PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA HLAVNÍ STRANA MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ VYSOČINA PRAHA STREDOČESKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ

ENCYKLOPEDIE FoS
Základní informace o FoS ČR
Adresář FoS
Partneři FoS
Folklorní festivaly FoS ČR
Folklorní soubory FoS ČR
Folklorní materiály
Folklorní projekty
Folklor a media
KALENDÁŘ FOLKLORU
Folklorní akce a lidové umění
Festivaly FoS ČR
ZAHRANIČNÍ AKTIVITY FoS
Zahraniční aktivity
Zahraniční festivaly
Výměny a nabídky
Kolečka a půlkolečka
AKTUALITY A ZPRÁVY
Aktuality, novinky, zprávy, ...
Poskytované dotace
Archiv článků
FOLKLOR A TRADICE
Časopis Folklor
Folklor a lidové tradice v ČR
Etnografické členění ČR
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla
Kroje a lidové oblečení
SLUŽBY
Vyhledávací centrum
Pro registrované

Časopis FOLKLOR


DOPORUČUJEME
Zpíváme pro radost
 
 

Z á p i s
ze schůze Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
Senátu Parlamentu ČR

4. listopadu 2003 v Praze
Představitelé slavností a festivalů: Milan Bečka(Písek), Jiří Buroň (Dolní Lomná), Eva Dresslerová (Strakonice), Libuše a Miroslav Drtilovi (Šumperk), Vlastimil Fabišik (Jánošíkov dukát), Radomír Golas (CM Frenštát), Alice Gregušová (Prostějov), Romana Habartová (Kunovice), Věra Haluzová, Michael Jahoda (Luhačovice), Albert Hauptmann (Veselí nad Moravou), paní Holešínská Tvrdonice), Ludmila Horehleďová (Strážnice), Jan Sáraz (Kyjov), Bohumil Chochola (Tuchlovice), Regina Kokešová (Křenovice), Kateřina Macečková (Ostrava), Hana Maděrová, Čestmír Komárek (F-scéna Brno), Zdenka Kubíčková (Mikulov), Jiří Majkus (Rožnovská valaška), Kateřina Mědílková, Kateřina Kultová (Červený Kostelec), Jan Mička (Zlín), Ladislav Michálek (Liptál), Jarmila Možíšová (Velká Bystřice), Jaroslav Novák (Telč), Eva Pejchalová (Světlá nad Sázavou), Zdeněk Peroutka (Domažlice), Stanislav Pokorný (Kyjov), Jindřich Rychtera (Lázně Bělohrad), Petr Semelka (Krásná Lípa), Petr Stanovský (Bystřice pod Hostýnem), František Synek (Mistřín), Jana Šamánková (Frenštát p. R.), Pavla a Milan Škochovi (Kovářov), Oldřich Štroblík (Vsetín),Irena Valentová (Klatovy), Petr Vašíček (Valašské Klobouky), Milan Zelinka (Brno)
Starostové festivalových měst a obcí a jejich zástupci: Josef Böhm (Světlá nad Sázavou), Vojtěch Bubník (Písek), Karel Burda (Tuchlovice), Jiří Dietz (Karlovy Vary), Jaroslav Hanák (Veselí nad Moravou), Petr Jedlička (Ostrava-Poruba), Dalibor Maniš, Emil Zůbek (Valašské Klobouky), Jan Němčanský (Svatobořice-Mistřín), Drahomír Kolařík (Křenovice), Zuzana Kolathová (Praha), Ladislav Kryštof, Stanislav František Zápeca (Uherský Brod), Zdeněk Lakomý (Velká Bystřice), Ivana Majíčková (Kunovice), Petr Mědílek (Červený Kostelec), Hana Müllerová (Telč), Pavel Orlík (Frenštát pod Radhoštěm), Kateřina Pešatová (Zlín), Antonín Petráš (Karviná), Dalibor Sedláček (Vsetín), Božena Sekaninová (Prostějov), Jaromír Šašinka (Strážnice), Pavel Šubr (Lázně Bělohrad), Miroslav Vaculík (Liptál), paní Valová, pan Vala (Pardubice), Rudolf Vavrečka (Otrokovice), Vladimír Vihan (Praha 1), Hana Volfová (Krásná Lípa), V. Vyhnálek (Dolní Čermná), Dagmar Zvěřinová (Žďár nad Sázavou)
Představitelé krajských orgánů: Ludmila Běloušková (OKPP Plzeňského kraje), Pavel Bradík (hejtman Královéhradeckého kraje), Kateřina Lisá (OKKP Kraje Vysočina), pan Skalický (OKKP Středočeského kraje), Petr Šilar (Pardubický kraj)
Senátoři a poslanci Parlamentu ČR: Václava Domšová, Rostislav Harazin, Václav Jehlička (místopředseda výboru), Adolf Jílek, Josef Kaňa, Jaroslav Kubín, Martin Mejstřík, Josef Smýkal (Posl. sněmovna P ČR), Josef Zoser
Hosté: Ladislav Ballek Velvyslanec Slovenské republiky v ČR), Pavla Berzsiová (viceprezident Asociace kuchařů a cukrářů ČR), Helena Bízová (Radio Proglas), Vladimír Brand (Český rozhlas), Jozef Burič, paní Zajacová (NOC Bratislava), František Dušek (GŘ Kongresového centra Praha), Peter Dvorský, David Gladyš (ředitel České centrály cestovního ruchu), Fritz Hagendorf (viceprezident Rakouského krojového spolku), Eva Hampejsová (MŠMT ČR), Rostislav Hlosta (viceprezident Sdr. Tradice ČR), Martin Holík (řed. Radia Proglas), Slávek Hrzal (ředitel Radia Domino, NICEM), Marta Hubová (tajemnice školského a kulturního výboru Senátu P ČR), Andrzej Jagodzinski (ředitel IVF), Václav Kasík (GŘ Českého rozhlasu), Jan Krist (ředitel ÚLK Strážnice), Peter Lipták (předseda Obce Slovákov v ČR), Zdeněk Lyčka (ředitel OKKV MZV ČR), Dušan Macháček (obchodní ředitel Mediatel), Zuzana Malcová (ředitelka ORNK MK ČR), Josef Mord (viceprezident Krojového spolku Dolního Rakouska), Fritz a Klara Plapert, Sieglinde Hagendorf (Volkskultur NO), René Pekárek (prezident společnosti Mediatel), Dan Štolba (Economia, a.s.), Ivana Vozková (ORNK MK ČR)
Výbor a sekretariát FoS ČR: Jiří Hába, Pavla Kafková, Růžena Krčmařová, Zdenka Marková, Dagmar Matonohová, Eva Oravcová, Jiří Pokorný, Zdeněk Pšenica, František Roun, Barbora Skulínková, Viera Zemanová
Jednání bylo zahájeno v 09 hodin 30 minut a ukončeno ve 12 hodin 50 minut.
Jednání výboru zahájil z pověření předsedy výboru pana Františka Mezihoráka místopředseda výboru pan Václav Jehlička a srdečně uvítal všechny přítomné na půdě horní komory Parlamentu ČR. Současně omluvil nepřítomnost pana předsedy pro časovou zaneprázdněnost. Vyjádřil úctu a obdiv k organizování pěti desítek festivalů ročně s jedním milionem návštěvníků. "Tisíciletá kultura Čech, Moravy a Slezska je jedním z pilířů naší národní existence a zároveň významnou součástí evropské kultury. Folklorní festivaly a lidové slavnosti, zasazené do historického prostředí našich krásných měst a obcí nejsou jen silným emocionálním zážitkem, kulturní událostí, ale jsou také turistickým magnetem a mají svůj velký přínos a význam pro naši ekonomiku."
Řízení schůze se poté ujal Zdeněk Pšenica, předseda Folklorního sdružení ČR.Přivítal všechny přítomné, jmenovitě některé vzácné hosty a seznámil účastníky s programem jednání.
V diskusi jako první vystoupil pan Ladislav Ballek, velvyslanec Slovenské republiky v ČR. Poděkoval FoS ČR za zážitky z festivalů letošního léta, kterými se cítil hluboce oslovený. "Tu je řeč o přirozeném, o opravdovém, nefalešném, nefalšovaném a pravděpodobně se tu v těchto mých cestách a nabídkách skrývá jakási tichá malá rebelie proti všemu umělému v dnešním světě a životě, proti přesile virtuální reality. A nejsem tu sám, všímám si, že na festivaly míří stále víc a větší počet mladých lidí. Jsou za opravdovostí o opravdovosti." Folklorní sdružení ČR přispělo česko-slovenským vztahům. Poděkoval a vyjádřil obdiv Zdeňku Pšenicovi, předsedovi FoS ČR.
O vztazích Českého rozhlasu a folkloru hovořil ve svém vystoupení pan Václav Kasík, generální ředitel Českého rozhlasu. Často se ho ptají, proč se ČRo spojil s FoS ČR. Český rozhlas slouží lidem a folklor z lidu vyvěrá. Dalším důvodem je "nekázeň" : Český rozhlas i folklor překračují hranice. Poděkoval FoS ČR, že v roce 2003, kdy Český rozhlas slavil 80. výročí zahájení pravidelného vysílání, byly tomuto výročí věnovány všechny akce. Upozornil také na to, že ČRo se zúčastnil všech 44 členských aktivit. Požadavky spolupráce nejvíce naplňují ČRo Plzeň, Brno, České Budějovice, ale také Olomouc a Ostrava, z celoplošných stanic pak ČRo 2 - Praha. Poděkoval za spolupráci p. Pšenicovi a popřál všem mnoho úspěchů.
Slova se poté ujal Mistr Peter Dvorský. Ocenil možnost hovořit na půdě Parlamentu ČR a poděkoval za pozvání. Ke Zpěváčkům ČR se dostal přes obdobnou soutěž Slávik Slovenska a pány Petra Štilichu a Zdeňka Pšenicu. Mimo jiné řekl: "To, že tak nesmírně si ctíte lidové písně, lidové tvořivosti, to je na vaši pýchu, na vaši oslavu. Já jsem velmi dojatý, velmi mile překvapený, že takováto vysoká společnost v České republice věnuje pozornost a každoročně hodnotí práci lidí, kteří se podílejí na rozkvětu lidové písně u vás. Je to pýcha národa a dovolím si tvrdit, že široko daleko za těmito hranicemi vašeho státu není takového parlamentu, takového senátu, kde by zasedli lidé, kteří žijí pro toto, pro umění. Aby mohli hodnotit a zároveň oslavovat takovýto svátek." Popřál, aby se krásné akce, jako je Zpěváček, rozvíjely do krásy a aby nám je mohli závidět všichni ve světě.
Jednání dále pozdravil pan Andrej Jagodzinski, ředitel Mezinárodního Visegrádského fondu (dále IVF). Vyznal se ze svého vztahu k Praze, kde 10 leto působil jako novinář, kulturní rada velvyslanectví Polské republiky a ředitel Polského institutu. IVF vznikl v červnu roku 2000, má v programu podporovat kulturní spolupráci čtyř zemí V 4, ale také edukační, vědeckou, přeshraniční spolupráci a výchovu mládeže. Na začátku měl fond k dispozici 1 mil. EUR, v současnosti 2 400.000 EUR. V současné době realizuje 3 programy: malé projekty (do 4.000 EUR), standardní projekty (4.000 - 15-20.000 EUR) a v letošním roce začal stipendijní program. Mnozí se již s fondem setkali, kultura je nejvýznamnější část aktivit fondu. Informace je možné získat na www.visegradfund.org . Všechny 4 země patří nejen k evropským, ale i světovým velmocím v oblasti folkloru.
O spolupráci při koncertech "Zpěváček- Slávik" hovořil ve svém vystoupení pan František Dušek, GŘ Kongresového centra Praha. Vloni jsme při 8. ročníku zpěváčků uskutečnili slavnostní koncert dětí a koncert hvězd s Petrem Dvorským a Evou Urbanovou. V říjnu příštího roku budou koncerty složeny obdobně. Poděkoval všem, kteří se na této práci podílejí. Od ledna 2004 chce KC Praha začít s novým titulem: každý měsíc představit jeden region na posezení u cimbálu, představit osobnosti veřejného života.
O vztahu k lidovému umění hovořil ve svém vystoupení pan Pavel Bradík, hejtman Královéhradeckého kraje. Plný text jeho vystoupení je připojen k zápisu.
Pan David Gladyš, ředitel Czechtourism (Česká centrála cestovního ruchu) ve svém vystoupení uvedl, že pro cestovní ruch má folklor velký potenciál: turista vyžaduje nějakou akci, nějaký děj. Nabídka folkloru koresponduje se snahou dostat turistu z Prahy do regionů. Povědomí o našem folkloru je v zahraničí stále nízké a je třeba je dále zvyšovat. O to usiluje Czechtourism ve všech svých propagačních zahraničních akcích. Pro letošní rok se Czechtourism rozhodl přivézt do ČR na řadu akcí zahraniční novináře, kteří by o nich mohli napsat. Evropa se stále více unifikuje, namísto toho by mohla více stavět na různorodosti každého státu. Folklor je jedna z významných možností, jak si svoji specifiku udržet.
O společných zájmech společnosti Mediatel a folklorních festivalů hovořil ve svém vystoupení pan René Pekárek, prezident společnosti. Zlaté stránky v každém vydání informují o kulturních, společenských, přírodních, turistických, rekreačních zajímavostech a novinkách v regionech, městech a obcích. Najdete v nich informace o souborech, lidové výrobě a řemeslech, ale také informace o institucích a akcích. Zájem společnosti je tyto informace dále zdokonalovat, je podepsána partnerská smlouva mezi FoS ČR a Mediatel.
Pan Zdeněk Lyčka, ředitel odboru kulturních a krajanských vztahů MZV ČR hovořil o spolupráci v informování našich krajanů a partnerů v zahraničí o folklorním dění v ČR. Každoročně vychází s finančním přispěním MZV ČR skládačka s termíny hlavních slavností a festivalů, která je rozesílána na všechny zastupitelské úřady ČR ve světě (celkem 115 míst). MZV ČR každoročně podporuje řadu akcí v zahraničí - o dotaci na vystoupení souborů na příští rok požádalo 10 úřadů. Akce jsou propagovány v měsíčníku "Krajanské listy", možnost získávat informace na www.mzv.cz/kultura . V kapitole adresáře je aktualizovaný seznam krajanských spolků v zahraničí. Nejsilnější krajanská skupina je v USA, v současné době velké oživení, zájem o kroje. Uzávěrka žádostí o dotace na pobyty ke spolupráci je 30.4. 2004 (na rok 2005), žádost musí podat krajanský spolek.
Pan Peter Lipták, předseda Obce Slováků v ČR a prezident MFF Jánošíkov Dukát uvedl, že v ČR snad není jediný festival bez slovenského folkloru. Jedním z hlavních cílů spolku je podporování vzájemných vztahů mezi Čechy a Slováky. Letos udělí již posedmé cenu Mateja Hrebendu (ocenění získávají Peter Dvorský a Hana Heřmánková). Obec spolupořádá festival Jánošíkov dukát, podílí se na festivalech v Tuchlovicích, Plzni a Karlových Varech. Kritizoval vztah ČT k folkloru a k národnostním menšinám.
Pan senátor Adolf Jílek uvedl, že s radostí vnímá rozvoj folklorních akcí v bývalých oblastech Sudet, zejména na Šumpersku. Ocenil význam MFF Šumperk i Zpěváčků ve Velkých Losinách. Poděkoval za převzetí záštity nad Zpěváčky panu Petru Dvorskému - obrovská motivace pro všechny děti. Pozval účastníky jednání do Velkých Losin i na koncerty v KC Praha.
Pan Libor Ambrozek, ministr životního prostředí ČR, poděkoval všem účastníkům za energii, kterou lidovým slavnostem a folklorním festivalům věnují. Člověk a krajina k sobě neoddělitelně patří. V posledních letech docenil práci, která je kolem festivalů, pochopil, kolik je kolem toho úsilí. Ocenil, že jsou lidé, kteří dokážou ostatním rozdávat radost. Letos se mu splnil velký sen, když se stal spolupatronem Slováckého roku v Kyjově.
O spolupráci na folklorních festivalech hovořil ve svém vystoupení pan Martin Holík, ředitel Radia Proglas. Radio žije z příspěvků svých posluchačů a je projevem občanské společnosti. Podílí se na propagaci akcí formou pozvánek, reportáží, soutěží. Radio má zájem dále prohlubovat spolupráci s FoS ČR a ÚLK Strážnice. Nabízí také prezentaci nahrávek, které by se jinak těžko dostávaly do distribučních sítí. "Kdo má rád muziku, muzice platí, vezmou ho do nebe andělé svatí."
Pan Karel Burda, starosta Obce Tuchlovice poděkoval za to, že v Tuchlovicích je folklorní festival. Seznámil účastníky s jeho historií a jmenovitě poděkoval B. Chocholovi, L. Sochorovi, J. Svobodové, M. Vaculíkovi a L. Michálkovi. Za deset let folklor v Tuchlovicích zdomácněl a stal se významnou kulturní akcí. Letos se uskutečnil také první ročník Tuchlovických varhanních koncertů. V roce 2004 bude Tuchlovická pouť prvním folklorním festivalem z ČR, který se uskuteční již v Evropské unii.
Pan senátor Josef Zoser, místopředseda Spolku pro obnovu venkova, přiblížil účastníkům obsah činnosti i současné aktuální úkoly spolku. Spolek každoročně uděluje ocenění za různé stránky života obcí, od příštího roku by měly být oceňovány také obce festivalové. Ocenil loňský první folklorní festival v Krásné Lípě, kde se zakládá nová a důležitá tradice.
Paní Pavlína Berzsiová, viceprezidentka Asociace kuchařů a cukrářů ČR informovala o činnosti profesního sdružení, které čítá přes tisíc členů, působících v 10 regionálních pobočkách. Velmi dobrých výsledků dosahuje v reprezentaci české kuchyně na mezinárodním fóru. Pořádá odborné semináře, 10 celostátních soutěží, spolupracuje se stovkou odborných škol. V návaznosti na folklorní festivaly se AKC ČR podílela na Národním krojovém plese ve Žďáru nad Sázavou, prezentovala se na festivalu v Kovářově, další aktivity v Rožnově p. Radhoštěm a na Spiši. Asociace chce ve spolupráci pokračovat, všechny společné akce je třeba včas precizně dohodnout.
Pan Pavel Orlík, starosta Města Frenštát pod Radhoštěm, ve svém vystoupení uvedl, že folklor patří k Frenštátu od nepaměti. Kraj byl vždy chudý, ale současně bohatý na lidové zvyky, písně a tance. Dva folklorní festivaly umožňují vzájemné poznávání v regionu i v širším měřítku. Poděkoval za práci na festivalech zejména J. Šamánkové a R. Golasovi. V poslední době je potěšitelný zejména narůstající zájem mladých lidí o tradiční lidovou kulturu. Pozval účastníky k návštěvě festivalů i svého krásného města.
O vzájemné spolupráci s FoS ČR hovořil ve svém vystoupení pan Rostislav Hlosta, viceprezident Sdružení Tradice ČR. Vstupujeme do Evropské unie, kde je hodně lidí, kteří o nás nic neví. Chceme jim dát materiál, který by mohli používat. Sdružení Tradice ČR ve spolupráci s FoS ČR a pořadateli festivalů postupně vyrábí multimediální propagační CD, přibližující charakter jednotlivých slavností a festivalů. Na výrobě CD se Sdružení Tradice významně podílí, uvítalo by však podporu měst, obcí a krajů objednávkami CD na propagaci těchto akcí. V průběhu svého vystoupení promítl ukázky záběrů z některých festivalů.
Pan Zdeněk Pšenica ve svém závěrečném vystoupení připomenul usnesení Vlády ČR č. 571 z 11.6. 2003 o tradiční lidové kultuře a poděkoval 1. náměstku MK ČR panu Zdeňku Novákovi a ředitelce ORNK paní Zuzaně Malcové za pozornost a péči, kterou tradiční lidové kultuře věnují. FoS ČR má zájem dále zvyšovat podíl dětských folklorních souborů na slavnostech a festivalech. Požádal ředitele festivalů o včasné zaslání vyúčtování za rok 2003 (15.11.). Pozval ředitele také k osobnímu zhodnocení a uzavření festivalů nejpozději do konce listopadu 2003, vhodné termíny je třeba dojednat se sekretariátem FoS ČR.
Ve vztahu k folklorním slavnostem a festivalům bude FoS ČR i nadále spolupracovat v oblastech celostátní a mezinárodní propagace, spolupráce s OSA, úrazové pojištění, pomoc v řešení zahraničních kontaktů. Organizační pomoc bude i nadále řešena individuálně. Budeme připravovat projekt v programu EU Kultura 2000 na rok 2005, participaci festivalů budeme řešit s jejich řediteli a představiteli měst a obcí. Chtěli bychom dále posilovat produkty cestovního ruchu. Koncem listopadu se uskuteční setkání vedoucích souborů na Seči, kde bude hovořeno také o otázkách festivalů. Celostátní kampaň k propagaci festivalů v roce 2004 bude zahájena na VII. Národním krojovém plese FoS ČR dne 7.2. 2004 ve Žďáru nad Sázavou. Pořadatelé plesu uvítají možnost vystavit propagační materiály festivalů a ceny do tomboly. Na závěr svého vystoupení poděkoval Senátu Parlamentu ČR a jeho Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice za možnost uspořádat vyhodnocení festivalů na půdě Senátu P ČR. Poděkoval také ředitelům festivalů, představitelům měst a obcí, krajských orgánů, spolupracovníkům, mediálním partnerům a sponzorům za práci, kterou pro rozvoj tradiční lidové kultury v roce 2003 vykonali.
Pan Fritz Hagendorf, viceprezident Rakouského krojového spolku, pozdravil účastníky jednání jménem stovky tisíc členů spolku a jeho prezidenta Herberta Ulmanna, kterého současně omluvil. Spolek je jinak strukturován, ale cítí se s námi velice spjati. Spolupráce probíhá na základě smlouvy z 2.2. 2002, intenzivnější je v příhraničních oblastech. Ve dnech 2. - 8.8. 2004 se uskuteční dětský folklorní festival ve spojení s IOV, ve dnech 17. - 19.9. 2004 bude velká slavnost lidové kultury. Aby bylo možné zpřístupnit naše festivaly rakouským souborům, zveřejní na www stránkách kalendář.
Jednání schůze uzavřel místopředseda Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR pan Václav Jehlička. Velice ho potěšila slova chvály na adresu Senátu P ČR ze strany pana velvyslance Balleka a pan Dvorského. Výbor s Folklorním sdružením a pořadateli festivalů velice rád spolupracuje, v senátu je polovina starostů nebo bývalých starostů, mají pochopení pro nejcennější kulturní dědictví. Folklorní sdružení ČR a pořadatelé folklorních slavností a festivalů budou mít v senátu vždy otevřené dveře.
Po skončení schůze si účastníci prohlédli výstavu akvarelů s tematikou lidových krojů a tanců dlouholeté členky a spolupracovnice FoS ČR paní Růženy Krčmařové a fotografií z mezinárodních folklorních festivalů pana Františka Synka, místopředsedy FoS ČR.

Zapsal: Jiří Pokorný

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 13.11.2003 v 07:59 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA