PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA HLAVNÍ STRANA MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ VYSOČINA PRAHA STREDOČESKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ


Encyklopedia:
Basic information
Folklore festivals
Festivals abroad
Ensembles and groups
Regional associations
Personalities
Magazine Folklore
Searching

Calendar:
Folklore events
Festivals

Abroad:
Calendar C.I.O.F.F.
Calendar I.O.V.
Festivals abroad
Offers from abroad
Offers abroad
Youth exchanges
Circles
Half-circles

Public:
Authorities of The FoS ČR
Novelties, news,...
Archive 2002
Archive 2001
Basic dokuments
Contracts
Subsidies supplied
Browsing articles

Address book:
Secretariat of The FoS ČR
Leaders of ensembles
Directors of festivals
Representatives of regions

Services:

For registered users

DOPORUČUJEME
Zpíváme pro radost
 
 

10. valašský mikulášský jarmek

Valašské Klobúky - gdy, gde, s kým, o čem 30.11.- 2.12.2001
Pátek 30. listopadu


15 00 Stará radnica - Otevřítí výstavy o lidovej architektúře na Moravě. O její históriji, dnešku aj budúcnosti si povykládáte s doktorkú Kovářů aj strýcem Pivečkovým.
15 00 Klobucký rynek - výstavka betlémů ve výkladoch klobuckých obchodů aj výšivek podle vzorů tetičky Sušilovej.
17 00 Gymnázium - Otevřítí výstavy maléřa Tondy Šuchmového, řezbářa Zdenka Matyášového
19 00 Kulturák - Z veselú na jarmek - hlavní program o řemesníkoch z místníma aj z hosťama.
20 00 Hotel Alfacentrum - posezéní s cimbálovkú Primáš z Přerova.

Sobota 1. prosinca


8 30 Město - Budíček z dechovkú Valaška aj jarmekovýma policajtama.
9 00 Klobucký rynek - vytrúbení jarmeku, proslov purkmistra, létání čertů, předváďání všelikých řemesél, trhu, občerstvéní aj všelikého muzicírování kolem, vítání řemesníků.
Kulturák - vestibul - vítání přátel aj hostů, podpora jarmeka koštem slivovice.
Kulturák - sál-ukázky rozličných řemesél, prodej výrobků, kyselica, koláčky, občerstvéní.
9 30 Stará radnica - zpívajú tetičky aj strýci z Mikušovcú, Lednice aj Závrší, ukázky řemesel
Kulturák - balkónek - vyhlásení najpěknějšího jabúčka sort Valašska, předání ceny.
Kulturák - vestibul - valašská lotéria už je rozjetá, hraje aj zpíve Slavičan.
Kulturák - velký sál - hraje aj zpíve súbor Strážov ze slovenskej Iľavy.
Dřevěnica č. 7 - ukázky ševcovského řemesla, jak sa šijú papuče aj krpce, povídání s
řemesníky a strýcem Pivečkovým.
Červený dům - první hodina valašskej školičky - klobucká schola.
TJ Sokol - vyhrávájú Strýci ze Strání, živý betlém a výtvarná dílna Franty Ptáčkového ze studentama z gymnázia a lidovej uměleckej školy, v přísálí výstava aj hlasování o najpěknějších pánoch aj paničkách z kynutého těsta, prodej koláčků a valašských frgálů.
Kosenka - košt aj hlasování o najlepším zelé, předváďání pečéní pánů aj oplatků, zdobéní perníčků, tkaní hadráků, kyselica, klobáse, jahňačí guláš.
Gymnázium - výstava maléřa Tondy Šuchmového, řezbářa Zdenka Matyášového a výstava textilních prací Dany Bradovéj.
Dolní náměstí - u městského úřadu vyhrává dechovka Valaška.
10 00 Červený dům - Umění tklaca stýčka Trochtového, vykládání s pamětníkama o Valašsku
prvej aj včil "Obrana a rozvoj valašskej řeči", občerstvéní dobrým vínkem.
Dřevěnica č. 7 - zpěvy Klobučánka o ševcoch.
Hotel Alfacentrum - zabíjačkové hody, hraje cimbálovka Primáš z Přerova.
10 30 Kosenka - dílna - výroba hadrových koberců, zpěvy děcek z Klobučánka, hlasuje sa o zelé.
Červený dům - druhá hodina valašskej školičky - děcka z Klobučánka.
11 00 Dřevěnica č. 7 v Brúnovskej ulici - hlavní představéní zachraňovanej dřevěnice ze strýcem Pivečkovým, řemesníkama aj hosťama. Zazpívajú a zatancujú děcka ze Slavičánka, na fujaru zafúká Jarek Jeřábkůj. Opravovaná dřevěnica je novým vkladem do rozvíjání sa Valašska - to je najnovší novinka tohto roka.
Kulturák - vestibul - hraje aj zpíve Klobučánek.
11 30 TJ Sokol-přísálí - předání putovního čerta za najlepšího pána či paničku z kynutého těsta.
11 30 Červený dům - třetí hodina valašskej školičky - klobucká schola.
12 00 Stará radnica - odhaléní desky na paměť tetičky Sušilovej, manifest na obranu a rozvoj valašskej řeči, Slavičan aj Klobučan, dojděte šeci staří aj mladí, keří máte rádi Valašsko.
Kulturák - vestibul - hraje a zpíve cimbálovka Malé Zálesí z Luhačovic.
12 30 Kosenka - vyhlásení najlepšího zelé letošního roku, předání putovního kameňáka aj
dalších cen.
15 00 Kulturák - velký sál - Čertovský rej né enom pro děcka ve všelijakých jarmekových a mikulášských maskách. K hrám, tancom aj sútěžám bude hrát cimbálová muziga Malé Zálesí. Dojděte aj z rodičama.
19 00 Hotel Alfacentrum - hrajú Strýci ze Strání - šak víte, že umija!
Kavárna U Hebleinů - hraje Slavičan. Po jarmeku nakupujte rozumno aj s přátelama.
20 00 Kulturák - velký sál - Večer s muzigú Primáš - pro šecky hosty, příznivce, pořadatele aj nepořadatele. Možete zpívat aj tancovat, dokáď pro vás negdo nedoletí. Eště možná bude kyselica. Nech je nás koléj gdo chce!

Neděla 2. prosinca - poděkování za jarmek


2 00 Tož bysme sa měli jít trochu prospat, abysme stihli aspoň hrubú v kostele, gdyž bude první adventní neděla.
15 00 Kostel Povýšení Svatého Kříže - koncert mužského pěveckého sboru Lumír ze Vsetína.

Co je letos nového ?Otevřítí výstavy v městském muzeu o lidovej architektúře na Moravě


pátek 15:00 O její históriji, dnešku aj budúcnosti si povykládáte s doktorkú Kovářů aj strýcem Pivečkovým. Zahraje dětská cimbálovka Klobučánek. První akce k letošnímu jarmeku.

Dřevěnica č. 7 v Brúnovskej ulici

sobota 9:00-15:00 Díky Nadaci Jana Pivečky ze Slavičína a její spolupráci v regionu sa rozšířija prostory pro jarmek aj další rozvoj. Jak to vypadalo u ševců a jak sa šijú papuče, krpce aj škrpály vám budú vyprávjat v nově opravovanej dřevěnici strýc Pivečkůj aj další řemesníci. Pěsničky o ševcoch aj papučářoch zazpívajú děcka z Klobučánka.
sobota 11:00 Představéní zachraňovanej dřevěnice s hosťama. Zazpívú aj zatancujú děcka ze Slavičánka, na fujaru zafúká Jarek Jeřábků, setkáme sa šeci..

Odhaléní pamětní desky tetičce Libuši Sušilovej
Vyhlásení manifesta na obranu a rozvoj valašskéj řeči

sobota 12:00 Na tetičku Sušilovů zavzpomínajú šeci její příznivci, syn Horymír aj vnuk Hynek, zazpívú sestry Poláškovy, Slavičánek, Slavičan aj Klobučan.
Vyhlásení manifestu připravujú šeci spolupořadateli aj s hosťama pod vedéním Muzejní společnosti ve Valašských Klobúkoch..

Velký sál - Čertovský rej pro děcka ve všelijakých jarmekových maskách


sobota 15:00 Sútěže, valašské hry aj tanečky pro děcka aj rodiče s doprovodem muzigy Malé Zálesí.
Nech si šeci vyzkúšajú nejaké to brhákání kolem jarmeku.

Jaké máme cíle
při 10. valašském mikulášském jarmeku
ve Valašských Kloboukách 30.11.-2.12. 2001
1. Usilujeme o to, aby lidé pochopili, že Valašský mikulášský jarmek je veřejnou dobročinnou akcí na
podporu dlouhodobého regionálního rozvoje Valaškoklobucka prostřednictvím mezisektorové spolupráce
občané - podnikatelé - město
na podporu dědictví naši lidové kultury a vlídnějších mezilidských vztahů mezi námi i vztahu k světu
na podporu rozvoje ekonomiky města Valašské Klobouky a mikroregionu Jižní Valašsko
na podporu přírodního dědictví, ochrany přírody a krajiny jižního Valašska
2. Chceme posílit organizační schopnosti všech partnerů jarmeku a občanská sdružení ve městě. Odtud čerpáme rozhodující pořadatelské síly a dovednosti, které tvoří neopakovatelný ráz jarmeku a život města. Chceme, aby si zdejší lidé uvědomili, že pořadateli nejsou jen na plakátech uvedené organizace, ale všichni občané, podnikatelé, představitelé města, všichni, kdo vědomě podporují uvedené dlouhodobé cíle jarmeku.
3. Chceme získat náměty, organizační schopnosti i síly pro další společné projekty místního rozvoje ve městě Valašské Klobouky a v regionu Jižní Valašsko. Letošními cíli jsou zapojení co největšího počtu dětí
a mládeže do jarmeku, uvedení dřevěnice č.7 do života a zahájení programu Obrana a rozvoj valašské řeči.
4. Chceme dále rozvinout dobročinný charakter akce - zlepšit benefiční výsledky jarmeku v zájmu místního rozvoje všech sektorů /občané - podnikatelé - město/. Prostředky získané v roce 2001 budou rozděleny
stejným dílem pořádajícím občanským sdružením na tyto účely:
příspěvek k opravě schodiště v památkové dřevěnici č.p.11 /Český svaz ochránců přírody KOSENKA/
příspěvek na vybavení papučářské dílny v dřevěnici č.p.7 /Muzejní společnost ve Val. Kloboukách/
příspěvek na obnovu stolového zařízení na Pasekách /TJ Sokol Valašské Klobouky/
příspěvek k obnově a propagaci papučářského řemesla /Nadace Jana Pivečky Slavičín/
příspěvek na setkání dětských souborů Valašskoklobucka /Národopisný soubor Klobučan/
5. Hodnocením jarmeku chceme získat další věcné argumenty pro to, že vícesektorová spolupráce
na principech trvale udržitelného rozvoje Valašskoklobucka při jarmeku má dlouhodobě dobrý vliv:
na společenský život a kulturní dědictví jižního Valašska
na místní a regionální ekonomiku
na přírodní dědictví jižního Valašska prostřednictvím jeho šetrného využití a udržitelnosti
A příštím rokem 6. - 8. prosinca !!! Nebojte sa, šak my zaséj připravíme neco pěkného!!!
Spolupořadatelé 10. valašského mikulášského jarmeku

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

DALŠÍ INFORMACE: Valašské Klobouky
Zveřejněno 29.11.2001 v 12:15 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA