PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA HLAVNÍ STRANA MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ VYSOČINA PRAHA STREDOČESKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJDOPORUČUJEME
Zpíváme pro radost
 
 

KRÁTKODOBÁ AKCE 2003

Směrnice pro využívání dotací MŠMT ve prospěch dětí a mládeže členskými soubory FoS ČR na rok 2003 v programech KRÁTKODOBÁ AKCE - soustředění - vzdělávací seminář
Prostředky dotací MŠMT jsou určeny na podporu činnosti občanských sdružení dětí a mládeže (u táborové činnosti pouze děti) do 26 let (za limitující se považuje vždy příslušné věkové hranice v den zahájení akce dosažení).
Dotace jsou bohužel omezené a přísně účelově vázané. Ve všech případech čerpání dotace platí, že stát přispívá na dotovanou akci jen určitou (procentuálně vymezenou ) částí prostředků a žadatel musí prokázat celkové náklady na akci. Na dotaci není právní nárok a sekretariát FoS ČR není povinen dokumentovat příčiny nevyhovění žádosti. Každý členský soubor, který splňuje dané podmínky, může žádat o dotaci ve všech obhájených oblastech a to u každé žádosti na samostatném formuláři. V případě úspěchu obdrží soubor do 30. 6. 2003"Rozhodnutí". Toto je ve všech ohledech závazné,včetně údajů Vámi doplněných. /č.účtu,tel.ap/
V případě neuskutečnění akce nebo nevyužití částky dané rozhodnutím, jste povinni tuto skutečnost ohlásit na sekretariát FoS ČR. v co nejkratší době.
O dotace mohou žádat členské soubory FoS ČR, které uhradily členské příspěvky v letech 2002 a 2003. Finanční příspěvek je určen na činnost s organizovanou i neorganizovanou mládeží a lze jej použít na podporu příležitostných, krátkodobých akcí.
Akce v trvání 2 - 6 dnů. Lze poskytnout dotaci do 50,- Kč na osobu a den.
Akci lze dotovat v případě, že počet účastníků do 26 let je 70% zúčastněných.
Dotaci nelze použít na: mzdy, OPPP, mezinárodní aktivity, služební cesty, rekonstrukce, budování a provoz azylových domů nebo stacionářů, tisk kalendářů, brožur, výrobu odznaků a dalších propagačních předmětů, které s akcí nesouvisejí a běžné provozní náklady souboru.
Dotaci lze použít na : nájemné, poštovné, nákup potravin, na úhradu nákladů na dopravu účastníků akce. Použitá dotace nesmí přesáhnout 70% celkových nákladů akce. Součástí celkových nákladů mohou být i mzdové a ostatní osobní výdaje.
Žádost nutno zaslat poštou (ne faxem nebo e-mailem) na sekretariát FoS ČR do 30.4. 2003. Dotaci lze přidělit na akci pořádanou od 1.1.2003 do 16.11.2003.
Dotaci lze přidělit pouze právnické osobě a to souboru, nikoli zřizovateli k vyúčtování nutné přiložit doklad o přidělení IČO!
V materiálech uvádět - pořádáno za finanční podpory MŠMT ČR
V případě změny či neuskutečnění akce neprodleně informujte sekretariát FoS ČR.
Všechny doklady prokazující využití státní dotace musí být viditelně označeny číslem rozhodnutí, ke kterému se dotace vztahuje!
Osnova vyúčtování dotace:
a) kopie všech účetních dokladů akce
b) doklady označené, vypsané sečtené v součetce
c) seznam účastníků včetně trvalého bydliště a rodného čísla
d) písemné zhodnocení akce
e) nezapomenout uvést aktuální bankovní spojení
f) uzávěrka pro vyúčtování akce se všemi náležitostmi do 17. 11. 2003.
Případné dotazy, upřesnění a nejasnosti konzultujte telefonicky se sekretariátem FoS ČR (ekonomka, předseda - tel. 234621218), případně při předem domluvené osobní návštěvě s vedoucím sekretariátu.

Dr. Jiří Pokorný v.r.
vedoucí sekretariátu FoS ČR

Eva Oravcová v.r.
ekonomka FoS ČR

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 31.03.2003 v 07:54 hodin

Copyright 1998-2023 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
    FOLKLORNÍ AKCE
      TURISTIKA