PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA HLAVNÍ STRANA MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ VYSOČINA PRAHA STREDOČESKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJDOPORUČUJEME
Zpíváme pro radost
 
 

I v menších místech se dají dělat velké věci

Časopis Folklor 5/04
Ve dnech 4. až 6. června 2004 proběhl v nádherném prostředí světelského zámku pátý ročník folklorního festivalu Horácko zpívá a tančí. Jedná se o největší setkání souborů z Vysočiny. Festival si již našel ve Světlé nad Sázavou své místo nejen u četných domácích diváků, ale i v širokém okolí a na celém Horácku.
Záštitu nad festivalem přijal ministr životního prostředí Libor Ambrozek, 1. náměstek ministryně školství Václav Pícl a hejtman kraje Vysočina František Dohnal. Svou návštěvou festival poctila řada dalších významných osobností - např. starosta polského městečka Wawolnica, odkud přijel též partnerský soubor Škubánku - Bystrzacy, Dimitr Christof, tajemník Mezinárodního svazu Bulharů ve střední Evropě, Martina Matějková, radní kraje Vysočina pro oblast kultury, předseda Folklorního sdružení ČR Zdeněk Pšenica.
Festivalu se zúčastnilo celkem 17 horáckých folklorních souborů. Pozvání přijaly nejen folklorní soubory Bajdyš a Bajdyšek z Třebíče, Bystřinka a Studánka ze Žďáru nad Sázavou, Groš a Rožínka z Dolní Rožínky, Kalamajka z Havlíčkova Brodu, Kuřátka z Chrudimi, Podjavořičan z Telče, Pramínek, Šípek a Dřeváček z Jihlavy, Velen z Boskovic, Vysočánek z Hlinska, tři domácí soubory Škubánku, ale i hosté - Jiskra z Plzně, Bystrzacy z Polska a Balkan Youth z Bulharska.
Námětem V. ročníku folklorního festivalu Horácko zpívá a tančí se stalo 140. výročí prvního úplného vydání sbírky lidové slovesnosti Prostonárodní české písně a říkadla (1864) Karla Jaromíra Erbena. Erben je proslulý především vlastním - jediným dílem Kyticí z pověstí národních, které však také vyvěrají z bohatých zkušeností při sběru pohádek, písní, říkadel, her, rozpočitadel, hádanek, pořekadel, pranostik, zaříkání, popisů obyčejů a zvyků.
Záměrem pořadů festivalu byla proto popularizace méně známé záslužné sběratelské práce Karla Jaromíra Erbena, jež se svým významem řadí k těm, kteří se zasloužili o zachování tohoto kulturního bohatství našich předků.
Páteční program (4. června) byl celý věnován dětem - ostatně byl nazván zcela oprávněně Dnem dětí. Zcela jistě velmi úspěšně navázal na loňský nesmírně nápaditý a pro všechny zúčastněné zajímavý zábavný program ke Dni dětí. Kromě účinkujících dětských folklorních souborů se jej zúčastnilo na 1.000 dětí a mládeže ze škol místních, i ze škol v okolí. Bohatý program naplnily sportovní soutěže, aerobic, přednášky o adrenalinových sportech, exkurze v malírně, na huti, okouzlující modely lodí na rybníce v zámeckém parku, či parodie pohádky Červená Karkulka v podání studentů prvního ročníku Gymnázia ve Světlé. Děti byly odměněny za své výkony sladkostmi a keramickými výrobky. Toto vše obětavě vymyslel a zorganizoval Michal Šimek, pedagog výše uvedené školy. Samozřejmě za velké podpory vedení školy, zvláště ředitele Jindřicha Vodičky.
Zábavy si všichni užili též při opět parodické dramatizaci Erbenovy Svatební košile v podání třídy 8. ZŠ v Komenského ul., kterou s dětmi nastudovala učitelka Jana Vočková. Naučnou stezku o K. J. Erbenovi pro děti připravil a v dobovém kostýmu uvedl Jan Prášek. Skvělá organizace všech akcí tohoto dopoledne byla provázána se dvěma koncerty folklorních souborů.
Odpolední přehlídkový pořad dětských folklorních souborů Pramínky ukázal krásu a bohatost horáckého folkloru, a zároveň byl též příslibem do budoucna, že se na horácké lidové umění nezapomene. Před pořadem Pramínky tradičně zahrála na veselou notu dětská dechovka ZUŠ Světlá nad Sázavou. Již mnoho let se jí věnuje, kromě jiných kantorů Ján Vajo.
Při večerním setkání Děti se baví se mladí účastníci, tanečníci i muzikanti vzájemně učili své oblíbené tance, zahráli si řadu tvořivých her a navázali i nová přátelství mezi sebou, případně potvrdili dřívější. Chudáci vedoucí souborů. Dalo jim asi dost práce uspat rozdováděnou drobotinu. Atmosféra tohoto večera byla neopakovatelná. Zasloužila se o to i moderátorka Radka Ehrenbergerová z Chrudimi. A na závěr už zaznívají první chvály na ozvučení, provedené vždy ochotným a příjemným panem Olišarem.
Sobotní dopoledne provázel déšť. Převeliká škoda, protože jarmark lidových řemesel patří vždy k velkým ozdobám celé akce. Přijeli proto pouze ti "skalní". I s nepřízní počasí je nutné se vyrovnat. Přesto se mohli návštěvníci seznámit s řemesly, které ke Světlé nad Sázavou historicky patří - kamenictví, výroba skla na huti, malování na sklo, broušení, kovářská výheň - téměř vše bylo možno na místě vyzkoušet.
Protože pršelo, tančit se venku nemohlo. Jen Kuřátka z Chrudimi si našla útočiště pod podloubím obchodního domu a úkryt před deštěm našel i Luboš Janů s hudební skupinou Vánek.
V této době vysílal ze světelského náměstí přímým přenosem několik hodin Český rozhlas Rádio Region Jihlava. Nejen že aktuálně komentoval folklorní festival v přímém přenosu, ale představil posluchačům celé naše město.
Odpoledne a večer se uskutečnila nesoutěžní přehlídka dospělých folklorních souborů Prameny - Horácko. Vyhlašovatel přehlídek - Folklorní sdružení České republiky tak zaštítilo již 55. pořad tohoto typu. Stuha s nápisem Prameny Horácko - Světlá nad Sázavou mohla být připjata na putovní valašku provázející tento cyklus.
Členové, vedoucí souborů i hosté, např. starosta mateřské obce polského souboru Wawolnice, byli přijati starostou města Světlá nad Sázavou Josefem Böhmem.
Oba starostové začali jednat o vzájemné spolupráci mezi městy.
Cílem nedělního průvodu souborů bylo opět nádvoří světelského zámku, kde proběhl hlavní festivalový pořad Mateřídouška vlasti naší milé. Úvodem zazněly lidové písně v podání vynikajícího světelského pěveckého souboru Gaudeamus. V průběhu hlavního pořadu byl pokřtěn Zpěvník horáckých písní po lidech sebraných Míly Brtníka. Obsahuje nejen na 330 horáckých písní z původních sběrů autora, ale i osobní vzpomínky a pojednání o skřípáckých muzikách na Jihlavsku. Kmotry byli - ministr životního prostředí Libor Ambrozek, generální ředitel Českého rozhlasu Václav Kasík, hejtman kraje Vysočina František Dohnal, předseda Folklorního sdružení ČR Zdeněk Pšenica, starosta města Světlá nad Sázavou Josef Böhm a předsedkyně Horáckého folklorního sdružení Eva Pejchalová. Křest této knihy byl významnou událostí celého festivalu. Však se neobešel bez slziček na jevišti, v hledišti i v zákulisí. Autor publikace a přítel mnoha světelských si prokázané pocty zcela jistě zaslouží. Mysleme na takovéto osobnosti a prokazujme jim svá uznání, dokud se jimi mohou ještě v plné síle zaslouženě těšit. Překročme to tradující se, že "doma není nikdo prorokem".
Zaplněné hlediště tleskalo účinkujícím tříhodinového pořadu, jehož vyvrcholením bylo vynikající vystoupení hostů - Jiskry z Plzně a bulharského souboru Balkan Youth. Závěrečné roztančené nádvoří světelského zámku za doprovodu všech muzikantů vytvořilo radostnou a působivou tečku za tímto setkáním.
Součástí festivalu byla výtvarná soutěž Erben dětem pro žáky a studenty, i národopisná výstava ve spolupráci s Muzeem Dr. Hrdličky v Humpolci. Výtvarné práce potěšily nejen tvůrce samotné, ale zcela jistě i jejich vynikající pedagogy a samozřejmě četné návštěvníky výstavy - laiky i odborníky. Vernisáž se uskutečnila ve čtvrtek 3. června v milém prostředí místní galerie Na Půdě v nově otevřené knihovně a informačním centru ve Světlé nad Sázavou. Výběr nejkrásnějších prací nebyl lehký, vítězi byli vlastně všichni. Výstava trvala do 9. června 2004.
Dobré jídlo, dobré pití, základ všeho živobytí. Jak jedli naše prapraprababičky a praprapradědečkové se mohli přesvědčit i strávníci školní jídelny vedoucí L. Doležálkové a pana ředitele ZŠ v Lánecké ul. V. Špatenky. V předfestivalovém týdnu tak mohly děti ochutnat houbového kubu, chlupaté knedlíky i škubánky.
Vynikající folklorní soubor Balkan Youth již od pondělí 31. května, kdy přijel do Světlé n. S., byl oceněn vděčným publikem nejen v našem městě, ale i v Ústavu sociální péče ve Zboží, v Domově důchodců ve Světlé a v Základní škole v Ledči nad Sázavou.
Polský dětský folklorní soubor, s nímž se domácí Škubánek setkal již po čtvrté, účinkoval i na hradě Lipnici. Spolu se Škubánkem podnikl po skončení festivalu společné výlety a zažil spoustu legrace. Středeční dopoledne 9. června proběhlo ve znamení velkého loučení. Opět jsme zavítali do slzavého údolí.
V. ročník světelského folklorního festivalu skončil. Právem jej můžeme nazvat slavnostmi celé Světlé. Spolupracovníci by se dali počítat na desítky. Bez žádného by festival nebyl tím, čím byl.
Velké díky organizátorům, spolupořadatelům, mediálním partnerům a všem, kteří podpořili festival - např. město Světlá nad Sázavou, Fond Vysočina, Folklorní sdružení ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Horácké folklorní sdružení a další.
V. ročník svátku našeho města je za námi. Byl velký, barevný a světový. Co přát ročníku dalšímu? Aby našel dost nadšených organizátorů, přízeň města i sponzorů a mohl se přehoupnout do druhé desítky svého trvání.

Eva Pejchalová

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 16.09.2004 v 13:43 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA