PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA HLAVNÍ STRANA MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ VYSOČINA PRAHA STREDOČESKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ

ENCYKLOPEDIE FoS
Základní informace o FoS ČR
Adresář FoS
Partneři FoS
Folklorní festivaly FoS ČR
Folklorní soubory FoS ČR
Folklorní materiály
Folklorní projekty
Folklor a media
KALENDÁŘ FOLKLORU
Folklorní akce a lidové umění
Festivaly FoS ČR
ZAHRANIČNÍ AKTIVITY FoS
Zahraniční aktivity
Zahraniční festivaly
Výměny a nabídky
Kolečka a půlkolečka
AKTUALITY A ZPRÁVY
Aktuality, novinky, zprávy, ...
Poskytované dotace
Archiv článků
FOLKLOR A TRADICE
Časopis Folklor
Folklor a lidové tradice v ČR
Etnografické členění ČR
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla
Kroje a lidové oblečení
SLUŽBY
Vyhledávací centrum
Pro registrované

Časopis FOLKLOR


DOPORUČUJEME
Zpíváme pro radost
 
 

KRÁTKODOBÁ AKCE - soustředění - vzdělávací seminář

Obecná ustanovení:
Prostředky dotací MŠMT jsou určeny na podporu činnosti občanských sdružení dětí a mládeže (u táborové činnosti pouze děti) do 26 let (za limitující se považuje vždy příslušné věkové hranice v den zahájení akce dosažení).
Dotace jsou bohužel omezené a přísně účelově vázané. Ve všech případech čerpání dotace platí, že stát přispívá na dotovanou akci jen určitou (procentuálně vymezenou ) částí prostředků a žadatel musí prokázat celkové náklady na akci. Na dotaci není právní nárok a sekretariát FoS ČR není povinen dokumentovat příčiny nevyhovění žádosti. Každý členský soubor, který splňuje dané podmínky, může žádat o dotaci ve všech obhájených oblastech a to u každé žádosti na samostatném formuláři. V případě úspěchu obdrží soubor do 30. 6. 2002 "Rozhodnutí", které je ve všech ohledech závazné. V případě neuskutečnění akce nebo nevyužití částky dané rozhodnutím, jste povinni tuto skutečnost ohlásit na sekretariát FoS ČR v co nejkratší době.
1. Dotace mohou žádat členské soubory FoS ČR, které uhradily v letech 2001 a 2002.
2. Finanční příspěvek je určen na činnost s organizovanou i neorganizovanou mládeží a lze jej použít na podporu příležitostných, krátkodobých akcí.
3. Akce v trvání 2 - 6 dnů. Lze poskytnout dotaci do 50,- Kč na osobu a den.
4. Dotace je podmíněna účastí minimálně 70% účastníků do 26 let!
5. Dotaci nelze použít na: mzdy, OPPP, mezinárodní aktivity, služební cesty, rekonstrukce, budování a provoz azylových domů nebo stacionářů, tisk kalendářů, brožur, výrobu odznaků a dalších propagačních předmětů, které s akcí nesouvisejí a běžné provozní náklady souboru.
6. Dotaci lze použít na : nájemné, poštovné, nákup potravin, na úhradu nákladů na dopravu účastníků akce. Použitá dotace nesmí přesáhnout 70% celkových nákladů akce. Součástí celkových nákladů mohou být i mzdové a ostatní osobní výdaje.
7. Žádost nutno zaslat na sekretariát FoS ČR do 15. 5. 2002.
8. Dotaci lze přidělit na akci pořádanou od 1.1.2002.
9. Dotaci lze přidělit pouze právnické osobě a to souboru, nikoli zřizovateli k vyúčtování nutné přiložit doklad o přidělení IČO!
10. V materiálech uvádět - pořádáno za finanční podpory MŠMT ČR
V případě změny či neuskutečnění akce neprodleně informujte sekretariát FoS ČR.
Osnova vyúčtování dotace: a) kopie všech účetních dokladů akce
b) doklady označené, vypsané sečtené v součetce
c) seznam účastníků včetně trvalého bydliště a rodného čísla
d) písemné zhodnocení akce
e) nezapomenout uvést aktuální bankovní spojení
f) uzávěrka pro vyúčtování akce se všemi náležitostmi do 17. 11. 2002.
Případné dotazy, upřesnění a nejasnosti konzultujte telefonicky se sekretariátem FoS ČR (ekonomka, předseda - tel. 02/24102218), případně při předem domluvené osobní návštěvě s vedoucím sekretariátu.
Eva Oravcová v.r.
ekonomka FoS ČR

Dr. Jiří Pokorný v.r.
vedoucí sekretariátu FoS ČR
DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 11.04.2002 v 11:04 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA