PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA HLAVNÍ STRANA MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ VYSOČINA PRAHA STREDOČESKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJDOPORUČUJEME
Zpíváme pro radost
 
 

Deklarace o spolupráci

Radia Proglas a Folklorního sdružení České republiky
Radio Proglas s r.o.
Barvičova 85, 602 00 Brno
zastupovaná jednatelem Ing. Martinem Holíkem
IČO: 49 43 50 01
DIČ: 288-49 43 50 01
(dále jen PROGLAS)
a
Folklorní sdružení České republiky
Senovážné nám. 24, 101 00 Praha
zastupované předsedou Zdeňkem Pšenicou
IČO: 00541206
DIČ: 001-00451206
(dále jen FoS)
Preambule
Předmětem a základním směrem spolupráce je propagace folklorních akcí pořádaných FoS a nutnost rozvíjení povědomí o tradiční lidové kultuře etnografických regionů České republiky, na které se shodli oba účastníci tohoto aktu.
Článek I.
ze strany PROGLAS:
Informování posluchačů na Radiu Proglas o dění v regionech (programy festivalů, pořady muzeí, skanzenů a souborů).
Příprava pořadů o aktuálním životě folklorních souborů Čech, Moravy a Slezska.
ze strany FoS:
Poskytování základních informací a podkladů pro přípravu vybraných pořadů a spolupráce s hudebními redaktory Proglasu.
Spolupráce na odborném zařazování folklorních pořadů ve vysílání Radia Proglas. Zajištění prezentace Radia Proglas na jednotlivých akcích.
Článek II.
ze strany PROGLAS:
1. Každou druhou sobotu v měsíci připraví půlhodinový pořad pro Radio Proglas o aktuálním dění v regionech ČR.
2. Uveřejní informace o plánovaných festivalech FoS ve Zpravodaji Radia Proglas
3. Zajistí upozornění na akce FoS na internetových stránkách Radia Proglas.
4. Zajistí telefonické soutěže na Radiu Proglas o lístky na akce FoS.
5. Zajistí telefonické vstupy ve vysílání Radia Proglas s pozvánkou na akce FoS.
6. Zajistí propagaci akcí FoS na Radiu Proglas v pořadech Pozvánky, Ranní magazín a Vonička lidových písní.
7. Zajistí předání kopií odvysílaných pořadů z bodu 1.
8. Dodá grafický návrh prezentace Radia Proglas do programových sborníků a dodá propagační panely Radia Proglas na jednotlivé akce.
9. Zajistí rozpis zodpovědných osob a hudebních redaktorů, na které se mohou obracet ředitelé festivalů.
ze strany FoS:
1. Zajistí poskytování informací v oblasti folklorního hnutí a poskytování podkladů pro přípravu pořadu Radia Proglas dle čl. II./1. a dle potřeby zajistí hosty do těchto rozhlasových pořadů.
2. Zajistí prezentaci Radia Proglas v programových sbornících a na plakátech akcí FoS.
3. Zajistí umístění propagačních panelů Radia Proglas po dobu konání výše uvedených akcí.
4. Zajistí pozvání redaktorů Radia Proglas na tiskových konferencích, které se budou konat před zahájením významných akcí.
5. Zajistí vhodnou formou prezentaci Radia Proglas v tiskových zprávách akcí FoS.
6. Zajistí předání kontaktů na ředitele festivalů FoS:
· Organizátoři festivalu zajistí dodání volných vstupenek do soutěží a podrobné informace o pořádaných akcích. Zajistí ubytování pro jednoho pracovníka PROGLASu. Poskytne PROGLASu kontakty na zvukaře kvůli možnosti nahrání záznamu akce a dodá kontakt na zodpovědnou osobu za grafické zpracování tiskových materiálů na jednotlivé akce.
7. Zajistí uvedení loga Radia Proglas na internetových stránkách FoS.
Článek III.
Proglas a FoS deklarují svou vůli ke vzájemné spolupráci tak, že se budou vzájemně oslovovat a hledat možnosti této spolupráce. Aktivity jedné strany nesmějí poškodit stranu druhou.
Tato spolupráce se uzavírá na dobu platnosti přidělené licence Radiu Proglas, tj. na dobu čtyř let do 7. 6. 2007 pro licenci č.: RR 0485.
Článek IV.
Účastníci této Deklarace se dohodli, že formy vzájemné spolupráce budou dohodnuty na osobních setkáních a v případě potřeby budou konkretizovány uzavřením příslušných právních aktů.
V Brně dne 3.5.2003
V Praze dne 3. 5. 2003

Ing. Martin Holík
jednatel
Radio Proglas, s r.o.


Zdeněk Pšenica
předseda
Folklorní sdružení České republiky

DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 01.06.2003 v 08:19 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA