PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA HLAVNÍ STRANA MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ VYSOČINA PRAHA STREDOČESKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ


Encyklopedia:
Basic information
Folklore festivals
Festivals abroad
Ensembles and groups
Regional associations
Personalities
Magazine Folklore
Searching

Calendar:
Folklore events
Festivals

Abroad:
Calendar C.I.O.F.F.
Calendar I.O.V.
Festivals abroad
Offers from abroad
Offers abroad
Youth exchanges
Circles
Half-circles

Public:
Authorities of The FoS ČR
Novelties, news,...
Archive 2002
Archive 2001
Basic dokuments
Contracts
Subsidies supplied
Browsing articles

Address book:
Secretariat of The FoS ČR
Leaders of ensembles
Directors of festivals
Representatives of regions

Services:

For registered users

DOPORUČUJEME
Zpíváme pro radost
 
 

Škola folklorních tradic

Oznámení o otevření čtvrtého běhu Školy folklorních tradic 2007-9 včetně přihlášky
O Z N Á M E N Í

Národní ústav lidové kultury Strážnice,
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha,
Folklorní sdružení ČR Praha a Sdružení pro dětskou taneční tvořivost Praha
otevírají čtvrtý běh
Školy folklorních tradic,
kurzu akreditovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Kurz je určen současným i budoucím vedoucím, uměleckým vedoucím, organizačním pracovníkům folklorních souborů, učitelům a dalším vážným zájemcům o lidový tanec.

Čtyřsemestrální kurz se uskuteční od září 2007 do dubna 2009 v ZŠ Praha 4, Táborská ul.

Studium bude rozděleno do dvou ročníků vždy po dvou semestrech -
1. ročník: (září 2007 - prosinec 2007, leden 2008 - duben 2008),
2. ročník: (září 2008 - prosinec 2008, leden 2009 - duben 2009).
Obsahem kurzu jsou následující předměty:
Pohybová průprava a její metodika
Základy anatomie a fyziologie
Úvod do studia lidové kultury
Lidový tanec v ČR (nácvik a metodika)
Úvod do hudební teorie
Zpěv ve folklorním souboru
Dětský folklor
Základy choreografie
Základy pedagogiky a psychologie
Dramaturgie ve folklorním souboru
Lidový kroj
Mluvené slovo
Divadelní a dramatické prvky ve folkloru
Režijní minimum

Vyučovat v jednotlivých předmětech přislíbili přední odborníci i souboroví praktici
Kurz bude ukončen obhajobou závěrečné práce a zkouškou. Kurz má akreditaci Ministerstva školství ČR, to znamená, že po jeho absolvování získá posluchač osvědčení o nové kvalifikaci, učitelé tím získávají další obor své učitelské způsobilosti.
Kurz má vysokou úroveň obsahem i realizací a vyžaduje tedy maximální soustředění na teoretickou i praktickou stránku výuky. Podmínkou je aktivní účast na každém víkendovém soustředění, kterých bude v obou ročnících celkem osmnáct. Za semestr je povolena vždy pouze jedna absence (řádně omluvena). Postup do dalšího ročníku je podmíněn složením všech předepsaných zkoušek a zápočtů.
Studium je náročné, poněvadž se v podstatě jedná o formu vysokoškolského studia, ne pouze o výuku lidových tanců. Uchazeči musí být starší 18 let, předpokladem je praxe v tanečním oboru minimálně 3 roky.
Školné za semestr činí 2.800,- Kč, tzn. celkem 11.200,- Kč (za čtyři semestry). Školné za jednotlivé semestry musí být uhrazeno vždy před zahájením daného semestru. Dále se předpokládá, že náklady na stravování a dopravu uhradí účastníkům vysílající kolektiv, jeho zřizovatel, sponzor apod., případně účastník sám. Ubytování a případné stravování je dohodnuto za výhodných finančních podmínek.
Podrobnější informace lze získat na adresách:

* Národní ústav lidové kultury, 696 62 Strážnice,
tel. 518306631, fax 518306615, e-mail: horehledova@nulk.cz,

*NIPOS, Blanická 4, 120 00 Praha 5,
tel. 2221507900, fax221507929 , e-mail: rychtova @nipos-mk.cz

*Folklorní sdružení ČR, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha,
tel. 234621218, fax 224214647, email: foscr@adam.cz
Závazné přihlášky zašlete zpět do 16. dubna 2007 na adresu:
NIPOS, Blanická 4, 120 00 Praha 5,
Upozorňujeme, že počet míst je omezen.
Folklorní sdružení ČR
DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 21.01.2007 v 19:47 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA