PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA HLAVNÍ STRANA MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ VYSOČINA PRAHA STREDOČESKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ

ENCYKLOPEDIE FoS
Základní informace o FoS ČR
Adresář FoS
Partneři FoS
Folklorní festivaly FoS ČR
Folklorní soubory FoS ČR
Folklorní materiály
Folklorní projekty
Folklor a media
KALENDÁŘ FOLKLORU
Folklorní akce a lidové umění
Festivaly FoS ČR
ZAHRANIČNÍ AKTIVITY FoS
Zahraniční aktivity
Zahraniční festivaly
Výměny a nabídky
Kolečka a půlkolečka
AKTUALITY A ZPRÁVY
Aktuality, novinky, zprávy, ...
Poskytované dotace
Archiv článků
FOLKLOR A TRADICE
Časopis Folklor
Folklor a lidové tradice v ČR
Etnografické členění ČR
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla
Kroje a lidové oblečení
SLUŽBY
Vyhledávací centrum
Pro registrované

Časopis FOLKLOR


DOPORUČUJEME
Zpíváme pro radost
 
 

Medové odpoledne

ČTVRTÉ MEDOVÉ ODPOLEDNE
sobota 22. září 2007, Společenský dům v Zadní Třebani
organizuje komorní soubor Harmonia Mozartiana Pragensis
ve spolupráci se
ZO Českého svazu včelařů Liteň
Sobota 22.9. do Muzem Jarmily Novotné a Svatopluka Čecha v Litni v 10:00 - POCTA JARMILE NOVOTNÉ
12:15 Ukázky tvorby a různých aktivit - diskuse s vystavujícími a prodej předváděných exponátů
Ludvík Čierťaský - včelař, učitel včelařství - Ukázka výroby a zdobení svíček ze včelího vosku. Odlévání do forem - "korpusů", stáčené svíčky z mezistěn, výroba máčených svíček. Prezentace mastí a roztoků na bázi včelích produktů.

Miloš Erlich - fotografie a zážitky cestovatele z cest po Sýrii a Turecku.

Stanislav Hošťálek - historik, heraldik, básník, filosof a občasný cestovatel. Napsal Knihu o rytířích, sbírku milostných básní Dámě mého srdce, sbírku filosofických básní - úvah a reflexí o životě, přírodě a dnešní společnosti Sub specie aeternitatis /Z hlediska věčnosti/ a také cestopisnou črtu Toulky po USA. Ve svých Toulkách ukazuje, jak lze s málo penězi cestovat pohodlně po USA. Publikace můžete prohlédnout i zakoupit.

Julius Hůlek - chcete vědět více o sobě, o svých blízkých i o těch druhých jakož i o něčem ze své budoucnosti? Potom neváhejte a neprodleně navštivte stanoviště zřetelně označené "PIKOVOU DÁMOU", kde se Vám naskytne možnost jednoduché i složitější věštby z karet francouzských, tarotových i mariášových stejně jako z pouhého vrhu s kostkami či na základě numerologie. Veškeré podvody vyloučeny! Jako "BONUS" návštěvníci mohou nahlédnout do tajemné a zároveň snadno dostupné vědy zvané "ŘIMSOLOGIE" za pomoci zdarma a nezištně obdržené publikace.
Karel Huněk - Občanské sdružení Společnost za pozitivní přístup k životu a aktivní odpor k blbosti
Muzeum heraldiky, historie České Kanady a Galerie osobností - Vlčický dvorec, Vlčice č.p. 2
Prezentace nepublikovaných fotografií světoznámého fotografa Františka Drtikola, slavné operní zpěvačky Jarmily Novotné, hudebního skladatele Viktora Kalabise, královny cembala Prof. Zuzany Růžičkové a českého krále růží Josefa Havla
Vernisáž objektů ze slunečního údolí krásných žab - kovodesigner Karel Huněk

František Kutina - obrázky

Stanislav Poláček - prezentace Muzea Svatopluka Čecha a Jarmily Novotné

Anton F. Malinovský - heraldický publicista, specialista na málo známé nobilitované rody a na renesanční rukopisy. Rakovníkolog. Připravuje soupis největšího jmenného rejstříku české, moravské a slezské šlechty. Pořadatel zatím největší výstavy prací heraldických kreslířů v září 2005. Staví model ,,neuchopitelného hradu” Hlavačov. Vydává heraldickou literaturu na CD-R nosičích. Zakladatel a činovník několika občanských sdružení různého zaměření. Občasný výrobce domácího piva. Obdivovatel Sahary a herpetolog. Příznivec jedovatých zvířátek. (Praktikoval již) devatero řemesel a ...

Viktor Revin včelař - ukázka a prodej medového pečiva.
Eva Richterová - fotografuje historické i současné dopravní prostředky. Staré tramvaje, trolejbusy a autobusy jsou užívány různými způsoby, mj. i ve včelařství.

Miloslav Richter - Zajímá se o vinařství na Berounsku, zvl. pak o historii i současnost vinice na Kněží hoře v Loděnici.

Svatojanská společnost - prezentace občanského sdružení Svatojanská společnost. Ve spolupráci s obecním úřadem se zasloužila o opravu řady nejvýznamnějších budov a pamětihodností ve Svatém Janu pod Skalou, kde je registrováno 14 státem přísně chráněných památek. Obec má 110 obyvatel a podařilo se již shromáždit a investovat přes 5 milionů Kč.
13.15 Slavnostní zahájení
Jindra Koníř - zhudebnění textu Ervína Schulhoffa pro zpěv a čtyři kontrafagoty
Virginie Walterová - mezzosoprán
Petr Dopita - bas,
Luboš Fait, Vladimír Vlna, Štěpán Rímský, Lukáš Svoboda - kontrafagoty
(věnováno pražskému magistrátu jako vzpomínka na neudělení kulturního grantu souboru Harmonia Mozartiana Pragensis i přes doporučení České komise pro UNESCO)
Božská jiskra může být ukryta právě tak v jitrnici jako v kontrafagotu. Proto věnuji tuto skladbu ke strávení všem přátelům lyriky a estétům - krátce všem osobám vybraného vkusu.
Když jiní sladce nyjí na housličky, dělám vždy na truc - všimněte si - pravý opak, abych vás dopálil, vy mrňavé loutky, duchaplní gigolové, salonní intelektuálové v kostěných brejličkách, vy čajová kvítka a uvadlí expresionisté.
Beze studu se hlásím k tomu, že jsem stvořen ze špíny a že špínu miluji. Vy jste se však narodili už s vyžehlenými puky a v tip-top fracích - vy existence ! Když si vás chci držet od těla, nasadím si pevně svůj monokl a tím si vynutím váš respekt !!!
Petr Dopita - kanadská pila s doprovodem čtyř kontrafagotů
Summertime -George Gershwin
Eternally - Charles Chaplin
Jaroslav Ježek - Život je jen náhoda

Virginie Walterová studovala na AMU u Libuše Domanínské a Karla Bermana, ale i u Jarmily Novotné v USA. Výsledkem jejích výrazných uměleckých kvalit bylo získání prestižní "Světové ceny Antonína Dvořáka" v květnu 2001, kterou uděluje Masarykova akademie umění a Evropská unie umění.
Petr Dopita je znám z koncertních, operních, ale také muzikálových pódií. Zúčastnil se 3x Mezinárodního festivalu hráčů na pilu /International Musical Saw Festival/ v Santa Cruz v Kalifornii a v letech 1998 a 2000 tam zvítězil. Rovněž vyhrál 1.cenu na prvním Mistrovství světa ve hře na pilu 2000 na farmě Bolka Polívky společně se svým žákem Wojciechem Suchanem z Polska.
13:30 Dětská lidová muzika Notičky
Dětská lidová muzika Notičky je občanské sdružení, které vzniklo v roce 1998 v Řevnicích a které pracuje s dětmi a mládeží ve věku od 4 do 18 let. Uměleckou vedoucí souboru je Lenka Kolářová, vedoucí Malých Notiček je Pavla Petrová. Cílem je učit děti lásce k písním a tancům zejména Středočeského kraje a Chodska. V současné době mají Notičky 60 členů, kteří navštěvují 4 základní složky: Malá muzika, Malé Notičky, Rytmika a Notičky.
Notičky se za dobu své existence zúčastnily řady mezinárodních festivalů, pravidelně spolupracují s Českou televizí a Českým rozhlasem, ve svém městě každoročně pořádají Mikulášský koncert s nadílkou, Vánoční koncert, Hudební ples, koncerty vážné hudby. Pravidelně vystupují pro seniory a pořádají výchovné koncerty pro děti ze základních škol z okolí. Notičky natočily již 4 CD, videokazetu s hudební pohádkou "Proč dudák dupá.." a také videoklip, který odvysílala ČT v pořadu pro děti. Kmotry našich desek byli např. Dagmar Pecková, Jiří Stivín či Ondřej Hejma.
Pro svoje vynikající výsledky se staly Notičky velice uznávaným a vyhledávaným souborem. Každoročně jsou zvány na největší hudební festival World-fest v Missouri a Festival of Nations v Tennessee v USA, odkud si odváží nejvyšší ocenění publika i organizátorů.
14:30 Ing. Libor Dupal - (1955), po absolvování potravinářské fakulty Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (1979) se zabýval v praxi řadou potravinářských výrob a technologií, mezi nimi byly také med, medovina či víno aj. Po zhruba deseti letech praxe nastoupil do České obchodní inspekce. Poté pracoval v Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a zkušebnictví, kde se zabýval harmonizací českých technických předpisů s právem Evropské unie. Této práci zasvětil podstatnou část dosavadního života a s evropskou problematikou je také spojena většina jeho publikační činnosti. V roce 2002 odešel ze státních služeb a od té doby pracuje pro nevládní spotřebitelskou organizaci (Sdružení českých spotřebitelů), kde nyní vykonává funkci předsedy představenstva. Působí rovněž jako nezávislý konzultant, především při harmonizaci práva a přípravě infrastruktury v oblasti volného pohybu zboží, bezpečnosti výrobků, ochrany spotřebitelů, dozoru nad trhem atd. zejména v zemích, které slaďují své ekonomické přístupy s EU, nebo se přímo připravují na vstup do Unie (západní Balkán, východní Evropa).
Jeho publikační činnost, kromě výše zmíněných evropských témat, zahrnuje tématiku medu (Včelařství). Úsilí zaměřované do této oblasti vyústilo ve vydání Knihy o medovině (1997, 2004), která se snaží široce přistoupit k tématu tradičního nápoje, který usiluje dostat se zpět na výsluní zašlé slávy.
Již v roce 1994 připravil autor pro nakladatelství Maťa jiný specifický titul, Knihu o marihuaně. Od té doby vyšla v několika dotiscích.
Přednáška a diskuse na téma
Medovina - moderní nápoj
(Prezentace Knihy o medovině)
Kniha o marihuaně
(Prezentace autorem)
Med na českém trhu a ochrana spotřebitele
(Úvod do ochrany spotřebitele na přikladu medu; kvalita medu na českém trhu) (cca 20 min)
16:00 Ochutnávka a prodej medu členů ZO ČSV Liteň - Vyberte si svého dodavatele medu
Ochutnávka medoviny (všechny medoviny mají obsah alkoholu 18%):
Výzkumný ústav včelařský v Dole vyrábí medovinu převařením roztoku medu a vody. K ochutnání budou medoviny Hořká, Hořká skořicová, Hořká mandlová
Česká včela Rakovník vyrábí medovinu za studena a prezentovány budou medoviny Křivoklátská zlatá, Křivoklátská ořechová, Křivoklátská mandlová a Křivoklátská bylinná.
Jeden vzorek 2 cl po 5 Kč
Prodej dalších výrobků ze včelích produktů
17:45 Harmonia Mozartiana Pragensis
Koncert ke 100. výročí narození operní pěvkyně Jarmily Novotné
Umělecký vedoucí dirigent Richard Hein

hoboj Bedřich Hejsek, Josef Obrázek
klarinet Jaromír Valášek, Michal Studničný
lesní roh Pavel Douba, Jakub Hořejší
fagot Daniel Hucek, Luboš Fait včelař

Nikolaj Rimskij-Korsakov (1844-1908) Let čmeláka
Joseph Haydn (1732-1809) Serenáda
Gioacchino Rossini (1792-1868) Cavatina
Charles Gounod (1818-1893) Ave Maria
Antonín Dvořák (1841-1904) Humoreska
Karel Zelenka/Peter Folk (oba * 1946) Med, Strdí - PREMIÉRA
Leopold Koželuh (1747-1818) Partita F dur
Josef Mysliveček (1737-1781) Oktet B dur, č.3
Franc Schubert (1797-1828) Včelka

Soubor Harmonia Mozartiana Pragensis se představí s novými přírůstky ve svém archivu, tj. se skladbami, které dosud ještě nikde neuvedl.
Odjezdy vlaků:
Směr Lochovice v 19:07 Pozdější vlak již nejede
Směr Beroun v 19:04
v 20:04
v 21:04
v 22:04
Směr Praha v 19:01
v 20:01
v 21:01
v 22:01


VSTUPNÉ JEDNOTNÉ 49,50 KČ, děti zdarma
Příští Medové odpoledne se bude konat v sobotu 20. září 2008.

Těšíme se na Vaši účast.
Jana Čermáková
medoveodpoledne@seznam.cz
info@os-vlcickydvorec.net

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

DALŠÍ INFORMACE: Zadní Třebaň
Zveřejněno 19.09.2007 v 01:51 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA