PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA HLAVNÍ STRANA MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ VYSOČINA PRAHA STREDOČESKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ

ENCYKLOPEDIE FoS
Základní informace o FoS ČR
Adresář FoS
Partneři FoS
Folklorní festivaly FoS ČR
Folklorní soubory FoS ČR
Folklorní materiály
Folklorní projekty
Folklor a media
KALENDÁŘ FOLKLORU
Folklorní akce a lidové umění
Festivaly FoS ČR
ZAHRANIČNÍ AKTIVITY FoS
Zahraniční aktivity
Zahraniční festivaly
Výměny a nabídky
Kolečka a půlkolečka
AKTUALITY A ZPRÁVY
Aktuality, novinky, zprávy, ...
Poskytované dotace
Archiv článků
FOLKLOR A TRADICE
Časopis Folklor
Folklor a lidové tradice v ČR
Etnografické členění ČR
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla
Kroje a lidové oblečení
SLUŽBY
Vyhledávací centrum
Pro registrované

Časopis FOLKLOR


DOPORUČUJEME
Zpíváme pro radost
 
 

SETKÁNÍ ŘEDITELŮ FOLKLORNÍCH SLAVNOSTÍ A FESTIVALŮ
PRAHA, 4.11. 2003

4. listopadu 2003 se v jednací síni Senátu Parlamentu ČR uskutečnila schůze Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu České republiky, jejímž obsahem bylo tradiční vyhodnocení lidových slavností a folklorních festivalů za rok 2003.
Jednání se zúčastnilo 40 představitelů slavností a festivalů, 28 starostů a primátorů pořádajících měst a obcí a jejich zástupců, senátoři a poslanci Parlamentu ČR, představitelé krajských úřadů a řada dalších hostů. Mezi hosty byli uvítáni především jeho excelence pan Ladislav Ballek, Velvyslanec Slovenské republiky v ČR, Mistr Peter Dvorský, pan Andrzej Jagodzinski, ředitel Mezinárodního Visegrádského fondu, pan senátor Václav Jehlička, místopředseda výboru Senátu P ČR, pan Libor Ambrozek, ministr životního prostředí ČR, pan Václav Kasík, generální ředitel Českého rozhlasu, pan Martin Holík, ředitel Radia Proglas, pan René Pekárek, prezident společnosti Mediatel, Zuzana Malcová, ředitelka odboru MK ČR, pan Peter Lipták, předseda Obce Slovákov v ČR, pan Zdeněk Lyčka, ředitel odboru MZV ČR, paní, pan Rostislav Hlosta, viceprezident Sdružení Tradice ČR, pan František Dušek, generální ředitel KC Praha, pan Josef Zoser, místopředseda Spolku za obnovu venkova, pan Jan Krist, ředitel Ústavu lidové kultury ve Strážnici, David Gladiš, ředitel ČCCR, pan Jozef Brurič, ředitel OÚ NOC Bratislava a představitelé Rakouského krojového spolku pan Fritz Hugendorf a pan Josef Mord.
V úvodu jednání zazpívala 2 lidové písně třináctiletá Jana Otáhalová, vítězka celostátní soutěže "Zpěváčci 2003" ze Starého Podvorova. Vstupní referát na tomto setkání přednesl pan František Synek, místopředseda Folklorního sdružení ČR. V diskusi vystoupilo celkem 25 účastníků jednání. Ve svých vystoupeních ocenili přínos Folklorního sdružení ČR a jeho členských slavností a festivalů pro ochranu tradiční lidové kultury a národního kulturního odkazu. Potvrdili nutnost široké spolupráce sdružení, zastupitelských sborů, státních orgánů, měst, obcí a dalších spolupracovníků při organizování těchto akcí a zájem všech zastoupených orgánů a organizací na jejich dalším pokračování a rozvoji. Potěšitelnou je skutečnost, že se tradiční lidové kultuře dostává stále více pozornosti ze strany veřejnosti. Svědčí o tom postupný nárůst počtu členských lidových slavností a mezinárodních folklorních festivalů Folklorního sdružení ČR na současných 44 akcí a dalších 7 spolupracujících, jejichž návštěvnost v současné době každoročně překračuje milion návštěvníků. Byla vyslovena také řada konstruktivních návrhů na další spolupráci. Účastníci ocenili možnost uskutečnit setkání v krásných prostorách Senátu Parlamentu ČR a poděkovali za tuto možnost zejména Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. V závěru jednání poděkoval pan Zdeněk Pšenica, předseda Folklorního sdružení ČR, všem ředitelům folklorních festivalů za jejich obětavou práci při rozvíjení národního kulturního odkazu a všem dalším účastníkům za spolupráci a pomoc při jejich realizaci. Ocenil také pozornost, kterou tradiční lidové kultuře věnuje Senát Parlamentu ČR.
Velice zajímavou součástí setkání ředitelů folklorních slavností a festivalů se stala vernisáž výstavy akvarelů s folklorní tematikou paní Růženy Krčmařové, dlouholeté členky a spolupracovnice Folklorního sdružení ČR a fotografií z mezinárodních folklorních festivalů pana Františka Synka, místopředsedy FoS ČR, kterou si účastníci s velkým zájmem prohlédli.
Příští pracovní setkání ředitelů folklorních slavností a festivalů se uskuteční v březnu nebo v dubnu 2004. Informace o folklorních slavnostech a festivalech v roce 2004 budou postupně zveřejňovány na adrese www.fos.cz.

Zpracoval: Jiří Pokorný

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 06.11.2003 v 08:24 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA