PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA HLAVNÍ STRANA MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ VYSOČINA PRAHA STREDOČESKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ

ENCYKLOPEDIE FoS
Základní informace o FoS ČR
Adresář FoS
Partneři FoS
Folklorní festivaly FoS ČR
Folklorní soubory FoS ČR
Folklorní materiály
Folklorní projekty
Folklor a media
KALENDÁŘ FOLKLORU
Folklorní akce a lidové umění
Festivaly FoS ČR
ZAHRANIČNÍ AKTIVITY FoS
Zahraniční aktivity
Zahraniční festivaly
Výměny a nabídky
Kolečka a půlkolečka
AKTUALITY A ZPRÁVY
Aktuality, novinky, zprávy, ...
Poskytované dotace
Archiv článků
FOLKLOR A TRADICE
Časopis Folklor
Folklor a lidové tradice v ČR
Etnografické členění ČR
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla
Kroje a lidové oblečení
SLUŽBY
Vyhledávací centrum
Pro registrované

Časopis FOLKLOR


DOPORUČUJEME
Zpíváme pro radost
 
 

Blahopřání naší "královně" tanečního folkloru k jubileu

Zdeně Jelínkové k životnímu jubileu
Aniž bychom se toho nadáli, oslaví koncem měsíce března své významné životní jubileum paní Zdena Jelínková (nar. 30. března 1920), která pro všechny etnochoreology, etnografy, tanečníky a vedoucí našich folklorních souborů stále platí za největší znalkyni a odbornici v oboru naší taneční folkloristiky. Byť v posledních letech již z důvodů nemoci nedochází mezi své mladší, mladé i nemladší přátele, přesto stále pracuje v týmu nejbližších spolupracovníků a zabývá se vším, co ji po celý život provázelo, obohacovalo a trvale zaměstnávalo.
Čestná členka Folklorního sdružení ČR je pro nás všechny stálým a trvalým zdrojem nápadů, podnětů i rad, kterými nikdy nešetřila a které vždy pohotově rozdávala při školeních, pracovních poradách nebo konzultacích. Její statě v tematických časopisech a odborných publikacích přinášejí dodnes platné závěry, jež jsou odvozené z hluboké znalosti oboru, tryskají z celoživotního bedlivého až niterného sledování předmětu studia a dlouholetého vyvozování poznatků, souvislostí a platných závěrů týkajících se života folkloru a jednotlivých folklorních jevů, obřadů a obyčejů nejen na Moravě, ale také ve Slezsku, v Čechách a na oblíbeném Slovensku
Blahopřejme osudu, že paní Zdenu Jelínkovou na život vybavil předpoklady, pomocí kterých krok po kroku a rok za rokem trpělivě získávala od nejstarších ze starých pamětníků téměř poslední zbytky znalostí a vědomostí o lidové kultuře a především o folkloru. Blahopřejme sami sobě, že to byla právě ona a s ní proměnlivý a početný kolektiv dalších spolupracovníků a kolegů, kteří měli to životní štěstí, že pro nás objevovali nejen v zaprášených archivech, ale především mezi žijícími lidmi v mnoha oblastech České republiky a Slovenska klenoty lidové kultury, kroje, zvyky, obřady, písně, hudbu i tance.
Paní Zdeně Jelínkové u příležitosti jejího životního jubilea poděkujme za celoživotní dílo obrovského rozsahu a nedozírné hodnoty a sobě i našim následovníkům blahopřejme, že ona a její generace odborníků, sběratelů a badatelů dokázali sesbírat, zapsat a tím pro budoucnost zachovat tisíce skvostů, které by v dnešní době jistě již byly nenávratně ztraceny. Jejím přičiněním, její pílí, úsilím a odhodlaností mohly být pramenné sbírky shromážděné sběrateli 19. století ve století 20. ohromně rozšířeny a doplněny o zápisy, zvukové či filmové záběry a o moderní videozáznamy v soubor archiválií a dokumentů, který (snad s výjimkou Slovenska a Maďarska) nemá na světě obdoby.
Za celoživotní dílo patří naší jubilantce Zdeně Jelínkové čestný titul "královny tanečního folkloru" i čestné místo po boku největších osobností české, moravské a slezské folkloristiky. Jménem všech členů Folklorního sdružení ČR blahopřeji paní Zdeně Jelínkové k jejímu významnému a krásnému životnímu a přeji jí mnoho zdraví, spokojenosti a životního optimismu. Za všechny přátele

František Synek

Srdečné blahopřání z Mikulova
Jak člověk stárne, stále častěji se ohlíží do minulosti. Již jako mladá studentka jsem se v roce 1955 setkávala se jménem Zdenka Jelínková. Bylo to při nácvičných a soustředěních pro spartakiádní skladbu "Veselice krojovaných skupin". Tato energická a vitální žena, plná optimismu, sjezdila téměř polovinu Moravy, aby se stovkami krojovaných nacvičila slovácké danaje, valašské točené a další tance, jimiž se stal Strahovský stadion tančící rozkvetlou loukou..
S profesorkou Zdenkou Jelínkovou následovala potom další a další setkání - desítky školení vedoucích dětských i dospělých folklorních souborů, přehlídky vesnických souborů, národní a zemské přehlídky, programové rady, pořady festivalů ve Strážnici, Velké Bystřici, Brněnsko tančí a zpívá... a mnoho jiných. Bylo by to nekonečné vypočítávání. Nesmíme zapomenout sběratelskou a lektorskou činnost, velký projekt o lidových tancích, spolupráci s desítkami moravských folklorních souborů. Za ta léta společné práce si mně Zdenka získala svými zkušenostmi, znalostmi, svou hlubokou láskou k lidovému tanci, svou představou o charakteru a interpretaci tanečního umění.
Považuji ji za skvělou učitelku, která přispěla k obnovení lidové kultury moravských Chorvatů a jsem pyšná, že jí mohu pomáhat při dokončení a realizaci výzkumu této etnické skupiny. Velmi si cením jejího přátelství a vždy se těším na vzájemná setkání.
K životnímu jubileu přejeme Zdence mnoho zdraví, sil a optimismu. Za mikulovské soubory

Zlatka Krůzová

DALŠÍ INFORMACE: JELÍNKOVÁ Zdena
Zveřejněno 04.04.2005 v 22:10 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA