PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA HLAVNÍ STRANA MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ VYSOČINA PRAHA STREDOČESKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ

ENCYKLOPEDIE FoS
Základní informace o FoS ČR
Adresář FoS
Partneři FoS
Folklorní festivaly FoS ČR
Folklorní soubory FoS ČR
Folklorní materiály
Folklorní projekty
Folklor a media
KALENDÁŘ FOLKLORU
Folklorní akce a lidové umění
Festivaly FoS ČR
ZAHRANIČNÍ AKTIVITY FoS
Zahraniční aktivity
Zahraniční festivaly
Výměny a nabídky
Kolečka a půlkolečka
AKTUALITY A ZPRÁVY
Aktuality, novinky, zprávy, ...
Poskytované dotace
Archiv článků
FOLKLOR A TRADICE
Časopis Folklor
Folklor a lidové tradice v ČR
Etnografické členění ČR
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla
Kroje a lidové oblečení
SLUŽBY
Vyhledávací centrum
Pro registrované

Časopis FOLKLOR


DOPORUČUJEME
Zpíváme pro radost
 
 

Festival pro choreografy

4. října 2007
Milí choreografové,
4. října 2007 přijede skupina distingovaných choreografů do La Grange, Kentucky zrealizovat "39. Mezinárodní choreografickou přehlídku toho nejlepšího"(The International Choreographers Showcase") a představit Dance Forms Productions pro Blue Grass State Mezinárodní taneční festival. Tento zajímavý výlet nabízí choreografům excelentní příležitost předvést svou práci, zkontaktovat se s tiskem, tanečními řediteli, producenty a ostatními umělci. Dynamické podium pro presentaci současného tance, "The International Choreographers Showcase" byl poprvé presentován jako Avignonský festival v Avignonu, Francii v červenci a srpnu 1994. Od té doby byl festival poctěn mezinárodním publikem s představením výjimečného současného tance. Zvu všechny choreografy, kteří chtějí něco investovat sami do sebe a kteří se zajímají o expanzi vlastního kulturního vědění, stejně tak choreografy, kteří chtějí představit svou práci v zahraničí. Dostanete kompletní produkční balíček zahrnující: divadlo, osvětlení, zvuk, technickou asistenci, publicitu, zkušební nácvikové zkoušky, tištěné materiály a programy, ubytování v hotelu pro 2 osoby s vlastním sociálním zařízením.
Ke zjištění jak kvalifikované investice (oblečení) je vyžadováno, kontaktujte mou kancelář na čísle: (502) 222-2273. Pamatujte, místa jsou omezena, proto volejte rychle. Můžete volat od pondělí do soboty mezi 9. hodinou ranní až večerní. Potom co se domluvíme, buďte připraveni předložit vaše profesionální resume, 4 fotky celého těla pro reklamu, programové poznámky a VHS video s ukázkami vaší práce.
Pamatujte, místa jsou omezena, proto nás kontaktujte ihned. Kdykoliv posílejte emaily na adresu: danceformspro@aol.com Roztančete svět s Dance Form productions. Těším se na vaši účast a zdravím vás v Luisville.

Susana B. Williams
Ředitelka
Dance Forms Production
danceformspro@aol.com

Dance Form Production presentuje 2. edici Mezinárodního tanečního festivalu The Blue Grass State 5. a 6. října 2007 v La Grange Community a Arts Center 307 West Jeferson Street La Grange, Kentucky 40031.
Elsie Carter, La Grange Mayor se sezením více jak 300, La Grange Community a Arts Center pořádají open stage (předtavení venku), excelentní vystupování venku, 20m široké a 18 m hluboké.
Maria LaMance a david Fonnegra Sčoty Balding, fotograf druhé edice "Mezinárodního tanečního fetivalu Blue Grass State" poskytuje zdroje a příležitosti tanečním profesionálům z celého světa. Proběhne setkání profesionálů, tanečních skupin, producentů, tisku, ...
Festival představují:
- "39. International Choreographers Showcase" představí práci choreografů z USA a zahraničí.
- Workshops a Master Classes pro úroveň studentů. Pozvaní učitelé z Evropy a z prominentních společností tance z USA.
- Exhibice vážené Ernestine Day a její práce jako princip tance s tedem Shawnem Ruth St. Denis. Exhibice zahrnuje Ernesti deník, její kostými, obrázky, program a ostatní položky kompletované v průběhu Denishawn Copany tour po Orientu. Organizováno Sandrou Shuller, dcerou Ernestine Day a Dr. Erwinem Armand Fischer z Louisville.
Webové adresy viz email:
Pokoje pro dva za 60 dolarů na noc. Super 8 Hotel vítá umělce účastnící se na " MTF Blue Grass State"
Super 8 Hotel
1420 East Cristal Dive
La Grange, Kentucky 40031 USA
www.danceformsproductions.com/ImageServlet2.jpg
www.danceformsproductions.com/ImageServlet3.jpg
www.danceformsproductions.com/ImageServlet4.jpg
Anglická verze nabídky
Louisville and Oldham County, KY
<">http://www.danceformsproductions.com/Extreme-Park-3.JPG>
<">http://www.danceformsproductions.com/ASILouisville.jpg>
<">http://www.danceformsproductions.com/about_14.JPG>
An Invitation from the Director
Dear Choreographers, On October 4, 2007 a group of distinguished choreographers will arrive
in La Grange, Kentucky to be featured in "The 39th International Choreographers' Showcase" a presentation of Dance-Forms Productions for The Blue Grass State International Dance Festival.
This exciting trip offers choreographers an excellent opportunity to perform their work, make contact with the press, numerous dance directors, producers, presenters, other artists, (hopefully to negotiatenew engagements!). A dynamic platform for the promotion and presentation of contemporary dance, "The International Choreographers' Showcase" was first presented at Festival Off d'Avignon in Avignon, France in July and August 1994. Since then "The International Choreographers' Showcase" has delighted international audiences with presentations of outstanding contemporary dance.
I invite choreographers who are willing to invest in themselves and who are interested in expanding their knowledge of other cultures, as well as promoting their work abroad. I invite choreographers who see this thrilling event as an opportunity to benefit their professional development. You receive a complete production package, which includes:
the theater, lighting, sound, technical assistance, publicity, pre-show rehearsal arrangements, printed materials, printed programs, and hotel accommodation based on two persons sharing twin bedded rooms with private bath/shower.
To find out how to qualify, and the investment required, call my office at (502) 222-2273. Remember, the space is limited, so please call right away. You may call from Monday through Saturday, between the hours of 9
A.M. and 9 P.M. Eastern Time. After we have spoken be prepared to submit your professional resume, 4 full body pictures for publicity, program# notes, and a VHS video with samples of the work you will present.
Remember, the space is limited, so pick up the phone and contact us now!
You may e-mail us at any time. Our e-mail is: danceformspro@aol.com
Dance the World with Dance-Forms Productions! Let's do it now!
Don't wait, if you have further questions, you can check our FAQ page, e-mail us by clicking on danceformspro@aol.com or speak personally with me by calling (502) 222-2273.
I look forward to your participation, and to greeting you in Louisville.
Susana B. Williams Director
DANCE-FORMS PRODUCTIONS

Dance-Forms Productions
presents the Second Edition of The Blue Grass State International Dance Festival October 5 and 6, 2007
La Grange Community and Arts Center
307 West Jefferson Street
La Grange, Kentucky 40031
<">http://www.danceformsproductions.com/MayorPhoto.jpg>
Elsie Carter, La Grange Mayor
With seating for more than 300, the La Grange Community and Arts Center features an open stage, bright acoustics, and excellent stage area measuring 20 meters wide by 18 meters deep.
<">http://www.danceformsproductions.com/ASIIMG_0730.jpg>
Maria LaMance and David Fonnegra Scott Belding, photographer
The second edition of "The Blue Grass State International Dance Festival" provides resources and opportunities for dance professionals from all over the world. It brings together dance professionals, dance companies, presenters, producers, the press, and the charming people of Kentucky.
Dance-Forms Productions is determined to have a memorable impact on both performers and audiences alike.
The festival presents:
* "The 39th International Choreographers' Showcase" featuring the work of emerging and distinguished choreographers from the USA and abroad.
* Workshops and Master Classes for all level students. Invited guest teachers from Europe, and from prominent contemporary dance companies from the USA.
* An exhibition honoring Ernestine Day and her work as principal dancer with Ted Shawn and Ruth St. Denis. The exhibition includes Ernestine's diary, her costumes, pictures, programs and other items collected during the Denishawn Company tour of the Orient. Organized by Sandra Schuller, the daughter of Ernestine Day and Dr. Kerwin Armand
Fischer of Louisville.
<">http://www.danceformsproductions.com/ASIErnestine%20Day%201.jpg>
Ernestine Day
Principal Dancer Denishawn Company
<">http://www.danceformsproductions.com/ASIErnestine%20Day%202.jpg>
Ernestine Day
A modern dance pioneer
<">http://www.danceformsproductions.com/ASIErnestine%20Day%203.jpg>
Ernestine Day
Tour of the Orient

Twin rooms at $60.00 per night. Super 8 Hotel welcomes all the artists
participating in "The Blue Grass State International Dance Festival"
<">http://www.danceformsproductions.com/ImageServlet.jpg>
Super 8 Hotel
1420 East Crystal Drive
La Grange, Kentucky 40031 USA
<">http://www.danceformsproductions.com/ImageServlet2.jpg># <">http://www.danceformsproductions.com/ImageServlet3.jpg> <">http://www.danceformsproductions.com/ImageServlet4.jpg>

f4c52c3e169dd7a5fb727fdb860&md=170
If
&ud=0f03bf4c52c3e169dd7a5fb727fdb860> you no longer wish to receive these emails, or you wish to update your profile, please click here.

Další informace:
FoS ČR, J. Zorbičová, zjarka@seznam.cz

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 20.09.2007 v 23:42 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA