PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA HLAVNÍ STRANA MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ VYSOČINA PRAHA STREDOČESKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ

ENCYKLOPEDIE FoS
Základní informace o FoS ČR
Adresář FoS
Partneři FoS
Folklorní festivaly FoS ČR
Folklorní soubory FoS ČR
Folklorní materiály
Folklorní projekty
Folklor a media
KALENDÁŘ FOLKLORU
Folklorní akce a lidové umění
Festivaly FoS ČR
ZAHRANIČNÍ AKTIVITY FoS
Zahraniční aktivity
Zahraniční festivaly
Výměny a nabídky
Kolečka a půlkolečka
AKTUALITY A ZPRÁVY
Aktuality, novinky, zprávy, ...
Poskytované dotace
Archiv článků
FOLKLOR A TRADICE
Časopis Folklor
Folklor a lidové tradice v ČR
Etnografické členění ČR
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla
Kroje a lidové oblečení
SLUŽBY
Vyhledávací centrum
Pro registrované

Časopis FOLKLOR


DOPORUČUJEME
Zpíváme pro radost
 
 

Z á p i s
ze schůze Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
Senátu Parlamentu ČR

Z á p i s
ze schůze Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
Senátu Parlamentu ČR
25. října 2004 v Praze
Účast na jednání:
Představitelé slavností a festivalů:

Jana Drábková (FF Lidový rok Velká Bystřice), Miroslav Ekart, (MFF Liptálské slavnosti), Lýdie Michálková (DFF Liptlál) Vlastimil Fabišik ( MFF Jánošíkov dukát), Radomír Golas (FF Setkání cimb. Muzik Frenštát), Jiří Hába, Zdena Marková, Oldřich Štroblík (MFF Vsetínský krpec), Věra Haluzová, Jan Haluza (MDFF Luhačovice), Hana Haladová, Irena Valentová (MFF Klatovy), Jozef Harčarik (FF Setkání lid. Muzik Praha), Alena Heinová, Jiří Hötzel (MFF Pražský jarmark), Ludmila Horehleďová (FF Dětská Strážnice), Bohumil Chochola (Středočeský folklorní festival Tuchlovice), Jarmila Kantorová, Dana Sykorová (FF Slezské dny Dolní Lomná), Čestmír Komárek, Hana Maděrová ( FF F-Scéna Brno), Vítězslav Koukal (FF Rožnovské slavnosti), Zdenka Kubíčková (FF Mikulov), Kateřina Kultová (MFF Červený Kostelec), plk. Jiří Majkus (MFF Rožnovská valaška), Jan Mička (FF Zlínské besedování), Jaroslav Novák (MFF Telč), Jindřich , Milan a Zdeňka Richterovi (MFF Slavnosti pod Zvičinou - Lázně Bělohrad), Petr a Naďa Semelkovi (MFF Tolštejnského panství - Krásná Lípa), Josef Smýkal (MFF Setkání muzikantů v Bílých Karpatech), Petr Stanovský (FF Na rynku v Bystřici), Irena Stolářová (MFF Babí léto Valašské Meziříčí), František Synek (MFF Mistřín), Jana Šamánková (FF Frenštátské slavnosti), Milan a Pavla Škochovi (Jihočeský FF - Kovářov), Milan Zelinka (MFF Brno)
Starostové festivalových měst a obcí a jejich zástupci:
Karel Burda (Tuchlovice), Lukáš Curilo (Magistrát Města Ostravy), Dita Heřmanská (MÚ Pardubice), Petr Hroch (Kovářov), Petr Jedlička (Ostrava - Poruba), Ivana Majíčková (Kunovice), Dalibor Maniš (Valašské Klobouky), Petr Mědílek (Červený Kostelec), Jan Mrázek (Opava), Bohumil Norek (Telč), Pavek Orlík (Frenštát pro Radhoštěm), Tatiana Pálenská (Veselí nad Moravou), Marek Pazdera (Velká Bystřice), Libuše Rousová (Rožnov p.R.), Richard Šeďa (Milotice), Miroslav Vaculík, Jana Vráblíková (Obecní úřad Liptál), Pavel Vondrys (Strakonice), Vlastislav Vyhnálek (Dolní Čermná)
Představitelé krajských orgánů: Ludmila Běloušková (OKPP Plzeňského kraje), Pavel Mertlík (zást. Hejtmana Hradec Králové), Karina Strnadová (OK KÚ Ústí nad Labem)
Senátoři a poslanci Parlamentu ČR: Daniel Kroupa, Josef Smýkal
Hosté: Ladislav Ballek (velvyslanec Slovenské republiky v ČR), Jan Bondy (generální ředitel Správy Českých center), Slávek Hrzal (ředitel DTA), Lucie Illková (Mediatel), Pavel Janík (ředitel IDM MŠMT), Vlasta Jílková (SPOV), Věra Jourová (VŘ MMR ČR), Václav Kasík (GŘ Českého rozhlasu), Zuzana Malcová (ředitelka ORNK MK ČR), Jaroslav Müllner (náměstek MŠMT ČR), Vlasta Ondrušová (zást.řed. NÚLK Strážnice), Jana Paláčková (MMR ČR), Martin Randus (CzechTourism), Miroslav Říha (obch.ředitel Oksystem), Věra Skopová (MK ČR), Jiří Sloupenský (ředitel TG Tisk Lanškroun), Miroslav Štěpán (náměstek MV ČR), Jaroslav Tuček (řed. Odboru pro mládež MŠMT ČR), Květa Vitvarová (tajemnice - SMS ČMS), Pavol Zatlkaj (1. tajemník velvyslanectví SR), František Zborník (ředitel NIPOS), Zdena Zemanová (SPOV ČR)
Výbor a sekretariát FoS ČR: Radka Ehrenbergerová, Jiří Hába, Zdenka Marková, Jiří Pokorný, Zdeněk Pšenica, Ladislav Michálek, Lucie Radová, František Roun, František Synek
Jednání bylo zahájeno v 10,00 hodin a ukončeno ve 13 hodin 40 minut.
Na zahájení jednání zaznělo dudácké vystoupení pana Pavla Vondryse, starosty Města Strakonic.
Vlastní jednání schůze výboru zahájil jeho místopředseda, pan senátor Daniel Kroupa, který omluvil nepřítomnost předsedy výboru pana prof. Františka Mezihoráka. Ve svém vystoupení zdůraznil, že tradiční lidovou kulturou se výbor nezabývá poprvé, ale každoročně. Dnes je jiná situace v souvislosti se vstupem ČR do EU. Existují obavy, aby se náš národ v EU nerozpustil. K tomu by mohlo dojít, pokud přestaneme být sami sebou. To by nebyla chyba těch druhých, ale chyba naše. Lidová kultura je jednou z nejhlubších složek naší národní identity. Poděkoval všem, kteří se na jejím rozvoji podílejí. Dnes je situace velmi obtížná, zejména z důvodu vlivu masové kultury. Naše lidová kultura i dnes žije a je možné ji dále rozvíjet. Zejména mladá generace má pro lidovou kulturu ostřejší smysly. Popřál účastníkům hezké pocity v senátu a hodně úspěchů v další práci.
Poté se řízení schůze ujal pan Zdeněk Pšenica, předseda Folklorního sdružení ČR. Přivítal všechny přítomné, zejména hosty jednání. Dále blahopřál některým přítomným k jejich významným životním jubileím. V následné diskusi vystoupilo celkem XX účastníků jednání.
Pan Ladislav Ballek, Velvyslanec Slovenské republiky v ČR ve svém vystoupení mimo jiné uvedl, že jsou lidové písně, které mezi námi existují už celých tisíc roků a vůbec nestárnou. Zvláštní je, že nestárnou ani ti, kteří je mají rádi. Každá lidová píseň je tou nejvýřečnější výpovědí o kraji, o architektuře, o lidech, zvycích, obyčejích, povaze. O čem ta lidová píseň je, uvědomil si, když ve Středoslovenském kraji slyšel píseň:
Leto pominulo, smutná jeseň ide
Beda Valachovi, keď z košiara zíde
Grúne moje grúne zapadli snehami
Kamže sa podejem s svojimi ovcami
Zídem do doliny poniže dediny
Vojdem do údolia a tam zahyniem s nim


Ta píseň nevznikla náhodou, ale na základě lidských příkladů. Nebylo člověka, aby si dovolil v nouzi opustit živé. Ať šlo o člověka, anebo o ovečku. Ta lidová tvořivost je o lidských hodnotách, díky kterým jsme přežili. A my si to musíme uvědomit právě dnes, kdy nám vládnou především ceny. V čase, kdy nám vládne cena jako taková, se dostávají hodnoty lidského života, díky kterým jsme přežili, tak trochu stranou. Ale folklor a všechny události na území Čech, Moravy, Slovenska, Visegrádské čtyřky, Střední Evropy, Evropy vcelku, nám je vracejí. Folklor nezná hranice, oslovuje každého, koho potká. Je nejvýřečnější zprávou o lidské identitě a nejlepším spojovatelem všech lidí v Evropě.
Pan Václav Kasík, generální ředitel Českého rozhlasu, ocenil přínos spolupráce rozhlasu a FoS ČR. Vydali jsme společně již 2 CD s dětmi. V květnu bylo spuštěno folklorní rádio na internetu. Český rozhlas spustil několik pořadů, které se zabývají vysloveně folklorem. Důvody spolupráce jsou zejména tyto: folklor z lidu vychází a Český rozhlas lidu slouží. Jsme oba neukáznění, jak folklor, tak rozhlas překračují státní hranice. Novým důvodem je úcta a obdiv všem lidem, kteří se folklorem zabývají. Mají totiž neobyčejné vlastnosti, jako je třeba dobrovolnost, nezištnost a opravdovost a jako červená nit se všemi těmi akcemi táhne schopnost dávat. Tito lidé nám všem něco dávají. A k těmto lidem a k těmto vlastnostem se Český rozhlas vždycky rád a s obdivem připojí.
Pan Josef Smýkal, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, předseda podvýboru pro mládež, uvedl, že se dnes často hovoří o mládeži a tom, jak by jí poslanci měli pomáhat. Když se připravují volby, poslanci nebo představitelé krajů často hovoří o tom, jak je třeba rozvíjet tradice, rozvíjet regiony, pomáhat regionům včetně péče o mládež, o kulturní hodnoty atd. Byl přáteli požádán o pomoc festivalu Setkání muzikantů v Bílých Karpatech. Požádal výbor, aby nad tímto festivalem převzal záštitu. Vyzval přítomné, aby znovu oslovili poslance, senátory a představitele krajů a vtáhli je na základě osobní odpovědnosti k pomoci a podpoře v získávání kontaktů se sponzory. Aby v souvislosti s volbami do krajských zastupitelstev byli mezi prvními, kteří budou klepat na dveře, kteří předloží projekty a návrhy, aby v rozpočtu krajů v kapitolách kultura, mládež, cestovní ruch byly i prostředky pro folklor. Mládež je velmi frekventované slovo. Čím více dětí bude v souborech a na sportovních hřištích, tím bude méně problémů. Jako nově jmenovaný předseda podvýboru pro mládež požádal pana senátora Kroupu, aby se začali společně zamýšlet nad tím, jak v obou komorách začít společně vytvářet řešení problémů mládeže za podpory FoS ČR a dalších organizací. Poděkoval všem, kteří se folklorem zabývají.
Pan Jan Bondy, generální ředitel Správy Českých center, informoval o zaměření činnosti této organizace. Prezentace ČR znamená především prezentaci lidských aktivit, hudby tance, folkloru. Ocenil dosavadní spolupráci. Ve světě existuje 21 center, v mnoha zemích už soubory vystoupily. V popředí jejich práce je propagace regionů a jejich aktivit. ČC mají za úkol propojovat zahraniční partnery s námi. Byl by rád, kdybychom se na ně častěji obraceli s požadavky na spolupráci. Je uzavřena dohoda o vzájemné spolupráci na webových stránkách. Nově podporují spolupráci partnerských měst a nových partnerských Euroregionů. Ani oni nemají moc financí, ale jsou schopni sehnat partnery a sponzory v zahraničí. Vyzval, aby se ředitelé festivalů na česká centra častěji obraceli.
Pan Ladislav Michálek, 1. místopředseda FoS ČR, hovořil o zahraničních účastnících festivalů. Folklorní festivaly jsou viditelnou špičkou práce stovek a tisíců nadšenců. Slavnosti a festivaly, které každoročně navštíví více než milion návštěvníků, upevňují pocity národní a regionální identity. Umožňují srovnávání kultury celého světa, což je jedna z nejméně nákladných prezentací ČR před cizinou. Letos festivaly navštívilo 212 souborů ze 42 zemí celého světa. Zajímavé byly soubory z Argentiny, Číny, Brazílie a Mexika. Dobrá spolupráce se skupinou z Konga. Byla obnovena spolupráce s Velvyslanectvím Indonésie. Dobrá spolupráce se skupinami z Ruska, Rakouskem, Polskem, Bulharskem, Slovenskem ap. S účastí zahraničních hostů nebyly letos žádné zásadní problémy. Pro příští rok se připravuje návštěva souborů ze Střední a Jižní Ameriky, Dálného východu, Indonésie, Nového Zélandu. Tahiti a Indie. Ředitelé festivalů by měli oznámit své požadavky na zajištění účasti zahraničních souborů do konce listopadu sekretariátu FoS ČR.
Pan Jaroslav Tuček, ředitel odboru mládeže MŠMT ČR, ocenil práci FoS ČR na úseku práce s dětmi a mládeží ve volném čase. Poděkoval FoS ČR za práci ve vztahu k dětem a mladým lidem. Popřál FoS ČR, aby se mu dařilo získávat stále nové děti a mladé lidi a působit mezi nimi.
Pan Slávek Hrzal, ředitel DTA, uvedl několik společných oblastí práce DTA a FoS ČR. Práce obou je dobrovolná. Cílem DTA není dělat z dětí novináře, ale pomáhat jim aktivně trávit volný čas. Záštitu nad DTA přijal Český výbor pro UNICEFF, letos získali Cenu Ferdinanda Peroutky. Dětským novinářem se může stát každé dítě, které rádo píše, anebo by se rádo stalo začínajícím rozhlasovým zpravodajem. DTA je vyhlašovatelem ankety Zlatý Amos - letos 12. ročník vyhlášen v Luhačovicích. Spolupráce mezi FoS a DTA je velkou nadějí, že jednou ti, kteří budou hrát první housle nejen ve folkloru, ale i v dalších oblastech, budou mít úctu k lidové kultuře a že se ČR v Evropě neztratí.
Pan Martin Randus pozdravil účastníky jménem pana Davida Gladyše, ředitele Agentury CzechTourism. Je to příspěvková organizace MMR ČR, jejímž cílem je přilákat do ČR co nejvíce turistů. Drtivá většina turistů přijíždí do Prahy, ta je však již hodně známá, a tak začínají jezdit také do regionů. Agentura pořádá cílené marketingové aktivity: účast na veletrzích v zahraničí, workshopy, pen-tripy pro tour-operátory, press-tripy pro novináře. 24 zastoupení po celém světě. Na webových stránkách seznam zajímavých aktivit. Jsou otevřeni k další spolupráci.
Pan František Synek, místopředseda FoS ČR, pravidelně připravoval hodnocení festivalů na základě bilančních listů, letos se jich však vrátilo jen 15 z 52, prosí o dopracování. Z nabídek a doporučení z minulých let navrhl vrátit se k festivalovým písním, které by mohly znít vždy po celou dobu festivalu. Poděkoval za práci autorům pořadů, autorským týmům a režisérům. Roste úroveň pořadů i kvalita zázemí. Rostoucí úroveň má také propagace ve spolupráci s TG Tiska Lanškroun. Přimlouvá se za to, aby autoři dali divákům více informací o souboru a o jeho zemi. Přizval ředitele ke spolupráci na vydání jubilejního čísla časopisu Folklor k 15. výročí FoS ČR. FoS bude mít 15 let. To se na festivalech může objevit jako logo, ale i jako festivalový pořad. V přípravách festivalů se více zamýšlet nad zpětnou vazbou do města, do regionu, více podporovat regionální soubory a aktivity. Bylo by dobré více využívat spolupráce s partnery pro získávání zájemců, možná i peněz pro dětský folklor.
Pan Jiří Sloupenský, ředitel TG Tisk Lanškroun hovořil o problémech s dodanými podklady, které mají často nízkou kvalitu. Je třeba žádat soubory o kvalitní podklady už v začátcích jednání. Setkává se s názory, že není normální, když se na folklorních akcích nesnaží vydělávat. Podpora folkloru a postižených dětí jsou jeho osobní priority, proto pro FoS ČR a festivaly tiskne za nákladové ceny. Navrhl zpracovat banku informací a tiskových podkladů o zahraničních souborech.
Pan Miroslav Říha, obchodní ředitel fy Oksystem, informoval o zpracování systému pro vedení podvojného účetnictví neziskových organizací. Na softwarovém trhu nic pro tento systém účetnictví nebylo. V zadání vycházeli z požadavků: program musí být snadno ovladatelný pro laiky z hlediska výpočetní techniky i účetnictví, musí být šitý na míru, zpracovávat i méně významné činnosti, musí být cenově dostupný. Podpora uživatelů je zajištěna, ohlasy zatím dobré. Pozval účastníky na Moravský ples v Praze.
Paní Věra Jourová, vrchní ředitelka odboru MMR ČR, nabídla FoS ČR a festivalům možnost využívat prostředky SROP, určené pro služby v cestovním ruchu a propagaci. K folkloru má osobní vztah, rodiče se setkali ve folklorním souboru. MFF by se daly řešit jedním velkým projektem, podaným na centrální úrovni, který by mohl obsahovat propagační materiály, různé provozní náklady, cestovné honoráře, režijní náklady. Na menší akce je možné žádat v rámci kraje, výzva k předkládání projektů bude vyhlášena už letos na podzim. Folklor by si měl najít v čerpání prostředků z fondů EU svoji parketu.
Paní Zdena Zemanová, zástupkyně Spolku pro obnovu venkova, hovořila o spolupráci v rámci soutěže Vesnice roku, která je vyhlašována ve spolupráci se Svazem měst a obcí a MMR ČR. Letos 10. ročník, první byl 1995. Obsahem péče o děti a mládež, společenská činnost, péče o životní prostředí. Letos poprvé budou vyhodnoceny vesnice také za lidové tradice. Přizvala k vystoupení paní Janu Poláčkovou (MMR ČR), tajemnici celostátního kola soutěže.
Paní Jana Poláčková seznámila účastníky s podrobnějšími podmínkami soutěže, které se letos zúčastnilo 238 obcí. Letos zvítězila Obec Kovářov, 2 místo Osička, na 3. místě Štítina a Vrbice. Pan Zdeněk Pšenica uvedl, že diplomem FoS ČR byly oceněny 2 obce - Kovářov a Štítina. Předal starostovi Kovářova putovní pohár, 1 malý pohár za rozvoj lidové kultury a bonus na služby TG Tisk Lanškroun v hodnotě 20.000,- Kč z rukou J. Sloupenského. Pan Pavel Hroch, starosta Kovářova poděkoval za ocenění a ocenil podíl občanského sdružení Kovářovan, zejména Milanovi a Pavle Škochovým, na dosažených výsledcích.
Pan generál Miroslav Štěpán, náměstek ministra vnitra ČR, přivítal pozvání na schůzi výboru ze dvou důvodů: prezentace příznivěji posuzované složky MV ČR a podílu záchranářů na veřejné správě. Jejich smyslem je zajistit plný veřejný život. Prostřednictvím zavedeného Integrovaného záchranného systému se podílí na širokých kompetencích (povodně, sněhové kalamity a další). MV ČR má s FoS ČR podepsánu smlouvu o spolupráci. Hasiči jsou na venkově také nositeli tradice, také oni pomáhají lidem na venkově žít. Popřál hodně úspěchů.
Pan Josef Mord, vicepresident Rakouského krojového spolku, předal pozdravy pana Herberta Ullmanna, presidenta Celorakouského spolku. Poděkoval za vzájemnou spolupráci panu L. Michálkovi, Z. Pšenicovi a paní Z. Kubíčkové za jejich srdečný přístup ke spolupráci. Přál by si její další posilování na celostátní i regionální úrovni. Některé české soubory se podílely na vystoupeních v Rakousku, lepší spolupráci dosud brání jazyková bariéra. Jsme na nejlepší cestě k vytvoření společného srdce Evropy v oblasti lidové kultury.
Paní Alena Heinová, představitelka o.s. Písničkář, připomenula výročí narození největšího českého písničkáře Karla Hašlera. O.S. Písničkář se snaží postavit K.H. pomník na Starých zámeckých schodech. 4. září v rámci MFF Pražský jarmark byl Karlu Hašlerovi věnován 12 hodinový maratón programů pod patronací skupiny Šlapeto. Skupina byla 23.10. společně s dalšími soubory na vystoupení v Letech u Prahy, kde se na pomník vybralo přes 20.000,- Kč. Hašlerovy písničky byly vyháněny z pódií a ze sálů už za Rakouska, za 1. republiky a za nacistů také. I někteří folkloristé tyto písničky vyhánějí za hranice lidového umění. Hašlerovy písničky jsou tak populární, protože se narodily z lásky a nelžou. Když písnička zlidoví, je to pro autora nejvyšší vyznamenání. Lety, Praha a další folklorní festivaly jsou setkání na principu sdílení, proto mají takový úspěch a atmosféru. V závěru paní Heinová pohovořila o potřebě vlastenectví v současné době.
Pan Zdeněk Pšenica hovořil o některých konkrétních oblastech spolupráce mezi FoS ČR a festivaly. Vyúčtování festivalů je třeba zaslat na FoS ČR do 15.11. 2004, hodnocení spolupráce bude individuálně projednáváno do 21.12. Ředitelé festivalů si mohou dohodnout konkrétní termín na sekretariátu FoS ČR. Hodně dobrých kroků se podařilo udělat ve spolupráci s mediálními partnery festivalů: ČRo - internetové rádio, nové pořady, komunikace se dostává i na regionální úroveň, Mediatel- Zlaté stránky - ve všech nových je větší prostor věnován lidové kultuře a festivalům, letos se hodně udělalo ve spolupráci s DTA, Rádio Proglas - spolupráce je dynamická, rádio pokrývá vysíláním 2/3 státu. Skládačka na příští rok byla vydána dřív, omlouvá se festivalům, kde jsou chyby. Velký kus práce v propagaci festivalů na internetu ve spolupráci s Agenturou Beskydy. Standardně rozesílány tiskové zprávy na 850 kontaktů. Lépe odcházely informace také do zahraničních médií a časopisů. Přes dobré výsledky v moravských regionech se nedaří výrazně zlepšit spolupráci s ČT. Musíme se více snažit zkvalitňovat tiskoviny, které vydáváme a připravovat TG Tisk dobré podklady. S OSA byla spolupráce na standardní úrovni, v nejbližších dnech podepíšeme smlouvu na rok 2006. Odpovědnostní i úrazové pojištění fungují dobře. Velice se rozšířily vztahy se zahraničím. Chtěli bychom připravovat spolupráci s festivaly s větším časovým předstihem. Došlo k personálním změnám, zatím nebude obsazeny funkce generálního sekretáře pro zahraniční vztahy. Ve finanční oblasti je třeba splnit termíny vyúčtování a veškerou byrokracii. Letos jsme zkoušeli posílit spolupráci v rámci V 4, chtěli bychom být festivalům více nápomocni. Podle našich představ se nepodařilo připravit projekt na strukturální fondy a projekt Kultura 2000. Budeme se o ně zajímat dále. Mezi patrony festivalů se letos objevilo více osobností z kultury. Jsme připraveni být nápomocni více, potřebujeme včas sdělit požadavky. Na standardní úrovni byla poskytována materiální pomoc. Na stále větším významu nabývá oblast cestovního ruchu. Chtěli bychom aktivněji spolupracovat s partnerskými subjekty.
Pan Jaroslav Müllner, náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR omluvil neúčast paní ministryně pro časové zaneprázdnění. Poděkoval všem, kteří se podíleli na velké řadě akcí v průběhu roku. MŠMT si váží všech aktivit, zejména velké práce pro děti a mládež. Je zřejmé, že jakákoliv účast na kulturní akci je přínosem pro rozvoj osobnosti mladého člověka. Ještě větší význam má, pokud dítě zážitek spoluvytváří. Ocenil folklor jako jeden z nejlepších způsobů předávání kulturního dědictví, podíl aktivit na formování osobnosti dětí a mládeže a možnost střetávání různých typů kultury na akcích.
Pan Zdeněk Pšenica na závěr pozval ředitele festivalů a hosty jednání na VIII. Valnou hromadu FoS ČR, která se uskuteční 20. - 21.11. 2004 ve Velké Bystřici. Upozornil na možnost propagace FoS ČR na festivalech prostřednictvím prodeje lázeňských oplatků s obalem FoS ČR. Mediální kampaň k dalšímu ročníku folklorních slavností a festivalů bude zahájena 5.2. 2005 na Národním krojovém plese FoS ČR ve Žďáru nad Sázavou, kde bychom rádi nabídli propagační materiály festivalů, možnost propagace cenou do tomboly! Ještě jednou zdůraznil osobní jednání s jednotlivými řediteli festivalů, nutno uskutečnit v průběhu listopadu a prosince 2004. Konkrétní termín domluvit se sekretariátem FoS ČR.
Poděkoval všem ředitelům festivalů, partnerským institucím, mediálním partnerům, představitelům krajských samospráv, městům a obcím, vedoucím souborů a organizátorům akcí. Poděkoval, že se na festivalech daří vytvářet prostor pro uplatnění zpěváčků, dětských souborů a rovněž Senátu P ČR, že věnuje této problematice pozornost. Osobní poděkování panu předsedovi F. Mezihorákovi.
Zapsal: Jiří Pokorný

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím 1 názor)

25.11.2004 v 20:12Vili Dekan

Kvalitně udělaný zápis, kdo si ho přečte, jako by se jednání přímo zúčastnil. Jetě opravte ten počet XX diskutujících - je to 20 nebo tam má být nějaké číslo? A nebo to tam být nemusí.


Zveřejněno 25.11.2004 v 10:26 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA