PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA HLAVNÍ STRANA MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ VYSOČINA PRAHA STREDOČESKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ

ENCYKLOPEDIE FoS
Základní informace o FoS ČR
Adresář FoS
Partneři FoS
Folklorní festivaly FoS ČR
Folklorní soubory FoS ČR
Folklorní materiály
Folklorní projekty
Folklor a media
KALENDÁŘ FOLKLORU
Folklorní akce a lidové umění
Festivaly FoS ČR
ZAHRANIČNÍ AKTIVITY FoS
Zahraniční aktivity
Zahraniční festivaly
Výměny a nabídky
Kolečka a půlkolečka
AKTUALITY A ZPRÁVY
Aktuality, novinky, zprávy, ...
Poskytované dotace
Archiv článků
FOLKLOR A TRADICE
Časopis Folklor
Folklor a lidové tradice v ČR
Etnografické členění ČR
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla
Kroje a lidové oblečení
SLUŽBY
Vyhledávací centrum
Pro registrované

Časopis FOLKLOR


DOPORUČUJEME
Zpíváme pro radost
 
 

Věře Haluzové s láskou...

Časopis Folklor 6/04
V září letošního roku vrcholil v Luhačovicích nedělní festivalový pořad Písní a tancem, když v jeho závěru na zaplněnou scénu přijala pozvání dětí zakladatelka festivalu a jeho čestná prezidentka paní Věra Haluzová. Malí tanečníci ji předali krásnou kytici květů s poděkováním za její podnětnou práci pro rozvíjení dětského folkloru nejen na Luhačovickém Zálesí, ale v celé naší krásné zemi a přidali přání k jejímu významnému životnímu jubileu, kterého se letos paní Věra dožívá. Po krátkém vyznání jubilantce poděkovalo za její celoživotní působení mezi dětmi a s dětmi dlouhým potleskem diváky zaplněné lázeňské náměstí.
Paní učitelku Věru Haluzovou (nar. 30. 11. 1924 v Otrokovicích) jsem poznal jako programový tajemník MFF Strážnice. Spolupracovala s programovou radou a jako autorka řady úspěšných dětských pořadů, pravidelně přijížděla doprovázena svým manželem Janíčkem na pracovní schůzky vždy precizně připravena a naplněna novými podněty a nápady. Její znalosti byly obdivuhodné a zdálo se nevyčerpatelné, stejně jako její energie a stálá iniciativa. Poznatky čerpala ze svých bohatých životních zkušeností. Lidovou kulturou Luhačovického Zálesí a především folklorem tohoto proměnlivého kraje se začala zabývat již v polovině padesátých let minulého století. Hned po válce totiž založila v Biskupicích dětskou skupinu a práce s dětmi a jejich výchova v duchu národních a lidových tradic charakterizovala její celoživotní činnost. Stala se uznávanou odbornicí a znalkyní lidové kultury a folkloru nejen na Slovácku, ale také na Valašsku a především na Hané Zde všude v druhé polovině 20. století stála u realizace lidových slavností, přehlídek, soutěží, souborových setkání a slavností. Podílela se na vzniku a činnosti nejednoho dětského souboru. Z mnoha kolektivů připomeňme především založení a dlouholetou uměleckou práci pro soubor Malé Zálesí, který právě v tomto roce oslavil své padesátiny.
Paní Věra Haluzová se od počátku velmi aktivně zapojila do činnosti Folklorního sdružení ČR. Stala se členkou kontrolní komise, byla duší mnoha nápadů naší činnosti směrované k posílení dětských folklorních aktivit a především, stala se zakladatelkou a první prezidentkou Mezinárodního festivalu dětských folklorních souborů Písní a tancem, které naše sdružení pravidelně pořádá od roku 1993 v Luhačovicích. Ve všech ročnících festivalu se výrazně podílela na tvorbě jeho programové koncepce a své bohaté zkušenosti a znalosti mnohokrát zhodnotila při ztvárnění hlavních a vždy tematických pořadů festivalu. Mnohokrát jsem měl tu čest stát se realizátorem jejích skvělých (ale také nelehkých) scénických nápadů jako režisér pořadů. I proto jsme se blíže a dobře poznali a stali se trvalými kolegy a spolupracovníky.
Paní Věra má velkou oporu ve svém manželu Janíčkovi, který se letos dožil ve zdraví a pohodě úctyhodných 90 let a který provází svou ženu na všech cestách. Jejich rodinný dům v Pozlovicích, stojící příznačně v ulici pojmenované po místním rodáku, univerzitním profesoru Antonínu Václavíkovi, který objevil a zdokumentoval bohatství lidové kultury regionu Luhačovické Zálesí, je často milým a pohostinným místem pro přátelská setkání a pracovní porady. Zde vznikaly základy desítek vynikajících projektů nejen scénického uvedení folkloru, ale také zasvěcených a fundovaných rozborů, recenzí, článků, referátů a etnografických studií. Zde jsou uloženy také největší poklady celoživotní výzkumné a dokumentační činnosti - zápisy, záznamy a sběry folkloru a projevy lidové kultury Luhačovického Zálesí, které čekají na své zpracování a knižní vydání.
Jsem rád, že jsem měl tu čest stát se spolupracovníkem a blízkým přítelem manželů Věry a Janíčka Haluzových. Spolupráce s nimi i jejich bohaté celoživotní zkušenosti mi přinesly mnohá poznání a nové pohledy na otázky života, rodinného štěstí, přátelství i poznatky z národopisu a historie. Oběma jubilantům moc děkuji za okamžiky krásných setkání a společně se všemi ostatními přeji všechno nejlepší, hodně zdraví a životní pohody.

František Synek

DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 01.12.2004 v 08:28 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA