PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA HLAVNÍ STRANA MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ VYSOČINA PRAHA STREDOČESKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ

ENCYKLOPEDIE FoS
Základní informace o FoS ČR
Adresář FoS
Partneři FoS
Folklorní festivaly FoS ČR
Folklorní soubory FoS ČR
Folklorní materiály
Folklorní projekty
Folklor a media
KALENDÁŘ FOLKLORU
Folklorní akce a lidové umění
Festivaly FoS ČR
ZAHRANIČNÍ AKTIVITY FoS
Zahraniční aktivity
Zahraniční festivaly
Výměny a nabídky
Kolečka a půlkolečka
AKTUALITY A ZPRÁVY
Aktuality, novinky, zprávy, ...
Poskytované dotace
Archiv článků
FOLKLOR A TRADICE
Časopis Folklor
Folklor a lidové tradice v ČR
Etnografické členění ČR
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla
Kroje a lidové oblečení
SLUŽBY
Vyhledávací centrum
Pro registrované

Časopis FOLKLOR


DOPORUČUJEME
Zpíváme pro radost
 
 

Zpráva revizní komise na Valné hromadě Folklorního sdružení ČR ve Velké Bystřici dne 20. listopadu 2004

Časopis Folklor 7/04
Na minulé valné hromadě byla zvolena kontrolní komise v tomto složení: RNDr. Bohumil Chochola (předseda), Ing. Bohumil Hrubeš (místopředseda), Irena Valentová, Ing. Eva Zehnalová a novými členy se stali Jiří Semelka, Petr Ošťádal a Dagmar Valová.
Dlouholetá členka revizní komise Ing. Eva Zehnalová se však během roku 2003 z vážných osobních důvodů (nemoc matky) vzdala funkce a do komise byla kooptována podle volebních výsledků valné hromady Ing. Šárka Špačková, která se rychle stala díky svému ekonomickému vzdělání velmi platnou členkou kontrolní komise.
Rozšíření komise na 7 členů se ukazuje jako zcela oprávněné, protože počet dokladů, položek, ale často i byrokracie velmi roste a kontroly jsou často i několikadenní záležitostí (zejména při kontrole dotací). Navíc má komise za úkol kontrolovat "dotační peníze" poskytované regionům i jednotlivým souborům a jejich vyúčtování přímo u souborů.
Členové komise prováděli pravidelné čtvrtletní kontroly hospodaření a činnosti sekretariátu FoS ČR a uskutečnili několik dílčích a namátkových kontrol během roku.
Dále se členové komise zúčastnili všech zasedání výboru i "rozšířeného" výboru FoS ČR.
Komise kontrolovala všechny příjmové i výdajové doklady, bankovní účty, vedení účetnictví a s tím související písemnosti.
Členové komise konstatují, že všechny doklady a písemnosti jsou řádně vedeny a přehledně uloženy. Většina zjištěných drobných nedostatků byla odstraněna ještě během kontrol (zejména v cestovních dokladech) a zbývající nedostatky byly vždy odstraněny do stanoveného termínu.
Kontrolovány byly také doklady o vyúčtování jak z MŠMT ČR, tak i z MK ČR. Revizní komise na základě těchto kontrol opakovaně doporučuje věnovat především pozornost zejména prezenčním listinám, včetně rodných čísel (dat narození) u všech akcí. S tím souvisí i počet všech osob zúčastněných na jednotlivých akcích. Zjišťujeme, že počty členů souborů jsou často vyšší, než které jsou uváděny při placení členských příspěvků. Je to neseriozní a i škoda, protože celkový počet členů sdružení značně ovlivňuje i výši dotací, které FoS ČR získává od státních orgánů.
Často není věnována dostatečná pozornost zhodnocení akce a hlavně přehledné kalkulace, která by usnadnila práci jak ekonomce, tak i kontrolním orgánům. Všem problémům bychom se vyhnuli, kdyby soubory nebo festivaly respektovaly a přesně četly pokyny v "Rozhodnutích".
Je nezbytně nutné, aby vyúčtování bylo předkládáno kvalitně a včas! Revizní komise opět apeluje na včasné placení členských příspěvků (letos zaplatilo 289 souborů) a včasné placení částky týkající se OSA, neboť smlouva mezi OSA a FoS ČR jednoznačně zvýhodňuje soubory se získaným certifikátem. Byla by veliká škoda, kdyby díky neplatičům musela být smlouva v budoucnu zrušena.
Mimo pravidelných kontrol hospodaření sekretariátu FoS ČR, tj. kontrol dotací na projekty - krátkodobé akce, krojové vybavení, letní tábory, festivaly, HSV, zahraničí, byly provedeny revize hospodaření i v některých regionech a jednotlivých členských souborech.
Protože se na sekretariátu FoS ČR během volebního období vystřídala tradičně řada "vnějších" kontrol (kontroly na zdravotní a sociální pojištění, kontroly na mzdy, daně a kontroly z finančního úřadu), revizní komise bere na vědomí výsledky těchto kontrol.
S uspokojením konstatuje, že žádná z těchto kontrol nezjistila závažné nedostatky.

RNDr. Bohumil Chochola

DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 21.01.2005 v 12:15 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA