PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA HLAVNÍ STRANA MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ VYSOČINA PRAHA STREDOČESKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ

ENCYKLOPEDIE FoS
Základní informace o FoS ČR
Adresář FoS
Partneři FoS
Folklorní festivaly FoS ČR
Folklorní soubory FoS ČR
Folklorní materiály
Folklorní projekty
Folklor a media
KALENDÁŘ FOLKLORU
Folklorní akce a lidové umění
Festivaly FoS ČR
ZAHRANIČNÍ AKTIVITY FoS
Zahraniční aktivity
Zahraniční festivaly
Výměny a nabídky
Kolečka a půlkolečka
AKTUALITY A ZPRÁVY
Aktuality, novinky, zprávy, ...
Poskytované dotace
Archiv článků
FOLKLOR A TRADICE
Časopis Folklor
Folklor a lidové tradice v ČR
Etnografické členění ČR
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla
Kroje a lidové oblečení
SLUŽBY
Vyhledávací centrum
Pro registrované

Časopis FOLKLOR


DOPORUČUJEME
Zpíváme pro radost
 
 

Nabídka publikací Zlínského kraje

Krajská knihovna Františka Bartoše, příspěvková organizace
Edice Zlínský kraj

NABÍDKA PUBLIKACÍ
Dovolujeme si Vám nabídnout publikace, které v Edici Zlínský kraj vydává Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně ve spolupráci s dalšími institucemi. Nabízíme Vám reedici díla Františka Bartoše, který se pracemi o lidových zvycích a obyčejích, o lidovém léčení, pověrách apod. stal zakladatelem moravské etnografie a folkloristiky. Reprinty Bartošova díla se mohou stát důležitými pomocníky pedagogům, vedoucím folklorních kroužků či dalším zájemcům o naše nehmotné kulturní dědictví. Věříme, že i další publikace z naší nabídky, například písňové sbírky, mohou být pro vedoucí folklorních souborů a pracovníky nejrůznějších organizací, zabývající se lidovými tradicemi, cenným zdrojem inspirace.
Věříme, že Vás naše nabídka zaujme.
Reedice díla Františka Bartoše
Publikace vydává Krajská knihovna Františka Bartoše ve spolupráci s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně za finanční podpory Zlínského kraje a Kulturního fondu města Zlína. Prvním reprintem se v roce 2002 stala písňová sbírka Nové národní písně moravské s nápěvy do textu vřaděnými. Náklad této sbírky je rozebrán.
Lid a národ
Studie obsahuje cenné svědectví o životním stylu našich předků, o jejich zvycích, obyčejích, způsobu obživy, o pověrách i pranostikách. Lid a národ tvoří dva svazky (oba dohromady čítají téměř 600 stran). První svazek (z roku 1883) obsahuje kapitoly: Bývalé panství Zlinské a Moravské Valašsko, kraj i lid. Druhý svazek (z roku 1885) tvoří kapitoly: Podluží a Podlužáci, Moravští Kopaničáři, O naší poezii kramářské a Tři filologické humoresky.
Brož., 2003, sv. I., 244 s., sv. II., 337 s. (oba svazky se prodávají dohromady), cena 150 Kč.
Naše děti
Jejich život v rodině, mezi sebou a v obci, jejich poesii, zábavy, hry i práci společně popisuje František Bartoš
Jedinečná sbírka dětského folkloru, která svými podněty a vlivem přesáhla hluboko do 20. století mj. proto, že Bartoš sledoval dětský folklor v širších významových souvislostech - jako kulturní projev, ve kterém se prvně formují a utvrzují národní tradice a kultura. Autor svou pozornost věnoval dětem, jejich každodennímu životu, jejich hrám a jiným zábavám, tancům, zpěvům, hádankám a říkadlům. Ilustroval Mikoláš Aleš.
Reprint vydání z roku 1898. Brož., 2005, ilustrace, 288 s., cena 110 Kč.
Moravský lid
Jádro knihy o 330 stranách tvoří popis výročních obyčejů, slavností a zábav uspořádaných kalendářně ode dne sv. Ondřeje po hody, a to - ve shodě s názvem publikace z celé Moravy. Dalšími zajímavými oddíly pak jsou např. Prostonárodní kalendář; O pozdravech a jiných uctivostech lidu moravského; Chléb v názorech, obyčejích a pověrách našeho lidu či O domácím léčení lidu moravského. Materiál shromážděný v knize představuje úctyhodnou sumu mimořádně cenných údajů, které zaujmou nejen odborníky a tvůrce programů folklorních souborů, ale i širokou veřejnost.
Reprint vydání z roku 1892. Brož., 2006, 328 s., cena 67 Kč.
Kytice
Z lidového básnictva našim dětem uvil František Bartoš
Kniha, která vyšla poprvé v roce 1906, je vůbec posledním Bartošovým dílem. Autor ji celou věnoval dětem. Obsahuje pohádky, říkadla, hádanky, písně i vánoční koledy. Povídání provází barevné ilustrace Adolfa Kašpara
Reprint vydání z roku 1929. Váz., 2006, ilustrace, 160 s., cena 250 Kč.
Další publikace
Řečeno písní. Lidové písně ze Strání
Předkládané písně pocházejí ze zápisů, které autor Pavel Popelka realizoval po více než 30 let v důvěrně známém prostředí rodné obce. Celkem 375 písní z jedné obce, melodicky i tematicky velmi rozmanitých, navíc převážně zaznamenaných v sedmdesátých letech minulého století, kdy je již až na vzácné výjimky tradování lidové písně v původním prostředí přerušeno, je jistě úkazem pozoruhodným.
Autor Pavel Popelka. Váz., 2005, barevné fotografie, notové záznamy písní, 446 s., cena 490 Kč.
Písně z Rusavy
Sbírka valašských písní zapsaných Františkem Táborským a Alfonsem Waisarem v letech 1924-26 s pozdějšími doplňky.
První vydání písňové sbírky z prostředí valašské obce Rusava sestavila a k vydání připravila Vladislava Bělíková na základě původních zápisů a archivních fondů Etnologického ústavu Akademie věd ČR v Brně. Sbírka obsahuje téměř 200 písní včetně notových záznamů.
Odpovědná redaktorka Vladislava Bělíková. Brož., 2006, notové záznamy písní, 176 s., cena 160 Kč.
Dechové hudby Zlínského kraje / The Zlín Region Brass Bands
Katalog dechových hudeb představuje každou kapelu krátkým medailonem, fotografií a kontakty. Texty jsou v češtině a angličtině.
Odpovědný redaktor Jiří Severin. Brož., 2006, barevné fotografie, 148 s., cena 190 Kč.
Cimbálové muziky Zlínské kraje / The Zlín Region Cimbalom Bands
Katalog padesáti sedmi cimbálových muzik. Texty v českém a anglickém jazyce, obálka v anglickém jazyce, barevné fotografie a kontakty.
Odborná redakce Lucie Uhlíková. Brož., 2004, barevné fotografie, 140 s., cena 180 Kč.
Objednání publikací
Publikace můžete:
- zakoupit v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně (v Ústřední knihovně, v oddělení pro dospělé čtenáře) nebo
- objednat elektronicky prostřednictvím online objednávky na adrese www.kfbz.cz/objednavka.htm nebo
- telefonicky na čísle 576 011 531, 739 684 121 (Beata Severinová) nebo
- poštou zasláním objednávky na adresu knihovny:
Krajská knihovna Františka Bartoše, příspěvková organizace
Beata Severinová, ediční činnost
tř. Tomáše Bati 204, 761 60 Zlín
Dobry den, dovolujeme si Vám nabídnout publikace, které v Edici Zlinský kraj vydává Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně ve spolupráci s dalšími institucemi. Reprinty Bartošova díla se mohou stát důležitými pomocníky pedagogům, vedoucím folklorních kroužků či dalším zájemcům o naše nehmotné kulturní dědictví. Věříme, že i další publikace z naší nabídky, například písňové sbírky, mohou být pro vedoucí folklorních souborů a pracovníky nejrůznějších organizací, zabývající se lidovými tradicemi, cenným zdrojem inspirace.
Věříme, že Vás naše nabídka zaujme.

Pavla Gajdošíková
Krajská knihovna Františka Bartoše
tř. T. Bati 204, 761 60 Zlín
tel.: 577 438 164, 577 210 018, linka 132
e-mail: gajdosikova@kfbz.cz

Zveřejněno 21.03.2007 v 23:01 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA