PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA HLAVNÍ STRANA MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ VYSOČINA PRAHA STREDOČESKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ

ENCYKLOPEDIE FoS
Základní informace o FoS ČR
Adresář FoS
Partneři FoS
Folklorní festivaly FoS ČR
Folklorní soubory FoS ČR
Folklorní materiály
Folklorní projekty
Folklor a media
KALENDÁŘ FOLKLORU
Folklorní akce a lidové umění
Festivaly FoS ČR
ZAHRANIČNÍ AKTIVITY FoS
Zahraniční aktivity
Zahraniční festivaly
Výměny a nabídky
Kolečka a půlkolečka
AKTUALITY A ZPRÁVY
Aktuality, novinky, zprávy, ...
Poskytované dotace
Archiv článků
FOLKLOR A TRADICE
Časopis Folklor
Folklor a lidové tradice v ČR
Etnografické členění ČR
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla
Kroje a lidové oblečení
SLUŽBY
Vyhledávací centrum
Pro registrované

Časopis FOLKLOR


DOPORUČUJEME
Zpíváme pro radost
 
 

Zakládající usnesení

Usnesení ustavující valné hromady Folklorního sdružení konaného dne 09.05.1990 v DK Dukla Pardubice
Ustavující valná hromada schválila název organizace: FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ.
  1. Schvaluje program Folklorního sdružení s připomínkami.
  2. Schvaluje stanovy Folklorního sdružení s připomínkami.
  3. Ukládá výboru Sdružení:
    • zapracovat schválené připomínky do programu Sdružení,
    • zpracovat schválené připomínky do stanov Sdružení,
    • podat žádost o registraci Sdružení u MV ČR.
  4. Zvolila výbor Sdružení ve složení:
    • předseda Ing. Jiří Pitter
    • místopředseda PhDr. František Synek
    • místopředseda Ing. Jiří Práchenský
    • výkonný tajemník Ing. Jozef Bogdan
    • členové Zdeněk Kašpar, Barbora Čumpelíková, Petr Dobrovolný, Ing. Tomáš Sychra, Eva Zehnalová
  5. Zvolila revizní komisi ve složení:
    • předseda Zdeněk Pšenica
    • členové RNDr. Bohumil Chochola a Ing. Ivan Rendl
  6. Ukládá výboru Sdružení vypracovat účelný rozpočet s platností do konce roku 1990 s využitím předpokládaných příspěvků, případných dotací a podílu z majetku bývalého SSM, resp. z jiných zdrojů.
  7. Ukládá výboru Sdružení pověřit svého člena zastupováním Sdružení za kulatým stolem mládežnických organizací v ČR, a to po dohodě se slovenskou stranou v rámci ČSFR.
  8. Schvaluje vstup Sdružení do Majetkoprávní unie mládežnických organizací v ČR a ČSFR.
  9. Ukládá výboru Sdružení zpracovat informační systém a zabezpečit jeho využívání všemi členy.
  10. Schvaluje členský příspěvek do konce roku 1990 ve výši 100,- Kč za kolektivního člena.
  11. Ukládá výboru Sdružení svolat další valnou hromadu nejpozději do konce roku 1990.
  12. Bere na vědomí informaci o možnostech využití dotací pro dětské soubory v roce 1990.
  13. Ukládá výboru Sdružení zpracovat a vydat provolání k veřejnosti a folklorním souborům s tímto obsahem:
    • informace o založení Folklorního sdružení se zdůrazněním, že cílem práce Sdružení je řešení obecných a závažnějších otázek folklorního hnutí,
    • informace o stanovách a složení výboru Sdružení,
    • doporučení folklorním souborům, aby vytvářely regionální či územní sdružení,
    • informace o adrese Sdružení, kam je možno zasílat přihlášky, náměty k činnosti Sdružení a o výši členského příspěvku na rok 1990.
  14. Ukládá výboru Sdružení vydat provolání k veřejnosti, ve kterém požaduje ustavující valná hromada Sdružení, aby veškerý majetek bývalého SSM sloužil především dětem.
DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA