PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA HLAVNÍ STRANA MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ VYSOČINA PRAHA STREDOČESKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ

ENCYKLOPEDIE FoS
Základní informace o FoS ČR
Adresář FoS
Partneři FoS
Folklorní festivaly FoS ČR
Folklorní soubory FoS ČR
Folklorní materiály
Folklorní projekty
Folklor a media
KALENDÁŘ FOLKLORU
Folklorní akce a lidové umění
Festivaly FoS ČR
ZAHRANIČNÍ AKTIVITY FoS
Zahraniční aktivity
Zahraniční festivaly
Výměny a nabídky
Kolečka a půlkolečka
AKTUALITY A ZPRÁVY
Aktuality, novinky, zprávy, ...
Poskytované dotace
Archiv článků
FOLKLOR A TRADICE
Časopis Folklor
Folklor a lidové tradice v ČR
Etnografické členění ČR
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla
Kroje a lidové oblečení
SLUŽBY
Vyhledávací centrum
Pro registrované

Časopis FOLKLOR


DOPORUČUJEME
Zpíváme pro radost
 
 

Přehlídka dětských folklorních souborů Uherskobrodska

Regionální přehlídka se bude konat 14. 4. 2007 ve velkém sále Domu kultury v Uherském Brodě.
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ UHERSKOBRODSKA
Dům dětí a mládeže a Dům kultury v Uherském Brodě
Pořádají
přehlídku dětských folklorních souborů
Uherskobrodska
Poslání přehlídky
Nesoutěžní formou přehlídkových vystoupení prezentovat různé formy a způsoby výchovné a umělecké práce dětských folklorních souborů a skupin. Vytvořit prostor pro předávání zkušeností, vzájemnou inspiraci a kontakty dětí i vedoucích a tím přispět k dalšímu rozvíjení tohoto oboru estetické výchovy dětí.
Podmínky účasti na přehlídce
Přehlídky dětských folklorních souborů se mohou zúčastnit všechny dětské folklorní soubory a skupiny regionu Uherskobrodska, jejichž členové nepřesáhnou průměrný věk 15 let. Na přehlídce se neurčují věkové kategorie. Soubory mohou přihlásit i více (věkově rozlišených) skupin svého kolektivu.
Dětský hudební doprovod je vítán. Při vystoupeních je však možno použít také doprovod dospělých hudebníků, příp. netradiční hudební doprovod (kytara, klavír, ozvučné předměty atd.), eventuálně playback.
Počet dětí a doprovodu z řad dospělých u souboru doporučeného na celostátní přehlídku nesmí přesáhnout 30 osob. Doprovází-li kolektiv dětská muzika, je možně po dohodě s pořa-dateli přehlídky zvýšit počet členů souboru až na 35 osob.
Časový limit jednotlivých vystoupení je 10 minut. Vystoupení však nesmí být kratší než 3 minuty.
Organizace a průběh přehlídky
Regionální přehlídka se bude konat 14. 4. 2007 ve velkén sále Domu kultury v Uherském Brodě.
Přihlášky zasílejte na adresu: Folklorní sdružení Uherskobroska, DK, Mariánské nám. 2187, 688 11 Uherský Brod nebo vsetecka@v-net.cz
Termín podání přihlášek: 6.4.2007
Soubory se zúčastňují přehlídky na vlastní náklady.
Pořadatel na základě požadavků souborů zajistí oběd v restauraci DK. Na oběd přispívá každý strávník 20,- kč. Stravenky dostanete při registraci.
Lektorský sbor
Lektorský sbor (porota) přehlídky hodnotí vystoupení jednotlivých souborů a bez udání pořadí vybere soubory pro postup do vyššího kola. Maximální počet souborů účinkujících ve vyšším kole stanoví pořadatel kola podle podmínek.

Součástí přehlídky bude rozborový seminář s vedoucími souborů vedený lektorským sborem. Jeho smyslem je formou veřejné diskuse (besedy) seznámit vedoucí souborů s klady i problémy vystoupení s cílem kvalifikovaně a citlivě poradit a inspirovat.
Hodnocení a jeho kritéria:
- Výběr materiálu vzhledem ke zvolenému tématu (okruhu zvykosloví apod.), k věku dětí a
k regionální příslušnosti v souvislosti s užitým materiálem, krojovému vybavení, nářečí apod.
- Pohybová připravenost dětí: držení těla, tanečnost, hudebnost, zpěvnost, taneční technika.
- Provedení: estetický a přirozený projev dětí.
- Zdůraznění pohybové složky vystoupení.
- Scénické zpracování.
- Pokud má soubor vlastní dětskou hudbu, je třeba ji hodnotit na základě těchto kritérií a zvláště ji ocenit, obdobně u zpěváků. V rámci celostátní přehlídky budou zvlášť oceněny inspirativní momenty vystoupení.
Soubor nemůže vystupovat s programem, s nímž už se v minulosti zúčastnil celostátní (národní) přehlídky po uplynutí 5 let.
Krajská přehlídka DFS proběhne v Uherském Brodě 28.4.2007

Radek Všetečka
předseda sdružení
603 54 82 64

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

Zveřejněno 25.03.2007 v 11:42 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA