PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA HLAVNÍ STRANA MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ VYSOČINA PRAHA STREDOČESKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ


Encyklopedia:
Basic information
Folklore festivals
Festivals abroad
Ensembles and groups
Regional associations
Personalities
Magazine Folklore
Searching

Calendar:
Folklore events
Festivals

Abroad:
Calendar C.I.O.F.F.
Calendar I.O.V.
Festivals abroad
Offers from abroad
Offers abroad
Youth exchanges
Circles
Half-circles

Public:
Authorities of The FoS ČR
Novelties, news,...
Archive 2002
Archive 2001
Basic dokuments
Contracts
Subsidies supplied
Browsing articles

Address book:
Secretariat of The FoS ČR
Leaders of ensembles
Directors of festivals
Representatives of regions

Services:

For registered users

DOPORUČUJEME
Zpíváme pro radost
 
 

Bulharsko

NABÍDKA MEZINÁRODNÍHO LÉTA FOLKLÓRU - UMĚLECKÁ AKADEMIE
NABÍDKA MEZINÁRODNÍHO LÉTA FOLKLÓRU - UMĚLECKÁ AKADEMIE

7. 6. 2007 - 31. 8. 2007
Ubytování: Hotel Neptun - MMC - Primorsko
Kategorie: dvouhvězdičkový hotel
Pokoje: dvou, tří a čtyřlůžkové
Popis: MMC "Primorsko" leží 60 km jižně od města Burgas, mezi Primorsko a Kiten. Rozkládá se na ploše cca 120 ha a kombinuje jedinečné svěží mikroklima starých dubových lesů a jemných paprsků černomořského sluníčka a je příslibem pohodové a zdravého odpočinku.

Široká pláž s písečnými dunami, teplé a čisté moře, nezapomenutelná senzace v blízkosti přírody, která na dlouho zanechá vzpomínky romantické dovolené.

Hotel Neptune je vzdálený 200 m od pláže. V hotelu je možnost ubytování ve 200 pokojích dvou, tří a čtyřlůžkových, právě tak jako ve čtyřech apartmánech. Nachází se zde restaurace s kapacitou 500 lidí, diskotéka, obchody a pizzerie. Pokoje jsou vybaveny balkonem, koupelnou a sprchou, stolem a židlemi.

CENA:
Cena zahrnuje: 10 dní / 9 x plná penze a ubytování / bezplatné využívání služeb 1 instuktora pro 15 lidí / služby lékaře ( bez nákladů na léky) / plavčíka na pláži / "animace" / hodiny v akademickém programu. Cena pro děti.
Termíny: datum / cena / EUR / dospělý / na den

0 29. 5. 2007 95 12
1 7. 6. 2007 99 13
2 16. 6. 2007 108 14
3 25. 6. 2007 117 15
4 4. 7. 2007 117 15
5 13. 7. 2007 117 15
6 22. 7. 2007 117 15
7 31. 7. 2007 117 15
8 9. 8. 2007 117 15
9 18. 8. 2007 117 15
10 27. 8. 2007 festival 39 15
0 1. 9. 2007 99 13

POZNÁMKA:
- Jednomu dospělému je dovoleno využít služeb v té samé ceně jako děti do 16 let. Každý následující dospělí ve skupině musí být nahlášen, podmínky by měly být projednané předem.
- Schválené skupiny, které se budou účastnit Festivalu, zaplatí (účastenský) poplatek podle přihlášky.
Pro setrvání ještě po skončení festivalových dní by se měla zaplatit cena naznačená v přiložené nabídce.
- Ceny a podmínky jsou platné pro lidi, kteří nejsou zahrnuti s akademií.

PODMÍNKY PLATBY:
- záloha je odvislá od podepsání smlouvy
- do 7 dnů před datem odjezdu - konečná platba

POJIŠTĚNÍ:
- "Odpovědnost cestovního operátora" - pojišťovna " Bulgarien estates" Ltd.

ANIMACE ZAHRNUTÉ V CENĚ:
V programu Akademie:
- minimálně dva koncerty na letním jevišti v Primorsku a Kiten,
- hodina folkloru (hodina denně),
- Nepunská noc,
- další hry a zábava.

SPECIÁLNÍ NABÍDKY:
- návštěva vlastní diskotéky v komplexu (všichni hosté ubytovaní v hotelu mají slevy na vstupné),
- organizované exkurse autobusem,
- organizované exkurse na jachtu (pirátské dobrodružství),
- organizované pochody a pikniky,
- Aqua park.
Speciální (programy) nabídky budou uspořádány a zvlášť placeny dle přiloženého ceníku.

DALŠÍ PODMÍNKY:
Rekreační poplatek za jednu osobu - dospělý/dítě bude zaplacen po příjezdu do hotelu.
Ubytování v hotelu není později než 15 hodin odpoledne a uvolnit pokoje je nutné nejpozději do devíti hodin ráno.
Pro skupiny, které přijíždí do hotelu nebo z něj odjíždí, je k dispozici " zavazadlová místnost".
Použití hotelu během data od 1. 9. 2007 až do 10. 9. 2007 je mimo akademický program.
Animace během festivalových dní od 27. 8. 2007 až do 31. 8. 2007, stejně tak, jako folklorní hodiny, probíhají podle programu Festivalu.

Bankovní detaily pro platby řádných účastenských poplatků jsou následující:
BULBANK PLC Commercial Bank, Central Branch,
7 Sveta Nedelya Sq., 1000 Sofia, Bulharka
BIC (Bank Identifier Code): BFTBBGSF
Bankovní účty / IBAN / : BG66 BFTB 7630 1475 6281 89
Držitel účtu: EUROGRADE BG LTD.

DIMITAR TODOROV (Mr.),
Generální manager Eurograde Ltd.
Prezident Asociace bulharského folklóru.

Kontakty:
Eurograde Ltd. (licence č.: 04987) : 980 60 76, 987 46 64
Manager hotelu Neptun: 088 930 9390
www.eurograde-bg.com
OFFER
INTERNATIONAL SUMMER FOLKLORE- ART ACADEMY

07.06.2007-31.08.2007

Accommodation in: hotel " Neptun ”- MMC- Primorsko.
Category: two stars
Rooms: two, three and four beds
Description:
MMC " Primorsko " is situated 60 km south from Burgas city, between Primorsko and Kiten. Situated in a territory of 120 hectares, with unique micro-climate combining freshness of century-old oak forest and tender soothing rays of the Black sea sun, " Primorsko " proposes peaceful and healthy rest.

Wide beach stripe with sand dunes, warm and clean sea, unforgettable sensation in the proximity of nature leave a memory of romantic vacation for a long time.

Hotel "Neptune "is situated 200 meters away from the beach stripe. The hotel disposes of 200 rooms with two, three and four beds as well as four apartments, restaurant for 500 persons, discotheque, stores and pizza-restaurant. Rooms have balcony, bathroom and shower, table and chairs.

PRICE:
The price includes:ü 10 days /nine full board and lodgings/ü Free using the service from 1 instructor to 15 people.ü Doctor's service /without expenses for consumables and medicines/.ü A lifeguard on the beach.ü Animationsü The classes in the academy programThe price is for children. Shifts: Date Price/EUR/ For adults/for each day/
0 29.05.2007 95 12
1 07.06.2007 99 13
2 16.06.2007 108 14
3 25.06.2007 117 15
4 04.07.2007 117 15
5 13.07.2007 117 15
6 22.07.2007 117 15
7 31.07.2007 117 15
8 09.08.2007 117 15
9 18.08.2007 117 15
10 27.08.2007festival 39 15
0 01.09.2007 99 13

NOTE:
- It is allowed one adult to make use of the service on the same prices like children to 16 years. Every following adult announced in the group, conditions shall negotiate in advance.
- Approved groups, which will take part in the Festival, pay participation fee according to the application. For continuing stay after the festival days they shall pay prices indicated on the applied offer.
- The prices and conditions are valid for people who are not involved with the academy.

PAYMENT CONDITIONS:
- pay in advance on signing the contract
- to 7 days before date of traveling- conclusively payment

INSURANCES:
- "Responsibility of tour-operator "- insurance company "Bulgarian estates" Ltd.

ANIMATIONS INCLUDED IN THE PRICE:
In The Academy Program:
- Minimum two concerts on the summer stages in Primorsko and Kiten ;
- Folklore classes/ one hour every day/ ;
- Neptune night ;
- And other games and amusements.

EXTRA OFFERS:
- The resort complex disposes of own discotheque/to all guests of the hotel there is a cheaper entrance price/ ;
- organizing of excursions by bus;
- organizing of excursions by yacht /pirate adventure/;
- organizing of marches and picnics;
- Aqua Park.
Extra services are being arranged and extra paid according to the applied price-list.

OTHER CONDITIONS:
The resort fee at the rate of 1 /one/ lv. for children and adults is being paid on the arrival in the hotel.
- Accommodation in the hotel is not later than 15 o` clock in the afternoon and the release of rooms is not later than 9 o` clock in the morning.
- For groups that arrive or leave the hotel is prepared a baggage section.
- Use of the hotel during the off-shifts from 01.09.2007 till 10.09.2007 is out of academy’s program.
- Animations during festival days from 27.08 till31.08 as well as folklore classes are according to the program of Festival.

Banking details for bank payment of the due participation fees are as follows:

BULBANK PLC Commercial Bank, Central Branch,
7 Sveta Nedelya Sq., 1000 Sofia, Bulgaria
BIC (Bank Identifier Code): BFTBBGSF

Bank Accounts/ IBAN/: BG66 BFTB 7630 1475 6281 89
Account Holder: EUROGRADE BG LTD.

DIMITAR TODOROV (Mr.),

General Manager of EUROGRADE Ltd.
President of Association Bulgarian Folklore

Contacts:
"EUROGRADE” Ltd. /license No. 04987/: 980 60 76; 987 46 64; 088 742 50 79
Manager of "NEPTUN” hotel: 088 930 93 90
www.eurograde-bg.com
ОФЕРТА
ФЕСТИВАЛЬНОЕ ЛЕТО 2007
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛЕТНЯЯ АКАДЕМИЯ ИСКУСТВ
«Приморско 2007
»
с 28.05.2007 г. по 03.09.2007 г.

Курортный комплекс "Приморско Клуб”
Курортный комплекс Приморско Клуб (бывшый ММЦ Приморско - Международный Молодежный Центр) расположен неподалеку от городка Приморско, в 52 км южнее Бургаса. Находится на мысу между заливом Стомопло и Дьяволским заливом. Приморско располагает многокилометровым пляжем, местность представляет собой огромный парк лиственных деревьев с бесчисленными аллеями.
Отель "Нептун” **
Расположение: в центре курортного комплекса «Приморско Клуб» а, среди зеленого парка, в 200 метрах от пляжа.
В отеле: 200 номеров и 4 апартаментов. Рецепция, холл с местами для отдыха и TV, дискотека, пиццерия, и ресторан с 500 мест.
В номере: стандартные номера с две, три и четыре кровати, санузел с душем и балкон. В апартаменте: холл с местами для отдыха, спутниковое TV, телефон, спальня и санузел с душем.

Цены:
* 14 дневные перебивания /14 ночевки; 14 полные пансионы FB/* 1 руководитель не оплачивает услугу, когда у него группа 15 человек: * Медицинское обслуживание /оно не включает расходы по больнице и лекарств/ * Спаситель на пляже* Анимации* Академичная программа * Указные цены не включает курортную таксу Смены Даты Цена /EURO/ Цена для взрослых/в день/
пакетная в день
0 28.05.2007 154 11 13
1 11.06.2007 154 11 13
2 25.06.2006 168 12 14
3 09.07.2006 182 13 15
4 23.07.2006 182 13 15
5 06.08.2006 182 13 15
6 20.08.2006 182 13 15
0 03.09.2007 154 11 13
Указанные смены необязательны, но рекомендуются. Если указанные числа являются неудобные для групп, то тогда время прибытия группы в гостинице договаривается дополнительно. Тогда стоимость перестоя в гостинице считается в день. Пример 1: (182 евро/14 дни = 13 евро) * (дни прибытия в гостинице) = (стоимость прибытия)

Заметка:
· Группы, которые получили приглашение участие фестиваля, оплачивают таксу: 39 евро.
· Группы, которые хотят остаться после фестиваля, просчитывают свою оплату по: Пример 1
· При группах от 15 детей:
- освобождается от оплаты один взрослой и еще один оплачивает по цены до 14лет.
- каждой следующий взрослый оплачивает по цены для взрослых.

Условия оплаты:
· авансовый задаток в размер 30%, дается после подтверждение заявления.
· 100% - я оплата в гостинице.

Транспорт:
Виды проезда, если группа прилетает самолетом или прибывает поездом, то стоимость трансферта из аэропорта/ж/д. вокзала составляет:

· Бургас - Комплекс Приморско клуб - Бургас 14 euro с человек.
· Варна - Комплекс Приморско клуб - Варна 26 euro с человек.

При прибытии в аэропорт/вокзал, вас встречает представитель, в руках у которого будет табличка с названием фирмы: "ЕВРОГРЕЙД". Затем после паспортных и таможенных формальностей, получив свой багаж, вы в сопровождении представителя "ЕВРОГРЕЙД" ООД вступаете на Болгарскую землю. Вас проводят до автобуса, который отвезет вас в гостинице.

Страховки:
Группы, должны приезжать на территории Болгарии, с медицинские страховки (Страховка обязательна с Болгарских законов.)

Анимации, входящие в суму оплаты:

В программе Академии
· Минимум два концерта на летние сцены в городе Приморском и Китен;
· Фольклорные обучения /каждой день по 1 час/;
· Вечер "Нептуна бога всех морях и океанов”;
· Другие игры и забавы.

Дополнительные услуги:
· экскурсии по Болгарское побережье
· экскурсии с яхты /пиратское приключение/;
· сафари;
· дискотека,
Дополнительные услуги договариваются и оплачиваются дополнительно по приложенной оферте, в гостинице.

Другие условия:
· Курортная такса в размер на 0,50 евро в день для детей и взрослых.
Оплачивается на месте в гостинице.
· Размещение в комнаты гостинице осуществляется - 15,00ч., освобождение - 09.00 ч.
· Для группы, которые приезжают, и уезжают с гостиницу предусмотрено место для вещей и чемоданов.
· Нулевые смени от 28.05.2007 г. до 11.06.2007 г. и от 03.09.2007 г. до 17.09.2007 г. не входят в программу Академии.
· Анимации по время фестивальных дней от 27.08 - 31.08 и фольклорные обучения, предусмотрены с программу Фестиваля.

БАНКОВЫЕ РЕКВИЗИТЫ:
BULBANK PLC Commercial Bank, Central Branch,
7 Sveta Nedelya Sq., 1000 Sofia, Bulgaria
BIC (Bank Identifier Code): BFTBBGSF
Bank Accounts/ IBAN/: BG66 BFTB 7630 1475 6281 89
Account Holder: EUROGRADE BG LTD.

Телефоны и контакты:
"ЕВРОГРЕЙД” ООД /лиценз № 04987/:
Адрес: Болгария, София 1000, ул. Пиротска № 5, этаж 4, офис 10/11
Тел: +359 2 980 60 76; факс +359 2 987 46 64; Mobile phone: + 359 88 742 50 79
Управитель гостинице "Нептун”: + 359 88 930 93 90
Email: eurograde@dir.bg, www.eurograde-bg.com
FESTIVAL SUMMER 2007
INTERNATIONAL SUMMER ART ACADEMY


Let’s all sing and compete in singing, let’s all play and excel in playing, let’s all dance and out dance.

Organized for sixth consecutive time by "EUROGRADE”Ltd. and "EUROGRADE BG”Ltd. with the support of Primorsko Municipality.
From 07.06.2007 till 27.08.2007

ORGANIZER:
"EUROGRADE”LTD. is a commercial association focusing its activities on cultural tourism. The Society is registered by the law of tourism and has in its possession certificate of registration 04987 since 28.01.2005. Since 1997 the association holds out tourism and activities for children as well as entertaining show- programs for the children. Since 2002 there is also organized summer art academy which becomes international since 2003.
In 2006 participated 60 collectives from 11 different countries in the academy / Bulgaria, Russia, Buriatiya, Slovakia, Israel, the Czech Republic, Poland, Hungary, Serbia and Montenegro, Turkey/.
Since 05. 04. 2004 the Academy is registered in the Ministry of culture, of Bulgaria under reg. No. NCMD 00446.
By the same year "EUROGRADE” Ltd. is a member of the International folklore organization IGF and is its official representative for Bulgaria.

AGE GROUP:
The age group in the academy is to 19 years.
It is allowed to older participants to take part according to the conditions indicated in the offer.

CRITERIA OF PARTICIPATION
In the academy are able to participate folklore dance and vocal groups, instrumental players and solo- singers, as well as performers from other art genres.
It is allowed to groups to take part on the same conditions without performing on the concert's program.

ORGANIZATION:
The Academy includes 9 sessions in 9 days.
During each session 2-3 concerts are performed in Primorsko, Kiten and Lozenetz. They are also underlying in the program of Primorsko Municipality and Tzarevo Municipality.
Folklore formations participating in the concert's program should have prepared unique program continuing not less 40 to minutes and/or performance continuing 7 - 10 minutes.
In the program of sessions are included folklore and other performances by choreographers and professional actors , sport competitions and animations which are situated in the hotel where groups accommodated and on the beach.
In the end of each session the artistic collectives get diploma and souvenir for their performance in the academy.
There is assured a place for rehearsals and other works.
There are organized discussions for instructors of the artistic collectives and exchange of their artistic experience.
During the stay of groups there is a possibility to arrange for them excursions according to their preferences.
For groups` protection are assured security, medical service and life-guard.

REGISTRATION:

A condition to participate in the academy is to fill in application after the pattern /application 1/ where is indicated in resume artistic experience of the collectives and other information according to the reservation.
Application is confirmed by the subscription of the agreement and paying in advance 10 % of the performance `s fee according to the applied offer. You should deposit the summary with a bank on the count of the owner of the hotel "EUROGRADE BG” Ltd. or in the office of "EUROGRADE” Ltd.
To all that declared their participation will be delivered the program of the Academy in 7 days time.
The fee of participation includes spending night, 3 meals daily, work with professional choreographers and animations.
All additional actions against payment will be pointed out in the application and/or in applied price-list. They are not obligatory.

Banking details for bank payment of the due participation fees are as follows:

BULBANK PLC Commercial Bank, Central Branch,
7 Sveta Nedelya Sq., 1000 Sofia, Bulgaria
BIC (Bank Identifier Code): BFTBBGSF

Bank Accounts/ IBAN/: BG66 BFTB 7630 1475 6281 89
Account Holder: EUROGRADE BG LTD.

DIMITAR TODOROV (Mr.),

General Manager of EUROGRADE Ltd.
President of Association Bulgarian Folklore
INTERNATIONAL CHILDREN’S FOLKLORE DANCE FESTIVAL "FRIENDSHIP WITHOUT BORDERS”
SLIVEN, BULGARIA /21-26 MAY/
CO-ORGANIZERS:
Regional Inspectorate of the Ministry of Education and Science
Children’s Complex in Sliven
Belite Kainaci Company

DESCRIPTION OF THE ACTIVITY:
Sliven is a town with rich historical past and cultural heritage, with traditions in the protection and popularization of the folklore. Constructive and concert activities are developed only in Sliven by a professional song and dance ensemble and ten children’s folklore dance groups, in which children of all ethnoses participate. The organization of the present festival is a point of intersection between the preservation of the cultural identity and the incorporation of the children to the dance art in the spirit of the European collaboration.
Within the framework of a week during the richest month of cultural activities May, Municipality of Sliven is a host of children from whole Europe, who make the streets and squares of Sliven ring with songs and dances. The festival programme gives opportunities to the young talents from Sliven and abroad to show their gifts through music and dance and to acquire knowledge for other countries and peoples. The participation of more than 500 children from different countries from Europe and Asia changes the festival days into a holiday of friendship, confidence and collaboration and makes strong constructive contacts and relationships.
New elements in the cultural programme, which help for the out-of-stage communication of the children and give an opportunity for exchange of ideas and practices between the folklorists from the different countries, are included in the statute of the festival annually.

CONDITIONS FOR PARTICIPATION:
1. Children’s dance groups for authentic and processed folklore from Bulgaria and other countries may participate in the festival. The age of the participants may range from 8 to 14 years old.
The total number of the group (participants, persons accompanying them, musicians, drivers) is 32 people.
If the group has greater than 32 participants, the expenses for other persons should be covered by the groups themselves (30 euro per person a day for food and accommodation).
2. Groups, which are approved by the organization committee and have paid participation fee, take part in the festival.
For foreign groups - 180 euro.
Dance groups, which have taken part in the last two editions of the festival, will be allowed to participate on their own account.

PROCEDURE OF SELECTION OF THE PARTICIPANTS:
I. Every group fills a participation application (if you are interested, please connect e-mail: vaniash@abv.bg) and sends it to the organizers not later than 15th February 2006 (the date of receiving is important) by e-mail, fax or post.
Except the participation application you have to send:
· a creative biography of the group
· a letter, which is to certify that the participants accept the statute of the festival
· advertising materials - photos, folders, CD, etc.
II. The organization committee makes а selection of the groups on the base of the received documents till 15th March 2006.
· The groups will be informed in written form (by e-mail, fax or post) for the decision of the organization committee till 25th March 2006.
ІІІ. After receiving a confirmation for participation, every group has to transfer the participation fee.
· In case of impossibility of the group to participate, the fee will be returned at the given bank account, only if the refusal is declared not later than 30th April 2006.

PROGRAMME:
The groups should have prepared:
· 10 min. - dance programme (fitted for indoors)
· 30 min. or more - dance programme (fitted for indoors)
· Street performance - dance programme (fitted for outdoors)
The festival does not have a competitive component. All the participants receive a diploma, a badge of honour with the festival’s emblem on it and a souvenir.
A detailed programme of the festival will be sent with the official invitation for participation.

ACCOMMODATION, EXPENSES:
All the participants will be accommodated at a hotel. The foreign participants’ expenses for food and accommodation for the period of 21st - 25th of May will be completely covered by the Organization Committee.
The travelling expenses to and from Sliven will be covered by the groups themselves. The fuel expenses in the frameworks of the festival will be covered by the Municipality of Sliven.

COPYRIGHTS OF THE RECORDS:
The organizers possess all the copyrights of the performances of the festival in Bulgaria and abroad, without obligations to the participants. Every group receives CD with the performances of the participants in the festival programme free.

ATTENDANT PROGRAMME:
A creative discussion with topic "Folklore, child and intercultural communication” and a dance school, in which hosts and guests learn each other and make friendships and constructive contacts, are organized during the festival.

ADDRESSES FOR CORRESPONDENCE:
Municipality of Sliven
1 Tzar Osvoboditel Blvd.
8800 Sliven
tel. + 359 44 611 102; + 359 44 611 220
fax + 359 44 66 31 77; + 359 44 622 356
e-mail: OKaneva@sliven.bg; eskidora@abv.bg
INTERNATIONAL FOLKLORE ESTIVAL
PRIMORSKO 2007
Organized for fifth consecutive time in Primorsko by "EUROGRADE” Ltd. and "EUROGRADE BG” Ltd. with the support of Primorsko Municipality
and Bulgarian Folklore Association
from 27.08.2007 till 31.08.2007

ORGANIZER:
"EUROGRADE " Ltd. Is a commercial association focusing its activities on cultural tourism and activities for children as well as entertaining show-programs for the children. Since 2002 it is also being organized Summer Folklore Art Academy of which The International Folklore Festival is a part since 2003.
Since 05.04.2004 the Festival was being registered in the Ministry of Culture of Bulgaria under reg. №. NCMD 00446
In 2004 8 different countries took part in the Festival and in 2005 and 2006 there were participants from 15 different countries.Bulgaria,Russia,Yakutia,Slovakia,Serbia,Georgia,Israel,England,Italy,Greece,Turkey,the Czech Republic and Romania, Hungary and Poland/.

This indicator ranks the festival among the biggest Folklore festivals in Bulgaria.

AGE GROUP:
Participants should be between 14 and 25 years old.

ELIGIBILITY CRITERIA:
In the festival are able to take part folklore dance and vocal groups, instrumental players and solo-singers.
The number of the groups, including accompanying persons should not be over 35 people.

Participating conditions require filling in unified application form (Application 1) consisting of:
1. Entertaining history of the ensemble
2. Performing video record
3. Color photos and advertising materials
4. Precise address, phone number, fax and e-mail to keep up a correspondence with you

Selection of groups will be carried out by artistic council based on the following criteria:
1. Application equivalent with the regulation’s requirements
2. Submission of application before the deadline-15.04.2007
3. Rich artistic biography
4. Unique national costumes, dances, songs and orchestra
5. Participation in other International events
6. Participation in other events and festivals organized by "EUROGRADE” ltd.

Each ensemble’s program has to include option for individual concert as well as participation in collective performances continuing 5 to 30 minutes.
It is recommended that ensembles perform with a live orchestra, if it is not possible you are allowed to make use of only studio recorded CD or audio tape.
Ensembles that the artistic council approved will be informed by 15.05.2007 and by the same term they have to deposit with a bank the participation’s fee on the bank accounts below.

ORGANIZATION:
During the festival duration concerts are being performed on open-air summer stages in Primorsko, and Kiten as well as on open -air stages in the area of the municipality.
A festive defile is planned in the beginning of the concerts on each of the festival days, exhibitions-bazaar of traditional souvenirs, demonstrations of national customs, meeting with the municipal administration and video and photo recording of the events.
The individual programs of participation as well as the programs of the festival days will be delivered to the collectives in the day of their arrival.
The organizers reserve their right to make changes in the individual programs after their delivery to the collectives if it is necessary.
The festival is non-competitive.
There are prepared diplomas for the performances and unique statuettes to all of the participants in the festival.
During the festival participants are entitled to a sleeping accommodation and three meals per day in hotel ”NEPTUN”- MMC Primorsko.

FINANCIAL CONDITIONS:
The fee for participation in the festival is 39 EUR per each participant.
It is due to be paid in 15 days time after organizers notify and confirm their participation.
Transportation costs to Primorsko and back are at the expense of participants.
Transportation costs during the festival days concerning to place of accommodation are at the expense of the Organizer (voucher for diesel fuel).
Collectives consisting of a bigger number of participants shall pay 11 EUR per person daily.
The Organizer allows participation which is not on the regalement only if participants pay all the accommodation costs-13 EUR per person a day. Participants who do not take part in the festival are taken for guests of the festival.
Data for the bank deposit of the fees are as they follow:

BULBANK PLC Commercial Bank, Central Branch,
7 Sveta Nedelya Sq., 1000 Sofia, Bulgaria
BIC (Bank Identifier Code): BFTBBGSF

Bank Accounts/ IBAN/: BG66 BFTB 7630 1475 6281 89
Account Holder: EUROGRADE BG LTD.

OTHER CONDITIONS:
It is allowed a free participation of folklore ensembles that are presented by organizations and persons who have relations for cultural exchange with "EUROGRADE” ltd. In that case conditions and terms are according to the agreement relations.
Authorization of free participation is allowed also to groups nominated with awards in events organized by "EUROGRADE” ltd. In that case the regalement of participation is according to the reward conditions.
The quota of participation in the festival is about 10 collectives from 10 different countries. Collectives that are not in that quota are able to take part when they first agree with the financial terms.

DIMITAR TODOROV (Mr.),

General Manager of EUROGRADE Ltd.
President of Association Bulgarian Folklore
YOUTH FESTIVAL OF ARTS
With international participation
Sofia 2007 - 25.05- 27. 05.2007
Let `s all sing and compete in singing, let `s all play and excel in playing, let `s all dance and out dance.

Organized for third time by ASSOCIATION BULGARIAN FOLKLORE, "EUROGRADE”Ltd. with the collaboration of Sofia Municipality.
The Festival is a start of International Summer Academy of Arts /07.06- 27.08.2007/ during of which it is also being arranged International Folklore Festival in August in the city of Primorsko /27.08-31.08.2007/.
Excepting creation of festal spirits in the Capital, our purpose is to attract young people to accompany on preserving purely Bulgarian- customs, manner of life, tempers, old traditions- invaluable wealth for our way to the European Community.

Regulation
Age group
The age group for the Festival is to 25 years.
Criteria for participation:
In the Festival are able to take part folk dance and vocal groups, instrumental players and solo- singers, as well as members, groups and entertainers by other art genres. Members of collectives including the accompanying persons should not exceed 35 people. Program of each collective should include option for participation in assembly concerts longing 30 minutes. It is required ensembles take part with live orchestra and if it is not possible the use of simback is allowed only by studio recorded CD or audio tapes.
Playback performances are not allowed.
ORGANIZATION:
During the Festival concerts are performed on summer open-air stage in Sofia in front of the National Palace of Culture.
It is planned a festive defile before beginning of the concerts in each of the Festival days, exhibitions- bazaar of traditional souvenirs, demonstrations of folk customs, video recording and taking pictures of the performances. Program for participation during the festival days is given to the collectives in the day of their arrival. Organizers reserve their right to change any individual program after they gave it to the collectives if it is necessary.
The Festival has a competitive character only for Bulgarian collectives.
There are prepared diplomas to all participants in the Festival.
Expenses of staying during the Festival days as well as transport expenses are on the count of the collectives.
Accommodation is assured on the following conditions:
Sofia- hotel "Tchervena armia”, three stars: 12 lv.- spending night in a room with two beds; 16 lv.- spending night in a room with one bed; 2 lv.- breakfast; 4 lv.- dinner.
REGISTRATION:
If you want to take part in the Festival you must fill in application after the pattern/ application 1/ in which are pointed:
- artistic biography of the collective;
- precise address, phone, fax and e- mail for correspondence.
There are applied to it:
-video recording;
-color pictures and advertising materials;
Applications must be sent to the organizer till 31.04.2007 on the following address and phone numbers or e-mails below.
COMPETITION:
Classifying of groups will be realized by a commission in two age categories:
- child formations to 14 years
- youth formations to 25 years
in two genre categories, Folklore and others for:
1. Vocal- musician formations
2. Dance art
Concrete indicators can be seen on the shown internet address below.
AWARD FUND:
Special award /Gran Pri/: Free participation in International Folklore Festival Primorsko 2007 for Youth formations categories to 25 years- Vocal- musical formations- Folklore; Dance art- Folklore,
Award: Special conditions for participation in International summer art academy /10% concession to the offered price of the academy. For every 10 participants one free place to each category: for First place/in session at choice/, Second and Third place/depending on the reservations.
Special conditions are valid for people taking part in the festival or equivalent number of participants.
Detailed information about organized measures by "ASSOCIATION BULGARIAN FOLKLORE” and "EUROGRADE”Ltd. You may find on address: www.eurograde-bg.com

Sofia 1301
Pirotska str.5, et.4, office10/11
tel: 02 980 60 76; fax: 02 987 46 64

office@eurograde-bg.com
eurograde@dir.bg

Dimitar Todorov(Mr.),
chairman of "ASSOCIATION BULGARIAN FOLKLORE”

FoS ČR: J. Zorbičová: zjarka@seznam.cz

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 19.02.2007 v 22:17 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA