PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA HLAVNÍ STRANA MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ VYSOČINA PRAHA STREDOČESKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ

ENCYKLOPEDIE FoS
Základní informace o FoS ČR
Adresář FoS
Partneři FoS
Folklorní festivaly FoS ČR
Folklorní soubory FoS ČR
Folklorní materiály
Folklorní projekty
Folklor a media
KALENDÁŘ FOLKLORU
Folklorní akce a lidové umění
Festivaly FoS ČR
ZAHRANIČNÍ AKTIVITY FoS
Zahraniční aktivity
Zahraniční festivaly
Výměny a nabídky
Kolečka a půlkolečka
AKTUALITY A ZPRÁVY
Aktuality, novinky, zprávy, ...
Poskytované dotace
Archiv článků
FOLKLOR A TRADICE
Časopis Folklor
Folklor a lidové tradice v ČR
Etnografické členění ČR
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla
Kroje a lidové oblečení
SLUŽBY
Vyhledávací centrum
Pro registrované

Časopis FOLKLOR


DOPORUČUJEME
Zpíváme pro radost
 
 

Most naděje

Časopis Folklor 4/04
V rámci jubilejní X. celostátní přehlídky dětských zpěváků lidových písní Zpěváčci 2004 ve Velkých Losinách převzal předseda sdružení Zdeněk Pšenica z rukou předsedy fondu Antonína Koláčka finanční dar, který bude podporou pro další rozvíjení dětských folklorních aktivit naším sdružením. Je proto vhodné, nadační fond Most naděje nyní blíže představit.
Nadační fond Most naděje je zřízen za účelem podpory provozu a činnosti charitativních, sociálních, školských a zdravotnických zařízení a jejich projektů a projektů k využití volného času mládeže, zejména formou finančních příspěvků.
Fond sídlí v Praze 1 na adrese: U Prašné brány 3 a byl založen 27. června 2002. Další informace můžete najít na adrese: http://www.mostnadeje.cz. Zřizovatelem fondu je Appian Group a.s. , jehož sídlo je v Praze 7 - Holešovicích, Jankovcova 1566/2b.
Nadační fond Most naděje vyhlásil tyto projekty:
Mosty k hudbě. Projekt se zaměřuje na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v oblasti hudby. V loňském roce nadační fond podpořil dětské hudební soubory působící ve všech žánrových oblastech částkou převyšující 1 milión korun. Nadační fond také uspořádal nebo se organizačně podílel na sérii koncertů, na kterých vystoupily děti z podpořených souborů. V rámci těchto koncertů byly předány další charitativní dary organizacím působícím v sociální oblasti, jako jsou například dětské domovy nebo domovy důchodců.
Projekt Mosty k hudbě vyvrcholil slavnostním vystoupením vítězů soutěží Zpěváček a Slávik na společném vystoupení s mistrem Peterem Dvorským v Obecním domě v Praze dne 17. listopadu 2003. Na tomto koncertu bylo významnou finanční částkou podpořeno Folklorní sdružení ČR.
V letošním roce se zástupci nadačního fondu v rámci projektu Mosty k hudbě rozhodli rozšířit spolupráci s FoS ČR, čehož důkazem je přítomnost významných představitelů nadačního fondu ve Velkých Losinách.
Mosty k přírodě. Nový projekt vyhlášený v letošním roce si klade za cíl podpořit volnočasové aktivity dětí a mládeže do osmnácti let v organizacích zabývajících se ochranou, údržbou, poznáváním a kultivováním pozitivního vztahu k přírodě a krajině. V březnu letošního roku bylo osloveno téměř 2000 oddílů a byly jim rozeslány vyhlašovací podmínky projektu. V současné době probíhá shromažďování žádostí o podporu. Po vyhodnocení došlých žádostí budou plošně podpořeny oddíly splňující vyhlašovací podmínky a dále budou zvláštní částkou podpořeny vybrané projekty. V rámci tohoto projektu je podpořena akce Noc snů.
- Mosty k lidem. Je projekt v jehož rámci se podporují charitativní a sociální a zdravotnická zařízení. Na podporu těchto zařízení byly v loňském roce rozděleny z prostředků fondu téměř 3 milióny korun. Dary byly rozdělovány na základě žádostí vyhodnocených členy poradního sboru nadačního fondu a některé byly symbolicky předány na koncertech pořádaných v rámci projektu Mosty k hudbě. Tak byl podpořen např. Hospic sv. Anežky České v Červeném Kostelci, Kojenecký ústav - dětský domov ve Dvoře Králové nebo Domov důchodců v Břeclavi. V letošním roce bude pokračovat rozdělování prostředků s důrazem na podporu hospiců a domovů pro opuštěné matky s dětmi.
- Mosty k dětem. Ve fázi přípravy se nachází projekt Mosty k dětem jehož náplní bude podpora mateřských školek. I tento projekt bude vyhlášen v letošním roce.

redakce

DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 16.07.2004 v 08:47 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA