PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA HLAVNÍ STRANA MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ VYSOČINA PRAHA STREDOČESKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJDOPORUČUJEME
Zpíváme pro radost
 
 

Videoencyklopedie: Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska

Postupné vydávání dalších dílů videoencyklopedie
VHS - 1 hod. 54 min. (1994) Doprovodná publikace: Hannah Laudová - POPISY TANCŮ ke stejnojmenné videokazetě (1994), publikace 130s. Párové figurální tance - mající více pohybových tanečních motivů různého druhu, spojených do určité formy tance. Kolové tance - párové tance, založené na jednom typizovaném kroku, neustále opakovaném (typ polky, valčíku...). Točivé (vířivé) - párové tance jejichž integrální součástí je točení na jednom místě. Kolo - název používaný pro tance s uzavřenou kruhovou formou, za účasti více osob i obojího pohlaví.
Obsah - hlavní kapitoly:
A. Chodsko
B. Klatovsko
C. Plzeňsko - jižní část
D. Plzeňsko - západní oblast I. (Stříbrsko)
E. Plzeňsko - západní oblast II. (Nýřansko)
F. Plzeňsko - severní oblast (Plasko a Kralovicko)
G. Chebsko, Plánsko, Mariánskolázeňsko a Karlovarsko
VHS - 2 hod. 51 min. (1994) Zdenka Jelínková - POPISY TANCŮ - ke stejnojmenné videokazetě (1994), publikace 110s. Na videokazetě jsou v tancích zachyceny všechny podoblasti Valašska. Při výběru tanců byla kladena především váha na tance točivé, které patří k nejstarším párovým tancům na Valašsku. Většinu ostatních tanců tvoří tzv. tance figurální, tančené na jedinou taneční píseň, s pevnou vazbou jednotlivých tanečních figur na hudební motivy písně.
Obsah - hlavní kapitoly:
A. Severní Valašsko
B. Střední Valašsko
C. Jižní Valašsko
D. Valašský odzemek a obuškový
Přepis z VHS na DVD - 2 hod. 20 min. (1996)
Doprovodná publikace
Zdenka jelínková - POPISY TANCŮ ke stejnojmenné videokazetě (1996), publikace 218s.
Obsah - hlavní kapitoly:
A. Moravské Kopanice - O tancích z Moravských Kopanic, Březové u Uherského Brodu, Strání a Květné
B. Horňácko - O tancích z Horňácka
C. Luhačovické Zálesí - O tancích z Luhačovického Zálesí
VHS - 2 hod. 55 min. (1996)
Doprovodná publikace
Zdenka Jelínková - POPISY TANCŮ ke stejnojmenné videokazetě (1996), publikace 234s.
Obsah - hlavní kapitoly:
D. Uherskobrodsko - O tancích z Uherskobrodska
E. Uherskohradišsko s Napajedelskem a Uherskoostrožskem - O tancích z Uherskohradišťska s Napajedelskem, Bílovickem a Uherskoostrožskem
F. Veselsko s Moravskopíseckem a Bzeneckem - O tancích z Veselska s Moravskopíseckem a Bzeneckem
G. Strážnicko - O tancích ze Strážnicka
H. Kyjovsko - O tancích z Kyjovska
VHS - 1 hod. 30 min. (1996)
Doprovodná publikace
Zdenka Jelínková - POPISY TANCŮ ke stejnojmenné videokazetě (1996), publikace 111s.
Obsah - hlavní kapitoly:
I. Hanácké Slovácko - O hanácko-slováckých tancích
J. Podluží a tance Moravských Chorvatů
O tancích na Podluží
O tancích Moravských Chorvatů
VHS - 1 hod. 37 min. (1995)
Doprovodná publikace: Hannah Laudová - POPISY TANCŮ ke stejnojmenné videokazetě (1997)publikace 158s.
Do této série audiovizuální dokumentace českých lidových tanců byly zařazeny ukázky taneční tradice z nejrůznějších oblastí historicky vymezených jihočeských krajů, v jejichž dobovém rámci se ustálila osobitá forma zdejších lidových tanců.
Obsah - hlavní kapitoly:
A. Prácheňsko
B. Milevsko
C. Táborsko
D. Blata
E. Doudlebsko
F. Českokrumlovsko
DVD - 2 hod. 46 min. (1996)
Zdenka jelínková, Lenka Eliašová, Ludmila Fizková, Eliška Krejčiříková, Věra Šejvlová, Věra Šimková - POPISY TANCŮ ke stejné videokazetě (1996), publikace 192s.
Obsah - hlavní kapitoly:
Lidový tanec na Lašsku
A. Valašsko - lašské pomezí
B. Horské Lašsko
C. Nížinné Lašsko
D. Štrambersko
E. Lašský skok
Z vydavatelské činnosti NÚLK
VHS, DVD - 2 hod. 39 min. (1997)
Doprovodná publikace: Zdenka Jelínková - POPISY TANCŮ ke stejnojmenné kazetě (1997), publikace 217s.
Pojem Brněnsko se vztahuje především na nejbližší okolí Brna. Někdy se však hovoří i o "širším" Brněnsku, které pak představuje širší prstencovitě rozložené území, sahající ne severovýchod až po okraje Drahánské vysočiny, dále k Vyškovu, Slavkovu u Brna, na jih ke Kloboukám u Brna a západně k Rosicím, Oslavanům a Ivančicím.
Brněnsko užší i širší tvoří z hlediska lidového kroje, ale také co do písní a tanců, hudby a zvyků zcela osobitou oblast, která pro množství "hanakismů" bývá nazývána i krajem brněnských hanáků.
Obsah - hlavní kapitoly:
Lidový tanec v Brně a na Brněnsku
A. Brněnská předměstí
B. Širší Brněnsko
Z vydavatelské činnosti NÚLK
DVD - 3 hod. 3 min. (1997)
Doprovodná publikace:
Zdenka jelínková - POPISY TANCŮ ke stejnojmenné videokazetě (1997), publikace 214s
Haná - význačná národopisná oblast s bohatou lidovou kulturou starobylých rysů a s neméně bohatým a významným písňovým, hudebním a tanečním folklorem a zvykoslovím. Z jejího středu se v minulosti šířily kulturní proudy, které zasahovaly zvláště v hudbě a tanci i oblasti okolní (Brněnsko, oblast Hanáckých Slováků, Horácko, částečně i Valašsko). Ovlivňovaly nejen lidový hudební a taneční projev, ale pronikaly i do hudby umělé. V určitém období - konec 16. a v 17. - 18. století - ovlivňovaly dokonce i hudební cítění a vkus vzdělané společnosti a kulturní život vyšších kruhů. Četné doklady o tom jsou v zámeckých, muzejních aj. sbírkách a archivech.
Nejstarším a nejtypičtějším hanáckým tancem je podnes známá c ó f a v á.
Obsah - hlavní kapitoly:
Lidový tanec na Hané
A. Střední Haná (Tovačovsko, Prostějovsko, část Přerovska)
B. Jižní Haná (Kojetínsko, Kroměřížsko, Vyškovsko)
C. Severní Haná (Zábřežsko, Litovelsko, Náměšťsko, Šumpersko)
Z vydavatelské činnosti NÚLK
VHS - 2 hod. 44 min. (1997)
Doprovodná publikace:
Zdenka Jelínková, Anna Buroňová s použitím popisů Svatavy Bohušové, Boleslava Slováčka - POPISY TANCŮ ke stejnojmenné kazetě (1997), publikace 188s.
Obsah - hlavní kapitoly:
A. Goralská oblast
B. Moravsko-slezské pomezí
C. Třinecko
D. Těšínsko (užší)
E. Orlovsko (širší Těšínsko)
F. Bohumínsko (širší Těšínsko)
G. Klimkovsko, Opavsko a Hlučínsko
Z vydavatelské činnosti NÚLK
VHS - 2 hod. 20 min. (1997)
Doprovodná publikace:
Zdenka Jelínková - POPISY TANCŮ ke stejnojmenné videokazetě (1997), publikace 165s.
Obsah - hlavní kapitoly:
Tanec v okrajových částech Hané
A. Malá Haná - nížinná oblast
B. Malá Haná - horská oblast (Drahanská vrchovina)
C. Lipenské a Hostýnské Záhoří
Z vydavatelské činnosti NÚLK
Pátý až sedmý díl reprintu Slováckých pěsniček vydaných Slováckým krúžkem v Brně. Lze koupit puze jako sadu V. - VII. dílu.
(aktualizace 18.8.2009)

Milan Zelinka
e-mail: spfvb@quick.cz
Folklornet

Zveřejněno 11.04.2009 v 09:46 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA