PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA HLAVNÍ STRANA MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ VYSOČINA PRAHA STREDOČESKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ

ENCYKLOPEDIE FoS
Základní informace o FoS ČR
Adresář FoS
Partneři FoS
Folklorní festivaly FoS ČR
Folklorní soubory FoS ČR
Folklorní materiály
Folklorní projekty
Folklor a media
KALENDÁŘ FOLKLORU
Folklorní akce a lidové umění
Festivaly FoS ČR
ZAHRANIČNÍ AKTIVITY FoS
Zahraniční aktivity
Zahraniční festivaly
Výměny a nabídky
Kolečka a půlkolečka
AKTUALITY A ZPRÁVY
Aktuality, novinky, zprávy, ...
Poskytované dotace
Archiv článků
FOLKLOR A TRADICE
Časopis Folklor
Folklor a lidové tradice v ČR
Etnografické členění ČR
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla
Kroje a lidové oblečení
SLUŽBY
Vyhledávací centrum
Pro registrované

Časopis FOLKLOR


DOPORUČUJEME
Zpíváme pro radost
 
 

Muzeum Těšínska - listopad a prosinec 2006

Kulturní servis
Za poznáním kraje Těšínska - informace o probíhajících výstavách v Muzeu Těšínska a jeho výstavních síních v listopadu a prosinci 2006.
Muzeum Těšínska
Ředitelství Muzea Těšínska v Českém Těšíně, Hlavní tř. 12, tel.: 558 761 211, Fax 558 761 223, e-mail: muzeum@muzeumct.cz http://www.muzeumct.cz
Výstavní síň Muzea Těšínska v Českém Těšíně, Hlavní tř. 3, tel.: 558 711 087
Z technických důvodů bude výstavní síň zavřena až do odvolání!
Výstavní síň Muzea Těšínska Musaion Havířov, Dělnická 14, bezbariérový vstup, tel.: 596 813 456
Výstava: Významné osobnosti české vědy a techniky (historická výstava)
(výstava potrvá do 28. 2. 2007)
otevřeno: út-pá 8.00 - 12.00 h, 12.30-16.00 h, so - ne 13.00 - 17.00 h
Výstavní síň Musaion v Havířově je bez stálé expozice, kde jsou pořádány jen dlouhodobé tématické výstavy.
.
Významné osobnosti české vědy a techniky
Výstava Významné osobnosti české vědy a techniky je připravena ze sbírek Národního muzea v Praze. Je zde prezentována desítka vybraných vědců a vynálezců působících v českých zemích v době od 18. do 20. století, kteří se významným způsobem zapsali do dějin české i světové vědy.
Výstava je rozdělená na deset samostatných částí, které představují jednotlivé osobnosti. Pomyslnou časovou řadu tvoří portréty těchto vědeckých osobností:
Prokop Diviš (1698 - 1765)
Josef Božek (1782 - 1835)
Jan Evangelista Purkyně (1787 - 1869)
Josef Ressel (1793 - 1857)
Karel Klíč (1841 - 1926)
František Křižík (1847 - 1941)
Viktor Kaplan (1876 - 1934)
Jaroslav Heyrovský (1890 - 1967)
František Běhounek (1898 - 1973)
Otto Wichterle (1913 - 1998)
Každé z těchto osobností je věnována samostatná část expozice. Je zde uvedena stručná charakteristika každé osobnosti, její portrét, písemné informace a dokumenty, osobní pomůcky a vynalezené nebo používané přístroje. Texty zároveň stručně osvětlují fyzikální nebo technický princip problematiky. Z trojrozměrných exponátů jsou prezentovány předměty, které souvisí s představovanými osobnostmi. Vesměs se jedná o unikátní, originální předměty. Na výstavě jsou představeny vynálezy jednotlivých osobností jako zkušební turbína Kaplana, polarograf Heyrovského, zařízení na výrobu kontaktních čoček Wichterleho, Resselův lodní šroub, Křižíkova obloukovka, Divišův bleskosvod, nebo předměty, které k vynálezům a objevům přispěly, mikroskopy J. E. Purkyně, detektory záření F. Běhounka, aj.
Výstava přináší také zajímavé informace o činnostech těchto vynálezců, které ne vždy souvisely s jejich odbornou prací. Ti se střetávali s úřední mocí, závistí, ale i s obyčejnou lidskou hloupostí. Museli přesvědčovat veřejnost a mecenáše o prospěšnosti svých objevů. Některým se to podařilo, jiní tak úspěšní nebyli. Návštěva této výstavy nám připomene nejen historická fakta, ale umožní uvědomit si, kolik práce a úsilí se skrývá za technickými prostředky, které nám pomáhají v každodenním životě.
Památník životické tragédie v Havířově-Životicích, tel.: 596 434 138
Stálá expozice: Okupace a odboj na Těšínsku
Výstava: Dřevěné kostely na Těšínsku (historická výstava)
(výstava potrvá do 31. 12. 2006)
Místa utrpení, smrti a hrdinství (historická výstava)
(výstava potrvá od 21.11. 2006 do 31. 12. 2006)
otevřeno: út-pá 8.00 - 12.00 h, 12.30-16.00 h, so - ne 13.00 - 17.00 h
.
Památník životické tragédie
Památník akademického sochaře F. Swidra se stálou expozicí je připomínkou na utrpení a boje lidu Těšínska v období druhé světové války. Zpřístupněn byl v roce 1949, pět let po události, která se odehrála 6. 8. 1944 a která je dnes označována jako "životická tragédie". Tohoto dne příslušníci těšínského gestapa a němečtí četníci zatýkali obyvatele, kteří nebyli německými státními příslušníky. Motivem této akce, která si vyžádala životy 36 mužů ze Životic a okolních vesnic bez předchozího výslechu, byla přestřelka v místním hostinci.
.
Dřevěné kostely na Těšínsku
Stavby ze dřeva - roubené chalupy, špýchary, stodoly i další dřevěné stavby obvykle spojujeme s místy, kde "lepší" stavební materiál je drahý nebo nedostupný. Připomínají také dobu, kdy dřevěná stavba neměla takový význam a vážnost jako stavba zděná - byla buď náhražkou, která pomohla překonat období nedostatku, nebo nenáročným řešením praktického problému. Přesto jsou stavby, na které se zavedené hodnocení nevztahuje. Dřevěné kostely, kaple i drobné kapličky, Boží muka, zvoničky a kříže, které přetrvaly nepřízeň věků a skromně přežily do současnosti, se takovému pohledu vymykají. Poznamenalo je stáří i lidé, s nimiž sdílely společný osud, mnohými změnami prošla společnost a prostředí, pro které vznikly. Přestaly být součástí všedního života a proměnily se v jedinečné připomenutí minulého času. Pro dnešního člověka jsou především svědectvím o stavitelském umění a řemeslnické zdatnosti předchozích generací.
Dřevěné kostely a drobné dřevěné sakrální stavby se v rámci České republiky v největším počtu dochovaly právě v našem regionu - na Těšínsku a v moravskoslezském Pobeskydí. Archivní záznamy a literární prameny zde připomínají existenci nejméně sedmdesáti tří dřevěných a polodřevěných kostelů, zmiňují také menší stavby jako kaple a zvoničky. V průběhu posledních dvou set padesáti let naprostá většina těchto staveb zanikla. Stalo se tak díky jejich postupnému chátrání, často díky tomu, že sešlá staletá stavba byla nahrazena novým zděným objektem. Mnohdy dřevěná svatyně zanikla i v souvislosti s živelnou pohromou - pohltily ji plameny. V r. 1964 tak nenávratně zmizel kostel v Tiché (u Frenštátu pod Radhoštěm), v nedávné době, v r. 2002, shořel kostel sv. Kateřiny v Ostravě - Hrabové, který byl ale jako jeden z mála obnoven v původním materiálu, byla postavena jeho kopie. Na českém Těšínsku dosud stojí dřevěné kostely a kostelíky na jedenácti místech. O řadě dalších už zaniklých stavbách vypovídají literární záznamy a archivní prameny. Připomenutí zasluhuje i fakt, že dřevěné stavby nestojí pouze na české straně Beskyd. Vyskytují a vyskytovaly se ve stejné míře po obou stranách současných státních hranic. Stíhal je stejný osud, prožily stejnou historii a v podobném stavu se dochovaly do dnešních dnů. Zvláštní na našem kraji je i to, že se zde nesetkáváme pouze se starými kostely. Dřevo znovu ožívá v nových stavbách, stává se rovnocenným partnerem moderních materiálů a současných stavebních technologií. Stačí zmínit kostel na Hrčavě z roku 1936 či zcela nový kostel ve Václavovicích z r. 2001. Podobných návratů můžeme v posledních letech zaznamenat celou řadu.
Výstava představuje malebnou krásu zdejších dřevěných kostelů. Připomíná je kresbami, fotografiemi, dobovým zobrazením na pohlednicích. Výstavu doplňují také dřevěné modely těchto jedinečných staveb a četné předměty, které se dochovaly z jejich původního vybavení.
Muzeum Těšínska
Kotulova dřevěnka, Havířov-Bludovice, Hálkova 4, tel.: 596 813 456 a 602 709 731
Stálá expozice: Lidové bydlení a tradiční zemědělství na Těšínsku
Otevřeno sezónně, od listopadu do dubna zavřeno.
Kotulova dřevěnka
Jedna z nejstarších staveb na Těšínsku byla postavena v roce 1781 a je ukázkou původní zástavby na území města Havířova. Přestože se v regionu rozvíjelo hornictví, ve kterém nacházelo uplatnění stále více zdejších lidí, ponechali si mnozí malé hospodářství - pěstovali obilí a zeleninu a chovali krávy, prasata, králíky, slepice a často i včely. Tato skutečnost se odráží ve stálé expozici, která dokumentuje vybavení domácnosti a způsob života místních obyvatel na přelomu 19. a 20. století. Návštěvníci si mohou prohlédnout dobový nábytek, keramické výrobky a ve zděné stodole zemědělské nářadí. Zajímavostí je funkční větrný mlýnek, který sloužil především ke šrotování obilí.
Výstavní síň Muzea Těšínska v Jablunkově, Mariánské nám. č. 14, tel.: 558 359 533
Stálá expozice: Z minulosti Jablunkova a okolí
Výstava: Ten vánoční čas
(výstava potrvá od 1.12. 2006 do 11. 2. 2007)
otevřeno: út-pá 8.00 - 12.00 h, 12.30-16.00 h, so - ne 13.00 - 17.00 h
.
Výstavní síň Muzea Těšínska v Jablunkově
Tradice jablunkovského muzea sahají až do poloviny 19. století, kdy vzniklo rodinné muzeum Sikorů. V roce 1922 bylo otevřeno Krajinské muzeum Slezské muzejní společnosti, jehož činnost ukončila druhá světová válka. Muzejní tradice byly obnoveny až v roce 2000. Dnes se stálá expozice pobočky Muzea Těšínska věnuje bohaté historii a významnými tradicemi města a okolních obcí. Ve výstavní síni jsou pořádány dlouhodobé tématické výstavy.
.
Ten vánoční čas
Podobně jako v jiných krajích se i lidové zvyky a obyčeje našich předků na Těšínsku vázaly k nejrůznějším činnostem hospodářského roku. Zvlášť bohaté byly v předvánočním období (Adventu) a o Vánocích - jmenovitě o Štědrém dni, kdy se z mnoha úkonů věštila úspěšnost života v příštím roce (osud, počasí, úroda, nemoci a podobně). Věcem používaným o Štědrém dni se přisuzovaly magické síly, které se ještě umocňovaly posvěcením v kostele. Obřadní význam měla i mnohá štědrovečerní jídla.
Postupem času měnily mnohé zvyklosti v rámci společenského a kulturního vývoje formu i obsah, některé se vytrácely jako neosvědčené, od jiných se ustupovalo jako od staromódních. Mnohé se však dochovaly a v rodinách se praktikují dodnes - spíše však už jen jako určitá forma zábavy, žertovné a nezávazné obyčeje, kterým se již nepřikládá jejich původní magický a věštecký význam.
Výstavní síň Muzea Těšínska v Karviné, Masarykovo nám. 10, tel.: 596 311 425
Výstava: Kouzlo ohýbaného dřeva (historická výstava)
(výstava potrvá do 31.12. 2006)
otevřeno: út-pá 8.00 - 12.00 h, 12.30-16.00 h, so - ne 13.00 - 17.00 h
Výstavní síň Muzea Těšínska v Karviné je bez stálé expozice, kde jsou pořádány jen dlouhodobé tématické výstavy.
.
Kouzlo ohýbaného dřeva
Ohýbaný nábytek si svou jednoduchostí, praktičností, dokonalostí a elegancí získá nejednoho obdivovatele. Počátky průmyslové výroby ohýbaného nábytku jsou datovány padesátými lety 19. století. U zrodu technologie výroby stál německý rodák Michael Thonet (1796 - 1871), který začal kolem roku 1819 experimentovat s ohýbáním dřeva. Své záměry dovedl po více než třech desetiletích do podoby továrního technologického postupu. Původní profesí truhlář z porýnského Boppardu přesídlil do Vídně, kde zřídil v roce 1849 firmu "Thonet Sőhne". V roce 1853 se firma přejmenovala na "Gebrűder Thonet". První Thonetovy továrny byly budovány v padesátých letech 19. století. V roce 1856 vznikla továrna v Koryčanech, poté následovaly další po celé východní Moravě a později i v hranicích mocnářství i mimo ně. Nejvýznamnější byla továrna v Bystřici pod Hostýnem, založena roku 1861. Thonetové měli své majetky a provozy také ve Vsetíně. Výrobky značky Thonet pronikly na světové trhy. Sedací nábytek našel uplatnění v kavárnách, divadlech, kancelářích, sálech, bytových interiérech.
Výrobou ohýbaného nábytku se začala ve Vsetíně zabývat od roku 1867 také další významná firma Jakob a Josef Kohn. Firma otevřela kolem roku 1870 pobočku hlavního vsetínského závodu v Těšíně. Kohnové se orientovali v počátcích své výroby na nábytek sedací, stoly a stolky, věšáky a věšákové stěny a postele. Vyráběli nábytek salonní a luxusní, soustřeďovali se na celé nábytkové komplety. Jejich produkce vyvrcholila výrobou nábytku vyráběném podle návrhů předních představitelů středoevropské secese a moderny. Kohnův nábytek byl vytvářen pro vyšší vrstvy zákazníků. Firma J. a J. Kohn se stala pro Thonety výraznou konkurencí.
Důležité je také zmínit vznik akciové společnosti Mundus kolem roku 1906, která sdružovala hned několik firem na výrobu ohýbaného nábytku. Později se stala pro obě výše zmiňované firmy partnerem. V roce 1917 byly prodány akcie firmy Kohn Mundusu a tak vznikla firma Mundus - Kohn A. G. se sídlem ve Vídni. V roce 1919 se sídlo Mundus - Kohn přesunulo z Vídně do Těšína.
První světová válka ochromila nábytkářskou výrobu vůbec. Po skončení první světové války byla i firma "Gebrűder Thonet", která měla většinu závodů na území nově vzniklých středoevropských států, nucena přizpůsobit se aktuálním hospodářským i politickým poměrům. V roce 1919 se sídlo firmy přestěhovalo z Vídně do Brna. V roce 1921 byla ustavena akciová společnost Thonet A. G. se sídlem v Brně. V roce 1923 tato společnost fúzovala s akciovou společností Mundus, na společnost Thonet - Mundus. V roce 1925 tak vznikl koncern Thonet-Mundus, spojené Československé továrny na nábytek z ohýbaného dřeva, a.s. Sídlem společnosti bylo Brno. Fúze spojila všechny tři nejdůležitější firmy do jednoho organizačního celku. Poslední zasedání správní rady koncernu Thonet - Mundus se konalo 26. 5. 1940. Během 2. světové války řídil továrnu správce jmenovaný říšským protektorem. Po válce byl ustaven Thonet národní podnik, od roku 1953 Továrny ohýbaného nábytku, tedy TON národní podnik. V Československu prošly Thonetovy podniky mnohými reorganizacemi. Dnes je obchodní firma TON v Bystřici pod Hostýnem významným evropským výrobcem kvalitního nábytku z ohýbaného dřeva.
Výstava seznamuje s historií firem Thonet a J. a J. Kohn. Představuje ukázky především sedacího nábytku z ohýbaného dřeva, které firmy vyráběly. Zmíněni jsou také další výrobci ohýbaného nábytku.
Muzeum Těšínska
Výstavní síň Muzea Těšínska, Dům dětí a mládeže, Masarykova třída 958, 73514 Orlová-Lutyně, tel.: 596 531 205
Stálá expozice: Orlová - minulost i současnost
Výstava: Zapomenutá a současná romská řemesla (historická výstava)
(výstava potrvá do 31. 12. 2006)
otevřeno: út-pá 8.00 - 12.00 h, 12.30-16.00 h, so - ne 13.00 - 17.00 h
.
Výstavní síň Muzea Těšínska v Orlové
Výstavní síň Muzea Těšínska v Orlové
Tradice muzejnictví v Orlové se odvíjí od r. 1894, kdy zde byla uspořádána Krajinská výstava. Muzeum v Orlové bylo založeno v r. 1910 a často měnilo své zřizovatele. Během druhé světové války byly sbírkové předměty odvezeny do Městského muzea v Ostravě a muzejní tradice byly obnoveny až v roce 1998, kdy zde Muzeum Těšínska zřídilo svou další pobočku. Stálá expozice "Orlová - minulost i současnost" je věnována dějinám města, které bylo proslaveným střediskem obchodu a podnikání s různou úrovni služeb, spolkové činnosti až do současnosti v souvislosti s historií města Orlové. Přibližuje také hornictví, se kterým je město nerozlučně spjato a které přineslo do života lidí obrovské změny.
Vedle stálé expozice jsou zde pořádány tématické výstavy.
.
Zapomenutá a současná romská řemesla (Čirlaute the adaďivesutne romane buťa)
Výstava se koná pod záštitou Ing. Evžena Tošenovského, hejtmana Moravskoslezského kraje. Sdružení dětí a mládeže Romů ČR ze Zlína představuje svět tradičních romských řemesel, která přinášela obživu a odrážela zájmy Romů. K nejčastěji provozovaným řemeslům patřilo kovářství, kotlářství, košíkářství apod. Na výstavě je možno zhlédnout ukázky řemesel a dozvědět se zajímavosti z každodenního života Romů.
Tradice muzejnictví v Orlové se odvíjí od r. 1894, kdy zde byla uspořádána Krajinská výstava. Muzeum v Orlové bylo založeno v r. 1910 a často měnilo své zřizovatele. Během druhé světové války byly sbírkové předměty odvezeny do Městského muzea v Ostravě a muzejní tradice byly obnoveny až v roce 1998, kdy zde Muzeum Těšínska zřídilo svou další pobočku. Stálá expozice "Orlová - minulost i současnost" je věnována dějinám města, které bylo proslaveným střediskem obchodu a podnikání s různou úrovni služeb, spolkové činnosti až do současnosti v souvislosti s historií města Orlové. Přibližuje také hornictví, se kterým je město nerozlučně spjato a které přineslo do života lidí obrovské změny.
Vedle stálé expozice jsou zde pořádány tématické výstavy.
Výstavní síň Muzea Těšínska - Technické muzeum v Petřvaldě, tel.: 596 541 092
Stálá expozice: Tradice hornictví na Těšínsku
Kouzelný svět tramvají
Výstava: Od plamínku k žárovce (historická výstava)
(výstava potrvá do 31. 12. 2006)
otevřeno: út-pá 8.00 - 12.00 h, 12.30-16.00 h, so - ne 13.00 - 17.00 h
.
Technické muzeum v Petřvaldě
Technické muzeum, které je pobočkou Muzea Těšínska, sídlí v objektu bývalé fary z poloviny 19. století. Stálé expozice jsou věnovány "Kouzelnému světu tramvají" (jízdní řády, jízdenky, fotografie, funkční model tramvajového vozu) a "Tradici hornictví na Karvinsku", která seznamuje s vlivem těžby na ráz krajiny, charakterem a způsobem obživy lidí, sídelní strukturou nebo životním prostředím. Expozice představuje i osobnosti, které se zasloužily o rozvoj hornictví, připomíná tradice a život v hornických koloniích a vývoj důlních podniků a důlní techniky. K vidění jsou i ukázky dobových hornických uniforem, praporů, stuh, tabel, ale i záchranářské výzbroje a svítidel. Pořádány jsou zde tématické výstavy.
.
Od plamínku k žárovce
Výstava je věnována zdrojům světla, osvětlovadlům a osvětlovacímu sklu, tak jak se vyvíjely v průběhu staletí do dnešní doby. Původním a hlavním osvětlovacím zdrojem byl volný oheň. V dalších tisíciletích vývoje začal člověk ke svícení používat kromě louče také rostlinné i nerostné oleje a živočišné tuky. K prvním svítidlům náleží různé držáky na louče, misky a kahany na olej, později pak lucerny a svícny. Předměty tohoto typu, které se nám zachovaly do dnešních dnů jsou dokladem toho, že byly vyráběny s cílem vytvářet účelná i hezká svítidla. Malá světelná účinnost i nízký jas plamene hořící louče, olejového kahanu nebo později lojové svíce sloužil našim předkům po dlouhá tisíciletí.
Teprve objevy a využití nových energií v 18. a 19. století posunuly vývoj světelných zdrojů a tím i svítidel kupředu. Převratným činem v historii svícení bylo použití petroleje místo oleje.
Zdokonalená petrolejová lampa poskytovala mnohem lepší zdroj světla. Ve způsobu osvětlování došlo v průběhu 2. poloviny 19. století k zásadním změnám, kdy byly postupně tradiční svíčky, olejové lampy nebo petrolejové lampy nahrazovány plynovým a později elektrickým osvětlením. To přineslo zásadní technologické změny ve výrobě užitkového a dekorativního osvětlovacího skla, na které byly kladeny nové nároky.
K rychlým změnám ve výrobě osvětlovacích těles v českých sklárnách došlo zejména
v posledních dvou desetiletích 19. století v souvislosti se zdokonalováním svítivosti elektrického a plynového osvětlování (v elektrotechnice např. Pietteho-Křižíkova oblouková lampa -1878 a Edisonova žárovka - 1879, v plynařství punčoška C. Auera -1885). Významný přelom znamenala elektrotechnická výstava v Paříži v roce 1881, která ukázala možnosti elektrického osvětlení a nastartovala jeho rychlý rozvoj v celé Evropě. V roce 1883 se konala velká elektrotechnická výstava také ve Vídni, která upozornila na potřebu nových skel pro kryty osvětlovacích těles, jejichž výroba byla ostatně již zahájena v mnoha českých a moravských sklárnách (Josef Inwald - Zlíchov, S. Reich & Co. - Krásno nad Bečvou, Josef Riedel - Dolní Polubné, V. Kralik - Lenora ap.).
Výstava představí osvětlovadla z depozitářů muzeí, která zastupují zdroje venkovského osvětlení, svítidla z domácností měšťanských i šlechtických, církevního prostředí, současná svítidla domácností, osvětlovací tělesa používaná v dopravě a hornictví. Návštěvník bude mít možnost zhlédnout různé druhy loučníků, svícnů, luceren, kahanů, petrolejových lamp, elektrických lamp, lustrů. Výrazná část výstavy je věnována osvětlovacímu sklu. Za všechny představitele skláren je prezentována produkce skláren ve Valašském Meziříčí - Krásně, jež měly dlouhou a slavnou historii. Provoz sklárny začal v roce 1855, kdy si ji od hraběte Evžena Kinského najala sklářská rodinná firma S. Reich & Co. Do nedávné doby produkující firma Osvětlovací sklo-Lares spol. s r. o. ve Valašském Meziříčí ukončila svou činnost v září 2003.
Muzeum Těšínska
Archeopark v Chotěbuzi - Podoboře, tel.: 558 761 227
Otevřeno sezónně, od listopadu do dubna zavřeno.
Archeopark v Chotěbuzi-Podoboře - Archeopark stojí na místě, kde byla doložena existence opevněného hradiště. Představuje slovanské sídliště z doby od poloviny 8. století do 11. století. Je rekonstrukcí celého fortifikačního systému na akropoli s různými typy obydlí. K dnešnímu dni je dokončená čelní komorová hradba, palisáda obklopující celou akropoli, tři obytné objekty, halová stavba a vstupní brána s věží a mostem.
Výstavba Archeoparku není zdaleka dokončena. Termín dokončení celého projektu předpokládáme v r. 2010. Provoz Archeoparku bude po dobu jeho výstavby až do doby realizace výukového centra zajištěn výlučně externím způsobem. Žádáme proto všechny zájemce o prohlídku Archeoparku, aby s dostatečným časovým předstihem dohodli s pracovníky Muzea Těšínska (tel.: 558 711 866, fax 558 761 223, e-mail: program@muzeumct.cz) na termínu a hodině návštěvy. Bez průvodce nebude možné Archeopark navštívit. Dovolujeme si připomenout, že se jedná o kulturní památku, v jejímž prostoru stále probíhá systematický archeologický výzkum, tedy o prostor, kde není možný volný pohyb osob.
Prostory předsálí zastupitelstva Moravskoslezského kraje, 28. října 117, Ostrava
Pohlednice - umění nejskromnější ( ze sbírek Muzea Těšínska)
(výstava potrvá. do 30. 11. 2006)
Otevřeno: po a st 9 - 17 h, út - čt 9 - 15 h, pá 9 - 14.30 h
.
Pohlednice - umění nejskromnější
Sbírka pohlednic patří k pokladům sbírkových fondů Muzea Těšínska a je vytvářena již více než půl století. Je nesmírně cennou a významnou dokumentací života v našem regionu.Vznik pohlednic úzce souvisí s filatelií a se zájmem urychlit komunikaci mezi lidmi. Za předchůdce pohlednice je považována tzv. Mulreadyho obálka s obrázkem sedící personifikované Británie vydaná 1. 5. 1840. O několik let později - v roce 1843 nechal vytisknout obchodník Henry Cole lístek s obrázkem, který poslal svým známým. Koncem 60. let 19. století realizovalo rakousko-uherské ministerstvo pošt nápad používání korespondenčního lístku, což se velmi brzy rozšířilo i u nás. Bez korespondenčních lístků by zřejmě vývoj nedospěl k pohlednicím. Od roku 1875 byl možný i mezinárodní korespondenční poštovní styk, lístky ovšem musely obsahovat pro česky mluvící uživatele poštovních služeb tištěný text: dopisnice. Údajně první skutečnou pohlednici vytiskl v roce 1870 francouzský papírník Léon Besnardeux, která se nedochovala. Proto se cení jako první pohlednice na světě korespondenční lístek, na jehož levé straně je obrázek se scénou ze života dělostřelců v prusko-francouzské válce. Byl zhotoven 16. července 1870 v Oldenburku v Německu. Lístek vydal knihtiskař August Schwarz, který je považován za vynálezce pohlednice. Při tisku pohlednic byla a je využívána řada technik. Nejstarší pohlednice jsou tištěny litograficky, technikou světlotisku a ručním kolorováním, technikou hlubotisku, posléze se začal užívat ofset. Vyvíjel se i formát pohlednic - v Evropě se nejvíce rozšířil formát 140 x 89 mm. O pohlednice se zajímali významní malíři a umělci, jejichž díla byla šířena i touto cestou. K těm nejvýznamnějším pařil Alfons Mucha (1860 - 1939). V polovině 1. desetiletí 20. století pohlednice získaly podobu, která dodnes existuje - rubová strana je rozdělena na dvě části, v pravé části je adresa, v levé text, na líci je pouze obrázek.
Ve sbírce pohlednic Muzea Těšínska jsou bohatě zastoupeny vzácné pohlednice z konce 19. století a počátku 20. století. Sběratelský zájem obsahuje i následující desetiletí až současnost. A právě návštěvníci výstavy mají jedinečnou příležitost shlédnout množství těchto unikátních pohlednic. Jsou vystaveny pohlednice mnoha typů i provedení - kolorované, černobílé, mnohdy doplněné kresbami a průsvitkami, kukátkové a další. Nesmírně cenné jsou pohlednice měst a obcí našeho regionu, z nichž mnohé již dnes neexistují. Pohlednice odráží i vývoj průmyslu, důlních podniků, architektury, urbanizaci měst, odívání, osobnosti státníků, válečné události, přírodní krásy a další. Milé jsou gratulační a vánoční pohlednice a pohlednice milostné. Obdiv a pozornost upoutají i techniky, kterými jsou pohlednice zhotoveny, poštovní známky, poštovní razítka a láskyplné pozdravy jejich pisatelů. Výstava představuje i nesmírně vzácné nejnovější přírůstky sbírky.
Muzeum Śląska Cieszyńskiego v Těšíně, ul. Regera 6 (Polsko)
Výstava: Barokní teatrum Těšínského Slezska (umělecko historická výstava)
(výstava potrvá od 27. 10. 2006 do 28.2.2007)
Otevřeno: út, čt, pá, so, ne 10.00-16.00 h, st 12.00-16.00 h
Barokní teatrum Těšínského Slezska
Muzeum Těšínska představuje barokní obrazy, které dokládají vzájemné rodové vazby mezi držiteli zámku v Ropici a Hnojníku.

Dr. Zbyšek Ondřeka, ředitel Muzea Těšínska
Vlasta Byrtusová, vedoucí oddělení komunikace s veřejností
Muzeum Těšínska, Hlavní třída 15, Český Těšín

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

DALŠÍ INFORMACE: Muzeum Těšínska
Zveřejněno 02.11.2006 v 21:50 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA