PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA HLAVNÍ STRANA MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ VYSOČINA PRAHA STREDOČESKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ

ENCYKLOPEDIE FoS
Základní informace o FoS ČR
Adresář FoS
Partneři FoS
Folklorní festivaly FoS ČR
Folklorní soubory FoS ČR
Folklorní materiály
Folklorní projekty
Folklor a media
KALENDÁŘ FOLKLORU
Folklorní akce a lidové umění
Festivaly FoS ČR
ZAHRANIČNÍ AKTIVITY FoS
Zahraniční aktivity
Zahraniční festivaly
Výměny a nabídky
Kolečka a půlkolečka
AKTUALITY A ZPRÁVY
Aktuality, novinky, zprávy, ...
Poskytované dotace
Archiv článků
FOLKLOR A TRADICE
Časopis Folklor
Folklor a lidové tradice v ČR
Etnografické členění ČR
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla
Kroje a lidové oblečení
SLUŽBY
Vyhledávací centrum
Pro registrované

Časopis FOLKLOR


DOPORUČUJEME
Zpíváme pro radost
 
 

Národopisná revue

Je časopis, který od roku 1990 vydává čtvrtletně Ústav lidové kultury ve Strážnici. Navázal na původní periodikum Národopisné aktuality, které vycházelo v letech 1964 - 1990 a přispívalo k řešení otázek souvisejících nejen s tradicemi lidové kultury, ale také s uměleckou tvořivostí čerpající z folkloru. Jeho celkový ráz byl dán především rubrikami, z nichž některé byly stálé (Studie, Jubilea, Nekrology, Konference, Recenze, Výstavy, atd.), jiné se proměňovaly.
Dnešní podoba Národopisné revue má se svým předchůdcem mnoho společného. Především zůstaly zachovány pravidelné rubriky. V úvodních studiích každého čísla se řeší problematika tradiční lidové kultury a folklorismu. Časopis se zaměřením na širší okruh zájemců přibližuje praktickým potřebám folklorního hnutí. Pozornost je rovněž věnována proměnám tradice. Velký prostor dává toto periodikum recenzím publikací, zprávám z konferencí a seminářů, zpravodajství z folklorních festivalů a akcí folklorního hnutí, recenzím audiovizuálních nosičů, výstav apod. Rubrika s názvem Společenská kronika přináší blahopřání jubilujícím představitelům etnografického studia i nositelům lidových tradic. Své místo mají v časopise kritické a polemické stati. Do některých čísel se také zařazuje tematická fotopříloha, jako samostatná příloha vycházejí bibliografické soupisy prací význačných českých národopisců např. A. Václavíka, R. Jeřábka, Z. Jelínkové, J. Gelnara, O. Sirovátky, V. Frolce, J. Jančáře, J. Jecha, J. Tomše, M. Ludvíkové ad. Národopisná revue se tak snaží být populárně-vědeckým časopisem zaměřeným na studium soudobého folklorismu a na rozvoj soudobých folklorních aktivit.
Časopis Národopisná revue 3-4, 2000 se zabývá dvěma tematickými okruhy - problematikou etnologického výzkumu města a formováním tří etnografických regionů na Moravě.
Alexandra Bitušíková podává ve své studii souhrnný pohled na problematiku urbánní antropologie (Urbánna antropológia: áno či nie? Teoretické problémy vývinu urbánnej antropológie). Zdeněk Uherek prezentuje na příkladu nově budovaného Postupimského náměstí v Berlíně konkrétní studia urbánní historie (Symbolické významy v městském prostředí - Berlín). Karel Altman se věnuje tematice mezilidských a meziskupinových vztahů ve velkoměstě (K významu způsobů sdružování obyvatel Brna), stejnému prostředí věnuje svou pozornost také Pavla Stöhrová (Dům U sedmi švábů v Brně. Předběžná zpráva k výzkumu bydlení ve velkoměstě). Peter Michalovič se zabývá lidovými hudebními tradicemi v malém městě (Mestské prostredie - miesto útlumu, a(le aj) revitalizácie ľudovej hudby).
Richard Jeřábek představuje ve své studii nástin historického formování tří moravských etnografických oblastí (Zálesí - Kopanice - Horňácko v 18. a 19. století. Pojmoslovná sonda), konkrétním etnografickým materiálem z oblasti Kopanic přispívá svou statí o lidové magii Dagmar Pintířová (Žitkovské bohyně).
Fotografická příloha je věnována brněnskému fotografovi Janu Beranovi (nar. 1913). Rubrika Proměny tradice se zabývá znovuobjevovanou rukodělnou technikou - drátenictvím a příspěvkem o kulturně-historických aktivitách současné vesnice. Společenská kronika připomíná životní jubilea slovesné folkloristky Marty Šrámkové (nar. 1935), taneční folkloristky Barbory Čumpelíkové (nar. 1930), etnografa Zdeňka Mišurce (nar. 1925), zpěváka lidových písní Luboše Holého (nar. 1930) a etnomuzikoložky Olgy Hrabalové (nar. 1930). Další pravidelné rubriky se věnují zprávám z odborných konferencí, výstav, festivalů, koncertů a recenzím nových knih a CD.
Použitá literatura: Jan Krist: Národopisná revue. In: Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. Strážnice 1997, s. 223 - 224; Jan Krist: Národopisné aktuality. In: c.d., s. 224.

Jan Blahůšek

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 08.03.2001

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA