PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA HLAVNÍ STRANA MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ VYSOČINA PRAHA STREDOČESKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ

ENCYKLOPEDIE FoS
Základní informace o FoS ČR
Adresář FoS
Partneři FoS
Folklorní festivaly FoS ČR
Folklorní soubory FoS ČR
Folklorní materiály
Folklorní projekty
Folklor a media
KALENDÁŘ FOLKLORU
Folklorní akce a lidové umění
Festivaly FoS ČR
ZAHRANIČNÍ AKTIVITY FoS
Zahraniční aktivity
Zahraniční festivaly
Výměny a nabídky
Kolečka a půlkolečka
AKTUALITY A ZPRÁVY
Aktuality, novinky, zprávy, ...
Poskytované dotace
Archiv článků
FOLKLOR A TRADICE
Časopis Folklor
Folklor a lidové tradice v ČR
Etnografické členění ČR
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla
Kroje a lidové oblečení
SLUŽBY
Vyhledávací centrum
Pro registrované

Časopis FOLKLOR


DOPORUČUJEME
Zpíváme pro radost
 
 

Folklor v olomouckém hudebním sborníku

Časopis Folklor 4/04
Sborník Hudební věda a výchova byl vydán u příležitosti životního a pracovního jubilea olomouckého hudebního teoretika, folkloristy a pedagoga prof. PhDr. Pavla Klapila, CSc.
První část sborníku obsahuje 12 studií, jejichž autory jsou převážně pracovníci Katedry hudební výchovy Univerzity Palackého v Olomouci, kde prof. Klapil působí a po dlouhou dobu (1972 - 1991) zastával i funkci vedoucího katedry. Obsahuje rovněž několik příspěvků s folklorní tématikou, jejichž autory jsou muzikologové z jiných pracovišť. Studie PhDr. Marty Toncrové z brněnského Etnologického ústavu Akademie věd ČR nazvaná František Lýsek a lidová píseň přibližuje rozsáhlou folkloristickou činnost (především sběr a zápisy lašských a slezských lidových písní) tohoto významného hudebního pedagoga. Olomoucký muzikolog PhDr. Stanislav Tesař se ve svém příspěvku zamýšlí nad vztahem folkloru a hudební pedagogiky a příspěvek PhDr. Petra Pořízky - Strouhala, Ph.D. (Katedra bohemistiky FF UP) mapuje výskyt kvartových a septimových kroků v nápěvech lidových písní Valašska.
Druhá část sborníku je zaměřena osobněji. Obsahuje Klapilovo zamyšlení nad jeho nerovnou cestou k hudbě v dětském a studentském období. Dále přináší smuteční řeč, kterou pronesl na pohřbu svého dlouholetého spolupracovníka doc. PhDr. Zdeňka Fridricha, CSc. (2002). V nekrologu Za Aloisem Dohnalem Klapil vzpomíná na svoji spolupráci s tímto nedávno tragicky zesnulým folkloristou a dialektologem, který se významně podílel na renesanci folkloru v regionu Záhoří. Připomenutím Klapilova dlouholetého zájmu o tuto oblast je též recenze jeho Záhorského zpěvníku z pera PhDr. Marty Toncrové. Prof. Klapil je kromě své činnosti folkloristické (sběr, úpravy lidových písní, apod.) autorem velkého množství dalších publikací, o čemž svědčí jeho rozsáhlá bibliografie, čítající na stovku položek.
Hudební věda a výchova. ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS, FACULTAS PAEDAGOGICA. Č. 9. Olomouc: VUP, 2003. ISBN 80-244-0773-6. 163 s.

Eva Kotíková

DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 16.07.2004 v 08:47 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA