz. dále)
- celoplošná propagace MŠMT ČR, Ochranného svazu autorů - OSA, Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska sdružení, a "doporučených sponzorů", uvádění jejich loga
- uvádění loga Českého rozhlasu - mediální partner všech členských festivalů
- uvádění loga MEDIATEL - mediální partner všech členských festivalů
- uvádění loga Radia Proglas - mediální partner všech členských festivalů
- uvádění loga Dětské tiskové agentury - mediální partner všech členských festivalů
- uvádění loga ACR/Alfa - partner všech členských festivalů
- umožnit prodávání lázeňských oplatků FoS ČR
- uvádění Halo Novin (festivaly, které budou propagovány)
- zohledňování členských souborů, které mají zaplacené členské příspěvky FoS ČR (u nečlenských a neplatících souborů vybírání startovného)
- účast dětských souborů a zařazování dětských sólových zpěváčků v rámci festivalu
- včasné vyplnění programových a bilančních listů
- dodání repertoárových listů účinkujících souborů pro OSA
- dodání kompletního vyúčtování na sekretariát FoS ČR viz. odst. II nejpozději do 15. listopadu letošního roku, v případě později dodaného vyúčtování festival ztrácí nárok na dotaci
- dodání DVD dokumentace na sekretariát FoS ČR
- do 12. dubna dodat termín festivalu v příštím roce
Sleva pro členy FoS ČR:
- výši slevy určí pořadatel vlastním rozhodnutím a sdělením na svých pokladnách
- místa (pokladny), u kterých je slevy možno uplatnit budou označena samolepkou dodanou FoS ČR (velikost v průměru 15 cm) s logem a textem "Folklorní sdružení České republiky - sleva pro členy FoS ČR"
- sleva bude poskytnuta na základě předložení členského průkazu FoS ČR
- členské soubory obdrží v roce 2006 jednoroční členské průkazy, které na zadní straně mají vyjmenované akce, (výstavy v muzeích, slavnosti a festivaly, vzdělávací kurzy atd.), na které je možno získat slevu. Vzory členských průkazů obdrží každý pořadatel
Pořadatelům všech typů doporučujeme:
1. využít rozvíjející se spolupráce FoS ČR v rámci zahraničních kontaktů s mezinárodní organizací IOV (mezinárodní organizace pro lidové umění) a IGF (Mezinárodní unie sdružení folklorních souborů) v případě zajištění zahraničních účinkujících na jednotlivé festivaly (ve spolupráci se zahraničním úsekem FoS ČR. Možnost využití nabídku překladatelů a pomoc při jednání s CIZINECKOU POLICIÍ
2. využít nabídky FoS ČR a TISK TG Lanškroun ve věci spolupráce při přípravě a výrobě propagace festivalu
3. využít nabídky FoS ČR a Studia zvláštních efektů VEMORI - Multimediálních projektů ve věci spolupráce při přípravě dokumentace festivalu a případných prodejů těchto nosičů
4. včasnou konkretizací programů a programových záměrů (témata, účinkující, zahraniční kolektivy apod.) napomoci zkvalitnění stávající měsíční propagace v časopisech cestovního ruchu , v Českém rozhlase, Radiu Proglas, MEDIATEL, DTA, Borovice.cz apod. a na internetových stránkách FoS ČR. Z tohoto důvodu zasílat programy na internetovou adresu (pro webové stránky FoS ČR www.fos.cz a : psenica@adam.cz
5. formou výměnných nabídek uskutečňovat výměny zajímavých programů na festivalech (např. i v následujícím roce), v místech, která nemají vlastní znělku, je možno užít znělku FoS ČR, případně tuto užít při některé ze samostatných akcí festivalu (zahájení, setkání s vedoucími souborů atd.)
6. z řad svých spolupracovníků zajistit písemnou zprávu o průběhu festivalu či slavností a tuto zaslat s minimálně třemi fotografiemi redakci časopisu FOLKLOR k zveřejnění (sekretariátu FoS ČR nebo redakci: synek@adam.cz)
7. s ohledem na budování videobanky uspořádaných akcí poskytnout FoS ČR videozáznamy festivalu nebo slavností (při vyúčtování akce) s křestním listem (obsahem)
8. zasílání tiskových zpráv (E-mailem) pro celostátní propagaci těsně před akcí a po akcií
9. začlenění dětských zpěváčků do programů jednotlivých slavností a festivalů
10. začleňování zajímavých souborů z přehlídek P R A M E N Y do programů jednotlivých slavností a festivalů
11. plakáty, programy, letáky a další tiskoviny podle možnosti včetně vyhodnocení akce zaslat na sekretariát FoS ČR a do archivu NÚLK Strážnice (Strážnice - Zámek 672, 696 62 Strážnice)
12. spolupráce s lidovými řemeslníky (přes sekretariát FoS ČR)
13. spolupráce s Asociací kuchařů a cukrářů ČR (přes sekretariát FoS ČR)
14. využívání výhod plynoucí ze smluv partnerů FoS ČR
15. prohlubovat spolupráci s Českou centrálou cestovního ruchu (přes sekretariát FoS ČR)
16. prohlubovat spolupráci se Správou českých center (přes sekretariát FoS ČR)
18. propagovat loga jednotlivých krajů
19. dle konkrétní dohody spolupracovat na programu SROP MMR ČR
20. dle konkrétní dohody spolupráce v rámci projektu Cultura 2000
21. dle konkrétní dohody spolupráce v rámci projektů V 4

Zdeněk Pšenica
Jiří Pokorný
Josef Ovčáček

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 14.04.2006 v 18:17 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA