PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA HLAVNÍ STRANA MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ VYSOČINA PRAHA STREDOČESKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ


Encyklopedia:
Basic information
Folklore festivals
Festivals abroad
Ensembles and groups
Regional associations
Personalities
Magazine Folklore
Searching

Calendar:
Folklore events
Festivals

Abroad:
Calendar C.I.O.F.F.
Calendar I.O.V.
Festivals abroad
Offers from abroad
Offers abroad
Youth exchanges
Circles
Half-circles

Public:
Authorities of The FoS ČR
Novelties, news,...
Archive 2002
Archive 2001
Basic dokuments
Contracts
Subsidies supplied
Browsing articles

Address book:
Secretariat of The FoS ČR
Leaders of ensembles
Directors of festivals
Representatives of regions

Services:

For registered users

DOPORUČUJEME
Zpíváme pro radost
 
 

Seminář pro starosty a primátory festivalových měst FoS ČR

V úterý dne 24. dubna 2007 se uskutečnil v Jednacím sále Senátu Parlamentu ČR v Praze odborný seminář určený starostům a primátorům měst a obcí, ve kterých se konají významné lidové slavnosti a mezinárodní folklorní festivaly.
V úterý dne 24. dubna 2007 se uskutečnil v Jednacím sále Senátu Parlamentu ČR v Praze odborný seminář určený starostům a primátorům měst a obcí, ve kterých se konají významné lidové slavnosti a mezinárodní folklorní festivaly. Seminář pořádal Senát Parlamentu ČR ve spolupráci s Folklorním sdružením České republiky a záštitu nad ním převzal předseda Senátu P ČR pan Přemysl Sobotka.
Seminář byl zaměřen na aktuální možnosti čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie na rozvoj obcí a mikroregionů se zaměřením na podporu cestovního ruchu a rozvoj lidové kultury.
Jednání řídil Zdeněk Pšenica, předseda FoS ČR, který po úvodním přivítání účastníků předal slovo předsedovi Senátu Přemyslu Sobotkovi a generálnímu řediteli Českého rozhlasu panu Václavu Kasíkovi. Oba ocenili dobrou spolupráci s FoS ČR a zdůraznili důležitost zachování lidových tradic a jejich význam pro kulturní rozvoj občanů.
Jako hlavní referující vystoupili Blažena Křížová, ředitelka odboru cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj ČR a pan Rostislav Hošek z odbor strategie a publicity EAFRD Ministerstva zemědělství ČR.

Blažena Křížová potvrdila stoupající zájem o etnoturistiku, tradice, lidovou architekturu, hudbu, tanec, řemesla a jiné projevy lidové kultury. Informovala o možnostech využití evropského fondu "Integrovaný operační program (IOP) Prioritní osa 3 Národní podpora územního rozvoje" určeného mimo jiné také na podporu rozvoje lidové kultury.

Rostislav Hošek hovořil o program rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013. Zdůraznil, že podpora Evropské unie a rozvoj venkova je jedinečnou příležitostí pro města a obce, která se po roce 2013 nemusí opakovat a netýká se, jako v minulosti, pouze zemědělské výroby, ale zájem EU a ČR je především o zachování malých sídel, tradičních řemesel, místních služeb s cílem zastavit odliv obyvatel z venkova a zvýšit zaměstnanost, zejména žen. Nový přístup EU k rozvoji venkova bude příležitostí pro malé obce do 2000 tis. obyvatel a také pro nově zakládané mikroskupiny tvořené vždy z třetiny městy nebo obcemi, neziskovými organizacemi a podnikateli. Připravovaný návrh čerpání z fondů Evropské unie se bude schvalovat v květnu letošního roku a pokud Brusel návrh schválí, zveřejní jej MZe na svých webových stránkách.
Ředitel společnosti Vemori Rostislav Hlosta informoval přítomné o úspěšně se rozvíjející spolupráci na realizaci multimediálních projektů FoS a dalších možnostech nahrávání filmů a klipů z Folklorních festivalů. Videonahrávky z folklorních festivalů a další je možno získat v nově zřízeném Informačním centru FoS ČR.
O důležitosti rozvoje informačních systémů hovořil ve svém vystoupení Jiří Pokorný, tajemník FoS ČR. Zdůraznil a na příkladu Celostátní přehlídky dětských sólových zpěváků Zpěváček ve Velkých Losinách prezentoval ukázku inovace webových stránek FoS ČR. V části folklorní festivaly budou postupně uváděny podrobnější informace nejen o jejich programu, ale také o obcích, památkách, dopravě, ubytování, stravování, řemeslech a dalších krajových zajímavostech s cílem zvýšit zájem tuzemské i zahraniční veřejnosti o cestovní ruch.
V závěru předseda FoS ČR Zdeněk Pšenica poděkoval přednášejícím za vyčerpávající vystoupení a zúčastněným zástupcům měst a obcí za pomoc, kterou poskytují folklorním festivalům s přáním spolupráci s festivaly dále prohlubovat a rozvíjet.

Bedřiška Mikundová

DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 25.04.2007 v 19:54 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA