PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA HLAVNÍ STRANA MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ VYSOČINA PRAHA STREDOČESKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJDOPORUČUJEME
Zpíváme pro radost
 
 

Zemřela nám Zdenička Kyselá

časopis Folkor č.2/2005
Těsně před Vánocemi jsme se rozloučili s osobou nám nadmíru blízkou, drahou a milovanou - s paní Zdenou Kyselou (1918 - 2004), rozenou Kratochvílovou, s naší Zdeničkou. Ještě cítíme na tváři její pohlazení, její stisk ruky, její pohled, který nás přinutil podvědomě se napřímit a pozvednout hlavu. I když už jí v posledních letech nebylo dopřáno křepce a svižně přijít mezi nás, své "děti", bystře všechny přehlédnout a mírně sarkasticky zhodnotit naše konání, přece jen její přítomnost a rozmluva s ní nám dopřávala větší pocit sebedůvěry a motivovala nás k práci na sobě samotných. Zdenička dokázala otevírat duše jiných, nahlížet do nich, porozumět jim a povzbudit je.
Na utváření její osobnosti mělo jistě vliv její šťastné a bezstarostné dětství. Zdena Kyselá se narodila 20. srpna 1918. Od malička ji provázela láska k pohybu a tanci, což předurčilo celý její život. V dětství absolvovala hodiny rytmiky a tance v "Masarykově ústavu hudby a zpěvu", byla rovněž zanícenou členkou "Sokolské župy Moravskoslezské", málokdo ví, že byla instruktorkou plavání. Po studiu na gymnáziu a složení absolutoria na "Masarykově ústavu hudby a zpěvu" se dál intenzivně věnovala tanci. Vyučovala na "Masarykově ústavu" a v "Zemském divadle" v Ostravě, souběžně vedla večerní kurzy rytmiky a gymnastiky "Masarykovy vyšší školy" a zároveň, ještě za okupace, pokračovala sama ve studiu pohybové výchovy, novodobého tance a choreografiev"Tanečnímstudiu Jarmily Kröschlové" v Praze. Studium ukončila diplomem v roce 1949. V letech 1953 - 1955 pracovala jako odborná referentka tanečního oddělení "Ústředního domu lidové tvořivosti" v Praze, poté působila externě jako pedagožka "Vyšší hudebně pedagogické školy" v Ostravě (dnešní "Státní konzervatoře"), také jako choreografka v ostravském "Divadle Petra Bezruče". Poté až do odchodu do důchodu v r. 1977 vyučovala tanec na "Lidové škole umění" v Ostravě.
V Ostravě v roce 1947 založila tehdy Zdena Zápalová vlastní taneční studio. Jeho součástí byla "Taneční skupina Zdeny Zápalové", ze které se vyvinul folklorní "Soubor lidových písní a tanců Hlubina", jehož byla Zdena Kyselá od počátků choreografkou a uměleckou vedoucí. Jako choreografka hostovala také v "Československém souboru písní a tanců" v Praze, ve folklorním souboru "Vysoké školy báňské" v Ostravě, v italském souboru v Agrigentu na Sicílii, ve folklorním souboru "Olza" v Českém Těšíně, dlouhá léta spolupracovala s folklorním souborem "Trnka" ve Vyškově. Spolu s manželem Milanem Kyselým byla v letech 1975 - 1989 uměleckou vedoucí souboru "Javorový" v Třinci.
Ve své choreografické práci, charakteristické smyslem pro detail a niterný prožitek, vytvořila řadu tanečních čísel (mimo jiné "Ruskou polku", "Starodávný", "Častušku", "Vjonky") i větších celků, z nichž nejvýraznější je choreografické zpracování"Lašských tanců" Leoše Janáčka.
Vedle stylizace tradičních lidových tanců se věnovala i zachycení a zpracování havířského folkloru. Tvorba Zdeny Kyselé byla úzce spjata s Ostravou a jejím okolím. Připomeňme si skladby "Na havířském výletě", "Havířské obrázky", "Ostravské obrázky".
Vedle choreografické činnosti byla významná i metodická činnost Zdeny Kyselé. Působila dlouhá léta jako lektorka pohybové výchovy a lidového tance v mnoha vzdělávacích kurzech lidové konzervatoře v Ostravě a dalších institucích. Její žáci z celé republiky se k ní vždy hrdě, s respektem a láskou hlásili. Byla členkou celorepublikových, krajských a městských poradních sborů pro lidový tanec, mnoha odborných porot soutěží a přehlídek zájmové umělecké činnosti, scénického tance a národopisných festivalů. Společně s manželem se podílela na programech řady folklorních slavností: "Ondrášovských slavností" v Janovicích, "Rožnovských slavností", "Slezských dnů" v Dolní Lomné, "Mezinárodního folklorního festivalu" ve Strážnici. V roce 1993 se stala laureátkou strážnického festivalu za objevnou prezentaci folkloru v regionálním pořadu opavského Slezska. Spolupracovala rovněž s československým rozhlasem a československou televizí. Ta o její práci natočila film "Vysoký strop".
Za svého uměleckého a pedagogického působení vychovala řadu tanečníků a vedoucích souborů. Tak, jako na její počátky měla vliv v Ostravě paní Thielová a v Praze Jarmila Kröschlová, ona zase ovlivnila osobnosti jako byly Alena Skálová nebo Jarka Calábková, které se tanci věnovaly profesně a velmi úspěšně. Její přísná a zároveň laskavá ruka měla vliv na řadu dalších osobností jak z oblasti lidového, tak scénického tance. Za svou práci byla odměněna řadou diplomů, ocenění a medailí na úrovni města, kraje, celé republiky. Největší odměnou, největším oceněním jí bylo uznání jejích žáků, jejich často celoživotní přátelství. Její "Hlubina", které tleskali a tleskají diváci doma i na řadě uměleckých zájezdů v zahraničí, patřila a patří k předním souborům v republice. A Zdenička patřila naštěstí mezi ty, kteří si dokázali vychovat své nástupce.
Zdena Kyselá byla silná osobnost, která prožila plný, i když ne vždy jednoduchý život. Ale její rodina a to i ta širší, folklorní rodina, ji milovala a vždy jí všichni dávali svou lásku najevo. Na řadě koncertů a vystoupení v poslední době, kdy už byla upoutána na vozík, ji bylo možno vidět obklopenu hloučkem těch, kteří ji přišli pozdravit a potěšit se s ní. Celý život byla Zdenička obklopena mládím. Obohacovali se navzájem, přinášeli radost sobě i druhým.
Připomeňme si verš Milana Kyselého:
Nedá se třískat zadními vrátky
Jen jima bouchne svými křídly vrat
Nemusíme se vždycky vracet zpátky
Dopředu se vracet
Jako slunovrat
Jenom čas je zrádce"
Na folklorním nebi se rozzářila nová hvězda. Jasná a krásná. A naší Zdeničce... ať andělé vyhrávají do tance. Řada z nás má v sobě kousek z ní. Tak jděme životem vzpřímeně, spravme si ramena a hlavu hrdě vzhůru.

Kateřina Macečková, Helena Skálová

DALŠÍ INFORMACE: Hlubina, folklorní soubor
Zveřejněno 04.04.2005 v 09:55 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA