PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA HLAVNÍ STRANA MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ VYSOČINA PRAHA STREDOČESKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ

ENCYKLOPEDIE FoS
Základní informace o FoS ČR
Adresář FoS
Partneři FoS
Folklorní festivaly FoS ČR
Folklorní soubory FoS ČR
Folklorní materiály
Folklorní projekty
Folklor a media
KALENDÁŘ FOLKLORU
Folklorní akce a lidové umění
Festivaly FoS ČR
ZAHRANIČNÍ AKTIVITY FoS
Zahraniční aktivity
Zahraniční festivaly
Výměny a nabídky
Kolečka a půlkolečka
AKTUALITY A ZPRÁVY
Aktuality, novinky, zprávy, ...
Poskytované dotace
Archiv článků
FOLKLOR A TRADICE
Časopis Folklor
Folklor a lidové tradice v ČR
Etnografické členění ČR
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla
Kroje a lidové oblečení
SLUŽBY
Vyhledávací centrum
Pro registrované

Časopis FOLKLOR


DOPORUČUJEME
Zpíváme pro radost
 
 

Národopisná revue 2003

Časopis Folklor 2/04
V loňském roce vyšel již 14. ročník časopisu Národopisná revue vydávaný Ústavem lidové kultury ve Strážnici. Tento časopis svou existencí navázal na původní periodikum Národopisné aktuality (1964 - 1990) zabývající se otázkami lidové kultury. Současná Národopisná revue se již ale snaží být svými tematicky zaměřenými čísly také časopisem populárně - naučným s širokým zaměřením na otázky soudobého folklorismu a folklorních aktivit.
V prvním čísle informuje revue o problematice etnických minorit. Václav Štěpánek nastínil obraz české menšiny, která se ve 20. letech 19. století usadila v jižní části srbského Banátu, v nejvýchodnější části tehdejší rakouské vojenské hranice. Historicko - etnologický nástin mezietnických vztahů v Bratislavě při vzniku Československé republiky přiblížil Daniel Luther. Martin Šimša se zabývá dějinami hospodářského života Židů v oblasti Vsetínska; tematice Židů se v další studii věnuje rovněž Peter Salner, jehož příspěvek je zaměřen na dnešní podoby judaismu. Oddíl studií uzavírají Josef Oriško s článkem o etnografické skupině tzv. Moravců na česko - polském pohraničí a Petr Kaleta příspěvkem o kulturních a vědeckých aktivitách Lužických Srbů. Rubrika Proměny tradice je věnována zápiskům z turistického pobytu u české menšiny v rumunském Banátě (A. Dunajová) a výzkumu současných Velikonoc (J. Blahůšek, P. Šindelář). Společenská kronika připomíná jubilea dvou výrazných představitelek současného folklorismu - organizátorky, vypravěčky, malířky kraslic Marie Pachtové (nar. 1932) a zpěvačky lidových písní Vlasty Grycové (nar. 1943). Nekrology jsou ohlédnutím za životem a tvorbou učitele, sběratele a upravovatele lidových písní Zdeňka Kašpara (1925 - 2002) a muzikologa Jiřího Fukače (1936 - 2002).
Taneční antropologie byla nosným tématem pro druhé číslo. Úvodní studii k tématu napsala Daniela Stavělová. Klára Davidová se věnovala tzv. taneční scéně, fenoménu městské taneční zábavy posledního desetiletí, který se vyvinul až v určitou subkulturu s vlastní módou, hudbou vytvářenou pomocí moderních technologií, časopisy apod. Další dvě studie se zaměřují na taneční projevy, které, opět zvláště ve větších městech a za podpory nejrůznějších kurzů, získaly v posledních letech v českých zemích své příznivce. Zdeňka Lammelová zmapovala zájem o břišní tanec a Veronika Švábová tzv. africký tanec v Čechách. Rubrika Fotografická zastavení prezentuje masky z taneční hry tančené při mrtvém. Fotografie z roku 1922 byla pořízena učitelkou a spisovatelkou Amálií Kožmínovou (1876 - 1951) na Podkarpatské Rusi. Do Proměn tradice je zařazen příspěvek Daniela Drápaly Drátenické metamorfózy zabývající se historií a současným stavem drátenického řemesla. Společenská kronika přináší jubilea skladatele Emanuela Kuksy (nar. 1923), etnomuzikologa Dušana Holého (nar. 1933), cimbalisty a sběratele lidových písní Jiřího Tesauera (nar. 1933) a uměleckého vedoucího folklorního souboru Vysočan z Jihlavy Míly Brtníka (nar. 1928). V nekrologu je vzpomenuta osobnost fotografa Jana Berana (1913 - 2003). Číslo doplňují výňatky oficiálního dokumentu Kulturní politika v České republice a seznam knih a časopisů z mezinárodní výměny Ústavu lidové kultury ve Strážnici.
Třetí svazek Národopisné revue roku 2003 se věnuje spolkové činnosti. Obecně se pozicí českých spolků na Moravě zabývá Karel Altman, podobnou otázku ale na konkrétním příkladě přináší Eva Večerková. Irena Štěpánová předkládá studii o pražském ženském tělocvičném spolku v poslední třetině 19. a na počátku 20. století. Stejné historické období, ale naopak v Brně, zachycuje Lenka Nováková ve spolku Vesna. Tematický blok studií zakončuje Karel Pavlištík s příspěvkem o společenské funkci Sboru dobrovolných hasičů v prostředí tradičního venkova na konci 19. a v průběhu 20. století. V rubrice Ohlédnutí jsou zařazeny články Aleny Schauerové o Teréze Novákové a Michaely Benešové o 50. výročí založení Plzeňského lidového souboru. Společenská kronika připomíná jubilea tanečního pedagoga Ladislava Vaška (nar. 1928) a osobnosti v oblasti folklorního hnutí Anny Maděričové (nar. 1943). V závěru je otištěna tzv. Istanbulská deklarace, kterou v roce 2002 přijali ministři kultury zemí UNESCO k problematice nehmotného kulturního dědictví.
Závěrečné čtvrté číslo loňské Národopisné revue bylo zaměřeno na národopisnou fotografii v českých zemích a na Slovensku. Jiří Pátek se v úvodním článku zabývá jejím vývojem obecně, Daniel Luther pak pojednává o národopisné fotografii na Slovensku. Barbora Gergelová se pokouší charakterizovat reprezentační fotografický fond Národopisné společnosti českoslovanské. Počátky fotografické dokumentace lidových tanců Leošem Janáčkem a jeho spolupracovníky v rámci akce Lidová píseň v Rakousku popisuje Jarmila Procházková. Blanka Petráková zase zachycuje svatbu na luhačovském Zálesí na zajímavých snímcích v průběhu 20. století. Martin Šimša referuje o letošních laureátech ceny pro nositele tradic. Společenská kronika přináší medailony Libuše Hynkové (nar. 1923), Jiřiny Veselské (nar. 1943), Miroslavy Ludvíkové (nar. 1923) a malíře Františka Cundrly (nar. 1943). Nekrolog vzpomíná hudebního skladatele Emanuela Kuksu (1923 - 2003).
Každé číslo vždy přináší pravidelné rubriky se zprávami z festivalů, soutěží, výstav, konferencí. Recenzovány jsou i nové knihy a CD.
Uvedená čísla Národopisné revue za rok 2003 i za ty předcházející si můžete objednat písemně či telefonicky na adrese Ústavu lidové kultury ve Strážnici. Podrobnější informace naleznete také na www.ulk-straznice.cz.

Magdalena Petříková

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 22.04.2004 v 14:46 hodin

Copyright 1998-2023 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
    FOLKLORNÍ AKCE
      TURISTIKA