PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA HLAVNÍ STRANA MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ VYSOČINA PRAHA STREDOČESKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJDOPORUČUJEME
Zpíváme pro radost
 
 

Slovo úvodem...

Časopis Folklor 7/04
Vážení vedoucí souborů a čtenáři našeho časopisu. Dostává se Vám do rukou v řadě sedmé číslo 15. ročníku časopisu Folklor, které přináší informace a materiály z řádné VIII. valné hromady Folklorního sdružení ČR. Ta se konala ve dnech 20. a 21. listopadu 2004 ve Velké Bystřici u Olomouce.
Závěry, průběh i ohlasy na jednání budou zajisté tématem jednání výboru, toto číslo však přináší základní dokumenty na valné hromadě předložené a projednávané a také usnesení zde přijaté.
V pořadí osmá Valná hromada FoS ČR je minulostí, podobně jako patnáctiletá tvorba a historie časopisu Folklor, o které bude uceleně pojednávat jubilejní číslo, které vyjde k 15. výročí časopisu v průběhu měsíce února. Jeho obsahová podoba nyní dostává v redakční spolupráci Viliama Dekana, Jana Mičky a Františka Synka konečnou podobu.
Tímto číslem se však skutečně uzavírá 15. ročník časopisu, a tak moje šéfredaktorské poděkování patří nejen redakčním spolupracovníkům - Barboře Čumpelíkové, Evě a Radomilu Rejškovým, Zdenku Mišurcovi, Ivaně Cihlářové a Janě Matyášové, ale také Vám všem, kteří v dostatečném počtu pravidelně zasíláte své příspěvky. Jejich obsahem jsou zážitky, často radosti, méně již strasti, života vašeho souboru. Jsem velmi rád a těší mne, že časopis Folklor má trvale dostatek dopisovatelů. Mohu to doložit konkrétními statistickými čísly, které budou součástí jubilejního vydání, neboť jsem se celý listopad právě statistickým vyhodnocováním dopisovatelské základny zabýval. Dopracoval jsem se k zajímavým číslům, která pravdivě a objektivně vypovídají o Vaší pisatelské aktivitě Více si však přečtete až v avizovaném jubilejním čísle, které přináší (kromě základních rozborových příspěvků) také několik rozhovorů a řadu anketních odpovědí, vyjadřujících se k úrovni a obsahu časopisu Folklor. Všem, kteří reagovali na naši výzvu a své postřehy, náměty, kritiku či doporučení napsali, velmi za celý redakční tým děkuji.
Příštím číslem 1/2005 zahájíme čtvrtou "pětiletku" vydávání časopisu Folklor. Mohu předeslat, že obměnou projde nejen složení redakce, ale také jeho vnitřní struktura a obsah, i když základní stavba (včetně formátu) bude akceptována. Více bude od příštího ročníku dbáno na rozsah časopisu, který bude mít trvale 64 stran. Připravované proměny budou výsledkem doporučení a rad, které jste redakci v rámci ankety zaslali. V redakčním týmu nyní intenzivně vyhodnocujeme též vaše další poznatky a zvažujeme jejich realizaci v horizontu několika let. To se týká nejen internetové verze časopisu a možnosti aktuální reakce na uváděné příspěvky formou internetové diskuse, ale také např. možnosti vydávání dalšího celobarevného periodika ve formátu A4 o rozsahu do 25 stran, pojednávajícího podrobněji a zajímavěji v měsíčních intervalech nejen o činnosti vašich souborů, o přípravách a průběhu folklorních festivalů, ale také o folkloru, lidových zvycích a tradicích naší země i zahraničí obecně, který by byl dostupný na pultech novinových stánků. Je samozřejmé, že toto úsilí závisí na finančních možnostech vydavatele, zajímavé ceně a v případě realizace také na trvalém zájmu odběratelů.
Přál bych si se svými redakčními kolegy, aby se naše vize postupně podařilo naplnit ku spokojenosti naší i vaší.

František Synek

DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 21.01.2005 v 10:36 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA