PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA HLAVNÍ STRANA MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ VYSOČINA PRAHA STREDOČESKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJDOPORUČUJEME
Zpíváme pro radost
 
 

Liptál - Vesnice roku ČR 2006

Obec Liptál se do soutěže Vesnice roku zapojila třikrát a vždy uspěla. V roce 1997 získala modrou stuhu za společenský život, v loňském roce bílou stuhu za práci s mládeží a v letošní roce se stala vítěznou Vesnicí roku 2006.
Organizace soutěže Vesnice roku
Cílem soutěže Vesnice roku je snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci.

Vyhlašovateli soutěže jsou Spolek pro obnovu venkova, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj. Ministerstvo životního prostředí, ministerstvo zemědělství a Ministerstvo kultury jsou instituce, které při soutěži spolupracují stejně jako Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu a Svaz knihovníků a informačních pracovníků.
Soutěže se mohou zúčastnit všechny obce vesnického charakteru, které nemají statut města a které mají zpracován vlastní Program obnovy vesnice. Do soutěže je pak zařazena obec, která v termínu podá řádně vyplněnou přihlášku. Soutěž je organizována ve dvou kolech - krajském a celostátním. Všechny přihlášené obce jsou hodnoceny v kole krajském. Do celostátního kola postupuje za každý kraj vždy maximálně jedna obec, které byla udělena zlatá stuha v krajském kole.

V rámci krajského kola jsou udělována ještě tato ocenění:
- modrá stuha - za společenský život
- bílá stuha - za činnost mládeže
- zelená stuha - za péči o zeleň a životní prostředí.

V krajské soutěži mohou být ještě udělovány diplomy za vzorné vedení obecní knihovny a kroniky, za rozvíjení lidových tradic a za kvalitní květinovou výzdobu v obci.

Tak jako vítěz krajského kola organizuje slavnostní předávání ocenění v rámci kraje, tak vítěz celostátního kola pak organizuje slavnostní vyhlášení v rámci republiky. Vítěz celostátního kola pak postupuje do soutěže Evropské pracovní společnosti pro rozvoj venkova a obnovu vesnice.
Při hodnocení jednotlivých soutěžících obcí hodnotitelská komise posuzuje následující okruhy: - koncepční dokumenty
- společenský život
- aktivity občanů
- podnikání
- péče o stavební fond a obraz vesnice
- občanská vybavenost, inženýrské sítě, úspory energií
- péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci
- péče o krajinu
Historie soutěže
Soutěž Vesnice roku vznikla v roce 1994 jako ocenění nejlepších obcí v Programu obnovy vesnice. Program obnovy vesnice byl založen roku 1991 a od roku 1994 měl první finanční prostředky. Spontánně se rychle šířil po celé České republice. Byl prvním cíleně financovaným venkovským programem po r. 1989. V roce 2003 přešel včetně finančních prostředků do krajů, které do něj vkládají své krajské priority. Obce na prvních třech místech získávají finanční odměnu (l mil. korun, 900 tisíc a 800 tisíc korun). Vítězná obec má značnou publicitu v médiích a následující rok je kurátorem společenských akcí.
Obec Liptál
Obec Liptál se do soutěže Vesnice roku zapojila třikrát a vždy uspěla. V roce 1997 získala modrou stuhu za společenský život, v loňském roce bílou stuhu za práci s mládeží a v letošní roce se stala vítěznou Vesnicí roku 2006.
Mezinárodní folklorní festival Liptálské slavnosti
Zleva: místostarostka Věra Dostálová, hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš, starosta obce Liptál Miroslav Vaculík při přijímání ocenění a titulu Vesnice roku 2006 v Liptále 13.10.2006.
Název obce pochází ze slova Liebenthal a znamená milé údolí. Je svědectvím o samotných začátcích osídlování Vsetínska. První zmínka o osadě na břehu Rokytenky je z roku 1361, kdy patřila cisterciáckému klášteru ve Vizovicích. V roce 1505 náležela vsetínskému panství, ale již v roce 1661 tvořila samostatné panství, v jehož držení se vystřídaly různé šlechtické rody. V roce 1701 je datován místní barokní zámek. K rámku dříve přiléhala i tzv. Anglická zahrada a areál obory, v níž byli chováni daňci a bažanti.
Po tolerančním patentu se většina obyvatel přihlásila k evangelíkům helvétského vyznání, kteří si vybudovali svůj kostelík. Ten byl po zasažení blesku zbourán a v letech 1904 - 1907 byl postaven nový kostel podle návrhu architekta Josefa Zlatohlávka z Vídně. Dodnes tento kostel patří k největším na Moravě. Po roce 1846 získal Liptál právo konat výroční trhy a byl označován jako městečko. V roce 1909 byla vysvěcena budova sirotčince a výchovného ústavu sester dominikánek. Katolický kostel sv. Michala Archanděla byl postaven v barokním slohu v letech 1796 - 1798. Na jižní straně kostela se nachází hrobka někdejších majitelů panství hrabat ze Stommu. V sousedství kostela je barokní socha sv. Jana Nepomuského z roku 1747. V zámeckém parku je umístěn pomník Jana Kobzáně, malíře a spisovatele, který se narodil v Liptále. Před radnicí stojí socha zbojníka od Karla Řezníka a na návsi uprostřed parku byla odhalena busta T.G.Masaryka od Antonína Chromka. V obci je celá řada původních i upravených dřevěných lidových staveb.
Liptál má bohaté společenské a kulturní tradice. K nejstarším spolkům v obci patří hasiči, tělovýchovná jednota a myslivci. K nejpočetnějším patří Folklorní sdružení Lipta Liptál. Bylo založeno v roce 1930 Janem Kobzáněm. Ve sdružení je nyní aktivních 150 členů, kteří pracují v 5 skupinách. Jeho členové za dobu své existence absolvovali více než 900 vystoupení, které zhlédlo přes půl milionu diváků. Sdružení má velkou zásluhu i na vybudování přírodního kulturního areálu.
V roce 1994 vydal obecní úřad knihu Liptál s podtitulem Kapitoly z historie obce na Valašsku. Autorem knihy je PhDr. Ladislav Baletka, grafikem Břetislav Dadák. Protože kniha nemohla obsáhnout velké množství tehdy unikátních fotografií, vznikla další kniha Liptál včera a dnes aneb z domácího fotoalba. Na 400 stranách s použitím více než 1 000 fotografií z rodinných alb je zachycen život obce od začátku minulého století do dnešní doby. Ke 100. výročí narození vydala obec knihu Jan Kobzáň, valašský malíř, grafik a spisovatel., jejímž autorem je L.F. Piperka.
Mezinárodní folklorní festival Liptálské slavnosti
Děti FoS Lipta Liptál - Malá Lipta - vystupují na vyhodnocení Vesnice roku 2006 v Zlínském kraji v Liptále 23.08.2006
Mezinárodní folklorní festival Liptálské slavnosti
FoS Lipta Liptál - Sbor žen Rokytenka - vyhodnocení celostátního kola soutěže Vesnice roku 2006 v Liptále 13.10.2006
Liptál, obec ležící v srdci Valašska, se proslavil i díky nově získanému titulu Vesnice roku 2006. Návštěvníky zde přivítají lidé srdeční a pohostinní, hrdí na svůj domov i jeho bohaté tradice.
Mezinárodní folklorní festival Liptálské slavnosti
Hosté, zástupci spolků, škol, členové zastupitelstva obce se starostou a místostarostou při předávání ocenění a titulu Vesnice roku 2006 v Liptále 13.10.2006

Jana Vráblíková
Obecní úřad Liptál
756 31 Liptál 331
Tel.: 571 438 074
Fax: 571 424 785

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

DALŠÍ INFORMACE: Liptál
Zveřejněno 03.11.2006 v 01:07 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA