PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA HLAVNÍ STRANA MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ VYSOČINA PRAHA STREDOČESKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ

ENCYKLOPEDIE FoS
Základní informace o FoS ČR
Adresář FoS
Partneři FoS
Folklorní festivaly FoS ČR
Folklorní soubory FoS ČR
Folklorní materiály
Folklorní projekty
Folklor a media
KALENDÁŘ FOLKLORU
Folklorní akce a lidové umění
Festivaly FoS ČR
ZAHRANIČNÍ AKTIVITY FoS
Zahraniční aktivity
Zahraniční festivaly
Výměny a nabídky
Kolečka a půlkolečka
AKTUALITY A ZPRÁVY
Aktuality, novinky, zprávy, ...
Poskytované dotace
Archiv článků
FOLKLOR A TRADICE
Časopis Folklor
Folklor a lidové tradice v ČR
Etnografické členění ČR
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla
Kroje a lidové oblečení
SLUŽBY
Vyhledávací centrum
Pro registrované

Časopis FOLKLOR


DOPORUČUJEME
Zpíváme pro radost
 
 

Poděkování a kytička od souborů k jubileu Hanky Laudové

PhDr. Hannah Laudová, CSc. (narozená 6. ledna 1921 v Libštátě, okres Semily) vystudovala estetiku a národopis na FF UK v Praze a převážnou část svého života působila jako vědecká pracovnice Ústavu etnografie a folkloristiky ČSAV v Praze. Záhy na sebe upozornila jako mimořádná osobnost v oboru taneční folkloristiky, studia a výkladu geneze lidové tvorby i jako autorka souhrnných studií o lidové kultuře a zvláště o lidových tancích v době národního obrození, o tradicích lidových slavností v širokých historických a společenských souvislostech, o vztahu lidového tance a lidového divadla aj.
Patří k neopakovatelné generaci, které se v poválečných letech podařilo v obdivuhodném rozsahu a s ojedinělým zaujetím hledat, nacházet a znovu oživovat alespoň část toho, co naši předkové v oblasti lidových tanců a hudby vytvořili a co bylo posléze podchyceno v různých sbírkách, zápisech a jiných pramenech. Jistě bude při jubileu Hannah Laudové všech těchto významných počinů odborně vzpomenuto. Pro nás, členy souborů, kteří obdivují rozsah vědecké činnosti PhDr. H. Laudové a kteří hledají v její celoživotní práci inspiraci, poučení i vlastní kritické ohlédnutí, je významné a radostné, že bude zpracována bibliografie její publikační činnosti.
Intenzivní vědecká práce dr. H. Laudové byla od prvopočátků nedílně provázena aktivní a soustavnou spoluprací s řadou souborů a při přípravě nejrůznějších folklorních festivalů, koncertů a jiných akcí. Ráda vzpomenu, že patří k zakládajícím členům Vycpálkova souboru.
Z posledních let uveďme alespoň práci v různých programových radách festivalů a zejména její významný odborný i organizační podíl na koncepci, přípravě i realizaci rozsáhlého videoprojektu Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska. Tento počin, vedle velké vlastní dokumentační a pedagogické hodnoty, zůstane dlouhodobým zdrojem podnětů pro naše soubory a jejich příští generace.
Mluvíme až doposud o obdivu a uznání k rozsáhlé práci. Se stejným uznáním, obdivem a navíc s citovým vztahem a upřímnou vděčností vzpomeňme i jejích vzácných osobních a lidských vlastností - skromnosti, nezištnosti a obětavosti, s nimiž je vždy připravena ochotně, povzbudivě a inspirativně pomoci a poradit.
Se stejně otevřeným srdcem, s jakým jubilantka PhDr. Hannah Laudová nám, souborům celý život pomáhá i naslouchá, přejeme s vděčností do dalších let zdraví, hodně elánu, radosti ze života a nepomíjející lehký taneční krok!

Jana Rychtová

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 08.03.2001

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA