PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA HLAVNÍ STRANA MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ VYSOČINA PRAHA STREDOČESKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ

ENCYKLOPEDIE FoS
Základní informace o FoS ČR
Adresář FoS
Partneři FoS
Folklorní festivaly FoS ČR
Folklorní soubory FoS ČR
Folklorní materiály
Folklorní projekty
Folklor a media
KALENDÁŘ FOLKLORU
Folklorní akce a lidové umění
Festivaly FoS ČR
ZAHRANIČNÍ AKTIVITY FoS
Zahraniční aktivity
Zahraniční festivaly
Výměny a nabídky
Kolečka a půlkolečka
AKTUALITY A ZPRÁVY
Aktuality, novinky, zprávy, ...
Poskytované dotace
Archiv článků
FOLKLOR A TRADICE
Časopis Folklor
Folklor a lidové tradice v ČR
Etnografické členění ČR
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla
Kroje a lidové oblečení
SLUŽBY
Vyhledávací centrum
Pro registrované

Časopis FOLKLOR


DOPORUČUJEME
Zpíváme pro radost
 
 

Škola folklorních tradic

Národní ústav lidové kultury Strážnice, IPOS Praha a Folklorní sdružení ČR Praha otevírají třetí běh Školy folklorních tradic, kurzu akreditovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Kurz je určen současným i budoucím vedoucím, uměleckým vedoucím, organizačním pracovníkům folklorních souborů, učitelům a dalším vážným zájemcům o lidový tanec.
Čtyřsemestrální kurz se uskuteční od září 2004 do dubna 2006 v Kulturním domě, Charbulova ulice v Brně.
Studium bude rozděleno do dvou ročníků vždy po dvou semestrech -
1. ročník: (září 2004 - prosinec 2004, leden 2005 - duben 2005),
2. ročník: (září 2005 - prosinec 2005, leden 2006 - duben 2006).
Obsahem kurzu jsou následující předměty:
Pohybová průprava a její metodika
Základy anatomie a fyziologie
Úvod do studia lidové kultury
Lidový tanec v ČR (nácvik a metodika)
Úvod do hudební teorie
Zpěv ve folklorním souboru
Dětský folklor
Základy choreografie
Základy pedagogiky a psychologie
Dramaturgie ve folklorním souboru
Lidový kroj
Mluvené slovo
Divadelní a dramatické prvky ve folkloru
Režijní minimum
Vyučovat v jednotlivých předmětech přislíbili přední odborníci i souboroví praktici
Mgr. Šárka Kuželová
Jiřina Mlíkovská
Mgr. Jana Polášková
Kamila.Skopová
PhDr. Alena Schauerová
PhDr. Daniela Stavělová, CSc.
doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc
Kurz bude ukončen obhajobou závěrečné práce a zkouškou. Kurz má akreditaci Ministerstva školství ČR, to znamená, že po jeho absolvování získá posluchač osvědčení o nové kvalifikaci, učitelé tím získávají další obor své učitelské způsobilosti.
Kurz má vysokou úroveň obsahem i realizací a vyžaduje tedy maximální soustředění na teoretickou i praktickou stránku výuky. Podmínkou je aktivní účast na každém víkendovém soustředění, kterých bude v obou ročnících celkem osmnáct. Za semestr je povolena vždy pouze jedna absence (řádně omluvena). Postup do dalšího ročníku je podmíněn složením všech předepsaných zkoušek a zápočtů.
Studium je náročné, poněvadž se v podstatě jedná o formu vysokoškolského studia, ne pouze o výuku lidových tanců. Uchazeči musí být starší 18 let, předpokladem je praxe v tanečním oboru minimálně 3 roky
Školné za semestr činí 1.800,- Kč, tzn. celkem 7.200,- Kč. Dále se předpokládá, že náklady na stravování a dopravu uhradí účastníkům vysílající kolektiv, jeho zřizovatel, sponzor apod., případně účastník sám. Ubytování a případné stravování je dohodnuto za velmi výhodných finančních podmínek.
Podrobnější informace lze získat na adresách:

* Národní ústav lidové kultury, 696 62 Strážnice, tel. 518306631, fax 518306615, e-mail: info@ulk-straznice.cz,

*IPOS, Blanická 4, 120 00 Praha 5,
tel. 2221507900, fax221507929 , email: ipos@ipos-mk.cz

*Folklorní sdružení ČR, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha,
tel. 234621218, fax 224214647, email: foscr@adam.cz
Závazné přihlášky zašlete zpět do 16. dubna 2004 na adresu:
Národní ústav lidové kultury, 696 62 Strážnice - zámek.
Upozorňujeme, že počet míst je omezen.

PhDr. Jan Krist,
ředitel NÚLK Strážnice

PaedDr. František Zborník,
ředitel IPOS Praha

Zdeněk Pšenica
předseda FoS ČR Praha

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

Zveřejněno 17.02.2004 v 14:14 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA