PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA HLAVNÍ STRANA MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ VYSOČINA PRAHA STREDOČESKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ

ENCYKLOPEDIE FoS
Základní informace o FoS ČR
Adresář FoS
Partneři FoS
Folklorní festivaly FoS ČR
Folklorní soubory FoS ČR
Folklorní materiály
Folklorní projekty
Folklor a media
KALENDÁŘ FOLKLORU
Folklorní akce a lidové umění
Festivaly FoS ČR
ZAHRANIČNÍ AKTIVITY FoS
Zahraniční aktivity
Zahraniční festivaly
Výměny a nabídky
Kolečka a půlkolečka
AKTUALITY A ZPRÁVY
Aktuality, novinky, zprávy, ...
Poskytované dotace
Archiv článků
FOLKLOR A TRADICE
Časopis Folklor
Folklor a lidové tradice v ČR
Etnografické členění ČR
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla
Kroje a lidové oblečení
SLUŽBY
Vyhledávací centrum
Pro registrované

Časopis FOLKLOR


DOPORUČUJEME
Zpíváme pro radost
 
 

USNESENÍ VIII. ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY FOS ČR

Usnášeníschopná valná hromada Folklorního sdružení ČR s účastí 134 delegátů zastupujících 411 členských souborů a festivalů přijímá dne 20. listopadu 2004 toto
1. Valná hromada Folklorního sdružení ČR volí:
- osmičlenný výbor FoS ČR na volební období let 2005 - 2008 ve složení: Ehrenbergerová Radka, Fabišik Vlastimil, Langer Josef, Michálek Ladislav, Novák Jaroslav, Pšenica Zdeněk, Synek František a Zelinka Milan
- sedmičlennou revizní komisi FoS ČR na léta 2005 - 2008 ve složení: Hrubeš Bohumil, Chochola Bohumil, Ošťádal Petr, Semelka Jiří, Špačková Šárka, Valentová Irena a Valová Dagmar
2. Valná hromada Folklorního sdružení ČR schvaluje:
- přijetí stanov v předložené novele v základních bodech,
- zprávu o činnosti FoS ČR v letech 2003 a 2004,
- zprávy o hospodaření FoS ČR v letech 2002 a 2003,
- informaci o hospodaření FoS ČR v roce 2004,
- zprávu revizní komise FoS ČR k hospodaření sdružení v období 2002 - 2003,
- předložený plán činnosti FoS ČR na léta 2005 - 2008,
- výši členských příspěvků takto: mládež 15 - 18 let na 100,- Kč člen/ročně, starší 18 let a jednotlivci na 150,- Kč ročně, děti do 15 let ve výši 50,- Kč dítě/ročně.
3) Valná hromada Folklorního sdružení ČR ukládá výboru:
- zvolit předsedu, 1. místopředsedu a místopředsedu FoS ČR,
- zabývat se doplňky a rozšířením programu, vč. vytvoření obecného programu a ročního konkrétního programu, roční plán rozpracovat a postupně naplňovat,
- pracovat na základě věcných, termínovaných úkolů, včetně stanovení odpovědnosti a termínů kontroly,
- zabývat se obsazením místa tajemníka sdružení,
- sestavit komisi pro zapracování připomínek do stanov a předložení novely stanov FoS ČR do 31. března 2005 k veřejnému připomínkování,
- na webové stránky sdružení uvést adresy výrobců krojových součástek a obchodů s krojovými doplňky,
- zpracovat statistiku vývoje členské základny za posledních 10 let a stanovit zásady pro sledování členské základny v budoucnu
- zabývat se vyhlášením Dne folkloru jako formy širokého zviditelnění činnosti sdružení.
4) Valná hromada Folklorního sdružení ČR ukládá revizní komisi:
- zvolit předsedu a místopředsedu komise,
- zpracovat plán práce komise včetně kontrol hospodaření nižších článků, regionálních sdružení a postupně jej naplňovat,
- kontrolovat vedle ekonomických záležitostí také věcné naplňování usnesení a programu sdružení.
5) Účastníci Valné hromady Folklorního sdružení ČR berou na vědomí:
- úkol, vyjádřit se k dopracované novele stanov uvedené na webových stránkách sdružení do 31. května 2005.

Usnesení zpracovala návrhová komise ve složení:
Synek František (předseda), Zemanová Vierka a Hrubeš Bohumil (členové)

DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 21.01.2005 v 12:58 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA