PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA HLAVNÍ STRANA MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ VYSOČINA PRAHA STREDOČESKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ


Nadpis Tabulky 1
Tabulka 1
Tabulka 1
Tabulka 1
Nadpis Tabulky 2
Tabulka 2
Tabulka 2
Tabulka 2


DOPORUČUJEME
Zpíváme pro radost
 
 

Milé Horácko...

... rodný kraji. Denně se naše oko stáčí k líbezné krajině. Krajině zvlněné vrchy kopců, střídajícími se s údolími. Protkané stříbrnými potoky, říčkami, perlivými studánkami i zádumčivými rybníky. Lesy, lesíky, remízky. Břízy a jeřáby kolem cest. Cestičky prošlapané loučkami, obklopené polním kvítím. Nadechneš se - celá krajina omamně voní. Pravda, pole a políčka dávají pravidelnou úrodu drsného, těžkého kamení. V potu tváře dobývali Horáci své živobytí. Dřina, dřina, dřina. Práce nebyla radostí, ale nutností.
Náš kraj hluboce působil i na povahu člověka. Zádumčivé tiché lesy. Ne často se smály se slunkem, zahučely bouří. Pobyt v lesích dával člověku klid duševní, tělesný, klid v jeho jednání a konání. Trpělivost, odevzdanost. Snaha pomoci všemu živému - aby rostlo a žilo. V drsném kraji bývalo všemu u srdce teplo. Hřál tam CIT. VROUCNOST. Jimi byly propleteny též krásné lyrické písně, prosté kroje. A tance? Takové, jako byl krok upracovaného Horáka - spíše "při zemi".
Pro nás dnešní - ohlédnutí? Vzpomínka? Pocit domova, bezpečí, vděčnosti? Či vše spojené s volbou způsobu života? Nadšení pro krásu, zapálení, pracovitost, cílevědomost, vytrvalost. Všechny tyto vlastnosti nechybějí vedoucím a členům folklorních souborů Horácka. Zaslouží si za to poděkování, uznání a hlubokou úctu. Stejně tak jako bývalí členové Horáckého folklorního sdružení, zejména předseda Míla Brtník. Ten stál přes deseti lety také u zrody tohoto sdružení. Horácko je už neodmyslitelně spjato s jeho jménem a je právem nazýván "tátou horáckého folkloru".
Zástupci většiny horáckých souborů se sešli při školené vedené Zdenou Jelínkovou v listopadu minulého roku na valné hromadě v Bystřici nad Pernštejnem. Mezi hosty byl přivítán i předseda Folklorního sdružení ČR Zdeněk Pšenica.
Odstupující výbor Horáckého folklorního sdružení předložil hodnocení činnosti za uplynulá období. Velkým přínosem pro členské soubory byla taneční, materiálová a choreografická školení se Z. Jelínkovou a V. Svobodovou. Dále instruktáže lektorského sboru vedeného Ing. M. Brtníkem, M. Brtníkem st. a V. Svobodovou přímo v souborech. Naše regionální folklorní sdružení se již léta významně podílelo na přípravách a realizaci folklorních festivalů v Telči a ve Světlé nad Sázavou. Podporuje dlouhodobě letní soustředění spojených dětských horáckých souborů. Organizuje regionální přehlídky dětských souborů, soutěže zpěváčků a přehlídky Prameny. Podílí se na dvouletém celostátním kurzu Škola lidového tance.
Valná hromada zvolila nový výbor Horáckého folklorního sdružení v tomto složení: Mgr. E. Pejchalová (předsedkyně, Světlá nad Sázavou), M. Brtník (místopředseda, Jihlava), J. Novák (místopředseda a jednatel, Telč), V. Hromádková (hospodářka, Jihlava), Ing. E. Bačovská (člen, Bystřice nad Pernštejnem), Ing. M. Brtník (člen, Luka nad Jihlavou) a Mgr. J. Rosecká (členka, Žďár nad Sázavou). Funkce revizorů zastávají I. Urbanová (Jihlava) a Ing. B. Hrubeš (Pelhřimov).
Co přát tomuto kolektivu? Aby se mu dobře spolupracovalo. Aby dokázal zdárně kráčet ve šlépějích předchůdců. Aby dokázal naslouchat horáckým kolektivům. A co se týče snů - aby se podařilo někdy vydat zpěvník horáckých písniček ze sbírek M. Brtníka! Horácko i on by si to zasloužili.

Eva Pejchalová

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

Zveřejněno 08.03.2001

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA