PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA HLAVNÍ STRANA MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ VYSOČINA PRAHA STREDOČESKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ


Encyklopedia:
Basic information
Folklore festivals
Festivals abroad
Ensembles and groups
Regional associations
Personalities
Magazine Folklore
Searching

Calendar:
Folklore events
Festivals

Abroad:
Calendar C.I.O.F.F.
Calendar I.O.V.
Festivals abroad
Offers from abroad
Offers abroad
Youth exchanges
Circles
Half-circles

Public:
Authorities of The FoS ČR
Novelties, news,...
Archive 2002
Archive 2001
Basic dokuments
Contracts
Subsidies supplied
Browsing articles

Address book:
Secretariat of The FoS ČR
Leaders of ensembles
Directors of festivals
Representatives of regions

Services:

For registered users

DOPORUČUJEME
Zpíváme pro radost
 
 

DEKLARACE O SPOLUPRÁCI

14. 5. 2004, DTA
Klub Domino, Dětská tisková agentura
se sídlem v Praze 11, Jašíkova 1536
IČO: 45771529
zastoupený předsedou sdružení PaedDr. Ladislavem Hrzalem
(dále jen "DTA")
a
Folklórní sdružení České republiky
se sídlem v Praze 1, Senovážné nám. 24
IČO: 541 206
zastoupené předsedou sdružení Zdeňkem Pšenicou
(dále jen "FoS ČR")
Preambule
Vědomi si svého poslání vůči veřejnosti České republiky v oblasti pěstování a rozvíjení české kulturní identity a nutnosti větší propagace v oblasti folklóru a tradiční lidové kultuře, shodli se oba účastníci tohoto aktu na základních směrech spolupráce.
Článek I.
Obsahem této spolupráce je:
ze strany DTA:
1. Šíření aktuálních informací o dění v oblasti folklórního hnutí (pořady muzeí, skanzenů, měst, souborů, festivaly atd.) v materiálech DTA (psané a internetové zprávy, internetové Rádio Domino).
2. Rozvíjení povědomí a znalostí o tradiční lidové kultuře a folklóru národopisných regionů České republiky i menšin žijících u nás i o lidové kultuře v zahraničí ve vybraných materiálech DTA a vybraných pořadech internetového Rádia Domino.
3. Spolupráce při psané, obrazové a zvukové dokumentaci významných akcí pořádaných FoS ČR (celostátní přehlídky, vybrané festivaly apod.) a jejich uvádění podle možností v materiálech DTA.
ze strany FoS ČR:
1. Spolupráce s redaktory DTA a internetového Rádia Domino na časově adekvátním a odborně zasvěceném zařazování českého, moravského a slezského folklóru.
2. Poskytování základních informací v oblasti folklórního hnutí a podkladů pro přípravu zpravodajství DTA a vybraných pořadů internetového Rádia Domino.
Článek II.
FoS a DTA jsou připraveni vůči třetím osobám, zejména pak vůči těm, se kterými jsou ve strategických vztazích, postupovat koordinovaně a včas si poskytovat veškeré informace, které by mohly být jakkoli podstatné pro obě strany.
Článek III.
DTA a FoS ČR deklarují svou vůli k přednostní spolupráci při přípravě a realizaci větších programových projektů či jiných aktivit tak, že se budou vzájemně přednostně oslovovat a hledat možnosti této spolupráce. V případě spolupráce s jinými mediálními subjekty se obě strany hodlají vzájemně informovat. Aktivity jedné smluvní strany v žádném případě nesmějí poškodit stranu druhou.
Článek IV.
FoS ČR bude informovat DTA o jednotlivých významných akcích a možnostech vzájemné spolupráce při jejich realizaci. Bude informovat redaktory DTA o účastí významných hostů, souborů, umělců aj. na těchto akcích, zajistí jejich pozvání na tiskové konference, dle potřeby zajistí hosty do rozhlasových pořadů atd.
Článek V.
Formy spolupráce budou dohodnuty účastníky této Deklarace na osobních setkáních, případně konkretizovány uzavřením příslušných právních aktů.
Datum: 15. května 2004

Za DTA
PaedDr. Ladislav Hrzal

Za Folklórní sdružení ČR
Zdeněk Pšenica

DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 21.05.2004 v 09:13 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA