PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA HLAVNÍ STRANA MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ VYSOČINA PRAHA STREDOČESKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ

ENCYKLOPEDIE FoS
Základní informace o FoS ČR
Adresář FoS
Partneři FoS
Folklorní festivaly FoS ČR
Folklorní soubory FoS ČR
Folklorní materiály
Folklorní projekty
Folklor a media
KALENDÁŘ FOLKLORU
Folklorní akce a lidové umění
Festivaly FoS ČR
ZAHRANIČNÍ AKTIVITY FoS
Zahraniční aktivity
Zahraniční festivaly
Výměny a nabídky
Kolečka a půlkolečka
AKTUALITY A ZPRÁVY
Aktuality, novinky, zprávy, ...
Poskytované dotace
Archiv článků
FOLKLOR A TRADICE
Časopis Folklor
Folklor a lidové tradice v ČR
Etnografické členění ČR
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla
Kroje a lidové oblečení
SLUŽBY
Vyhledávací centrum
Pro registrované

Časopis FOLKLOR


DOPORUČUJEME
Zpíváme pro radost
 
 

Program Reprezentačního X. Národního krojového plesu FoS ČR

Žďár nad Sázavou, Dům kultury, 3. února 2007
Národní krojový ples
Cílem národního krojového plesu je prezentovat před širokou veřejností sílu a krásu folklóru České republiky. Společným úkolem je, aby na plese vládla pohoda, radost a vzájemné veselí jak krojovaných, tak civilních návštěvníků plesu.
Autor programu: Miroslav E K A R T
Miloslav B R T N Í K

Režie programu: Miroslav E K A R T

Odborná spolupráce: Čestmír K O M Á R E K
Věra F E N C L O V Á
David P A V L Í Č E K
Jiří S T A N O V S K Ý

Průvodní slovo: Romana P A C Á K O V Á
Tomáš G R O S S
Petr J A N Č A Ř Í K

Texty: Jana N Á V R A T O V Á
Romana P A C Á K O V Á
Tomáš G R O S S
Miroslav E K A R T

Hlavní inspice: Miloslav B R T N Í K
Hana S L U Š T Í K O V Á

Inspice: Vedoucí jednotlivých souborů

Ozvučení sálu: Zvukaři VUS ONDRÁŠ

Světelné efekty: Technici DK a VUS ONDRÁŠ

Video projekce: Studio VEMORI
United Art - Richard Korbut
Účinkují :
Soubor " BAJDYŠ" z Třebíče se svou muzikou
Soubor "BÍTEŠAN" z Velké Bíteše se svou muzikou
Soubor "DRAHAN" z Blanska
Soubor "KALAMAJKA" z Havlíčkova Brodu
Soubor "KUŘÁTKA" z Chrudimi se svou muzikou
Soubor "PODJAVOŘIČAN" z Telče se svou muzikou
Soubor "PRAMÍNEK" z Jihlavy
Soubor "ROŽÍNKA" z Dolní Rožínky
Soubor "STRAŽIŠŤAN" z Pacova se svou muzikou
Soubor "STUDÁNKA" ze Žďáru nad Sázavou
Soubor "TRNÁVKA" z Lukavce se svou muzikou
Soubor "VYSOČAN" z Jihlavy se svou muzikou
Soubor "VYSOČAN" z Hlinska se svou muzikou
Vojenský umělecký soubor "ONDRÁŠ" z Brna
Folklorní soubor "GAUDEAMUS" z Prahy
Nejlepší tanečníci SLOVÁCKÉHO VERBUŇKU
Nejlepší tanečníci VALALAŠSKÉHO ODZEMKU
Dechová hudba "BOŽEJÁCI" z Božejova
Slezské národopisné soubory se svými muzikami
Ostatní zúčastněné folklorní soubory z celé České republiky
Stará radnice Žďár nad Sázavou
17.45 - celkovou slavnostní atmosféru podmalovává svou hrou muzika souboru "PODJAVOŘIČAN" a účastnice finále Zpěváček roku 2006 ve Velkých Losinách Kateřina Hamplová a Radka Janoušová. Společenské setkání konferuje Petr Jančařík.

DK Žďár nad Sázavou

19.00 V předsálí hosty plesu vítají muzikanti, zpěváci a tanečníci folklorního souboru "BÍTEŠAN". Již tam je nutné a důležité vytvořit pohodovou, veselou a dobrou plesovou náladu. U vstupu do hlavního sálu přivítají zástupci horáckých souborů každého návštěvníka přípitkem pravé horácké medoviny a symbolickou ochutnávkou horácké klobásy.

HLAVNÍ SÁL:
19.30 Hudby se představují
- střídavě hrají muzika souboru "VYSOČAN" z Hlinska, dechová hudba
"BOŽEJÁCI", sloučená muzika souborů "VYSOČAN" z Jihlavy
a"BAJDYŠ", muzika "VUS ONDRÁŠ" a muzika souboru
"GAUDEAMUS"
- zahájení prodeje hlavní a ruličkové tomboly

20,00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ PLESU
- zazní zahajovací fanfáry
- předtančení tance Sousedská v podání horáckých souborů
- postupně se přidávají a střídají další horácké soubory zastupující jednotlivé oblasti celého Horácka s tanci Mazipulka, Hačaupolka a Skočná
- slavnostní nástup ostatních zástupců zúčastněných folklorních regionů
- otevření plesu, představení všech souborů, krátké proslovy hostů, slavnostní přípitek, předání pomyslné štafety jihočechů horácku
- nástup nejlepších VERBÍŘÚ a ODZEMKÁŘÚ
- krátké roztančení všech nastoupených souborů s postupnou výzvou všech krojovaných k tanci s civilními návštěvníky plesu

20,30 Tančíme s dechovou hudbou "BOŽEJÁCI"

21,00 HORÁCKO SE PŘEDSTAVUJE
- zazní slavnostní fanfáry
- konference podmalovaná video projekcí krás celé oblasti Horácka
- v Jihlavě dnes jarmark bude .... veselé stavění velkého horáckého řemeslného jarmarku, v kterém se nám postupně představí jednotlivé soubory s řemeslnými tanci, hrami a zpěvy
- ukázka řeznických tanců - v podání souborů VYSOČAN Jihl.
KALAMAJKA a STUDÁNKA
- ukázka mlynářských tanců - v podání zástup souborů PRAMÍNEK,
VYSOČAN Hlinsko a BAJDYŠ
- tkalci - taneční ukázka tkalcovského tance v podání souborů
PODJAVOŘIČAN a PRAMÍNEK
- krejčí - taneční ukázka v podání souboru VYSOČAN Jihl.
- Já jsem muzikant ..... společná hudební ukázka muzik souborů
PRAMÍNEK a KUŘÁTKA
- pekaři - společný taneční obrázek souborů VYSOČAN Jihl., BAJDYŠ,
STUDÁNKA a KALAMAJKA
- ševci - taneční obrázek ševcovských tanců v podání souborů
VYSOČAN Hlinsko, PRAMÍNEK, BAJDYŠ a DRAHAN
- hrabě - dívčí hrablový tanec v podání souborů DRAHAN a ROŽÍNKA
- Havrdovka - humorný tanec souboru VYSOČAN Jihl.
- Horácká kola - tradiční ukázka horáckých koleček se společným závěrem všech zúčastněných horáckých souborů
- Čí je to louka široká ........ zpívá celý sál

21,30 Tančíme s dechovou hudbou "BOŽEJÁCI"

22,00 Tančíme s muzikou souboru "VYSOČAN" z Hlinska

22,30 SLEZSKÉ SOUBORY SE PŘEDSTAVUJÍ
- pozvání na příští XI. ples v roce 2008, kdy se nám představí slezský folklorní region
(od 22,30 do 23,00 výdej ruličkové tomboly)

22,40 Tančíme s dechovou hudbou "BOŽEJÁCI"

23,10 Okénko souboru "GAUDEAMUS"- Spor masopusta s půstem
"VUS ONDRÁŠ" - Po myjavsky

23,25 Tančíme s muzikou souboru "GAUDEAMUS"

23,55 KDO VYSKOČÍ TEN JE CHLAP
- ukázka nejlepších tanečníků SLOVÁCKÉHO VERBUŇKU versus
nejlepších tanečníků VALAŠSKÉHO ODZEMKU

00,10 Tančíme s dechovou hudbou "BOŽEJÁCI"
- tentokrát již v moderním rytmu

00,40 LOSOVÁNÍ PĚTI CEN HLAVNÍ TOMBOLY

00,55 "VUS ONDRÁŠ"
- Hai la joc, la joc

01,05 Tančíme s muzikou souborů "VYSOČAN a BAJDYŠ"
- horácká společenská hra"Nepřítel jsem smutnosti", kdy krojovaní vyzvou civilní hosty plesu ke společnému humornému veselí
01,35 "VUS ONDRÁŠ"
- WC - danc

01,45 Tančíme s dechovou hudbou "BOŽEJÁCI"
- až do konce plesu tančíme v moderním rytmu

02,15 Závěr plesu

************************************
PŘEDSÁLÍ :
- v předsálí bude nainstalována ruličková tombola, její výdej bude v době od 22,30 do 23,00 hodin
- pro navození dobré atmosféry a rozvíření veselé nálady se ve všech prostorách domu kultury od 21,40 hodin pravidelně představují muziky jednotlivých souborů
21,40 - 22,00 - Hraje, zpívá, tančí a dělá veselou náladu soubor TRNÁVKA
22,05 - 22,25 - Národopisný soubor PRAMÍNEK
22,30 - 23,00 - výdej ruličkové tomboly (soubory LIPTA a STUDÁNKA)
22,40 - 23,00 - Folklorní soubor KUŘÁTKA a skupina VÍTANOV
00,15 - 00,35 - soubor ze Slezska
01,10 - 01,30 - soubor GAUDEAMUS
01,25 - 01,45 - soubor STRAŽIŠŤAN

FOYER V PRVNÍM POSCHODÍ:
- prostory v prvním poschodí využijeme pro stolové sezení jak krojovaných, tak i civilních hostů plesu
- na vytvořeném tanečním parketu bude od 21,30 hodin k poslechu a tanci hrát cimbálová muzika "VUS ONDRÁŠ"

Miroslav EKART
programový ředitel plesu

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

DALŠÍ INFORMACE: Národní krojový ples
Zveřejněno 05.12.2006 v 23:07 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA